Bruge sidehoveder og sidefødder på udskrifter af regneark

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan tilføje sidehoveder eller sidefødder øverst eller nederst i et udskrevet regneark. Du kan f.eks. oprette en sidefod, der har sidetal, dato og klokkeslæt samt navnet på filen.

Sidehoveder og sidefødder, vises ikke i regnearket i Normal visning – de kun vises i visningen Sidelayout og på udskrevne sider. Du kan indsætte sidehoveder og sidefødder i visningen Sidelayout, hvor du kan se dem, eller du kan bruge dialogboksen Sideopsætning, hvis du vil indsætte sidehoveder og sidefødder til mere end ét regneark ad gangen. For andre arktyper, såsom diagramark, kan du kun indsætte sidehoveder og sidefødder ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod i visningen Sidelayout

Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod i dialogboksen Sideopsætning

Tilføje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod

Indsætte bestemte elementer i et sidehoved eller sidefod

Angive indstillinger for sidehoveder og sidefødder

Lukke sidehoveder og sidefødder

Fjerne tekst i sidehoved eller sidefod fra et regneark

Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod i visningen Sidelayout

 1. Klik på det arbejdsark, du vil føje sidehoveder og sidefødder til, eller som indeholder sidehoveder og sidefødder, der skal ændres.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

  Excel viser regnearket i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på Sidelayoutvisning Knapflade på statuslinjen for at få vist denne visning.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje et sidehoved eller en sidefod, skal du klikke på den venstre, center eller højre sidehoved eller sidefod tekstboks øverst eller nederst på regnearkssiden.

  • For at tilføje et sidehoved eller en sidefod skal du klikke på tekstboksen for venstre, centreret eller højre sidehoved eller sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

 4. Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod i et regneark i visningen Sidelayout

  • Tryk på ENTER for at begynde en ny linje i en tekstboks for sidehoved eller sidefod.

  • Hvis du vil slette en del af et sidehoved eller en sidefod, Vælg den del, du vil slette i tekstfeltet sidehovedet eller sidefoden, og tryk derefter på DELETE eller tilbage. Du kan også klikke på teksten og derefter trykke på tilbage for at slette de foregående tegn.

  • Hvis du vil tage et enkelt ampersandtegn (&) med i teksten til sidehovedet eller sidefoden, skal du bruge to ampersandtegn. Skriv f.eks. Leverandører && Serviceydelser for at medtage "Leverandører & Serviceydelser" i sidehovedet.

  • Hvis du vil lukke sidehovederne eller sidefødderne, skal du klikke et vilkårligt sted i regnearket, eller trykke på ESC.

Toppen af siden

Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod i dialogboksen Sideopsætning

 1. Klik på det diagramark eller integrerede diagram, du vil føje sidehoveder og sidefødder til, eller som indeholder sidehoveder og sidefødder, der skal ændres.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Et enkelt ark

  Klik på arkfanen.

  Fanen med det aktive ark

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  Knapper til bladring mellem faner

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højreklik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark på genvejsmenu.

  Tip    Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 2. Under fanen Sidelayout i gruppen Sideopsætning skal du klikke på dialogboksstarten Knapflade ved siden af Sideopsætning.

  Billede af Excel-båndet

  Excel åbner dialogboksen Sideopsætning.

  Hvis du har valgt et diagramark eller integrerede diagram, klik på Sidehoved og sidefod i gruppen tekst under fanen Indsæt kan du også få vist dialogboksen Sideopsætning.

 3. Klik på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod under fanen Sidehoved/sidefod.

 4. Klik på boksen Venstre sektion, Midtersektion eller Højre sektion, og klik derefter på knapperne for at indsætte de oplysninger om sidehovedet eller sidefoden, som du ønsker i denne sektion.

 5. Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod, indtaste den ekstra tekst eller redigere den eksisterende tekst i feltet venstre sektion, Midtersektion eller højre sektion.

  • Hvis du vil starte en ny linje i en sektionsboks, skal du trykke på ENTER.

  • Hvis du vil slette en del af et sidehoved eller en sidefod, Vælg den del, du vil slette i sektionsboksen, og tryk derefter på DELETE eller tilbage. Du kan også klikke i teksten og derefter trykke på tilbage for at slette de foregående tegn.

  • Hvis du vil medtage et enkelt ampersandtegn (&) i teksten til sidehovedet eller sidefoden, skal du bruge to ampersandtegn. Skriv f.eks. Leverandører && Serviceydelser for at medtage "Leverandører & Serviceydelser" i sidehovedet.

  • Klik på sidehovedet eller sidefoden i boksen Sidehoved eller Sidefod for at basere et brugerdefineret sidehoved eller sidefod på et eksisterende sidehoved eller en eksisterende sidefod.

Toppen af siden

Tilføje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod

For regneark, kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i visningen Sidelayout. For andre arktyper som diagramark eller integrerede diagrammer, kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i dialogboksen Sideopsætning.

Føje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod til et regneark i visningen Sidelayout

 1. Klik på det regneark, som du vil føje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod til.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

  Excel viser regnearket i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på Sidelayoutvisning Knapflade på statuslinjen for at få vist denne visning.

 3. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved/sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Hvis du klikker på en tekstboks, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises, med tilføjelse af fanen Design.

 4. Klik på Sidehoved eller Sidefod på fanen Design i gruppen Sidehoved og Sidefod, og klik derefter på den foruddefinerede sidehoved eller sidefod, som du ønsker.

Føje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod til et diagram

 1. Klik på det diagramark eller integrerede diagram, som du vil føje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod til.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

  Excel åbner dialogboksen Sideopsætning.

