Bruge rapporter til at måle webstedsydeevne og -anvendelse

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du er ansvarlig for administrationen af et websted, stiller brugerne dig sandsynligvis nogle almindelige spørgsmål om webstedet, herunder følgende:

 • Hvor mange personer besøger mit websted?

 • Hvordan har trafikken på webstedet udviklet sig?

 • Hvem bruger oftest mit websted?

 • Hvor kommer trafikken på mit websted fra?

 • Hvilke sider og ressourcer på mit websted bruges mest?

 • Hvordan kan jeg vide, hvor dokumenter og andre ressourcer befinder sig i arbejdsprocessen?

Samtidig har du som administrator af et websted muligvis også med jævne mellemrum nogle spørgsmål, du ønsker svar på, f.eks. følgende:

 • Er der ressourcer på mit websted, jeg kan fjerne, fordi de ikke bruges eller er gamle?

 • Hvordan kan jeg finde problemer på mit websted (f.eks. filer uden hyperlinks, langsomme sider og brudte hyperlinks), før brugerne bemærker og rapporterer dem?

Disse spørgsmål kan virke overvældende, men med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 og et Windows SharePoint Services 3.0-websted eller et Microsoft Office SharePoint Server 2007-websted kan du nemt besvare disse spørgsmål ved hjælp af Office SharePoint Designer 2007-rapporterne. Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du ved hjælp af rapporter kan måle webstedsydeevnen og -anvendelsen.

Vigtigt!: De rapportdata, der oprettes af Office SharePoint Designer 2007, gemmes på den server, der er vært for webstedet. Serveradministratorer kan tildele eller nægte adgang til disse rapporter. Hvis de rapporter, du anmoder om, ikke indeholder nogen data, skal du kontakte serveradministratoren for at få hjælp. Hvis du vil køre anvendelsesrapporter, skal du have tilladelsen Vis anvendelsesdata, og serveradministratoren skal aktivere indsamling af anvendelsesdata på serveren. Indsamling af anvendelsesdata på serveren er som standard deaktiveret.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist rapporten Oversigt over websted

Få vist rapporter om filer

Få vist rapporter om delt indhold

Få vist rapporter om problemer

Få vist rapporten Oversigt over anvendelse

Få vist detaljerede anvendelsesrapporter

Diagram brugen data resultaterne

Sortere en rapport

Filtrere en rapport

Kopiere en rapport

Gemme en rapport

Få vist rapporten Oversigt over websted

Rapporten Oversigt over websted giver en overordnet oversigt over webstedet samt hyperlinks til mere detaljerede rapporter. Du kan f.eks. oprette en rapport af typen Oversigt over websted som den, der vises i følgende illustration.

Rapporten Oversigt over websted

Sådan oprettes rapporten Oversigt over websted for webstedet:

 1. Åbn det websted, du vil køre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Peg på Rapporter i menuen Websted, og klik derefter på Oversigt over websted.

  Rapporten oprettes.

Bemærk!: Du kan klikke på hyperlinkene i kolonnen Navn for at gå til mere detaljerede rapporter. Klik f.eks. på Brudte hyperlinks for at gå direkte til rapporten Brudte hyperlinks.

Toppen af siden

Få vist rapporter om filer

Du kan generere rapporter, der viser alle filer, de senest tilføjede filer, de senest ændrede filer eller gamle filer. Hvis du f.eks. vil fremhæve nyt indhold på webstedets startside eller i et nyhedsbrev, der gør opmærksom på webstedet, kan du ved hjælp af rapporten Senest tilføjede filer hurtigt identificere det nye indhold. Du kan også ved hjælp af rapporten Gamle filer identificere indhold, der skal gennemses og muligvis opdateres eller fjernes.

Hvis du vil køre rapporter om filer, skal du først angive definitionerne for nye og gamle filer samt angive, hvor mange måneder der skal vises i rapporter efter måned:

 1. Åbn det websted, du vil køre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Programindstillinger i menuen Funktioner.

 3. Klik på fanen Rapportvisning.

  Dialogboksen Programindstillinger med fanen Rapportvisning vist

 4. Indtast det antal dage, der identificerer en ny side, i boksen "Aktuelle" filer er under.

 5. Indtast det antal dage, der identificerer en gammel side, i boksen "Ældre" filer er over.

 6. Indtast det antal måneder, der skal vises i rapporter efter måned, i boksen Antal viste måneder.

 7. Klik på OK.

  Nu er du klar til at køre rapporterne.

 8. Peg på Rapporter i menuen Websted, peg på Filer, og klik derefter på den rapport, du vil køre:

  • Alle filer     Viser en liste over alle filerne på webstedet.

