Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Webadgang fra Excel

Benyt brugerdefinerede egenskaber til at tilpasse visningen, layoutet, værktøjslinjen og interaktiviteten af webdelen Microsoft Office Excel Web Access. I nedenstående afsnit findes referenceoplysninger om hver enkelt egenskab.

Denne artikel indeholder

Sektion med visning af projektmappe

Sektion med værktøjslinje og titel

Sektion til navigation og interaktivitet

Sektion med visning af projektmappe

Projektmappe (WorkbookUri)

Indtast i tekstboksen URL-adressen eller UNC-stien på den projektmappe, du vil vise i Webadgang fra Excel.

Du kan nemt finde en projektmappe ved at klikke på Vælg et hyperlink Knappen Generator og derefter bruge vinduet Vælg et hyperlink -- Dialogboks til webside til at finde projektmappen.

Du kan finde flere oplysninger under Vise en Excel-projektmappe i Office Excel Web Access.

Navngivet element (VisibleItem)

Angiv det navngivne område, eller navnet på et regneark, en tabel, et diagram, en pivottabel eller et pivotdiagram, som skal vises i Webadgang fra Excel.

Du kan gøre det nemmere at redigere lange strenge ved at klikke på Vælg et hyperlink Knappen Generator og bruge vinduet Tekstgenerator - Dialogboks til webside til at redigere strengen.

Bemærk: Du kan bruge denne egenskab, uanset om du har valgt bestemte regneark eller navngivne elementer, da du gemte projektmappen i Excel Services.

Du kan finde flere oplysninger under Vise et navngivet element i Excel Services.

Rækker (RowsToDisplay)

Angiv det antal rækker, der skal vises, når du flytter et ark en side op, ned, til venstre eller højre. Gyldige værdier er fra 1 til 500. Standardværdien er 75. En større værdi kan medføre en mindre skriftstørrelse.

Du kan finde flere oplysninger under Navigere rundt i en projektmappe i Excel Services.

Denne værdi kan gøres personlig. Du kan finde flere oplysninger om at gøre en webdel personlig i Microsoft Windows SharePoint Services Hjælp.

Kolonner (ColumnsToDisplay)

Angiv det antal kolonner, der skal vises, når du flytter et ark en side op, ned, til venstre eller højre. Gyldige værdier er fra 1 til 500. Standardværdien er 75. En større værdi kan medføre en mindre skriftstørrelse.

Denne værdi kan gøres personlig. Du kan finde flere oplysninger om at gøre en webdel personlig i Windows SharePoint Services Hjælp.

Du kan finde flere oplysninger under Navigere rundt i en projektmappe i Excel Services.

Toppen af siden

Sektion med værktøjslinje og titel

Titellinje:    

Generer automatisk webdelens titel (AutoGenerateTitle)

Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at oprette en titel ud fra projektmappens filnavn, der er angivet i egenskaben Titel i sektionen Udseende, og føj derefter denne titel til webdelens titellinje. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for enten at bruge den aktuelle værdi, der er angivet i egenskaben Titel, eller for at skjule en titel, hvis den pågældende egenskab ikke har en værdi.

Generer automatisk webdelens titel-URL-adresse (AutoGenerateDetailLink)

Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at oprette et hyperlink på webdelens titellinje, som åbner projektmappen i browservinduet, når en bruger klikker på det. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at bruge en anden værdi, der er angivet i egenskaben URL-adresse til titel i sektionen Avanceret, som kan være en vilkårlig gyldig URL-adresse eller ingen værdi, når markeringen i afkrydsningsfeltet er fjernet. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, fjernes også den aktuelle værdi i egenskaben URL-adresse til titel.

Værktøjslinjetype (ToolBarStyle)

Marker et af følgende afkrydsningsfelter for at vise eller skjule kommandoer og knapper på værktøjslinjen:

Hele værktøjslinjen     Viser hele værktøjslinjen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Hele værktøjslinjen omfatter følgende: menuen Åbn (kommandoen Åbn i Excel og kommandoen Åbn snapshot i Excel), menuen Opdater (kommandoen Opdater den markerede forbindelse, kommandoen Opdater alle forbindelser, kommandoen Beregn projektmappe og kommandoen Genindlæs projektmappen), knappen Søg Knapflade , rullelisten Visning i visningen Navngivet element og Hjælp.

Du kan bruge visningen af den komplette værktøjslinje, når du viser Webadgang fra Excel alene på en webdelsside, og når brugeren skal have adgang til alle tilgængelige kommandoer og knapper.

Oversigt     Viser kun følgende: menuen Åbn (Åbn i Excel og Åbn snapshot i Excel), menuen Opdater (Opdater den markerede forbindelse og Genindlæs projektmappen), rullelisten Visning i visningen Navngivet element, navigationsknapperne efter behov og Hjælp.

