Bruge værdier fra en SQL Server-database til at udfylde en liste, rulleliste eller kombinationsboks

Du kan udfylde en liste, rulleliste eller kombinationsboks med data fra en dataforbindelse til forespørgsel til en Microsoft SQL Server-database.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Før du går i gang

Trin 1: Tilføje en dataforbindelse for en forespørgsel

Trin 2: Konfigurere kontrolelementet

Oversigt

I en liste, rulleliste eller kombinationsboks er der elementer, som en bruger kan vælge, når han/hun udfylder en formular, der er baseret på formularskabelonen. Du kan konfigurere disse typer kontrolelementer til at vise dataene fra en sekundære dataforbindelse til en Microsoft SQL Server-database. En sekundær dataforbindelse er enhver dataforbindelse til en ekstern datakilde, som du føjer til en formularskabelon, så brugere, der udfylder formularer, der er baseret på denne formularskabelon, kan hente data fra eller sende data til en ekstern datakilde, f.eks. en webtjeneste.

Når du føjer en sekundær dataforbindelse, der kræver data, til den formularskabelon, der forespørger på data, oprettes der i Microsoft Office InfoPath en sekundær datakilde med datafelt og gruppe, der svarer til den måde, hvorpå data er gemt i databasen. Dataforbindelsen til forespørgsel henter data fra webtjenesten og gemmer disse data i en sekundær datakilde for formularen. Som standard er dataene i den sekundære datakilde kun tilgængelige, mens brugere har forbindelse til et netværk. Du kan konfigurere den sekundære dataforbindelse til at gemme resultaterne af forespørgslen på brugernes computere, så de har adgang til dataene, når deres formular ikke er forbundet til netværket.

Sikkerhedsnote : Hvis du bruger en sekundær dataforbindelse til at hente følsomme data fra en ekstern datakilde, kan du deaktivere denne funktion for at beskytte dataene mod uautoriseret brug, hvis computeren bliver væk eller bliver udsat for tyveri. Hvis du deaktiverer denne funktion, er dataene kun tilgængelige, hvis brugeren er tilsluttet netværket.

Da datastrukturen i den sekundære datakilde skal passe til den måde, hvorpå dataene er gemt i databasen, kan du ikke ændre de eksisterende felter eller grupper i den sekundære datakilde. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om dataforbindelser og datakilder i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Før du går i gang

Før du kan bruge værdier fra en SQL Server-database til at udfylde et kontrolelement i formularskabelonen, skal du bruge følgende oplysninger fra databaseadministratoren:

 • Navnet på serveren med den database, du skal bruge til denne formularskabelon.

 • Navnet på den database, du skal bruge til denne formularskabelon.

 • Den godkendelse, som databasen kræver. Databasen anvender enten Microsoft Windows-godkendelse eller SQL Server-godkendelse til at bestemme, hvordan brugere kan få adgang til databasen.

 • Navnet på den tabel, der indeholder de data, som skal sendes til formularen. Dette er den primære tabel. Hvis du planlægger at bruge mere end en tabel i databasen, skal du bruge navnene på de andre, underordnede tabeller. Du skal også bruge navnene på de felter i de underordnede tabeller, der har relationer til felterne i den primære tabel.

 • Om du sikkert kan gemme forespørgselsresultaterne på brugernes computere til brug offline.

Toppen af siden

Trin 1: Tilføje en dataforbindelse for en forespørgsel

Hvis du ikke har en eksisterende dataforbindelsen til forespørgsel, som du kan bruge i formularskabelonen, skal du udføre følgende trin for at føje en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen, der forespørger på data. Hvis formularskabelonen allerede har en sekundær dataforbindelse, du kan bruge, kan du springe dette afsnit over og fortsætte med Trin 2: Konfigurere kontrolelementet.

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse til i guiden Dataforbindelse, klik på Modtag data, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på Database (kun Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Klik på Vælg database på næste side i guiden.

 6. Klik på Ny kilde i dialogboksen Vælg datakilde.

 7. Klik på Microsoft SQL Server på listen Hvilken type datakilde vil du oprette forbindelse til på næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 8. Skriv navnet på den server, der indeholder SQL Server-databasen, i boksen Servernavn.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Legitimationsoplysninger til logon:

  • Hvis databasen bestemmer, hvem der har adgang, på grundlag af de legitimationsoplysninger, der bruges i et Microsoft Windows-netværk, skal du klikke på Brug Windows-godkendelse.