  • Senest tilføjede filer     Viser en liste over de filer, der blev føjet til webstedet inden for det antal dage, du har angivet i trin 4.

  • Senest ændrede filer     Viser en liste over de filer, der blev ændret på webstedet inden for det antal dage, du har angivet i trin 4.

  • Gamle filer     Viser en liste over filer, der anses som "gamle" i henhold til det antal dage, du har angivet i trin 5.

  • Status for Check ud     Viser en liste over filer på webstedet sammen med den aktuelle Status for Check ud for de enkelte filer. (Denne rapport omfatter også datakolonnerne Tjekket ud af, Version og Låsningsdato).

   I rapporter om filer kan du i rapportvisning klikke på indstillinger på listen for hurtigt at ændre indstillingerne for gamle og nye filer.

   Rapportvisning med menuen til filtrering efter filalder vist

Toppen af siden

Få vist rapporter om delt indhold

Delt indhold kan omfatte mastersider, tilpassede sider og andre sider, der indgår i webstedets definition, samt kæder til typografiark. Office SharePoint Designer 2007 gør det nemt at finde delt indhold. Hvis du f.eks. vil ændre et logo på alle siderne på webstedet, og du styrer sideformatering ved hjælp af mastersider, kan du ved hjælp af rapporten Mastersider finde alle de mastersider, hvor du skal ændre logoet. Du kan også ved hjælp af rapporten Kæder til typografiark finde alle de typografiark, der skal opdateres for at afspejle en skrifttype- eller formateringsændring, der skal anvendes på hele webstedet.

 1. Åbn det websted, du vil køre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Peg på Rapporter i menuen Websted, peg på Delt indhold, og klik derefter på den rapport, du vil køre:

  • Dynamiske webskabeloner     Viser en liste over alle siderne på webstedet, hvor det i kolonnen Dynamisk webskabelon er angivet, om den enkelte side er knyttet til en dynamisk webskabelon (og i så fald hvilken).

  • Mastersider     Viser en liste over alle siderne på webstedet, hvor det i kolonnen Masterside er angivet, om den enkelte side er knyttet til en masterside (og i så fald hvilken).

  • Tilpassede sider     Viser en liste over alle siderne på webstedet, hvor det i kolonnen Tilpasset er angivet, om en side, der er baseret på webstedsdefinitionen, er tilpasset.

  • Kæder til typografiark     Viser en liste over alle siderne på webstedet, hvor det i kolonnen Kæder til typografiark er angivet, om den enkelte side er knyttet til et typografiark.

   Bemærk!: De viste kæder til typografiark er statiske (<kæde>-koder). Dynamiske kæder til typografiark, der oprettes af Microsoft ASP.NET-objekter (f.eks. <SharePoint:CssLink>) er ikke medtaget i denne rapport.

Toppen af siden

Få vist rapporter om problemer

Office SharePoint Designer 2007-rapporter om problemer kan hjælpe dig med at forudse potentielle problemer og afhjælpe dem, før brugerne berøres. Ved hjælp af disse rapporter kan du f.eks. identificere langsomme sider, finde brudte hyperlinks og finde filer, der bør slettes, fordi der ikke er nogen hyperlinks til dem. Hvis du vil køre rapporter om problemer, skal du først angive indstillinger for, hvordan langsomme sider skal defineres.

 1. Åbn det websted, du vil køre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Programindstillinger i menuen Funktioner.

 3. Klik på fanen Rapportvisning.

  Dialogboksen Programindstillinger med fanen Rapportvisning vist

 4. Indtast det antal sekunder, der definerer, hvor længe det tager at hente en langsom side, i boksen "Langsomme sider" tager mindst.

 5. Indtast den gennemsnitlige brugers forbindelseshastighed i Kbps (kilobit pr. sekund) i boksen Antag forbindelseshastighed på.

 6. Klik på OK.

  Nu er du klar til at køre rapporterne.

 7. Klik på Websted, peg på Rapporter, peg på Problemer, og klik derefter på den rapport, du vil køre:

  • Filer uden hyperlinks     Viser en liste over alle filerne på webstedet, som der ikke er nogen hyperlinks til. Denne liste kan hjælpe dig med at finde ikke-anvendte filer, der skal fjernes fra webstedet. Bemærk, at denne rapport ikke tager højde for hyperlinks, der er oprettet af ASP.NET-objekter, f.eks. webdelen Indholdsfortegnelse på Office SharePoint Server 2007-websteder.

