Bruge tastaturgenveje til at oprette din præsentation

Dette emne indeholder tastaturgenveje til PowerPoint 2016.

Bemærkninger: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

 • Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Naviger på båndet kun ved hjælp af tastaturet

Skift fokus ved hjælp af tastaturet

Flyt mellem ruder

Arbejd i en disposition

Arbejd med figurer, billeder, bokse, objekter og WordArt

Vælg og rediger tekst og objekter

Formatér tekst

Brugerdefinerede tastaturgenveje

Ofte benyttede genveje

I følgende tabel vises de oftest anvendte genveje i PowerPoint.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Ændre markeret tekst til fed skrift.

Ctrl+F

Reducere skriftstørrelsen for markeret tekst.

Alt+H, F og derefter S

Skifte zoomniveauet for sliden.

Alt+W, Q

Klippe markeret tekst, objekt eller slide.

Ctrl+X

Kopiere markeret tekst, objekt eller slide.

Ctrl+C

Indsætte udklippet eller kopieret tekst, objekt eller slide.

Ctrl+V

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Gem præsentationen.

Ctrl+S

Indsætte et billede.

Alt+N, P

Indsætte en figur.

Alt+H, S og derefter H

Vælge et tema.

Alt+G, H

Vælge et slidelayout.

Alt+H, L

Gå til den næste slide.

PgDn

Gå til den foregående slide.

PgUp

Gå til fanen Startside.

Alt+H

Gå til fanen Indsæt.

Alt+N

Start slideshowet.

Alt+S, B

Afslut slideshowet.

Esc

Luk PowerPoint.

Alt+F, X

Navigere på båndet kun ved hjælp af tastaturet

Båndet er navigationsbåndet øverst i PowerPoint, der er organiseret i faner. Hver fane viser et nyt bånd, der består af grupper, og hver gruppe indeholder en eller flere kommandoer.

Du kan navigere på båndet udelukkende med tastaturet. Hurtigtaster er særlige genveje, som gør det muligt for dig hurtigt at bruge en kommando på båndet ved at trykke på nogle få taster, uanset hvor i PowerPoint du er. Hver kommando i PowerPoint kan benyttes ved hjælp af en hurtigtast.

Der er to metoder til at navigere mellem fanerne på båndet:

 • Gå til båndet ved at trykke på Alt, og naviger mellem fanerne med højre og venstre piletast.

 • For at gå direkte til en fane på båndet skal du trykke på en af følgende tastaturgenveje:

  Hvis du vil

  Skal du trykke på

  Åbne siden Filer.

  Alt+F

  Åbne fanen Startside.

  Alt+H

  Åbne fanen Indsæt.

  Alt+N

  Åbne fanen Design.

  Alt+G

  Åbne fanen Overgange.

  Alt+T

  Åbne fanen Animationer.

  Alt+A

  Åbne fanen Slideshow.

  Alt+S

  Åbne fanen Gennemse.

  Alt+R

  Åbne fanen Vis.

  Alt+W

  Åbne feltet Fortæl mig det.

  Alt+Q, og angiv derefter søgeordet

Bemærk: Tilføjelsesprogrammer og andre programmer kan tilføje nye faner på båndet, og kan give hurtigtaster for disse faner.

Arbejd i faner på båndet ved hjælp af tastaturet

 • Gå til listen over faner på båndet ved at trykke på Alt. For at gå direkte til en fane skal du trykke på en tastaturgenvej.

 • Tryk på tabulatortasten eller Skift+Tab for at bevæge dig mellem kommandoerne. Du kan bevæge dig frem eller tilbage gennem kommandoerne i rækkefølge. Du kan også trykke på piletasterne.

 • Kontrolelementerne aktiveres på forskellige måder, afhængigt af hvilken type kontrolelement der er tale om:

  • Hvis den markerede kommando er en knap, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter for at aktivere den.

  • Hvis den markerede kommando er en delt knap (dvs, en knap, der åbner en menu med flere indstillinger), skal du trykke på Alt + pil ned, hvis du vil aktivere den. Tryk på TAB for at navigere gennem indstillingerne. For at vælge den markerede indstilling, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter.

  • Hvis den markerede kommando er en liste (f.eks listen over skrifttyper), skal du trykke på pil ned for at åbne listen. Tryk derefter på piletasterne for at bevæge dig mellem elementerne. Når det ønskede element er markeret, skal du trykke på Enter.

  • Hvis den valgte kommando er et galleri, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter for at markere kommandoen. Derefter kan du navigere mellem elementerne med tabulatortasten.

