Bruge registrerede ændringer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Med registrering af ændringer kan flere brugere samarbejde om et dokument, og hver enkelt persons ændringer registreres og vises med forskellige farver. Ændringerne inkluderes dog ikke i dokumentteksten, før de er blevet gennemgået og accepteret.

Gør et af følgende:

Slå registrering af ændringer til

Når registrering af ændringer er slået til, markerer Word alle ændringer, der er foretaget af andre forfattere til dokumentet. Dette er nyttigt, når du samarbejder med andre forfattere, fordi du kan se, hvilke forfattere der har foretaget en bestemt ændring.

 1. Åbn det dokument, du vil redigere.

 2. Klik på Registrer ændringer under Registrering på fanen Gennemse for at aktivere registrering af ændringer.

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

  Tip!: 

  • Hver korrekturlæsers ændringer vises med forskellige farver. Hvis der er flere end otte korrekturlæsere, genbruges farverne.

  • Hvis du vil tildele en bestemt farve til dine egne ændringer, skal du klikke på Indstillinger i Word-menuen, og derefter skal du klikke på Registrer ændringer  Knappen Indstillinger for registrerede ændringer i Word under Output og deling. Markér den farve, du vil bruge, i feltet Farve.

  • Korrekturlæserens navn, den dato og det klokkeslæt, hvor ændringen er foretaget, samt typen af ændring (f.eks. slettet) vises også i markeringsballoner for hver ændring. Hvis der ikke vises markeringsbobler, vises disse oplysninger, når du holder markøren over en ændring.

  • Indstillingen Fremhæv ændringer i menuen Funktioner > Registrer ændringer (Fremhæv ændringer på skærmen, Fremhæv ændringer på udskriften) og indstillingerne på fanen Gennemse i genvejsmenuen (Endeligt dokument med markeringer, Endeligt dokument, Oprindeligt dokument med markeringer, Oprindeligt dokument) er ikke gemte indstillinger. Hvis du ikke vil have registrerede ændringer vist, når du genåbner dokumentet, skal du acceptere eller afvise ændringerne. Hvis du vil have en oversigt over rettelserne, skal du gemme en kopi af dokumentet, før du accepterer eller afviser ændringer.

Vise registrerede ændringer eller kommentarer efter type eller efter korrekturlæser

Du kan vise eller skjule et dokuments kommentarer, formatering, indsættelser og sletninger eller kun få vist kommentarer fra de korrekturlæsere, du vælger.

 • Klik på den ønskede indstilling i genvejsmenuen Vis markering under Registrering på fanen Gennemse.

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

  Tip: Hvis du vil have vist en nedtonet baggrund bag det område, hvor der vises registrerede ændringer eller kommentarer i højre margen, skal du vælge Fremhævet markeringsområde i genvejsmenuen Vis markering. Dette nedtonede område udskrives også med dokumentet for at hjælpe med at adskille tekst fra de registrerede ændringer eller kommentarer.

Slå registrering af ændringer i bobler fra

Som standard vises indsættelser, sletninger, kommentarer, korrekturlæsers navn og et tidsstempel i bobler, der vises i dokumentets margener. Du kan ændre dine indstillinger for at få vist registrerede ændringer i brødteksten i dokumentet.

 1. Klik på Indstillinger i genvejsmenuen Vis markering under Registrering på fanen Gennemse.

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil

Skal du

Have vist registrerede ændringer i brødteksten i dokumentet i stedet for i bobler

Fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug markeringsbobler ved visning af ændringer.

Skjule korrekturlæsers navn samt dato og klokkeslæt i kommentarbobler

Fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag korrekturlæser, klokkeslæt og handlingsknapper.

Bemærk: Når kommentarbobler er slået fra, angives kommenteret tekst i kantede parenteser, markeres med farve og identificeres af korrekturlæserens initialer. Kommentarer vises i et lille pop op-vindue, når du anbringer markøren over kommenteret tekst, undtagen hvis dokumentet er i udgivelseslayoutvisning.

