Bruge udsnitsværktøjer til at filtrere data i pivottabeller

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge filtre til at filtrere data i en pivottabelrapport i tidligere versioner af Microsoft Excel, men det er ikke let at få den aktuelle filtrerende tilstand, når du filtrerer på flere elementer. I Microsoft Excel 2010 har du mulighed for at bruge udsnitsværktøjer til at filtrere dataene. Udsnit indeholder knapper, som du kan klikke på for at filtrere data i pivottabeller. Ud over hurtig filtrering angive udsnit også den aktuelle filtrering fase, hvilket gør det nemt at forstå, hvad der præcis vises i en filtreret pivottabel.

billede af båndet i excel

Når du markerer et element, medtages dette element i filteret, og dataene for det pågældende element vises i rapporten. Når du f.eks. vælger Christensen i feltet Sælgere, vises kun data, der indeholder Christensen i det pågældende felt.

Denne artikel indeholder

Hvad er udsnit?

Brug af udsnit

Oprette et udsnit i en eksisterende pivottabel

Oprette et enkeltstående udsnit

Formatere et udsnit

Dele et udsnit ved at oprette forbindelse til en anden pivottabel

Afbryder forbindelsen til eller slette et udsnit

Hvad er udsnitsværktøjer?

Udsnitsværktøjer er brugervenlige filtreringskomponenter, der indeholder et sæt knapper, du kan bruge til hurtigt at filtrere dataene i en pivottabel, uden at du behøver at åbne rullelisterne for at søge efter de elementer, du vil filtrere.

Når du bruger et almindeligt filter til en pivottabel til at filtrere på flere elementer, angiver filteret kun, at flere elementer er filtreret, og du skal åbne en rulleliste for at søge efter filtreringsdetaljer. Med et udsnitsværktøj angives det tydeligt, hvilket filter der anvendes, og du får detaljer, så du nemt kan forstå de data, der vises i den filtrerede pivottabel.

Udsnit er typisk knyttet til pivottabellen, hvor de er oprettet. Du kan også oprette enkeltstående udsnit, der refereres til i behandling af OLAP (Online Analytical) kubefunktioner, eller, der kan være knyttet til en hvilken som helst pivottabel på et senere tidspunkt.

I et udsnitsværktøj vises typisk følgende elementer:Elementer i udsnitsværktøj for en pivottabel

1. En overskrift i udsnitsværktøjet angiver kategorien for elementerne i udsnitsværktøjet.

2. En filtreringsknap, der ikke er valgt, angiver, at elementet ikke er medtaget i filteret.

3. En filtreringsknap, der er valgt, angiver, at elementet er medtaget i filteret.

4. Du kan bruge knappen Ryd filter til at fjerne filteret ved at markere alle elementer i udsnitsværktøjet.

5. Du kan bruge et rullepanel til at rulle, når der er flere elementer end dem, der i øjeblikket er synlige i udsnitsværktøjet.

6. Du kan ændre størrelsen på og placeringen af udsnitsværktøjet ved hjælp af kontroleelmenterne til flytning og til justering af størrelsen på kanten af udsnitsværktøjet.

Toppen af siden

Brug af udsnitsværktøjer

Du kan oprette udsnitsværktøjer til filtrering af dataene i pivottabellen på flere måder. I en eksisterende pivottabel kan du:

 • Oprette et udsnitsværktøj, der er knyttet til pivottabellen.

 • Oprette en kopi af et udsnitsværktøj, der er knyttet til pivottabellen.

 • Bruge et eksisterende udsnitsværktøj, der er knyttet til en anden pivottabel.

Ud over eller i stedet for at oprette udsnit i en eksisterende pivottabel, kan du også oprette et enkeltstående udsnitsværktøj, der kan referere til behandling af OLAP (Online Analytical) kubefunktioner , eller du kan knytte til en hvilken som helst pivottabel på et senere tidspunkt.

Da de enkelte udsnitsværktøjer, du opretter, er udviklet til at filtrere på et bestemt felt i pivottabellen, er det sandsynligt, at du vil oprette mere end ét udsnitsværktøj for at filtrere en pivottabel.

Når du har oprettet et udsnitsværktøj, vises det i regnearket sammen med pivottabellen i en lagdelt visning, hvis du har mere end ét udsnitsværktøj. Du kan flytte et udsnitsværktøj til en anden placering på regnearket og ændre størrelsen efter behov.

Lagdelte udsnitsværktøjer

Hvis du vil filtrere dataene i pivottabellen, skal du blot klikke på en eller flere af knapperne i udsnitsværktøjet.

