Bruge og konfigurere en webdel til oversigtshyperlinks eller et feltkontrolelement til oversigtshyperlinks

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En oversigtshyperlink Webdel og en oversigt over oversigtshyperlinks giver begge en nem måde at opbygge en side med links til forskellige ressourcer, både i og uden for dit websted. Du kan styre udseendet, organisation og præsentation af links, du føjer til en webdel til oversigtshyperlinks eller et felt kontrolelement.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en webside, der har en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

Konfigurere en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

Bruge en webdel til oversigtshyperlinks eller et felt kontrolelement

Oprette en webside, der har en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

Når du opretter en side, kan du vælge for den pågældende side have oversigtshyperlinks ved at vælge den relevante sidelayout.

To sidelayout indeholder allerede en oversigt over oversigtshyperlinks, når du bruger dem til at oprette en side:

 • Artikelside med oversigtshyperlinks

 • Velkomstside med oversigtslinks

 • Velkomstside

Du kan bruge oversigt over oversigtshyperlinks samme måde som du vil bruge en webdel til oversigtshyperlinks, bortset fra at du ikke føje et feltkontrolelement til en side. Feltkontrolelementer skal føjes til et sidelayout, før layoutet, der bruges til at oprette en webside.

Føje en webdel til oversigtshyperlinks til en side

Oversigt over Link webdele kan tilføjes til en side, kun, hvis sidelayoutet understøtter webdele. Du kan tilføje en webdel til oversigtshyperlinks til en side, der bruger en af de følgende velkomstside layout:

 • Avanceret søgning

 • Startside for intranet

 • Nyheder-startside

 • Personside med søgeresultater

 • Søgeside

 • Søgeresultater

 • Websted Directory startside

 • Velkomstside med indholdsfortegnelse

 • Gå til den side, hvor du vil tilføje en webdel til oversigtshyperlinks.

 • Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 • Vælg en zone for webdelen, og klik derefter på Tilføj en webdel i denne zone. Dialogboksen Tilføj webdele websiden åbnes.

 • Markér afkrydsningsfeltet Webdel til oversigtshyperlinks i dialogboksen Tilføj webdele under Alle webdele i sektionen standard, og klik derefter på Tilføj.

Toppen af siden

Konfigurere en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

Der findes to sæt af konfigurationsindstillinger for en webdel til oversigtshyperlinks: konfiguration standardindstillingerne webdel og oversigtshyperlink-indstillinger. Konfigurationsindstillinger oversigtshyperlink findes også til oversigtshyperlink feltkontrolelementer.

Vælg konfiguration standardindstillingerne webdel, klik på pilen i øverste højre hjørne af webdelen, og klik derefter på Rediger delt webdel. Du kan finde flere oplysninger om disse konfigurationer indstillinger artiklen Tilpasse webdele.

Hvis du allerede redigerer siden, hedder på pilen i det øverste højre hjørne af webdelen redigere.

For at vælge oversigtshyperlink konfigurationsindstillingerne, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du allerede redigerer siden.

 2. I den webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement, skal du klikke på konfigurere typografier og Layout. Dialogboksen Konfigurer typografier og Layout webside vises.

 3. Du kan vælge følgende indstillinger:

  • Standardtypografi for nye links      Vælg en visningstype for nye links. Den typografi, du vælger er anvendt på hvert link, du føjer til den webdel til oversigtshyperlinks.

  • Ændre eksisterende kæderne til at bruge denne typografi      Markér afkrydsningsfeltet, og vælg derefter en visningstype til at anvende typografien til alle eksisterende hyperlinks i den webdel til oversigtshyperlinks.

  • Indstil gruppehoveder til at bruge denne typografi      Hvis du skal adskille dine links i grupper, kan du bruge denne indstilling til at angive det ønskede format for gruppehoveder.

  • Antallet af kolonner for grupper      Hvis du skal adskille dine links i grupper, kan du bruge denne indstilling til at angive antallet kolonner, der skal vises. En webdel til oversigtshyperlinks eller et felt kontrolelement kan have op til fem kolonner. Hvis du bruger fem eller færre grupper, kan du gøre hver gruppe, der vises i et separat kolonne ved hjælp af indstillingen antallet af kolonner for grupper til at angive et tal, der svarer til antallet af grupper, du har. Hvis du angiver et antal kolonner, der er mindre end antallet grupper, grupperne er jævnt fordelt på tværs af de tilgængelige kolonner, og en ny række, der indeholder de ekstra grupper føjes til bunden af webdelen.

Toppen af siden

Bruge en webdel til oversigtshyperlinks eller et felt kontrolelement

Du kan bruge en webdel til oversigtshyperlinks eller et felt kontrolelement til at oprette grupper, du kan bruge til at organisere hyperlink, for at tilføje nye links og til at sortere hyperlinks og gruppeoverskrifter, der er i webdelen.

Hvis du planlægger at organisere linkene ved hjælp af grupper, er det en god ide at oprette grupperne, før du tilføjer nye links. Dette giver dig mulighed at placere hvert nyt link i en gruppe, når du tilføjer linket. Hvis du vælger ikke at oprette grupper først, men senere beslutter dig for, at du vil bruge grupper, du kan redigere hvert link for at føje det til en gruppe eller du kan trække hvert link til den gruppe, som du ønsker linket skal tilhøre.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje en gruppe til en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

Tilføje et link til en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

Sortere oversigtshyperlinks og gruppeoverskrifter i en webdel til oversigtshyperlink eller kontrolelement

Redigere et eksisterende link eller gruppehovedet

Tilføje en gruppe til en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du allerede redigerer siden.