  • Langsomme sider      Viser en liste over de sider på webstedet, der er identificeret som langsomme at indlæse i henhold til definitionen i trin 3 og den gennemsnitlige forbindelseshastighed, der er angivet i trin 4. Bemærk, at denne rapport afspejler den tid, der kræves for at indlæse sidemarkeringen. Den tager ikke højde for dynamisk indhold, der er oprettet af ASP.NET-objekter.

  • Hyperlinks     Viser en liste over alle hyperlinkene på webstedet. Når du har kørt denne rapport, vises der en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil kontrollere hyperlinkene på webstedet. Klik på Ja, hvis Office SharePoint Designer 2007 skal gennemgå og kontrollere alle hyperlinkene for dig. Resultatet af denne proces er en liste over hyperlinks, hvor de enkelte hyperlinks er markeret med enten OK eller Brudt. Hvis du vil redigere et brudt hyperlink, skal du klikke på det i rapporten og derefter klikke på Rediger hyperlink på den værktøjslinje, der vises øverst til højre i dokumentvinduet i rapportvisning.

   Bemærk!:  Dialogboksen Rediger hyperlink

  • Komponentfejl     Viser en liste over komponenter – f.eks. interaktive knapper eller besøgstælleren (alle tidligere kendt som webbots eller bots) – der aktuelt forårsager fejl. Du kan få vist en liste over webkomponenter ved at klikke på Webkomponent i menuen Indsæt.

Toppen af siden

Få vist rapporten Oversigt over anvendelse

Rapporter over webstedsanvendelse hjælper med at besvare nogle af webstedsejernes hyppigst stillede spørgsmål angående deres websted, f.eks. hvor mange personer der bruger webstedet, hvilke ressourcer der er mest populære, hvem der bruger webstedet mest, og hvordan de besøgende finder frem til webstedet. Rapporten Oversigt over anvendelse omfatter en oversigt over det samlede antal besøg, overførte byte med mere.

Rapporten Oversigt over anvendelse

Følg disse trin for at køre rapporten Oversigt over anvendelse:

 1. Åbn det websted, du vil køre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Peg på Rapporter i menuen Websted, peg på Anvendelse, og klik derefter på Oversigt over anvendelse.

  Rapporten oprettes. Du kan klikke på elementerne med hyperlinks i kolonnen Navn for at få vist detaljerede rapporter.

Toppen af siden

Få vist rapporter over detaljeret anvendelse

Du kan køre rapporter over detaljeret anvendelse, så du kan besvare spørgsmål om, hvordan brugerne får adgang til webstedet. Selvom rapporten Oversigt over anvendelse, der blev oprettet i forrige afsnit, f.eks. indeholder oplysninger om det samlede antal besøg på webstedet, indeholder rapporten Besøg på siden pr. måned detaljerede oplysninger om, hvor mange besøg, der er registreret for hver side på webstedet. Benyt følgende fremgangsmåde for at køre rapporter over detaljeret anvendelse:

 1. Åbn det websted, du vil køre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Peg på Rapporter i menuen Websted, peg på Anvendelse, og klik derefter på den rapport, du vil køre:

  • Månedsoversigt     Opsummerer besøgstallet, det samlede besøgstal og overførselsstørrelsen på webstedet pr. måned.

  • Ugeoversigt     Opsummerer besøgstallet, det samlede besøgstal og overførselsstørrelsen på webstedet pr. uge.

  • Dagsoversigt     Opsummerer besøgstallet, det samlede besøgstal og overførselsstørrelsen på webstedet pr. dag.

  • Besøg på siden pr. måned     Opsummerer det samlede besøgstal og besøgstallet pr. måned for hver enkelt side på webstedet.

  • Besøg på siden pr. uge     Opsummerer det samlede besøgstal og besøgstallet pr. uge for hver enkelt side på webstedet.

  • Besøg på siden pr. dag     Opsummerer det samlede besøgstal og besøgstallet pr. dag for hver enkelt side på webstedet.

  • Besøgende brugere     Opsummerer antallet af besøgende brugere og den procentdel, de udgør af det samlede antal, for en valgt måned.

  • Operativsystemer     Opsummerer antallet af besøgende brugeroperativsystemer og den procentdel, de udgør af det samlede antal, for en valgt måned.

  • Webbrowsere     Opsummerer antallet af besøgende brugerwebbrowsere og den procentdel, de udgør af det samlede antal, for en valgt måned.

  • Refererende domæner     Opsummerer antallet af besøg fra et bestemt domæne og den procentdel, de udgør af det samlede antal, for en valgt måned.