Du kan bruge værktøjslinjen Oversigt, når du opretter forbindelse mellem Webadgang fra Excel og andre webdele på et instrumentbræt eller en anden webdelsside og kun har brug for dette begrænsede undersæt af kommandoer og knapper.

Kun navigation     Afhængigt af følgende omstændigheder vises følgende kommandoer og knapper:

  • Navigationsknapperne efter behov og Hjælp, hvis Webadgang fra Excel er i regnearksvisning.

  • Navigationsknapperne efter behov, Hjælp og rullelisten Visning, hvis Webadgang fra Excel er i visningen Navngivet element.

Ingen     Skjuler værktøjslinjen.

Du kan f.eks. vælge Ingen, når der er valgt et bestemt navngivet element, f.eks. et navngivet område eller diagram, som du blot vil vise, og brugeren ikke kræver interaktion eller hjælp, f.eks. når du opretter et instrumentbræt eller en webdelsside.

Menukommandoer på værktøjslinjen:    

Åbn i Excel, Åbn snapshot i Excel (AllowInExcelOperations)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise kommandoerne Åbn i Excel og Åbn snapshot i Excel i menuen Åbn på værktøjslinjen, så en bruger kan åbne projektmappen i Microsoft Office Excel, hvis Excel er installeret på brugerens computer. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule kommandoerne Åbn i Excel og Åbn snapshot i Excel og for at forhindre brugere i at åbne projektmappen i Excel.

Du kan finde flere oplysninger under Åbne en projektmappe eller et snapshot fra Excel Services i Excel.

Opdater den markerede forbindelse, Opdater alle forbindelser (AllowManualDataRefresh)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise kommandoerne Opdater alle forbindelser og Opdater den markerede forbindelse i menuen Opdater på værktøjslinjen og for at gøre det muligt for en bruger manuelt at opdatere alle eller de markerede forbindelser til eksterne datakilder. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule kommandoerne Opdater alle forbindelser og Opdater den markerede forbindelse i menuen Opdater på værktøjslinjen.

Bemærk: En manuel opdatering kan også foretages med en interaktion, der kører en OLAP-forespørgsel (Online Analysis Processing) i en pivottabel.

Du kan finde flere oplysninger under Opdatere eksterne data i Excel Services.

Beregn projektmappe (AllowRecalculation)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise kommandoen Beregn projektmappe i menuen Opdater på værktøjslinjen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule kommandoen Beregn projektmappe i menuen Opdater på værktøjslinjen.

Bemærk: Denne egenskab påvirker kun visningen af kommandoen og har ingen indflydelse på den aktuelle beregningsindstilling i projektmappen.

Du kan finde flere oplysninger under Beregne og genberegne data i Office Excel Web Access

Rullelisten Navngivet element (ShowVisibleItemButton)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise rullelisten Visning på værktøjslinjen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret. Webadgang fra Excel skal være i visningen Navngivet element.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule rullelisten Visning på værktøjslinjen. Du kan evt. deaktivere denne rulleliste i visningen Navngivet element, hvis du ikke ønsker, at en bruger skal ændre elementerne, og du vil vise et bestemt element på et instrumentbræt eller en webdelsside.

Du kan finde flere oplysninger under Vise et navngivet element i Webadgang fra Excel.

Toppen af siden

Sektion til navigation og interaktivitet

Navigation:    

Projektmappenavigation (AllowNavigation)

Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre det muligt for brugerne at flytte rundt i projektmappen ved at benytte sideknapperne og arkfanerne for at gå til en anden side eller andre ark ved hjælp af knappen Søg Knapflade . Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at forhindre brugerne i at flytte rundt i projektmappen med sideknapperne, arkfanerne og knappen Søg. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du bruger Webadgang fra Excel til kun at vise et bestemt navngivet element, f.eks. et navngivet område eller diagram, eller hvis Webadgang fra Excel er forbundet med en anden webdel på et instrumentbræt eller en webdelsside.

Hyperlinks (AllowHyperlinks)

Marker dette afkrydsningsfelt for at anvende aktive hyperlinks til placeringer i projektmappen eller til filer og dokumenter uden for projektmappen. Egenskaben Projektmappenavigation skal også være aktiveret for at aktivere hyperlinks til placeringer i projektmappen.

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere hyperlinks til placeringer i projektmappen eller til filer og dokumenter uden for projektmappen. Hyperlinket konverteres til en inaktiv tekststreng.

Du kan finde flere oplysninger under Bruge hyperlinks i Excel Services.

