Bruge prøveanimationer i din præsentation

Denne artikel indeholder

Introduktion til prøveanimationseffekter

Anvende indgangs- og udgangsanimationseffekter på punktopstillinger med tekst

Anvende lydeffekter på punktopstillinger med tekst

Anvende en bevægelsessti på et objekt

Teste dine animationseffekter

Introduktion til prøveanimationseffekter

De mest populære Animer, du kan bruge i dine Microsoft Office PowerPoint 2007-præsentationer, omfatter indgangs-, udgangs- og lydeffekter anvendt på enkelte punkttegn med tekst og bevægelsessti anvendt på objekt.

Bemærkninger: 

 • Yderligere oplysninger om animationseffekter eller fremgangsmåder til at anvende en indbygget animationseffekt på et eller flere dias finder du under Animere tekst eller objekter.

 • Yderligere oplysninger om at tilføje overgange mellem dias, herunder de forskellige tilgængelige typer, og hvordan der føjes lyd til diasovergange, finder du under Tilføje overgange mellem dias.

Toppen af siden

Anvende indgangs- og udgangsanimationseffekter på punktopstillinger med tekst

Brug fremgangsmåden nedenfor til at føje indgangs- og udgangsanimationseffekter til punktopstillinger med tekst, vælge den hændelse, der sætter effekten i bevægelse, og indstille hastigheden og retningen for effekternes bevægelse.

Tip: Du kan også anvende trinnene i disse fremgangsmåder på objekter. I stedet for at markere tekst kan du markere det objekt, der skal animeres.

Anvende en indgangsanimationseffekt

 1. Marker det første punkttegn med tekst, som du vil føje en indgangsanimationseffekt til.

 2. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

 3. Klik på Tilføj effekt i opgaveruden Brugerdefineret animation, peg på Indgang, og klik derefter på Flyv ind

  Lad et punkttegn med tekst flyve ind på et dias

 4. Benyt følgende fremgangsmåde under Rediger: Flyv ind for at angive indstillingerne for effekten:

  • Hvis du vil angive, hvordan og hvornår effekten skal startes, skal du vælge Når der klikkes på listen Start.

  • Hvis du vil angive den retning, som punkttegnet med tekst skal starte fra, skal du vælge Fra venstre på listen Retning.

  • Hvis du vil angive hastigheden for punkttegnet med tekst, skal du vælge Meget hurtig på listen Hastighed.

 5. Gentag trin 1 til 4 for hvert punkttegn med tekst, du vil føje denne indgangsanimationseffekt til.

 6. Test animationseffekten.

Bemærk: Effekter vises på listen Brugerdefineret animation i den rækkefølge, som du tilføjer dem i.

Anvende en udgangsanimationseffekt

Når du har føjet en indgangseffekt til to punkttegn med tekst, ser diasset og opgaveruden Brugerdefineret animation omtrent sådan ud.

Du er nu klar til at tilføje udgangsanimationseffekter

 1. Marker det første punkttegn med tekst, som du vil føje en udgangsanimationseffekt til.

 2. Klik på Tilføj effekt i opgaveruden Brugerdefineret animation, peg på Udgang, og klik derefter på Flere effekter

  Bemærk: Hvis du ikke kan se opgaveruden Brugerdefineret animation, skal du klikke på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

 3. Klik på Hvirvel med udtoning under Diskret i dialogboksen Tilføj udgangseffekt, og klik derefter på OK.

  Anvende udgangseffekten 'Hvirvel med udtoning'

 4. Benyt følgende fremgangsmåde under Rediger: Hvirvel med udtoning for at angive indstillingerne for udgangseffekten:

  • Hvis du vil angive, hvordan og hvornår udgangseffekten skal forsvinde med det udtonede hvirvelmønster, skal du vælge Når der klikkes på listen Start.

  • Hvis du vil angive den hastighed, som punkttegnet med tekst forsvinder med, skal du vælge Mellem på listen Hastighed.