  • Refererende URL-adresser     Opsummerer det antal besøg, der kommer fra en bestemt URL-adresse, og den procentdel de udgør af den samlede antal, for en valgt måned.

  • Søgestrenge     Viser det antal søgestrenge, der er indtastet i webstedets søgefelt, og den procentdel, de udgør af det samlede antal, for en valgt måned.

Toppen af siden

Oprette et diagram over anvendelsesdata

Du kan nemt oprette et diagram, der viser anvendelsesdataene i et grafisk format, så det bliver nemmere at se tendenser og identificere anvendelsesmønstre.

 1. Peg på Rapporter i menuen Websted, peg på Anvendelse, og klik derefter på den rapport, du vil køre.

 2. Klik på den diagramtype, du vil oprette, f.eks. Søjlediagram, på listen Diagram på værktøjslinjen øverst til højre i dokumentvinduet.

  Værktøjslinje i rapportvisning med listen Diagrammer vist

  Rapporten åbnes i et nyt vindue.

  Diagram over anvendelsesdata

  Bemærk!: Diagramdata oprettes som standard sammen med anvendelsesrapporter. Hvis du ikke finder diagramdata, når du prøver at køre rapporten i menuen Funktioner , skal du klikke på Programindstillinger, klikke på fanen Rapportvisning og derefter kontrollere, at afkrydsningsfeltet Medtag diagram, når anvendelsesrapporten gemmes er markeret.

Toppen af siden

Sortere en rapport

I rapportvisning kan du sortere en rapport ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Toppen af siden

Filtrere en rapport

Du kan indsnævre rapportresultaterne, så du kun får vist de ønskede oplysninger. Du kan enten filtrere efter én kolonne eller filtrere flere kolonner for at oprette et progressivt filter.

 1. Peg på Rapporter i menuen Websted, og klik derefter på den rapport, du vil køre.

 2. Klik på pilen ud for overskriften for den kolonne, du vil filtrere efter, og klik derefter på de data, du vil have vist.

  Hvis du filtrerer efter filtype, kan du f.eks. klikke på pilen ud for kolonneoverskriften Type og derefter klikke på bmp for kun at få vist bitmapfiler i rapporten.

  Kolonnen Type med filtreringsmenuen vist

 3. Hvis du vil filtrere efter mere end én kolonne, skal du gentage trin 2 for hver kolonne.

 4. Hvis du vil oprette et brugerdefineret filter for en kolonne, skal du klikke på pilen ud for kolonneoverskriften og derefter klikke på (Brugerdefineret). Indtast søgekriterierne, og klik derefter på OK.

  Du kan f.eks. ved hjælp af et brugerdefineret autofilter identificere alle .bmp- og .gif-billedfilerne på webstedet.

  Dialogboksen Brugerdefineret autofilter

 5. Hvis du vil fjerne et filter fra en kolonne, skal du klikke på pilen ud for overskriften for den pågældende kolonne og derefter klikke på (Alle).

Bemærk!: Aktuelt anvendte filterindstillinger gemmes, når du lukker webstedet. Hvis du ikke kan finde filer i en ny rapport, kan det skyldes, at filtre, du har anvendt i en tidligere session, skjuler de pågældende filer.

Hvis du vil fjerne alle filtre fra en rapport, skal du højreklikke på en kolonneoverskrift og derefter klikke på Fjern filtre i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Kopiere en rapport

Når du har kørt en rapport, kan du kopiere resultaterne og sætte dem ind i en e-mail eller et andet dokument (f.eks. et Microsoft Office Excel-regneark). Du kan kopiere alle rapporter, bortset fra rapporten Oversigt over websted.

 1. Højreklik på en kolonneoverskrift i den rapport, du har kørt, og klik derefter på Kopier rapport i genvejsmenuen.

  Kolonnen Navn med kommandoen Kopier rapport markeret

 2. Sæt dataene ind i dokumentet eller meddelelsen.

Toppen af siden

Gemme en rapport

Du kan gemme rapporter, hvis du vil bruge Microsoft Office Excel 2007 til at få vist og analysere resultaterne eller oprette brugerdefinerede diagrammer og grafer på basis af dem.

 1. Peg på Rapporter i menuen Websted, og klik derefter på den rapport, du vil køre.

 2. Klik på Gem i menuen Websted, eller tryk på CTRL+S.

 3. Indtast et navn til rapporten i boksen Filnavn, og klik derefter på Gem. Rapporten gemmes som en .htm-fil på webstedet.

  Rapport åbnet i Excel

 4. Dobbeltklik på rapporten for at åbne den.

  Rapporten åbnes i Office Excel 2007.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×