Bruge opgaveruden CSS-egenskaber

Du kan bruge opgaveruden CSS-egenskaber sammen med en åben webside, en ekstern CSS-fil eller opgaveruden Administrer typografier til at gennemgå og ændre egenskaber og værdier i eksisterende typografier.

Når du bruger opgaveruden CSS-egenskaber sammen med en webside, kan du med opgaveruden hurtigt få vist alle de typografier, som anvendes i den aktuelle markering på websiden, den prioriterede rækkefølge af typografierne og alle egenskaber og værdier i disse typografier.

Tip: Højreklik på en vælger i opgaveruden CSS-egenskaber under Anvendte regler for at få vist en genvejsmenu med flere indstillinger for CSS.

Opgaveruden CSS-egenskaber

1. Knappen Viser kategoriseret liste Knapflade organiserer listen over egenskaber i kategorier, f.eks. Skrifttype og Blok. Knappen Viser alfabetisk liste Knapflade organiserer listen over egenskaber på en enkelt alfabetisk liste. Knappen Viser indstillede egenskaber øverst Knap organiserer listen over egenskaber, så de egenskaber, du har angivet i den markerede typografi, vises øverst på listen.

2. I kolonnen CSS-egenskaber viser knappen Oversigt alle de egenskaber, der påvirker den aktuelle markering, og ikke kun egenskaberne for en markeret typografi. I oversigtstilstand kan du klikke på en egenskab under CSS-egenskaber for at fremhæve den tilknyttede regel under Anvendte regler. Hvis du vil afslutte oversigtstilstand, skal du klikke på Oversigt igen eller klikke på en regel under Anvendte regler.

3. Anvendte regler viser vælgeren til hver typografi, der påvirker den aktuelle markering. Typografier vises i stigende prioriteret rækkefølge med den laveste prioritet vist øverst på listen og den højeste prioritet vist nederst. Peg på en vælger, hvis du vil have vist hele regelsættet i et skærmtip. Marker en vælger for at få vist dens egenskaber under CSS-egenskaber. Dobbeltklik på en vælger for at gå til koden for det pågældende regelsæt.

4. I denne kolonne vises den kode, som den enkelte typografi anvendes til, og vælgeren til typografien. Peg på en række i denne kolonne for at få vist den anvendte regel. Kolonnen er navngivet Aktuel side, når den markerede typografi findes i et internt overlappende typografiark, eller har samme navn som navnet på en ekstern CSS-fil, når den markerede typografi findes i et eksternt overlappende typografiark. Du kan pege på navnet på den eksterne CSS-fil, hvis du vil have vist stien til filen, eller klikke på navnet på den eksterne CSS-fil for at åbne filen.

5. CSS-egenskaber viser værdierne af de egenskaber, du har angivet i den typografi, der er markeret under Anvendte regler, samt alle ikke-angivne egenskaber. Dobbeltklik på en egenskab for at gå til koden for det pågældende regelsæt.

6. Når knapperne Viser kategoriseret liste Knapflade og Viser indstillede egenskaber øverst Knap begge er markeret, grupperes egenskaberne for den markerede typografi øverst på listen over egenskaber i hver kategori.

7. I feltet ud for navnet på egenskaben kan du angive værdien af en egenskab ved at skrive en værdi eller pege på feltet og derefter klikke på rullepilen (når den vises) knap eller på knappen Vælg knap og markere en værdi.

8. Hvis der er en rød streg gennem egenskaberne, er de angivet af den markerede typografi, men bruger enten ikke den samme typografi som den aktuelle markering eller er tilsidesat af en anden typografi. Hvis du vil have vist et skærmtip med flere oplysninger, kan du pege på en gennemstreget typografi. Skærmtippet til tilsidesatte egenskaber identificerer den egenskab, der har tilsidesat dem.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×