Tip: Tab-tasten, flyttes fra starten til slutningen af den aktuelle række i gallerier med mere end én række af elementer, og når den når frem til slutningen af rækken, flyttes den til begyndelsen af den næste spalte. Når du trykker på pil til højre i slutningen af den aktuelle række, går du tilbage til starten af den aktuelle række.

Skift fokus ved hjælp af tastaturet

I følgende tabel vises nogle af de metoder, du kan bruge til at flytte fokus ved hjælp af tastaturet.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne.

Alt eller F10. Brug hurtigtaster eller piletasterne til at gå til en anden fane.

Flytte fokus til kommandoerne på båndet.

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Flytte henholdsvis ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet.

Pil ned, pil op, venstre piletast eller højre piletast

Udvide eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Få vist genvejsmenuen for det markerede element.

Skift+F10

Flytte fokus til en anden rude.

F6

Gå til den næste eller den forrige kommando på båndet.

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Aktivere den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet.

Mellemrum eller Enter

Åbne den markerede menu eller det markerede galleri på båndet.

Mellemrum eller Enter

Åbne den valgte liste på båndet, f.eks. listen med skrifttyper.

Tasten Pil nedad

Flytte mellem elementerne i en åbnet menu eller et åbnet galleri.

Tabulatortasten

Afslutte redigeringen af en værdi i et kontrolelement på båndet og flytte fokus tilbage til dokumentet.

Enter

Bruge hurtigtaster, når du kan se tastetippene

I PowerPoint 2013 og nyere kan du bruge tastetip til at få adgang til elementer på båndet. Du kan få vist tastetip, som er de bogstaver, der bruges til at få adgang til kommandoer, og derefter bruge dem til at navigere på båndet.

Vigtige tip på båndet i PowerPoint

 1. Tryk på Alt. Tastetippene vises i små firkanter ved hver kommando på båndet.

 2. Hvis du vil vælge en kommando, skal du trykke på det bogstav, der vises i det firkantede tastetip, der vises ved siden af den. Tryk f.eks. på F for at åbne fanen Filer, tryk på H for at åbne fanen Startside, tryk på N for at åbne fanen Indsæt osv.

  zoome ind på tastetip på Powerpoint-båndet

Afhængigt af det bogstav, du trykker på, vises der eventuelt flere tastetip. Hvis du f.eks. trykker på Alt+F, åbnes Backstage på siden Oplysninger, som har et andet sæt tastetip.

Flytte mellem ruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte med uret mellem ruder i normal visning.

F6

Flytte mod uret mellem ruder i normal visning.

Skift+F6

Skifte mellem miniatureruden og dispositionsvisningsruden.

Ctrl+Skift+Tab

Arbejde i en disposition

Hvis du vil

Skal du trykke på

Hæve et afsnit.

Alt+Skift+venstre pil

Sænke et afsnit.

Alt+Skift+højre pil

Flytte markerede afsnit op.

Alt+Shift+pil op

Flytte markerede afsnit ned.

Alt+Shift+pil ned

Få vist overskriftsniveau 1

Alt+Skift+1

Udvide tekst under en overskrift.

Alt+Skift+plustegn (+)

Skjule tekst under en overskrift.

Alt+Skift+minustegn (-)

Arbejde med figurer, billeder, bokse, objekter og WordArt

Indsætte en figur

 1. Du kan markere figurer ved at trykke på Alt+N, S og derefter H.

 2. Brug piletasterne, så du kan se de forskellige kategorier af figurer, og vælg den figur, du ønsker.

 3. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte figuren.

Indsætte et tekstfelt

 1. Tryk på Alt+N, X.

 2. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte tekstfeltet.

Indsætte et objekt

 1. Du kan markere Objekt ved at trykke på Alt+N og J.

 2. Tryk på tabulatortasten for at flytte fokus til listen Objekttype.

 3. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte objektet.

Indsætte WordArt

 1. Du kan markere WordArt, ved at trykke på Alt+N, W.

 2. Brug piletasterne til at vælge den ønskede WordArt-type, og tryk på Enter.

 3. Skriv teksten.

Markere en figur

Bemærk: Hvis markøren er placeret i tekst, skal du trykke på Esc, før du kan bruge denne genvej.

 • Tryk på tabulatortasten for at gå fremad (eller Skift+Tab for at gå tilbage) gennem objekterne, indtil størrelseshåndtagene vises på det ønskede objekt, hvis du vil markere en enkelt figur.

Gruppere eller opdele grupper af figurer, billeder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, billeder eller WordArt-objekter, skal du markere de pågældende elementer og trykke på Ctrl+G.

 • Hvis du vil opdele en gruppe, skal du markere gruppen og trykke på Ctrl+Skift+G.

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Bemærk: Hvis du markerer en figur med tekst, kopierer du både figurens attributter og tekstens udseende og typografi.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere objektets attributter.