 5. Marker det andet punkttegn med tekst, som du vil føje en udgangsanimationseffekt til.

 6. Klik på Tilføj effekt i opgaveruden Brugerdefineret animation, peg på Udgang, og klik derefter på Skaktern

 7. Benyt følgende fremgangsmåde under Rediger: Skaktern for at angive indstillingerne for udgangseffekten:

  • Hvis du vil angive, hvornår udgangseffekten skal forsvinde med skakternmønsteret, skal du vælge Efter forrige på listen Start.

   Bemærk: Ved at vælge Efter forrige forsvinder det andet punkttegn umiddelbart efter, at det første punkttegn forsvinder.

  • Hvis du vil angive retningen af udgangseffekten med skakternmønsteret, skal du vælge Fra venstre på listen Retning.

  • Hvis du vil angive den hastighed, som punkttegnet med tekst forsvinder med, skal du vælge Meget hurtig på listen Hastighed.

 8. Gentag trin 1 til 7 for hvert punkttegn med tekst, du vil føje denne udgangsanimationseffekt til.

 9. Test animationseffekten.

Bemærk: Effekter vises på listen Brugerdefineret animation i den rækkefølge, som du tilføjer dem i.

Toppen af siden

Anvende lydeffekter på punktopstillinger med tekst

Brug fremgangsmåden nedenfor til at anvende lydeffekter på de punkttegn med tekst, som du føjede animationseffekter til. Til at begynde med ser dine dias omtrent sådan ud.

Dias indeholder indgangs- og udgangsanimationseffekter

Og opgaveruden Brugerdefineret animation ser omtrent sådan ud.

Ruden Brugerdefineret animation viser indgangs- og udgangsanimationseffekter

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på pilen til højre for den animationseffekt, der er anvendt på det første punkttegn med tekst, på listen Brugerdefineret animation i opgaveruden Brugerdefineret animation, og klik derefter på Effektindstillinger.

  Effektindstillinger

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Lyd under Forbedringer under fanen Effekt:

  • Vælg en lyd.

  • Hvis du vil vælge en lyd fra en fil, skal du vælge Anden lyd og derefter finde den lydfil, der skal bruges.

 3. Gentag trin 1 til 2 for hvert punkttegn med tekst, du vil føje en lydeffekt til.

 4. Test animationseffekten.

Toppen af siden

Anvende en bevægelsessti på et objekt

Vigtigt: Inden du anvender en bevægelsessti på et objekt, skal objektet, f.eks. et billede eller multimedieklip, føjes til et dias med clipart fra Microsoft Clip Organizer. Vælg et multimedieklip eller billede med en gennemsigtighedbaggrund, fordi multimedieklippet (uden en baggrund) ser ud til at bevæge sig hen over diasset som et enkelt objekt, når du anvender bevægelsesstien.

Hvis du vil anvende en animationseffekt på SmartArt-grafik, kan du finde oplysninger under Animere SmartArt-grafik.

 1. Når du har føjet objektet til diasset, skal du trække det til den placering på diasset, hvor objektet skal begynde at bevæge sig fra.

 2. Klik på objektet.

 3. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

 4. Klik på Tilføj effekt i opgaveruden Brugerdefineret animation, peg på Bevægelsesstier, peg på Tegn bevægelsessti, og klik derefter på Frihånd.

  Bemærk: Markøren ændres til en pen.

 5. Start ved multimedieklippet eller et andet objekt, og tegn den sti, som objektet skal følge på diasset, og klik derefter på det sted, hvor objektet skal standse sin bevægelse.

 6. Test animationseffekten.

Tegne en bevægelsessti

1. Multimedieklipobjekt med den fjerde animationseffekt anvendt på det

2. Bevægelsesstien

3. Indgangsanimationseffekten anvendt på det første punkttegn med tekst

4. Udgangsanimationseffekten anvendt på det første punkttegn med tekst

5. Indgangsanimationseffekten anvendt på det andet punkttegn med tekst

6. Udgangsanimationseffekten anvendt på det andet punkttegn med tekst

Toppen af siden

Teste dine animationseffekter

Når du har tilføjet en eller flere animationseffekter, skal du klikke på Afspil nederst i opgaveruden Brugerdefineret animation for at kontrollere, at de fungerer.

Teste dine animationseffekter

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×