Bruge poster i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Dine oplysninger i Business Contact Manager til Outlook gemmes i poster, der kan kædes sammen.

I denne artikel beskrives det, hvordan du udfører grundlæggende opgaver som f.eks. at tilføje og redigere en post. Mere komplekse opgaver som f.eks. tilpasning nævnes også, men afsnittet om disse opgaver indeholder links til artikler, som indeholder mere detaljerede oplysninger.

Bemærk: Vi bruger ordene formular og post i flæng, men generelt er formularer tomme poster.

Du kan finde en komplet liste over posttyper i Business Contact Manager til OutlookOversigt over Business Contact Manager-posttyper.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje en ny post

Arbejde med poster

Få adgang til forretningskontaktposter, når du ikke er på kontoret

Tilpasse en formular

Tilføje en ny post

Alle poster, der starter som tomme formularer, som du udfylder ved at skrive oplysninger, eller importere dataene. Du kan finde flere oplysninger om at tilføje eller ved at indtaste data, kan du se få forretningsposter i Business Contact Manager.

 1. Klik på Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på en af følgende indstillinger i gruppen Ny på båndet:

  • Nyt firma   Konti

  • Ny forretningskontakt   Forretningskontaktpersoner

  • Ny salgsmulighed   Salgsmuligheder

  • Nye elementer   Ikon for nye emner , og klik derefter på den ønskede posttype. Hvis du vil åbne en forretningskontakt- eller en marketingaktivitetspost, skal du pege på Forretningskontakt eller Marketing og derefter klikke på posten.

   Der åbnes en tom formular.

 3. Angive oplysninger på siderne Generelt, Detaljer og Oversigt i formularen, og gem derefter posten.

Du kan oprette en ny post og samtidig bruge andre mapper i Outlook, f.eks. Indbakke. Klik på Nye elementer i gruppen Ny under fanen Hjem, og klik derefter på posttypen.

Poster findes på fanerne i arbejdsområderne. Dobbeltklik på den for at åbne en post. Finde oplysninger om arbejdsområderne, styre dine Business Contact Manager-arbejdsområder.

Toppen af siden

Arbejde med poster

Når du har tilføjet poster, skal du gennemse og opdatere de oplysninger, de indeholder.

Hvad vil du foretage dig?

Finde og redigere en post

Sammenkæde eller vedhæfte en fil til en post

Konfigurere et møde eller en aftale, mens du får vist en post

Markere en post med opfølgningsflag

Kategorisere poster

Filtrer poster

Sende en firma- eller forretningskontaktpost i en mail

Udskrive en post

Hvis di vil have oplysninger om, hvordan du sletter poster, skal du se Slette poster i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Finde og redigere en post

 1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

  • Administration af kontakter.

  • Salg.

  • Marketing.

  • Projektstyring.

   Hvilke typer af poster findes i de enkelte arbejdsområder?

   Arbejdsområde

   Indeholder posttyper /faner

   Administration af kontakter

   Firmaer, forretningskontakter og kundeemner

   Salg

   Salgsmuligheder og kundeemner

   Marketing

   Opkaldslister, massemails, udskrift af direct mail og andre marketingaktiviteter

   Projektstyring

   Forretningsprojekter og projektopgaver

 2. Klik på den ønskede fane.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Rul ned for at finde den post, du leder efter.

  • I søgefeltet skal du skrive navnet på posten og derefter klikke på knappen Søg Ikonet Søg .

 4. Dobbeltklik på posten for at åbne den.

 5. Tilføj eller rediger oplysninger efter behov, og klik derefter på Gem og luk i gruppen Handlinger.

  Bemærkninger: 

  • Klik på knappen Luk søgning for at rydde søgeresultaterne under fanen.

  • Hvis der anvendes et filter, vises den post, du leder efter, muligvis ikke. Hvis du vil se, om der anvendes et filter, skal du højreklikke på fanen og derefter klikke på Rediger. Hvis Filter anvendt vises ud for knappen Filter, så er listen filtreret. Hvis du vil have mere at vide om at fjerne et filter, skal du se Filtrere poster i Business Contact Manager.

  • Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du redigerer et felt i flere poster samtidigt, skal du se Redigere mange poster samtidig i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Sammenkæde eller vedhæfte en fil til en post

Du kan både sammenkæde en fil med en post, og vedhæfte en fil i en post. Sammenkædede filer vises på siden Oversigt i posten, men gemmes ikke i Business Contact Manager-databasen. Vedhæftede filer gemmes i Business Contact Manager-databasen og vises i sektionen Kommentarer i posten.

 1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

  • Administration af kontakter.

  • Salg.

