Bruge opgaveruden Administrer typografier

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Med opgaveruden Administrer typografier kan du anvende, redigere, omdøbe og slette typografier, tilknytte eller fjerne eksterne overlappende typografiark (CSS), markere alle forekomster af en typografi og gå til den kode, der indeholder regelsættet for en typografi. Du kan også bruge opgaveruden Administrer typografier til at flytte typografier fra et eksternt overlappende typografiark til et internt overlappende typografiark og omvendt eller til at fjerne placeringen af en typografi inde i et overlappende typografiark.

Denne artikel indeholder

Om opgaveruden Administrer typografier

Om Administrer typografier opgaveruden symboler

Flytte en typografi

Sortér typografier i opgaveruden Administrer typografier

Liste over separat hver Datavælger typografier, der indeholder flere vælgere

Vise eller skjule typografier i opgaveruden Administrer typografier

Få vist et eksempel på en markeret typografi i opgaveruden Administrer typografier

Om opgaveruden Administrer typografier

Når du åbner en webside, vises alle de typografier, der er defineret i sidens eksterne og interne overlappende typografiark, men ikke indbyggede overlappende typografiark, i opgaveruden Administrer typografier. Du kan indstille opgaveruden til at vise alle typografier eller begrænse den til kun at vise typografier, der er anvendt på den aktuelle webside eller i den aktuelle markering på siden. Alle typografier, der er baseret på klasse, element og id, vises enten under navnet på den eksterne .css-fil, der indeholder typografien, eller under Aktuel side, hvis typografien findes i et internt overlappende typografiark.

Tip: Hvis du midlertidigt vil have vist alle egenskabserklæringer for en typografi i et skærmtip, skal du pege på typografien i opgaveruden Administrer typografier.

Strukturen fra den angivne side bruges i begge opgaveruder, Anvend typografier og Administrer typografier, til at bestemme typografireferencer. Det betyder, at i opgaveruderne Anvend typografier og Administrer typografier håndteres en hovedside og dens tilhørende indholdsside som en enkelt skjult side. Hvis du f.eks. åbner en indholdsside og derefter vælger Vis typografier benyttet på den aktuelle side vha. knappen Indstillinger, vises alle de typografier, der er benyttet både på indholdssiden og på den hovedside, som den er tilknyttet, i Anvend typografier. Det skyldes, at indholdssiden og hovedsiden flettes sammen for at oprette den side, som er gengivet i webbrowseren.

Opgaveruden Administrer typografier

1. I Aktuel side vises de typografier, der er baseret på klasse, element og id, fra de interne overlappende typografiark og importerede eksterne CSS-filer.

2. En ekstern CSS-fil, der er importeret til den aktuelle webside.

3. En typografi, der er defineret i det interne overlappende typografiark på den aktuelle webside.

4. En ekstern CSS-fil, der er oprettet link til fra den aktuelle webside.

5. Vælgere for en typografi, der indeholder flere vælgere, vises som standard grupperet. Du kan få vist vælgerne separat ved at klikke på Indstillinger og derefter klikke på Adskil grupperede vælgere.

Toppen af siden

Om Administrer typografier opgaveruden symboler

De symboler, der vises ud for hver typografi i opgaveruden Administrer typografier, identificerer typografiens type og angiver, om typografien er anvendt på den aktuelle webside.

Symbol

Beskrivelse

Rød prik ud for id-baserede typografier

Der vises en rød prik ud for id-baserede typografier.

Grøn prik ud for klassebaserede typografier

Der vises en grøn prik ud for klassebaserede typografier.

Blå prik ud for elementbaserede typografier

Der vises en blå prik ud for elementbaserede typografier.

Grøn prik ud for anvendte typografier

Der vises en cirkel omkring et farvet punkt for at markere typografier, der bruges på den aktuelle webside.

@-symbolet ud for importerede overlappende typografiark

Der vises et @-symbol ud for importerede eksterne overlappende typografiark.

Toppen af siden

Flytte en typografi

 1. Klik på Indstillinger i opgaveruden Administrer typografier, og vælg derefter Kategoriser efter rækkefølge.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte placeringen af en typografi i det overlappende typografiark, skal du trække typografien op eller ned på listen. Du kan f.eks. flytte de typografier, du oftest bruger, så de vises praktisk placeret ved siden af hinanden.

  • Hvis du vil flytte en typografi fra et internt overlappende typografiark til et eksternt overlappende typografiark, der er tilknyttet siden, skal du trække typografien under Aktuel side til enten navnet på det eksterne overlappende typografiark, der skal indeholde typografien, eller til et bestemt sted på listen over typografier i det eksterne overlappende typografiark.

  • Hvis du vil flytte en typografi fra et eksternt overlappende typografiark til et internt overlappende typografiark, skal du trække typografien fra placeringen under navnet på det eksterne overlappende typografiark til enten Aktuel side eller til et bestemt punkt på listen over typografier under Aktuel side. Hvis Aktuel side ikke vises, skal du tilføje et sæt <style></style>-koder mellem <head></head>-koder på websiden.

  • Hvis du vil flytte en typografi fra et eksternt overlappende typografiark til et andet eksternt overlappende typografiark, skal du trække typografien til enten navnet på det eksterne overlappende typografiark, der skal indeholde typografien, eller til et bestemt punkt på listen over typografier i det eksterne overlappende typografiark.

Bemærk: Når opgaveruden Administrer typografier er angivet til Kategoriser efter element eller Kategoriser efter type i opgaveruden Indstillinger, kan du ikke flytte en typografi til bestemt sted på listen over typografier. Uanset hvilken af de to indstillinger, du bruger, kan du kun flytte en typografi fra et eksternt overlappende typografiark til enten et andet eksternt overlappende typografiark eller et internt overlappende typografiark eller omvendt ved at trække typografien til navnet på den eksterne CSS-fil eller til Aktuel side (for det interne overlappende typografiark).

Toppen af siden

Sortér typografier i opgaveruden Administrer typografier

 • Klik på Indstillinger i opgaveruden Administrer typografier, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

Vælg denne indstilling

Hvis du vil gøre dette

Kategoriser efter rækkefølge

Vil have vist typografier i den rækkefølge, de vises i, i det overlappende typografiark.

Kategoriser efter element

Vil have vist typografier under det HTML-element, som hver typografi anvendes på.

Kategoriser efter type

Vil have vist typografier alfabetisk og i henhold til typografitypen.

Toppen af siden

Vise hver vælger af typografier, der indeholder flere vælgere, separat

 • Klik på Indstillinger i opgaveruden Administrer typografier, og vælg derefter Adskil grupperede vælgere.

Toppen af siden

Vise eller skjule typografier i opgaveruden Administrer typografier

 • Klik på Indstillinger i opgaveruden Administrer typografier, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

Vælg denne indstilling

Hvis du vil gøre dette

Vis alle typografier

Vil have vist alle typografier, der er indeholdt i det eksterne, interne og indbyggede overlappende typografiark til den aktuelle webside.

Vis typografier, der er benyttet på den aktuelle side

Kun vil have vist de typografier, der bruges på den aktuelle webside.

Vis typografier benyttet på markeringen

Kun vil have vist de typografier, der bruges af den aktuelle markering på siden.

Toppen af siden

Få vist et eksempel på en markeret typografi i opgaveruden Administrer typografier

 • Klik på Indstillinger i opgaveruden Administrer typografier, og vælg derefter Vis eksempel på markeret typografi.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×