Bruge og konfigurere en webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement til oversigtshyperlinks

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En Webdel til oversigtshyperlinks og et feltkontrolelement til oversigtshyperlinks giver begge en let måde at opbygge en side over hyperlinks til forskellige ressourcer på, både på og uden for dit websted. Du kan styre udseendet, organiseringen og præsentationen af hyperlinks, som du føjer til en webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en webside, der har en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

Konfigurere en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

Bruge en webdel til oversigtshyperlinks eller et felt kontrolelement

Oprette en webside med en webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement

Når du opretter en side, kan du vælge, at den skal have oversigtshyperlinks, ved at vælge et passende sidelayout.

To sidelayout indeholder på forhånd et feltkontrolelement til oversigtshyperlinks, når du bruger dem til at oprette en side:

 • Artikelside med oversigtshyperlinks

 • Velkomstside med oversigtshyperlinks

 • Velkomstside

Du kan bruge feltkontrollen til oversigtshyperlinks på samme måde, som du ville bruge en webdel til oversigtshyperlinks, bortset fra at du ikke kan tilføje et feltkontrolelement på en side. Feltkontrolelementer skal tilføjes i et sidelayout, før layoutet bruges til at oprette en webside.

Tilføje en webdel til oversigtshyperlinks på en side

Webdele til oversigtshyperlinks kan kun tilføjes på en side, hvis sidelayoutet understøtter webdele. Du kan tilføje en webdel til oversigtshyperlinks på en side, som bruger et af følgende velkomstsidelayout:

 • Avanceret søgning

 • Intranet - startside

 • Nyheder - startside

 • Side med personsøgningsresultater

 • Søgeside

 • Søgeresultater

 • Startside for liste over websteder

 • Velkomstside med indholdsfortegnelse

 • Gå til den side, hvor du vil tilføje en webdel til oversigtshyperlinks.

 • Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 • Vælg en zone til webdelen, og klik derefter på Tilføj en webdel i denne zone. Dialogboksen Tilføj webdele åbnes.

 • Marker afkrydsningsfeltet Webdelen til oversigtshyperlinks i sektionen Standard under Alle webdele i dialogboksen Tilføj webdele, og klik derefter på Tilføj.

Toppen af siden

Konfigurere en webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement

Der findes to sæt konfigurationsindstillinger til en webdel til oversigtshyperlinks: standardkonfigurationsindstillinger til webdelen og konfigurationsindstillinger til oversigtshyperlinks. Konfigurationsindstillingerne til oversigtshyperlinks er også tilgængelige for feltkontrolelementer til oversigtshyperlinks.

Vælg konfiguration standardindstillingerne webdel, klik på pilen i øverste højre hjørne af webdelen, og klik derefter på Rediger delt webdel. Du kan finde flere oplysninger om disse konfigurationer indstillinger artiklen Tilpasse webdele.

Hvis du er i gang med at redigere siden, er pilen i øverste højre hjørne af webdelen mærket rediger.

Når du vil vælge konfigurationsindstillinger til oversigtshyperlinks, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Du kan springe dette trin over, hvis du allerede er ved at redigere siden.

 2. Klik på Konfigurer typografier og layout i webdelen til oversigtshyperlinks eller feltkontrolelementet. Dialogboksen Konfigurer typografier og layout til webdelen åbnes.

 3. Du kan vælge følgende indstillinger:

  • Standardtypografi for nye hyperlinks      Vælg en visningstypografi til nye hyperlinks. Den typografi, du vælger, anvendes på alle hyperlinks, du tilføjer i webdelen til oversigtshyperlinks.

  • Rediger eksisterende hyperlinks, så de bruger denne typografi      Marker afkrydsningsfeltet, og vælg derefter en visningstypografi, som du vil anvende på alle eksisterende hyperlinks i webdelen til oversigtshyperlinks.

  • Indstil gruppehoveder til at bruge denne typografi      Hvis du opdeler dine hyperlinks i grupper, kan du bruge denne indstilling til at angive visningstypografi for gruppeoverskrifter.

  • Antal kolonner for grupper      Hvis du opdeler dine hyperlinks i grupper, kan du bruge denne indstilling til at angive det antal kolonner, som skal vises. En webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement kan have indtil fem kolonner. Hvis du bruger fem grupper eller derunder, kan hver gruppe vises i sin egen kolonne, hvis du bruger indstillingen Antal kolonner for grupper til at angive et antal, som svarer til det antal grupper, du har. Hvis du angiver færre kolonner end antallet af grupper, fordeles grupperne ligeligt på tværs af de tilgængelige kolonner, og en ny række, som indeholder de øvrige grupper, tilføjes nederst i webdelen.