  • Marketing.

  • Projektstyring.

   Bemærk: Du kan kun vedhæfte filer til marketingaktiviteter og projektopgaver. Du kan ikke sammenkæde filer med dem.

   Hvilke typer af poster findes i de enkelte arbejdsområder?

   Arbejdsområde

   Indeholder posttyper/faner

   Administration af kontakter

   Firmaer, forretningskontakter og kundeemner

   Salg

   Salgsmuligheder og kundeemner

   Marketing

   Opkaldslister, massemails, udskrift af direct mail og andre marketingaktiviteter

   Projektstyring

   Forretningsprojekter og projektopgaver

 2. Klik på den fane, som indeholder den ønskede post.

 3. Dobbeltklik på posten for at åbne den.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Sammenkæde en fil med en post   

   1. Klik på Oversigt i gruppen Vis på båndet.

   2. Klik på Ny i sektionen Poster i kommunikationsoversigt, og klik derefter på Filer.

   3. Klik på den fil, du vil sammenkæde, og klik derefter på Åbn.
    Filen står anført i kommunikationsoversigten for posten. Dobbeltklik på en fil for at åbne den.

    Bemærk: Hvis en sammenkædet fil slettes fra dens oprindelige placering, slettes kæden til filen også fra Business Contact Managerposterne.

    Du kan finde oplysninger om, hvordan du sammenkæde med en post i andre typer poster i kommunikationsoversigten spore din kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

    Du kan sammenkæde filer og andre elementer i kommunikationsoversigten med en enkelt post fra en marketingaktivitet. Finde oplysninger om hvordan du kan sammenkæde et kommunikationsoversigtsemne med en post, når du bruger en marketingaktivitet, markedsføre dine produkter og tjenester i Business Contact Manager.

  • Vedhæfte en fil til en post    

   1. Anbring markøren i feltet Kommentarer i posten.

    Bemærk: Afhængigt af posttypen er feltet kommentarer på siden Generelt eller oplysninger i posten. Kommentarfeltet er også feltet script i afsnittet logfil over telefonopkald i posten i opkaldslister. Finde flere oplysninger om at vedhæfte filer til marketingaktiviteter, markedsføre dine produkter og tjenester i Business Contact Manager.

   2. Klik på fanen Indsæt.

   3. Klik på Vedhæft fil i gruppen Medtag.

   4. Klik på den fil, du vil vedhæfte, og klik derefter på Indsæt.
    Filen indsættes i sektionen Kommentarer i posten.

    Bemærk: Vedhæftede filer gemmes i Business Contact Manager-databasen. Hvis en fil slettes fra den oprindelige placering, forbliver filen intakt i posten.

Toppen af siden

Konfigurere et møde eller en aftale, mens du får vist en post

 1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

  • Administration af kontakter.

  • Salg.

  • Projektstyring.

   Hvilke typer af poster findes i de enkelte arbejdsområder?

   Arbejdsområde

   Indeholder posttyper/faner

   Administration af kontakter

   Firmaer, forretningskontakter og kundeemner

   Salg

   Salgsmuligheder og kundeemner

   Projektstyring

   Forretningsprojekter og projektopgaver

 2. Klik på den ønskede fane.

  Bemærk: Du kan ikke planlægge møder eller aftaler fra poster af typen Projektopgave.

 3. Dobbeltklik på en post for at åbne den.

 4. I de følgende posttyper skal du klikke på den relevante knap i gruppen Kommuniker for at starte kommunikationen:

Record Type

Klik på

Konto

 • Mail

 • Mødeindkaldelse

 • Aftale

 • Flere, og klik derefter på:

  • Opkald

  • Webside

  • Tilknyt den

Forretningskontakt og kundeemne

 • Mail

  • Mødeindkaldelse

 • Aftale

 • Flere, og klik derefter på:

  • Opkald

  • Webside

  • Tilknyt den

Salgsmulighed

 • Mail

 • Mødeindkaldelse

 • Aftale

Forretningsprojekt

 • Mail

 • Mødeindkaldelse

 • Aftale

Toppen af siden

Markere en post med opfølgningsflag

De fleste typer af poster giver dig mulighed for at angive et opfølgningsflag for at minde dig om noget, du skal gøre. Når du angiver et opfølgningsflag, føjes posten til opgavelisten i Opgavepanel i Outlook.

 1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

  • Administration af kontakter.

  • Salg.

  • Marketing.

  • Projektstyring.

   Hvilke typer af poster findes i de enkelte arbejdsområder?