  • Hvis databasen bestemmer, hvem der har adgang, på grundlag af et angivet brugernavn og en angivet adgangskode, som du modtager fra databaseadministratoren, skal du klikke på Brug følgende brugernavn og adgangskode og derefter skrive brugernavnet og adgangskoden i felterne Brugernavn og Adgangskode.

 10. Klik på Næste.

 11. Klik på navnet på den database, du vil bruge, på listen Vælg den database, der indeholder de ønskede data, klik på Opret forbindelse til en bestemt tabel, klik på navnet på den primære tabel, og klik derefter på Næste.

 12. Skriv et navn for den fil, som dataforbindelsesoplysningerne gemmes i, i boksen Filnavn på næste side i guiden, og klik derefter på Udfør for at gemme disse indstillinger.

  Hvis du planlægger at bruge andre tabeller i dataforbindelsen til forespørgsel, kan du tilføje de andre tabeller på denne side i guiden.

  Tilføje andre tabeller

  1. Klik på Tilføj tabel

  2. Klik i dialogboksen Tilføj tabel eller forespørgsel på navnet på den underordnede tabel og klik derefter på Næste. InfoPath forsøger at angive relationerne ved at finde tilsvarende feltnavne i begge tabeller. Hvis du ikke vil bruge den foreslåede relation, skal du markere relationen og derefter klikke på Fjern relation. Hvis du vil tilføje en relation, skal du klikke på Tilføj relation. Klik på navnene på de relaterede felter i begge kolonner i dialogboksen Tilføj relation, og klik derefter på OK.

  3. Klik på Udfør.

  4. Gentag disse trin for at tilføje yderligere underordnede tabeller.

 13. Klik på Næste.

 14. Hvis du vil gemme resultaterne af forespørgslen sammen med formularskabelonen, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem en kopi af dataene i formularskabelonen. Når dette afkrydsningsfelt markeres, gemmes forespørgselsresultaterne i formularskabelonen. Fordi dataene gemmes i formularskabelonen, er de tilgængelige i de formularer, som brugerne udfylder, også selvom brugernes computere ikke har forbindelse til et netværk.

  Sikkerhedsnote : Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, gemmes forespørgselsresultaterne i formularskabelonen. Eftersom dataene gemmes i formularskabelonen, er de tilgængelige i de formularer, som brugere udfylder, selvom deres computere ikke er tilsluttet et netværk. Hvis du henter følsomme data via denne dataforbindelse, kan du eventuelt deaktivere denne funktion for at beskytte dataene i tilfælde af, at computeren mistes eller stjæles.

 15. Klik på Næste.

 16. Skriv et beskrivende navn for denne sekundære dataforbindelse på næste side i guiden. Hvis formularen automatisk skal hente data, når formularen åbnes, skal du markere afkrydsningsfeltet Hent data automatisk, når formularen åbnes.

Toppen af siden

Trin 2: Konfigurere kontrolelementet

 1. Hvis formularskabelonen har flere visninger, skal du klikke på Vis navn i menuen Vis for at gå til visningen med det kontrolelement, hvor du vil have vist dataene fra den sekundære datakilde.

 2. Dobbeltklik på den liste, rulleliste eller kombinationsboks, du vil udfylde.

 3. Klik på fanen Data.

 4. Klik på Slå værdier op i en ekstern datakilde under Poster på liste.

 5. Klik på den ønskede datakilde på listen Datakilde.

 6. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Poster.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at angive, hvilke data der vises for brugeren, og hvilke data der sendes til den eksterne datakilde, i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe.

  Angive, at de data, som vises for brugeren, er de samme data, som brugeren sender

  • Klik på et felt, og klik derefter på OK.

  Angive, at de data, som vises for brugeren, er forskellige fra de data, som brugeren sender

  Bemærk: I denne situation stammer de data, som vises for brugeren, fra et af felterne i gruppen, og de data, som brugeren sender, er i et andet felt i den samme gruppe.

  1. Klik på en gruppe, og klik derefter på OK.

  2. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ved siden af boksen Værdi i dialogboksen Egenskaber for Kontrolelement.

  3. Klik på et felt, der indeholder de data, som brugeren sender til den eksterne datakilde, i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ved siden af boksen Vist navn i dialogboksen Egenskaber for Kontrolelement.

  5. Klik på et felt, der indeholder de data, som vises i kontrolelementet, i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

 8. Hvis feltet i boksen Vist navn indeholder værdier med lignende viste navne og du kun vil få vist entydige navne, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×