Udsnitsværktøj med et valgt filter

Udsnitsværktøjer til formatering for at opnå et ensartet udseende

Hvis du vil oprette rapporter med et professionelt udseende, eller hvis formatet for et udsnitsværktøj blot skal svare til formatet for den tilknyttede pivottabel, kan du anvende typografier for udsnitsværktøjer for at opnå et ensartet udseende. Du kan anvende nøjagtigt samme farvetema som det, der anvendes på en pivottabel, ved at anvende en af de forskellige foruddefinerede typografier, der er tilgængelige for udsnitsværktøjer. Hvis du vil have et brugerdefineret udseende, kan du også oprette dine egne typografier for udsnitsværktøjer, ligesom du kan oprette brugerdefinerede typografier for pivottabeller.

Dele udsnitsværktøjer mellem pivottabeller

Når du har mange forskellige pivottabeller i én rapport, f.eks. en BI-rapport (Business Intelligence), du arbejder med, er det sandsynligt, at du vil anvende samme filter på nogle af eller alle disse pivottabeller. Du kan dele et udsnitsværktøj, du har oprettet i én pivottabel, med andre pivottabeller. Du behøver ikke at duplikere filteret til alle pivottabeller!

Når du deler et udsnitsværktøj, opretter du forbindelse til en anden pivottabel, der indeholder det udsnitsværktøj, du vil bruge. Alle ændringer, du foretager af et delt udsnitsværktøj, afspejles med det samme i alle pivottabeller, der har forbindelse til det pågældende udsnitsværktøj. Hvis du f.eks. bruger et landeudsnitsværktøj i pivottabel 1 til at filtrere data for et bestemt land, vises der også data for det samme land i pivottabel 2, der også bruger det pågældende udsnitsværktøj.

Udsnitsværktøjer, der er knyttet til og bruges i mere end én pivottabel, kaldes delte udsnitsværktøjer. Udsnitsværktøjer, der kun bruges i én pivottabel, kaldes lokale udsnitsværktøjer. En pivottabel kan både have lokale og delte udsnitsværktøjer.

Toppen af siden

Oprette et udsnitsværktøj i en eksisterende pivottabel

 1. Klik et vilkårligt sted i den pivottabel, du vil oprette et udsnitsværktøj for.

  Derved vises Pivottabelværktøjer, og fanerne Indstillinger og Design tilføjes.

 2. Klik på Indsæt udsnitsværktøj i gruppen Sortér og filtrer under fanen Indstillinger.

  billede af båndet i excel

 3. Markér afkrydsningsfeltet ud for de felter i pivottabellen, du vil oprette et udsnitsværktøj for, i dialogboksen Indsæt udsnitsværktøj.

 4. Klik på OK.

  Der vises et udsnitsværktøj for alle de felter, du har valgt.

 5. Klik på de elementer, du vil filtrere på, i alle udsnitsværktøjer.

  Hvis du vil markere mere end ét element, skal du holde Ctrl nede og derefter klikke på de elementer, du vil filtrere på.

Toppen af siden

Oprette et separat udsnitsværktøj

 1. Klik på Udsnitsværktøj i gruppen Filter under fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i feltet Vis i dialogboksen Eksisterende forbindelser:

  • Klik på Alle forbindelser, hvis du vil have vist alle forbindelser. Denne indstilling er valgt som standard.

  • Klik på Forbindelser i denne projektmappe, hvis du kun vil vise listen over de senest anvendte forbindelser.

   Denne liste oprettes ud fra forbindelser, som du allerede har defineret, og som du har oprettet ved hjælp af dialogboksen Vælg datakilde i guiden Dataforbindelse, eller som du tidligere har valgt som en forbindelse i denne dialogboks.

  • Klik på Forbindelsesfiler på denne computer, hvis du kun vil have vist de forbindelser, der er tilgængelige på computeren.

   Denne liste oprettes ud fra mappen Datakilder, der normalt er gemt i mappen Dokumenter.

  • Klik på Forbindelsesfiler på netværket, hvis du kun vil have vist de forbindelser, der er tilgængelige fra en forbindelsesfil, som findes på netværket.

   Denne liste er oprettet fra et Data forbindelse bibliotek (LISTEN) på et Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft SharePoint Server 2010 websted. En LISTEN er et dokumentbibliotek i et SharePoint Foundation websted, der indeholder en samling af Office-dataforbindelsesfil (ODC) filer (.odc). En LISTEN typisk er konfigureret af en webstedsadministrator, hvem der kan også konfigurere SharePoint-webstedet for at få vist ODC-filer fra denne LISTEN i dialogboksen Eksterne forbindelser.

   Tip!    Hvis den ønskede forbindelse ikke vises, kan du oprette en forbindelse. Klik på Søg efter flere, og klik derefter på Ny kilde i dialogboksen Vælg datakilde for at starte guiden Dataforbindelse, så du kan vælge den datakilde, du vil oprette forbindelse til.

   Bemærk!    Hvis du vælger en forbindelse fra kategorien Forbindelsesfiler på netværket eller Forbindelsesfiler på denne computer, kopieres forbindelsesfilen til projektmappen som en ny projektmappeforbindelse, og oplysningerne i den bruges derefter som de nye forbindelsesoplysninger.