 3. Tryk på tabulatortasten eller Skift+Tab for at markere det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Hvis du vil indsætte attributter for figuren i det markerede objekt, skal du trykke på Ctrl+Skift+V.

Vælg og rediger tekst og objekter

Markere tekst og objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte et tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere tegnet til venstre for markøren.

Skift+venstre pil

Markere tegnene fra markørens placering til slutningen af ordet.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere tegnene fra markørens placering til begyndelsen af ordet.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere en linje op (med markøren i starten af en linje).

Shift+Pil op

Markere en linje ned (med markøren i starten af en linje).

Shift+Pil ned

Markere et objekt (når teksten i objektet er markeret).

Esc

Markere et andet objekt (når ét objekt er markeret).

Tab eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Sende objektet et trin bagud.

Ctrl+Skift+[

Sende objektet et trin frem.

Ctrl+Skift+]

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

Enter

Markere alle objekter.

Ctrl+A (under fanen Slides)

Afspil eller sæt medie på pause

Ctrl+mellemrum

Markere alle slides.

Ctrl+A (i visningen Slidesortering)

Markere al tekst.

Ctrl+A (under fanen Disposition)

Slette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette ét ord mod venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ordet til højre for markøren.

Bemærk: Markøren skal være mellem to ord for at gøre dette.

Ctrl+Delete

Klippe et markeret objekt eller markeret tekst.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt eller markeret tekst.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt eller udklippet eller kopieret tekst.

Ctrl+V

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Kopiere kun formatering.

Ctrl+Skift+C

Kun indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Kopiér animationspensel

Alt+Skift+C

Indsæt animationspensel

Alt+Skift+V

Åbne dialogboksen Indsæt speciel.

Ctrl+Alt+V

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til starten af en linje

Home

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+pil op

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+pil ned

Flytte til slutningen af en tekstboks

Ctrl+End

Flytte til starten af en tekstboks

Ctrl+Home

Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst. Hvis det er den sidste pladsholder på en slide, indsættes en ny slide med samme slidelayout som den oprindelige slide.

Ctrl+Enter

Flytte for at gentage den seneste søgning.

Skift+F4

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tab

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

Pil ned

Flytte til den forrige række.

Pil op

Indsætte et tabulatortegn i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit.

Enter

Tilføje en ny række nederst i tabellen.

Tryk på tabulatortasten i den nederste højre tabelcelle.

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på tabulatortasten eller Skift+Tab for at markere det ønskede objekt.

 2. Du kan åbne genvejsmenuen ved at trykke på Skift+F10.

 3. Hvis du vil vælge Regnearksobjekt, skal du trykke på pil ned, indtil det er markeret.

 4. Hvis du vil vælge Rediger, skal du trykke på højre piletast og derefter trykke på Enter.

  Bemærk: Navnet på kommandoen i genvejsmenuen afhænger af typen af integreret eller sammenkædet objekt. Et integreret Microsoft Office Excel-regneark har f.eks. kommandoen Regnearksobjekt, mens en integreret Microsoft Office Visio-tegning har kommandoen Visio-objekt.

Formatere tekst

Bemærk: Markér den tekst, du vil ændre, før du bruger disse tastaturgenveje.

Skift eller tilpas størrelsen på en skrifttype

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen.

Ctrl+Skift+F

Øge skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+højre kantparentes (>)

Mindske skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+venstre kantparentes (>)

Anvende tegnformatering

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnenes formatering.

Ctrl+T

Skifte mellem sætning, små bogstaver og store bogstaver.

Skift+F3

Anvende fed formatering.

Ctrl+F

Anvende understregning.

Ctrl+U

Anvende kursivering.

Ctrl+K

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+lighedstegn (=)

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+Skift+plustegn (+)

Fjerne manuel tegnformatering, f.eks. sænket eller hævet skrift.

Ctrl+mellemrum

Indsætte et hyperlink

Ctrl+K

Kopiere tekstformatering

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiere formater.

Ctrl+Skift+C

Indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Justere afsnit

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Centrere et afsnit.

Ctrl+E

Give et afsnit lige margener

Ctrl+J

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

Ctrl+R

Brugerdefinerede tastaturgenveje

Hvis du vil tildele genvejstaster til menuelementer, indspillede makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i PowerPoint, skal du bruge et tilføjelsesprogram fra en tredjepart, f.eks. Shortcut Manager til PowerPoint, som du kan hente fra OfficeOne-tilføjelsesprogrammer til PowerPoint.

Flere oplysninger

Bruge tastaturgenveje til at føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig adgang

Bruge tastaturgenveje til at fremvise din præsentation

Bruge tastaturgenveje i vinduet Hjælp

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×