Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Webadgang fra Excel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bruge brugerdefinerede egenskaber til at tilpasse den visning, layout, værktøjslinjen og interaktivitet af Microsoft Office Excel Web Access-webdel. De følgende afsnit indeholder referenceoplysninger for hver egenskab.

Denne artikel indeholder

Projektmappe Vis sektion

Afsnittet værktøjslinjen og titel

Navigation og interaktivitet sektion

Sektion med visning af projektmappe

Projektmappe (WorkbookUri)

Indtast i tekstboksen URL-adressen eller UNC-stien på den projektmappe, du vil vise i Webadgang fra Excel.

Du kan nemt finde en projektmappe, skal du klikke på Vælg et Link Knappen Generator og derefter bruge vinduet Vælg et Link – dialogboksen webside til at finde projektmappen.

Du kan finde yderligere oplysninger finder vist en Excel-projektmappe i Office Excel Web Access.

Navngivet element (VisibleItem)

Angiv det navngivne område, eller navnet på et regneark, en tabel, et diagram, en pivottabel eller et pivotdiagram, som skal vises i Webadgang fra Excel.

Klik på Vælg et Link Knappen Generator for at gøre det nemmere at redigere lange strenge, og Brug vinduet Tekstgenerator – dialogboksen webside til at redigere strengen.

Bemærk!: Du kan bruge denne egenskab, uanset om du har valgt bestemte regneark eller navngivne elementer, da du gemte projektmappen i Excel Services.

vist et navngivet element i Excel Serviceskan finde flere oplysninger.

Rækker (RowsToDisplay)

Angiv det antal kolonner, der skal vises, når du flytter et ark en side op, ned, til venstre eller højre. Gyldige værdier er fra 1 til 500. Standardværdien er 75. En større værdi kan medføre en mindre skriftstørrelse.

Se navigere i en projektmappe i Excel Serviceskan finde flere oplysninger.

Denne værdi kan gøres personlig. Du kan finde flere oplysninger om at gøre en webdel personlig i Microsoft Windows SharePoint Services Hjælp.

Kolonner (ColumnsToDisplay)

Angiv det antal kolonner, der skal vises, når du flytter et ark en side op, ned, til venstre eller højre. Gyldige værdier er fra 1 til 500. Standardværdien er 75. En større værdi kan medføre en mindre skriftstørrelse.

Denne værdi kan gøres personlig. Du kan finde flere oplysninger om at gøre en webdel personlig i Windows SharePoint Services Hjælp.

Se navigere i en projektmappe i Excel Serviceskan finde flere oplysninger.

Toppen af siden

Sektion med værktøjslinje og titel

Titellinjen:   

Generere titel til webdelen (AutoGenerateTitle)

Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at oprette en titel ud fra projektmappens filnavn, der er angivet i egenskaben Titel i sektionen Udseende, og føj derefter denne titel til webdelens titellinje. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for enten at bruge den aktuelle værdi, der er angivet i egenskaben Titel, eller for at skjule en titel, hvis den pågældende egenskab ikke har en værdi.

Generere en del titel URL-adresse (AutoGenerateDetailLink)

Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at oprette et hyperlink på webdelens titellinje, som åbner projektmappen i browservinduet, når en bruger klikker på det. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at bruge en anden værdi, der er angivet i egenskaben URL-adresse til titel i sektionen Avanceret, som kan være en vilkårlig gyldig URL-adresse eller ingen værdi, når markeringen i afkrydsningsfeltet er fjernet. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, fjernes også den aktuelle værdi i egenskaben URL-adresse til titel.

Type værktøjslinje (ToolBarStyle)

Marker et af følgende afkrydsningsfelter for at vise eller skjule kommandoer og knapper på værktøjslinjen:

Hele værktøjslinjen     Viser hele værktøjslinjen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Hele værktøjslinjen omfatter følgende: Åbn menu (kommandoenÅbn i Excel og Åbne et øjebliksbillede i Excel-kommandoen), menuen Opdater (Opdater den markerede forbindelse kommandoen, Opdater alle forbindelser kommandoen, Beregn projektmappe kommandoen og Genindlæs projektmappen kommandoen), finde Knapflade knap, rullelisten Vis i visning af navngivne elementer og Hjælp.

Du kan bruge visningen af den komplette værktøjslinje, når du viser Webadgang fra Excel alene på en webdelsside, og når brugeren skal have adgang til alle tilgængelige kommandoer og knapper.

Oversigt     Viser kun følgende: menuen Åbn (Åbn i Excel og Åbn snapshot i Excel), menuen Opdater (Opdater den markerede forbindelse og Genindlæs projektmappen), rullelisten Visning i visningen Navngivet element, navigationsknapperne efter behov og Hjælp.