 3. Klik på den forbindelse, du vil, under Vælg en forbindelse, og klik derefter på Åbn.

 4. Klik på afkrydsningsfeltet for de felter, du vil oprette et udsnit i dialogboksen Indsæt udsnitsværktøj.

 5. Klik på OK.

  Der oprettes et udsnitsværktøj for alle de felter, du har valgt.

Toppen af siden

Formatere et udsnitsværktøj

 1. Klik på det udsnitsværktøj, du vil formatere.

  Dermed vises Udsnitsværktøjer, og fanen Indstillinger tilføjes.

 2. Klik på den ønskede typografi i gruppen Typografier for udsnitsværktøj under fanen Indstillinger.

  For at se alle tilgængelige typografier skal du klikke på den flere knappen Knapflade .

  billede af båndet i excel

Toppen af siden

Dele et udsnitsværktøj ved at oprette forbindelse til en anden pivottabel

Du kan dele et udsnitsværktøj med en anden pivottabel ved at oprette forbindelse til pivottabellen. Du kan også indsætte et udsnitsværktøj fra en anden pivottabel ved at oprette forbindelse til pivottabellen.

Gøre et udsnitsværktøj tilgængeligt til brug i en anden pivottabel

 1. Klik på det udsnitsværktøj, du vil dele i en anden pivottabel.

  Dermed vises Udsnitsværktøjer, og fanen Indstillinger tilføjes.

 2. Klik på Tilknytninger til pivottabeller i gruppen Udsnitsværktøj under fanen Indstillinger.

  billede af båndet i excel

 3. Markér afkrydsningsfeltet for de pivottabeller, hvor udsnitsværktøjet skal være tilgængeligt, i dialogboksen Tilknytninger til pivottabeller.

Bruge et udsnitsværktøj fra en anden pivottabel

 1. Opret forbindelse til den pivottabel, der indeholder det udsnitsværktøj, du vil dele, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Eksisterende forbindelser under fanen Data i gruppen Hent eksterne Data

   billede af båndet i excel

  2. Kontrollér, at Alle forbindelser er valgt i feltet Vis i dialogboksen Eksisterende forbindelser.

   Tip!    Hvis den ønskede forbindelse ikke vises, kan du oprette en forbindelse. Klik på Søg efter flere, og klik derefter på Ny kilde i dialogboksen Vælg datakilde for at starte guiden Dataforbindelse, så du kan vælge den datakilde, du vil oprette forbindelse til.

  3. Vælg den ønskede forbindelse, og klik derefter på Åbn.

  4. Klik på Pivottabel i dialogboksen Importér data under Vælg, hvordan disse data skal vises i projektmappen:

 2. Klik et vilkårligt sted i den pivottabel, hvor du vil indsætte et udsnitsværktøj fra en anden pivottabel.

  Derved vises Pivottabelværktøjer, og fanerne Indstillinger og Design tilføjes.

 3. Klik på pilen ud for Indsæt udsnitsværktøj i gruppen Sortér og filtrer under fanen Indstillinger, og klik derefter på Tilknytninger til udsnitsværktøjer.

  billede af båndet i excel

 4. Markér afkrydsningsfeltet ud for de udsnitsværktøjer, du vil bruge, i dialogboksen Tilknytninger til udsnitsværktøjer.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på de elementer, du vil filtrere på, i alle udsnitsværktøjer.

  Hvis du vil vælge mere end ét element, skal du holde Ctrl nede og derefter klikke på de elementer, du vil filtrere på.

  Bemærk!    For alle pivottabeller, der deler udsnitsværktøjet, vises samme filtreringstilstand straks.

Toppen af siden

Ophæve tilknytningen til eller slette et udsnitsværktøj

Hvis du ikke længere har brug for et udsnitsværktøj, kan du ophæve tilknytningen til det fra pivottabellen, eller du kan slette det.

Ophæve tilknytningen til et udsnitsværktøj

 1. Klik et vilkårligt sted i den pivottabel, hvor du vil ophæve tilknytningen til et udsnitsværktøj.

  Derved vises Pivottabelværktøjer, og fanerne Indstillinger og Design tilføjes.

 2. Klik på pilen ud for Indsæt udsnitsværktøj i gruppen Sortér og filtrer under fanen Indstillinger, og klik derefter på Tilknytninger til udsnitsværktøjer.

  billede af båndet i excel

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for de pivottabelfelter, hvor du vil ophæve tilknytningen til et udsnitsværktøj, i dialogboksen Tilknytninger til pivottabeller.

Slette et udsnitsværktøj

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på udsnitsværktøjet, og tryk derefter på Delete.

 • Højreklik på udsnitsværktøjet, og klik derefter på Fjern <navn på udsnitsværktøj>.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×