Ændre formateringen af registrerede ændringer

Du kan tilpasse, hvordan revisionsmærke vises og fungerer i Word.

 1. Klik på Indstillinger i genvejsmenuen Vis markering under Registrering på fanen Gennemse.

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

 2. Vælg de ønskede indstillinger. I den følgende tabel vises nogle ofte anvendte formateringsindstillinger.

Hvis du vil

Skal du

Ændre farven og anden formatering, der bruges i Word til at identificere ændringer

Under Markering skal du vælge de ønskede formateringsindstillinger i genvejsmenuerne.

Angive sletninger uden at vise den tekst, som er blevet slettet

Under Markering, i genvejsmenuen Sletninger, skal du klikke på # eller ^.

Slettet tekst bliver udskiftet med tegnet # eller ^.

Ændre udseendet af ændrede streger

Vælg de ønskede indstillinger under Markering i genvejsmenuerne Ændrede linjer og Farver.

Registrere tekst, der flyttes

Under Flytninger skal du klikke på Registrer flytninger, og derefter skal du klikke på genvejsmenuerne Flyttet fra, Flyttet til og Farve, hvor du kan vælge de ønskede indstillinger.

Ændre farven, der bruges i Word til at markere de ændringer, der foretages i tabelceller

Vælg de ønskede indstillinger under Fremhævning af tabelcelle i genvejsmenuerne Indsatte celler, Slettede celler, Flettede celler og Opdelte celler.

Gennemgå registrerede ændringer og kommentarer

Du kan gennemgå og acceptere eller afvise hver enkelt registrerede ændring i rækkefølge, acceptere eller afvise alle ændringer på én gang, slette alle kommentarer på én gang eller gennemgå de elementer, der er oprettet af en bestemt korrekturlæser.

 1. Hvis der ikke vises korrekturmærker i dokumentet, skal du i menuen Funktioner pege på Registrer ændringer, klikke på Fremhæv ændringer og derefter markere afkrydsningsfeltet Fremhæv ændringer på skærmen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil

Gør følgende under fanen Gennemse

Gør derefter dette

Gennemgå den næste ændring

Klik på Næste under Ændringer

Klik på Acceptér eller Afvis.

Gennemse den forrige ændring

Klik på Forrige under Ændringer

Klik på Acceptér eller Afvis.

Acceptere alle ændringer på en gang

Under Ændringer skal du klikke på pilen ud for Acceptér

Klik på Acceptér alle ændringer i dokumentet.

Afvise alle ændringer på en gang

Under Ændringer skal du klikke på pilen ud for Afvis

Klik på Afvis alle ændringer i dokumentet.

Slette alle kommentarer på en gang

Under Kommentarer skal du klikke på pilen ud for Slet

Klik på Slet alle kommentarer i dokumentet.

Gennemgå elementer, som er oprettet af en bestemt korrekturlæser

Under Registrering skal du klikke på Vis markering

Peg på Korrekturlæsere, og fjern derefter alle markeringer undtagen den ud for navnet på den korrekturlæser, hvis ændringer du vil have vist.

Hvis du vil markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for alle korrekturlæsere på listen, skal du klikke på Alle korrekturlæsere.

Bemærk: Når du holder markøren over en registreret ændring, vises der et skærmtip, som indeholder forfatterens navn, dato og klokkeslæt for ændringen samt den type ændring, der blev foretaget.

Udskrive registrerede ændringer

Registrerede ændringer kan være praktiske at medtage i en udskrevet version af et dokument.

 1. Åbn det dokument, der indeholder de registrerede ændringer, du vil udskrive.

 2. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 3. I genvejsmenuen Kopier og sider skal du klikke på Microsoft Word.

  Tip: Hvis du ikke kan se genvejsmenuen Kopier og sider, skal du klikke på den blå, nedadvendte pil til højre for genvejsmenuen Printer.

 4. I genvejsmenuen Udskriftsområde skal du klikke på Markeringer i dokumentet.

Se også

Indsætte, slette eller ændre en kommentar

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×