 3. Klik på det foruddefinerede sidehoved eller den foruddefinerede sidefod i boksen Sidehoved eller Sidefod.

Toppen af siden

Indsætte bestemte elementer i et sidehoved eller sidefod

For regneark, kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i visningen Sidelayout. For andre arktyper som diagramark eller integrerede diagrammer, kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i dialogboksen Sideopsætning.

Indsætte bestemte elementer i et sidehoved eller en sidefod

 1. Klik på det regneark, hvor du vil tilføje bestemte sidehoved- eller sidefodselementer.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

  Excel viser regnearket i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på Sidelayoutvisning Knapflade på statuslinjen for at få vist denne visning.

 3. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved/sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Hvis du klikker på en tekstboks, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises, med tilføjelse af fanen Design.

 4. Klik på det ønskede element i gruppen Sidehoved og sidefodselementer under fanen Design.

Indsætte bestemte elementer i et sidehoved eller en sidefod i et diagram

 1. Klik på det diagramark eller integrerede diagram, som du vil føje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod til.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

  Excel åbner dialogboksen Sideopsætning.

 3. Klik på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod.

 4. Brug knapperne i dialogboksen Sidehoved eller Sidefod for at indsætte bestemte elementer for sidehoved eller sidefod.

  Hvis du lader musemarkøren hvile på en knap, viser et skærmtip navnet på det element, der indsættes ved at trykke på knappen.

Toppen af siden

Angive indstillinger for sidehoveder og sidefødder

For regneark, kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i visningen Sidelayout. For andre arktyper som diagramark eller integrerede diagrammer, kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i dialogboksen Sideopsætning.

Angive indstillinger for sidehoveder og sidefødder i et regneark

 1. Klik på det regneark, som du vil vælge sidehoved- og sidefodsindstillinger for.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

  Excel viser regnearket i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på Sidelayoutvisning Knapflade på statuslinjen for at få vist denne visning.

 3. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved/sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Hvis du klikker på en tekstboks, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises, med tilføjelse af fanen Design.

 4. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåde under fanen Design i gruppen Indstillinger:

  • Markér afkrydsningsfeltet forskellige ulige og lige sider for at angive, at sidehoveder og sidefødder på ulige sider skal være forskellige fra dem på lige sider.

  • Markér afkrydsningsfeltet Speciel første side for at fjerne sidehoveder og sidefødder fra den første udskrevne side.

  • Markér afkrydsningsfeltet Skaler med dokument for at angive, om sidehoveder og sidefødder skal bruges samme skriftstørrelse og skalering som til regnearket.

   For at gøre skriftstørrelsen og skalering af sidehoveder og sidefødder skal være uafhængig af regnearket skalering for at oprette ensartet på tværs af flere sider, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt.

  • Markér afkrydsningsfeltet Juster med sidemargener for at kontrollere, at margen for sidehoved eller sidefod er justeret efter venstre og højre margen i regnearket.

   Hvis du vil indstille venstre og højre margen for sidehoved og sidefod til en bestemt værdi, der er uafhængig af venstre og højre margen for regnearket, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Angive indstillinger for sidehoveder og sidefødder i et diagram

 1. Klik på det diagramark eller integrerede diagram, som du vil føje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod til.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

  Excel åbner dialogboksen Sideopsætning.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Markér afkrydsningsfeltet forskellige ulige og lige sider for at angive, at sidehoveder og sidefødder på ulige sider skal være forskellige fra dem på lige sider.

  • Markér afkrydsningsfeltet Speciel første side for at fjerne sidehoveder og sidefødder fra den første udskrevne side.

  • Markér afkrydsningsfeltet Skaler med dokument for at angive, om sidehoveder og sidefødder skal bruges samme skriftstørrelse og skalering som til regnearket.

   For at gøre skriftstørrelsen og skalering af sidehoveder og sidefødder skal være uafhængig af regnearket skalering for at oprette ensartet på tværs af flere sider, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt.

  • Markér afkrydsningsfeltet Juster med sidemargener for at kontrollere, at margen for sidehoved eller sidefod er justeret efter venstre og højre margen i regnearket.

   Hvis du vil angive venstre og højre margen for sidehoved og sidefod til en bestemt værdi, der er uafhængig af venstre og højre margen for regnearket, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Toppen af siden

Lukke sidehoveder og sidefødder

Når du vil lukke sidehovedet og sidefoden, skal du skifte fra visningen Sidelayout til visningen Normal.

 • Klik på Normal i gruppen Projektmappevisninger på fanen Vis.

  billede af båndet i excel

  Du kan også klikke på Normal Knapflade på statuslinjen.

Fjerne tekst i sidehoved eller sidefod fra et regneark

 1. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

  Excel viser regnearket i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på Sidelayoutvisning Knapflade på statuslinjen for at få vist denne visning.

 2. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved/sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Hvis du klikker på en tekstboks, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises, med tilføjelse af fanen Design.

 3. Tryk på DELETE eller TILBAGE.

 4. Klik på Normal Knapflade på statuslinjen, hvis du vil vende tilbage til normal visning.

  Hvis du vil slette sidehoveder og sidefødder for flere regneark ad gangen, skal du markere regnearkene i overensstemmelse med instruktionerne i Tilføje eller ændre tekst i sidehoveder eller sidefødder i dialogboksen Sideopsætning og derefter åbne dialogboksen Sideopsætning. Hvis du vil slette alle sidehoveder og sidefødder på én gang, skal du under fanen Sidehoved/sidefod vælge (ingen) i feltet Sidehoved eller Sidefod.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×