Bruge værdier fra en webtjeneste til at udfylde en liste, rulleliste eller kombinationsboks

Du kan udfylde en liste, rulleliste eller kombinationsboks med data fra en sekundær dataforbindelse til en webtjeneste.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Før du går i gang

Trin 1: Tilføje en dataforbindelse for en forespørgsel

Trin 2: Konfigurere kontrolelementet

Oversigt

I en liste, rulleliste eller kombinationsboks er der elementer, som en bruger kan vælge, når han/hun udfylder en formular, der er baseret på formularskabelonen. Du kan konfigurere disse typer kontrolelementer til at vise dataene fra en sekundær dataforbindelse til en webtjeneste. En sekundær dataforbindelse er enhver dataforbindelse til en ekstern datakilde, som du føjer til en formularskabelon, så brugere, der udfylder formularer, der er baseret på denne formularskabelon, kan hente data fra eller sende data til eksterne datakilder, f.eks. en webtjeneste.

Du kan hente data fra en ekstern datakilde ved at føje en sekundær dataforbindelse til den formularskabelon, der forespørger på data. Derfor opretter Microsoft Office InfoPath en sekundær datakilde med datafelt og gruppe, der svarer til webtjenestens XML-skema. Dataforbindelsen til forespørgsel henter data fra webtjenesten og gemmer disse data i en sekundær datakilde for formularen. Som standard er dataene i den sekundære datakilde kun tilgængelige, mens brugeren har forbindelse til et netværk. Du kan konfigurere den sekundære dataforbindelse til at gemme resultaterne af forespørgslen på brugernes computere, så de har adgang til dataene, når deres formularer ikke er forbundet til netværket.

Sikkerhedsnote : Hvis du bruger en sekundær dataforbindelse til at hente følsomme data fra en ekstern datakilde, kan du deaktivere denne funktion for at beskytte dataene mod uautoriseret brug, hvis computeren bliver væk eller bliver udsat for tyveri. Hvis du deaktiverer denne funktion, er dataene kun tilgængelige, hvis brugeren er tilsluttet netværket.

Da datastrukturen i den sekundære datakilde skal passe til den måde, hvorpå dataene er gemt i webtjenesten, kan du ikke ændre de eksisterende felter eller grupper i den sekundære datakilde. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om dataforbindelser og datakilder i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Før du går i gang

Før du kan bruge værdier fra en webtjeneste til at udfylde et kontrolelement i formularskabelonen, skal du bruge følgende oplysninger fra administratoren af webtjenesten:

 • Placeringen af webtjenesten.

 • Bekræftelse af, at webtjenesten bruger dokument-/konstantkodning. InfoPath kan kun bruge webtjenester, der bruger dokument-/konstantkodning.

 • Navnet på den webtjenestehandling, der sender data til formularen.

 • Om du sikkert kan gemme forespørgselsresultaterne fra webtjenesten på brugernes computere til brug offline.

Toppen af siden

Trin 1: Tilføje en dataforbindelse for en forespørgsel

Hvis du ikke har en eksisterende dataforbindelse til forespørgsel i formularskabelonen, som du kan bruge til at angive værdierne for kontrolelementet, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at tilføje en ny sekundær dataforbindelse. Hvis formularskabelonen allerede har en sekundær dataforbindelse, du kan bruge, kan du springe dette afsnit over og fortsætte med Trin 2: Konfigurere kontrolelementet.

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse til i guiden Dataforbindelse, klik på Modtag data, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på Webtjeneste på næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv placeringen for webtjenesten på næste side i guiden.

  Bemærk: Hvis du vil søge efter en webtjeneste vha. en UDDI-server (Universal Description Discovery and IntegrationI), skal du klikke på Søg i UDDI, angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge i, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en aktuel tjeneste, indtaste et søgeord og derefter klikke på Søg. Webtjenester, der svarer til dit søgeord, vises på listen Søgeresultater. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 6. Klik på Næste.

 7. Klik på den webtjenestehandling, der returnerer data fra formularen, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste.

 8. Hvis guiden Dataforbindelse støder på et ukendt element i webtjenestens skema, bliver du på næste side i guiden muligvis bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter for at bestemme, hvilke felter eller grupper der skal føjes til hoveddatakilden.

  Sådan gør du

  1. Markér en parameter i tabellen Parametre, og klik derefter på Indstil eksempelværdi.

  2. Skriv en værdi, som brugeren kan bruge til dette felt, i boksen Eksempelværdi, og klik derefter på OK.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen Parametre, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, opretter Microsoft Office InfoPath forbindelse til webtjenesten og forespørger om WSDL-filen (Web Service Description Language). WSDL-filen indeholder det skema, der bruges af webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørgslen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, bruger InfoPath eksempeldataene til at afgøre definitionen af den ukendte elementtype og tilføjer derefter de relevante felter og grupper i den sekundære datakilde.

 9. Hvis resultaterne af forespørgslen skal være tilgængelige, når formularen ikke er forbundet til et netværk, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem en kopi af dataene i formularskabelonen.

  Sikkerhedsnote : Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, gemmes dataene på brugerens computer, når formularen bruger denne dataforbindelse. Hvis du henter følsomme data fra denne dataforbindelse, skal du evt. deaktivere denne funktion for at beskytte dataene, hvis computeren går tabt eller bliver stjålet.

 10. Klik på Næste.

 11. Skriv et beskrivende navn for denne sekundære dataforbindelse på næste side i guiden.

 12. Marker afkrydsningsfeltet Hent data automatisk, når formularen åbnes for at få formularen til automatisk at hente data, når den åbnes.

Toppen af siden

Trin 2: Konfigurere kontrolelementet

 1. Hvis formularskabelonen har flere visninger, skal du klikke på Vis navn i menuen Vis for at gå til visningen med det kontrolelement, hvor du vil have vist dataene fra den sekundære datakilde.

 2. Dobbeltklik på den liste, rulleliste eller kombinationsboks, du vil udfylde.

 3. Klik på fanen Data.

 4. Klik på Slå værdier op i en ekstern datakilde under Poster på liste.

 5. Klik på datakilden med de grupper og felter, der indeholder de data, du vil bruge, på listen Datakilde.

 6. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Poster.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at angive, hvilke data der vises for brugeren, og hvilke data der sendes til den eksterne datakilde, i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe.

  Angive, at de data, som vises for brugeren, er de samme data, som brugeren sender

  • Klik på et felt, og klik derefter på OK.

  Angive, at de data, som vises for brugeren, er forskellige fra de data, som brugeren sender

  Bemærk: I denne situation stammer de data, som vises for brugeren, fra et af felterne i gruppen, og de data, som brugeren sender, er i et andet felt i den samme gruppe.

  1. Klik på en gruppe, og klik derefter på OK.

  2. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ved siden af boksen Værdi i dialogboksen Egenskaber for Kontrolelement.

  3. Klik på et felt, der indeholder de data, som brugeren sender til den eksterne datakilde, i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ved siden af boksen Vist navn i dialogboksen Egenskaber for Kontrolelement.

  5. Klik på et felt, der indeholder de data, som vises i kontrolelementet, i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

 8. Hvis feltet i boksen Vist navn indeholder værdier med lignende viste navne og du kun vil få vist entydige navne, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×