Interaktivitet:    

Interaktivitet i projektmappe (AllowInteractivity)

Marker eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere interaktion med projektmappen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Interaktion med projektmappen omfatter følgende handlinger: manuel, periodisk og automatisk opdatering af eksterne data, indstilling af parameterværdier, sortering, filtrering, dispositioner samt udvidelse og skjulning af dataniveauer i en pivottabel.

Parameterændring (AllowParameterModification)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise opgaveruden Parametre og give mulighed for at ændre parameterværdier, hvis de er blevet defineret for projektmappen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule opgaveruden Parametre og forhindre visning og ændring af parameterværdier, hvis de er blevet defineret for projektmappen.

Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet Interaktivitet i projektmappe ikke er markeret, er egenskaben Parameterændring nedtonet og kan ikke aktiveres eller deaktiveres.

Du kan finde flere oplysninger under Ændre projektmappeparametre i Excel Services.

Vis opgaverude med parametre (ShowWorkBookParameters)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise opgaveruden Parametre, hvis der er defineret parametre for projektmappen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre visning af opgaveruden Parametre, selvom der er defineret parametre for projektmappen. Du kan også fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil forhindre en bruger i at ændre parametre, fordi du i stedet vil ændre værdierne ved hjælp af filterwebdele.

Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet til egenskaben Parameterændring ikke er markeret, er egenskaben Vis opgaverude med parametre nedtonet og kan ikke aktiveres eller deaktiveres.

Du kan finde flere oplysninger under Ændre projektmappeparametre i Excel Services.

Sortering (AllowSorting)

Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere sortering af et celleområde, en Excel-tabel og en pivottabel. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre sortering af et celleområde, en Excel-tabel og en pivottabel. Sortering, der allerede er anvendt på projektmappen, bevares dog.

Du kan finde flere oplysninger under Sortere data i Excel Services.

Filtrering (AllowFiltering)

Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere filtrering af et celleområde, en Excel-tabel og en pivottabel samt aktivere dispositioner. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre filtrering af et celleområde, en Excel-tabel og en pivottabel og forhindre brug af dispositioner. Filtrering, der allerede er anvendt på projektmappen, bevares dog.

Du kan finde flere oplysninger under Filtrere data i Excel Services.

Al pivottabelinteraktivitet (AllowPivotSpecificOperations)

Marker eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere følgende interaktive pivottabelhandlinger: udvidelse og skjulning af dataniveauer, sortering og filtrering af data. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Du kan finde flere oplysninger under Se flere eller færre detaljer om data i Excel Services.

Opdater regelmæssigt, hvis aktiveret i projektmappe (AllowPeriodicDataRefresh)

Marker dette afkrydsningsfelt for at styre visningen af meddelelser om regelmæssige opdateringer nederst i webdelen Webadgang fra Excel. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre en projektmappe i regelmæssigt at opdatere eksterne data og for at forhindre meddelelser om regelmæssig opdatering i at blive vist nederst i webdelen Webadgang fra Excel.

Du kan finde flere oplysninger under Opdatere eksterne data i Excel Services.

Vis prompt for periodisk dataopdatering (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Vælg en af følgende indstillinger for at styre automatisk periodisk opdatering:

Altid    Viser prompten for periodisk opdatering uden indstillingen Altid. Denne indstilling er som standard valgt. Brug denne indstilling til at lade brugeren bestemme, om data skal opdateres med hvert planlagte interval, men uden at kunne vælge Altid.

Valgfri    Viser prompten for periodisk opdatering med indstillingen Altid. Brug denne indstilling til at lade brugeren bestemme, om data skal opdateres med hvert planlagte interval, og om der skal foretages automatisk opdatering med hvert planlagte interval uden efterfølgende prompt.

Aldrig     Skjuler prompten for periodisk opdatering og indstillingen Altid. Brug denne indstilling til at aktivere opdatering af data med hvert planlagte interval uden prompt.

Bemærk: Hvis du vil angive denne egenskab, skal afkrydsningsfeltet Opdater regelmæssigt, hvis aktiveret i projektmappe være markeret.

Du kan finde flere oplysninger under Opdatere eksterne data i Excel Services.

Luk sessionen, før der åbnes en ny (CloseWorkbookSessions)

Marker dette afkrydsningsfelt for at lukke den aktuelle projektmappe, når du har åbnet en ny projektmappe. Du kan markere afkrydsningsfeltet for at forbedre ydeevnen, når mange brugere har den samme projektmappe åben.

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at holde den aktuelle projektmappe åben, når du har åbnet en ny projektmappe. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at bevare interaktion med den aktuelle projektmappe, f.eks. filtreringer, sorteringer eller indstillinger for parameterværdier, når en anden projektmappe er åbnet.

Du kan finde flere oplysninger under Sessioner, timeout for sessioner og interaktion med data i Excel Services

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×