   Arbejdsområde

   Indeholder posttyper/faner

   Administration af kontakter

   Firmaer, forretningskontakter og kundeemner

   Salg

   Salgsmuligheder og kundeemner

   Marketing

   Opkaldslister, massemails, udskrift af direct mail og andre marketingaktiviteter

   Projektstyring

   Forretningsprojekter og projektopgaver

 2. Klik på den ønskede fane.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på en post på en fane for at vælge den.

   Du kan angive et opfølgningsflag for mere end én post på en fane.

   Hvordan markerer jeg mere end én post?

   Hvis du vil markere poster, der støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og derefter klikke på første og sidste post i den gruppe, du vil slette. Du kan markere ikke-sammenhængende poster ved at trykke på Ctrl og derefter klikke på de enkelte poster. Hvis du vil markere alle poster, skal du klikke på én og derefter trykke på Ctrl+A.

  • Dobbeltklik på posten for at åbne den.

 4. Klik på Opfølgning i gruppen Mærker på båndet, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Bemærk: Når du angiver et opfølgningsflag af typen Brugerdefineret, skal du angive en startdato og en forfaldsdato. Du kan også konfigurere påmindelser til bestemte datoer og klokkeslæt.

Toppen af siden

Kategorisere poster

En kategori er en farve, ord eller udtryk, du kan knytte til poster for at hjælpe dig med at finde, sortere, filtrere eller gruppere relaterede poster. For eksempel kan du tildele den røde farve til alle forretningskontakter, der arbejder for kontiene bedste. Hvis du vil lære at kategorisere poster, skal du se Anvend kategorier til Business Contact Manager-poster.

Toppen af siden

Filtrer poster

Et filter er en meget hurtig måde til at lave en liste over de poster, der opfylder de kriterier, du angiver. Du kan f.eks. filtrere dine Business Contact-poster for at få en en liste over de af dine forretningskontakter, der har det samme postnummer eller den samme telefonområdekode. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du filtrerer dine poster, skal du se Filtrere poster i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Sende en firma- eller forretningskontaktpost i en mail

 1. Klik på Administration af kontakter under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på fanen Firmaer eller Forretningskontakter.

 3. Dobbeltklik på firma- eller forretningskontaktposten for at åbne den.

 4. På fanen Firma eller Forretningskontakter i gruppen Handlinger skal du klikke på Fremad og derefter klikke på enten I internetformat (vCard) eller Som Outlook-kontaktperson.

  Et vCard er et elektronisk visitkort, der indeholder mange forretningskontaktfelter.

  Hvis du sender post som en Outlook-kontakt, åbnes der en mail med posten vedhæftet som en Outlook-kontakt.

 5. Angiv en mailadresse og et emne, og sende derefter firma- eller forretningskontaktposten.

Toppen af siden

Udskrive en post

Du kan udskrive enkelte poster eller flere poster på samme tid. Du udskriver en åben post ved at klikke på fanen Filer og derefter klikke på Udskriv.

Den bedste måde at udskrive poster i Business Contact Manager til Outlook er at oprette en rapport, og udskriv derefter rapporten. Rapporter gør det muligt at formatere de oplysninger, du udskriver. Finde oplysninger om rapporter, skal du se Brug af rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Få adgang til forretningskontaktposter, når du ikke er på kontoret

Når du er væk fra din computer, kan du stadig få vist og redigere dine forretningskontakter i Outlook på din mobilenhed eller via Outlook Web Access (OWA). For at gøre dette skal du aktivere synkronisering af forretningskontakter. Når denne funktion er aktiveret, medtages der en kopi af posten i Outlook-mappen med kontakter. De ændringer, du foretager i en af kopierne, synkroniseres automatisk med begge kopier.

Aktivere synkronisering af forretningskontakter

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager.

 3. Klik på Synkroniser, og klik derefter på Start synkronisering af forretningskontakter.

Hvis du vil have mere at vide om synkronisering af forretningskontakter, skal du se Få fjernadgang til dine forretningskontaktpersoner: Brug af synkronisering i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Tilpasse en formular

Du kan tilpasse en formular eller post ved at tilføje eller fjerne felter eller ved at ændre formularens layout. Du kan redigere et felt ved at ændre de oplysninger, der er tilgængelige på listen.

Du kan også oprette brugerdefinerede posttyper, da posttyperne Firma, Forretningskontakt eller Kundeemner måske ikke er tilstrækkelige til din virksomhed.

Eksempelvis navngiver en læge måske sine poster Læger, Patienter og Klinikker. En leverandør til anlægsgartnere kalder måske sine poster for Detailkonto, Havearkitekt og Leverandør.

Yderligere oplysninger om, hvordan du tilpasser poster, i afsnittet oprette og tilpasse posttyper og lister.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×