Du kan bruge værktøjslinjen Oversigt, når du opretter forbindelse mellem Webadgang fra Excel og andre webdele på et instrumentbræt eller en anden webdelsside og kun har brug for dette begrænsede undersæt af kommandoer og knapper.

Kun navigation     Afhængigt af følgende omstændigheder vises følgende kommandoer og knapper:

  • Navigationsknapperne efter behov og Hjælp, hvis Webadgang fra Excel er i regnearksvisning.

  • Navigationsknapperne efter behov, Hjælp og rullelisten Visning, hvis Webadgang fra Excel er i visningen Navngivet element.

Ingen     Skjuler værktøjslinjen.

Du kan f.eks. vælge Ingen, når der er valgt et bestemt navngivet element, f.eks. et navngivet område eller diagram, som du blot vil vise, og brugeren ikke kræver interaktion eller hjælp, f.eks. når du opretter et instrumentbræt eller en webdelsside.

Værktøjslinjen menukommandoer:   

Åbn i Excel, skal du åbne øjebliksbillede i Excel (AllowInExcelOperations)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise kommandoerne Åbn i Excel og Åbn snapshot i Excel i menuen Åbn på værktøjslinjen, så en bruger kan åbne projektmappen i Microsoft Office Excel, hvis Excel er installeret på brugerens computer. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule kommandoerne Åbn i Excel og Åbn snapshot i Excel og for at forhindre brugere i at åbne projektmappen i Excel.

Du kan finde flere oplysninger, se åbne en projektmappe eller et snapshot fra Excel Services i Excel.

Opdater den markerede forbindelse, Opdater alle forbindelser (AllowManualDataRefresh)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise kommandoerne Opdater alle forbindelser og Opdater den markerede forbindelse i menuen Opdater på værktøjslinjen og for at gøre det muligt for en bruger manuelt at opdatere alle eller de markerede forbindelser til eksterne datakilder. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule kommandoerne Opdater alle forbindelser og Opdater den markerede forbindelse i menuen Opdater på værktøjslinjen.

Bemærk!: En manuel opdatering kan også foretages med en interaktion, der kører en OLAP-forespørgsel (Online Analysis Processing) i en pivottabel.

Du kan finde flere oplysninger, kan du se opdatere eksterne data i Excel Services.

Beregne projektmappe (AllowRecalculation)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise kommandoen Beregn projektmappe i menuen Opdater på værktøjslinjen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule kommandoen Beregn projektmappe i menuen Opdater på værktøjslinjen.

Bemærk!: Denne egenskab kun påvirker visningen af kommandoen og har ingen indflydelse på den aktuelle beregningsindstillingen i projektmappen.

Du kan finde yderligere oplysninger finder beregne og genberegne data i Office Excel Web Access.

Navngivet element rullelisten (ShowVisibleItemButton)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise rullelisten Visning på værktøjslinjen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret. Webadgang fra Excel skal være i visningen Navngivet element.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule rullelisten Visning på værktøjslinjen. Du kan evt. deaktivere denne rulleliste i visningen Navngivet element, hvis du ikke ønsker, at en bruger skal ændre elementerne, og du vil vise et bestemt element på et instrumentbræt eller en webdelsside.

vist et navngivet element i Excel Web Accesskan finde flere oplysninger.

Toppen af siden

Sektion til navigation og interaktivitet

Navigation:   

Projektmappenavigation (AllowNavigation)

Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere brugere til at flytte rundt i projektmappen ved hjælp af siden knapper og arkfaner eller flytte til forskellige ark og ved hjælp af finde Knapflade . Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard.

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at forhindre brugerne i at flytte rundt i projektmappen med sideknapperne, arkfanerne og knappen Søg. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du bruger Webadgang fra Excel til kun at vise et bestemt navngivet element, f.eks. et navngivet område eller diagram, eller hvis Webadgang fra Excel er forbundet med en anden webdel på et instrumentbræt eller en webdelsside.

Links (AllowHyperlinks)

Marker dette afkrydsningsfelt for at anvende aktive hyperlinks til placeringer i projektmappen eller til filer og dokumenter uden for projektmappen. Egenskaben Projektmappenavigation skal også være aktiveret for at aktivere hyperlinks til placeringer i projektmappen.

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere hyperlinks til placeringer i projektmappen eller til filer og dokumenter uden for projektmappen. Hyperlinket konverteres til en inaktiv tekststreng.

Du kan finde flere oplysninger links i regneark i Excel til Windows.