Toppen af siden

Bruge en webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement

Du kan anvende en webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement til at oprette grupper, som du kan bruge til at organisere hyperlinks, tilføje nye hyperlinks og sortere de hyperlinks og gruppeoverskrifter, som findes i webdelen.

Hvis du vil organisere dine hyperlinks ved hjælp af grupper, er det en god ide at oprette grupperne, før du tilføjer nye hyperlinks. På denne måde kan du placere et nyt hyperlink i en gruppe, når du tilføjer hyperlinket. Hvis du først vælger ikke at oprette grupper, men senere bestemmer dig for, at du vil bruge grupper, kan du redigere hvert hyperlink for at tilføje det i en gruppe, eller du kan trække hvert hyperlink til den gruppe, hvor du vil placere det.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje en gruppe til en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

Tilføje et link til en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

Sortere oversigtshyperlinks og gruppeoverskrifter i en webdel til oversigtshyperlink eller kontrolelement

Redigere et eksisterende link eller gruppehovedet

Tilføje en gruppe i en webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Du kan springe dette trin over, hvis du allerede er ved at redigere siden.

 2. Klik på Ny gruppe i webdelen til oversigtshyperlinks eller feltkontrolelementet. Dialogboksen Websiden Ny gruppe åbnes.

 3. Skriv et navn til gruppen i boksen Navn på gruppehoved. Dette navn vises øverst på listen over hyperlinks, som du føjer til gruppen.

  Bemærk!: Når du opretter den første gruppe til en bestemt webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement, tilføjes eksisterende hyperlinks i webdelen eller feltkontrolelementet i denne gruppe. Hvis du opretter flere grupper, er de som udgangspunkt tomme.

Fjerne en gruppe

Du kan også fjerne en gruppe fra en webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Du kan springe dette trin over, hvis du allerede er ved at redigere siden.

 2. Klik på menuen ud for den gruppe, du vil fjerne, i webdelen til oversigtshyperlinks eller feltkontrolelementet, og klik derefter på Slet.

  Bemærk!: Når du fjerner en gruppe, som indeholder hyperlinks, flyttes disse hyperlinks til den første tilbageblevne gruppe. Hvis du fjerner den eneste gruppe, forbliver dine hyperlinks intakte, men er ikke længere samlet i en gruppe.

Tilføje et hyperlink i en webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Du kan springe dette trin over, hvis du allerede er ved at redigere siden.

 2. Klik på Nyt hyperlink i webdelen til oversigtshyperlinks eller feltkontrolelementet. Dialogboksen Websiden Nyt hyperlink åbnes.

 3. Vælg, om hyperlinket skal pege på en person eller et element, i dialogboksen Nyt hyperlink.

  Bemærk!: Et oversigtshyperlink til en person er kun tilgængeligt for websteder, som har en konfigureret udbyder af delte tjenester. Hvis dit websted ikke har det, er indstillingen Person ikke tilgængelig.

  Hvis du vælger at oprette et hyperlink til en person, vises en ny indstilling, Person, i dialogboksen Nyt hyperlink. Du kan angive, hvilken person hyperlinket skal pege på, ved at skrive i boksen Person eller ved at klikke på Gennemse og derefter vælge en person i dialogboksen Websiden Tilføj person. Indstillingen Person vises ikke, hvis du vælger at oprette et hyperlink til et element.

 4. Skriv en titel til og en beskrivelse af hyperlinket i boksene Titel og Beskrivelse. Du skal skrive en titel, men beskrivelsen er valgfri. Hvis du tilføjer en beskrivelse, kan du stavekontrollere beskrivelsesteksten ved at klikke på knappen Stavekontrol ud for boksen Beskrivelse.

 5. Du kan angive URL-adressen til hyperlinket ved at skrive den i boksen URL-adresse for hyperlink. Hvis hyperlinket peger på en person, står adressen der i forvejen. Hvis hyperlinket peger på et element, som findes på dit websted, kan du klikke på knappen Gennemse for at finde elementet og automatisk udfylde boksen URL-adresse for hyperlink. Hvis du vil teste hyperlinkadressen, skal du klikke på Klik her for at teste.