Interaktivitet:   

Projektmappeinteraktivitet (AllowInteractivity)

Marker eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere interaktion med projektmappen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Interaktion med projektmappen omfatter følgende handlinger: manuel, periodisk og automatisk opdatering af eksterne data, indstilling af parameterværdier, sortering, filtrering, dispositioner samt udvidelse og skjulning af dataniveauer i en pivottabel.

Parameterændring (AllowParameterModification)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise opgaveruden Parametre og give mulighed for at ændre parameterværdier, hvis de er blevet defineret for projektmappen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule opgaveruden Parametre og forhindre visning og ændring af parameterværdier, hvis de er blevet defineret for projektmappen.

Bemærk!: Hvis afkrydsningsfeltet Interaktivitet i projektmappe ikke er markeret, er egenskaben Parameterændring nedtonet og kan ikke aktiveres eller deaktiveres.

Du kan finde flere oplysninger Ændre projektmappeparametre i Excel Services.

Få vist opgaveruden parametre (ShowWorkBookParameters)

Marker dette afkrydsningsfelt for at vise opgaveruden Parametre, hvis der er defineret parametre for projektmappen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre visning af opgaveruden Parametre, selvom der er defineret parametre for projektmappen. Du kan også fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil forhindre en bruger i at ændre parametre, fordi du i stedet vil ændre værdierne ved hjælp af filterwebdele.

Bemærk!: Hvis afkrydsningsfeltet til egenskaben Parameterændring ikke er markeret, er egenskaben Vis opgaverude med parametre nedtonet og kan ikke aktiveres eller deaktiveres.

Du kan finde flere oplysninger Ændre projektmappeparametre i Excel Services.

Sortering (AllowSorting)

Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere sortering af et celleområde, en Excel-tabel og en pivottabel. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre sortering af et celleområde, en Excel-tabel og en pivottabel. Sortering, der allerede er anvendt på projektmappen, bevares dog.

Du kan finde flere oplysninger under sortere data i Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere filtrering af et celleområde, en Excel-tabel og en pivottabel samt aktivere dispositioner. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre filtrering af et celleområde, en Excel-tabel og en pivottabel og forhindre brug af dispositioner. Filtrering, der allerede er anvendt på projektmappen, bevares dog.

Du kan finde flere oplysninger, kan du se filtrere data i Excel Services.

Alle pivottabel interaktivitet (AllowPivotSpecificOperations)

Marker eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere følgende interaktive pivottabelhandlinger: udvidelse og skjulning af dataniveauer, sortering og filtrering af data. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Opdater regelmæssigt, hvis er aktiveret i projektmappen (AllowPeriodicDataRefresh)

Marker dette afkrydsningsfelt for at styre visningen af meddelelser om regelmæssige opdateringer nederst i webdelen Webadgang fra Excel. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre en projektmappe i regelmæssigt at opdatere eksterne data og for at forhindre meddelelser om regelmæssig opdatering i at blive vist nederst i webdelen Webadgang fra Excel.

Du kan finde flere oplysninger, kan du se opdatere eksterne data i Excel Services.

Meddelelse om opdatering af Vis periodiske Data (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Vælg en af følgende indstillinger for at styre automatisk periodisk opdatering:

Altid    Få vist periodisk opdatering prompten uden indstillingen altid. Denne indstilling er som standard markeret. Brug denne indstilling, der gør det muligt at bestemme, om du vil opdatere dataene på hvert planlagte interval, men uden mulighed for at vælge altid.

Valgfri    Viser prompten for periodisk opdatering med indstillingen Altid. Brug denne indstilling til at lade brugeren bestemme, om data skal opdateres med hvert planlagte interval, og om der skal foretages automatisk opdatering med hvert planlagte interval uden efterfølgende prompt.

Aldrig     Skjuler prompten for periodisk opdatering og indstillingen Altid. Brug denne indstilling til at aktivere opdatering af data med hvert planlagte interval uden prompt.

Bemærk!: Hvis du vil angive denne egenskab, skal afkrydsningsfeltet Opdater regelmæssigt, hvis aktiveret i projektmappe være markeret.

Du kan finde flere oplysninger, kan du se opdatere eksterne data i Excel Services.

Luk Session, før du åbner et nyt et (CloseWorkbookSessions)

Marker dette afkrydsningsfelt for at lukke den aktuelle projektmappe, når du har åbnet en ny projektmappe. Du kan markere afkrydsningsfeltet for at forbedre ydeevnen, når mange brugere har den samme projektmappe åben.

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at holde den aktuelle projektmappe åben, når du har åbnet en ny projektmappe. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at bevare interaktion med den aktuelle projektmappe, f.eks. filtreringer, sorteringer eller indstillinger for parameterværdier, når en anden projektmappe er åbnet.

Du kan finde flere oplysninger, se sessioner og Sessionstimeout i Excel Services.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×