 6. Vælg indstillingen Åbn hyperlink i et nyt vindue, så hyperlinket åbnes i et nyt browservindue.

 7. Du kan føje et værktøjstip til hyperlinket ved at skrive i boksen Værktøjstip. Værktøjstippet vises over hyperlinket, når en bruger placerer musemarkøren på hyperlinket.

 8. Du kan knytte et billede til hyperlinket ved at skrive adressen til billedet i boksen URL-adresse til billede. Hvis billedet findes på dit websted, kan du klikke på knappen Gennemse for at finde frem til billedet og automatisk udfylde boksen URL-adresse til billede. Hvis du knytter et billede til hyperlinket, vises det ved siden af hyperlinket, og brugere kan klikke på billedet eller på hyperlinket for at navigere til målet for hyperlinket. Hvis du vil teste billedadressen, skal du klikke på Klik her for at teste.

 9. Hvis du angiver et billede, som skal knyttes til hyperlinket, kan du også angive alternativ tekst for billedet ved at skrive teksten i boksen Billedbeskrivelse. Alternativ tekst læses højt af et sidelæsningsprogram, når en bruger, som har et sidelæsningsprogram, besøger siden. Teksten vises også i stedet for billedet, hvis brugerens browser af den ene eller anden grund ikke viser billedet.

 10. Hvis du allerede har tilføjet grupper til webdel til oversigtshyperlinks eller kontrolelement, kan du angive, hvilken gruppe der linket tilhører ved hjælp af rullelisten gruppe. Når du redigerer et link, kan du bruge rullelisten gruppe, til at tilføje linket til en gruppe eller ændre hvilken gruppe der linket tilhører.

 11. Du kan angive visningstypografien for hyperlinket ved at vælge en indstilling i boksen Typografi. Læg mærke til, at nogle typografier ikke viser billeder, så hvis du har knyttet et billede til hyperlinket, skal du sørge for at vælge en typografi, som kan bruges til at vise billeder.

Fjerne et hyperlink

Du kan også fjerne et hyperlink fra en webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Du kan springe dette trin over, hvis du allerede er ved at redigere siden.

 2. Klik på menuen ud for det hyperlink, du vil fjerne, i webdelen til oversigtshyperlinks eller feltkontrolelementet, og klik derefter på Slet.

Sortere oversigtshyperlinks og gruppere overskrifter i en webdel til oversigtshyperlinks eller feltkontrolelementer

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Du kan springe dette trin over, hvis du allerede er ved at redigere siden.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk et hyperlink eller en gruppeoverskrift i webdelen til oversigtshyperlinks eller feltkontrolelementer for at ændre placeringen i forhold til andre hyperlinks og grupperoverskrifter. Der vises en vandret rød linje på det sted, hvor hyperlinket eller gruppeoverskriften placeres.

  • Brug knapperne Flyt op og Flyt ned:

   1. Klik på Omarranger i webdelen til oversigtshyperlinks eller feltkontrolelementet. Dialogboksen Websiden Omarranger åbnes.

   2. Klik på en gruppeoverskrift eller et hyperlink, som du vil flytte, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

    Bemærk!: Hvis du flytter et hyperlink op eller ned, flyttes hyperlinket evt. til en anden gruppe. Hvis hyperlinket findes øverst i en gruppe, og der er en anden gruppe over det, flyttes hyperlinket til gruppen over det, når du klikker på Flyt op. Hvis hyperlinket findes nederst i en gruppe, og der er en anden gruppe under det, flyttes hyperlinket til gruppen under det, når du markerer hyperlinket og klikker på Flyt ned.

Redigere et eksisterende hyperlink eller en eksisterende gruppeoverskrift

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Du kan springe dette trin over, hvis du allerede er ved at redigere siden.

 2. I redigeringstilstand har hvert oversigtshyperlink og hver gruppeoverskrift en menu, som findes til venstre for hyperlinket eller overskriften. Klik på menuen, og klik derefter på Rediger. Afhængigt af om du klikkede på menuen for et hyperlink eller for en gruppeoverskrift, åbnes websiden Rediger hyperlink eller dialogboksen Rediger gruppe.

 3. De samme indstillinger, der er tilgængelige, når du tilføje et link eller tilføje en gruppe er også tilgængelige, når du redigerer en gruppe eller et link.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×