 2. Klik på Ny gruppe i den webdel til oversigtshyperlinks eller kontrolelement. Dialogboksen Ny gruppe webside vises.

 3. Skriv et navn til gruppen, i feltet Navnet på gruppehovedet. Dette navn vises øverst på listen over links, du føjer til gruppen.

  Bemærk!: Når du opretter den første gruppe for en bestemt webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement, tilføjes alle eksisterende hyperlinks i webdelen eller feltkontrolelementet til den pågældende gruppe. Flere grupper, du opretter, der oprindeligt var tomme.

Fjerne en gruppe

Du kan også fjerne en gruppe fra en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du allerede redigerer siden.

 2. Den webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement, og klik på menuen ud for den gruppe, du vil fjerne, og klik derefter på Slet.

  Bemærk!: Når du fjerner en gruppe, der indeholder links, flyttes disse links til den første gruppe, der mangler. Hvis du fjerner kun gruppen, forbliver linkene, og det er ikke længere i en gruppe.

Tilføje et link til en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du allerede redigerer siden.

 2. Den webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement, og klik på Nyt Link. Dialogboksen Nyt Link webside vises.

 3. Vælg, om linket henviser til en person eller et element, i dialogboksen Nyt Link.

  Bemærk!: En oversigt oversigtshyperlink til en person er kun tilgængelig for websteder, som har en delt Services udbyder (udbyder af delte tjenester) konfigureret. Hvis webstedet ikke har en udbyder af delte tjenester, der er konfigureret, er indstillingen Person er ikke tilgængelig.

  Hvis du vælger at oprette et link til en person, vises en ny indstilling, Person, i dialogboksen Nyt Link. Du kan angive, hvem du at hyperlinket peger på ved at skrive i feltet Person eller ved at klikke på Gennemse og derefter vælge en person fra dialogboksen Tilføj Person webside. Indstillingen Person vises ikke, hvis du vælger at oprette et link til et element.

 4. Tilføje en titel og en beskrivelse til linket ved at skrive i felterne Titel og Beskrivelse. Du skal angive en titel, men en beskrivelse er valgfrit. Hvis du føjer en beskrivelse, kan du kontrollere stavningen af den beskrivende tekst ved at klikke på knappen Stavekontrol ud for feltet Beskrivelse.

 5. Du kan angive adressen (URL) på linket ved at skrive den i feltet URL-adressen. Hvis linket peger på en person, er adressen, der allerede udfyldt. Hvis linket peger på et element, der er på dit websted, kan du klikke på knappen Gennemse for at finde elementet, og udfylde automatisk i feltet URL-adressen. Hvis du vil afprøve dine linkadressen, skal du klikke på Klik her for at teste.

 6. Vælg indstillingen Åbn hyperlink i et nyt vindue til at foretage linket åben i et nyt browservindue.

 7. Du kan føje et værktøjstip til linket ved at skrive i feltet værktøjstip. Værktøjstippet vises over linket, når en sidevisning hviler musemarkøren på linket.

 8. Du kan knytte et billede til linket ved at skrive adressen til billedet i feltet URL-adresse til billede. Hvis billedet findes på dit websted, kan du klikke på knappen Gennemse for at finde billedet og udfylde automatisk i feltet URL-adresse til billede. Hvis du knytter et billede til linket, billedet vises ud for linket og siden brugerne kan klikke på billedet eller linket for at gå til linkets destination. Hvis du vil teste adressen på dit billede, skal du klikke på Klik her for at teste.

 9. Hvis du angiver et billede skal knyttes til linket, kan du også angive alternativ tekst til billedet ved at skrive teksten i feltet Beskrivelse af afbildning. Alternativ tekst læst højt ved at læse-programmer, når en sidevisning, der bruger siden læse software besøger siden side. Denne tekst vises også i stedet for billedet, hvis en sidevisning browseren ikke viser billedet af andre årsager.

 10. Hvis du allerede har tilføjet grupper til webdel til oversigtshyperlinks eller kontrolelement, kan du angive, hvilken gruppe der linket tilhører ved hjælp af rullelisten gruppe. Når du redigerer et link, kan du bruge rullelisten gruppe, til at tilføje linket til en gruppe eller ændre hvilken gruppe der linket tilhører.

 11. Du kan angive det ønskede format til linket ved at vælge en indstilling i feltet typografi. Bemærk, at nogle typografier ikke kan vises, billeder, så vær Hvis du har knyttet et billede til dit link, forsigtig med at vælge en typografi, der viser billeder.

Fjerne et link

Du kan også fjerne et link fra en webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du allerede redigerer siden.

 2. Den webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement, og klik på menuen ud for det link, du vil fjerne, og klik derefter på Slet.

Sortere oversigtshyperlinks og gruppeoverskrifter i en webdel til oversigtshyperlink eller kontrolelement

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du allerede redigerer siden.

 2. Gør et af følgende:

  • Træk i den webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement, og et link eller et gruppehoved til at ændre dets position i forhold til de andre links og gruppeoverskrifter. Der vises en vandret rød bjælke, hvor hyperlinket eller gruppen sidehovedet flyttes.

  • Brug knapperne Flyt op og Flyt ned:

   1. I den webdel til oversigtshyperlinks eller et kontrolelement, skal du klikke på Omarranger. Ændre rækkefølgen af Links webside dialogboksen vises.

   2. Klik på et gruppehoved eller link, du vil flytte, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

    Bemærk!: Hvis du flytter et link, op eller ned, kan blive flyttet linket til en anden gruppe. Hvis linket er øverst i en gruppe, og der er en anden gruppe oven over det, når du klikker på Flyt op, flyttes linket i gruppen ovenover. Hvis linket er nederst i en gruppe, og der er en anden gruppe under det, når du markerer linket, og klik på Flyt ned, flyttes linket i gruppen under den.

Redigere et eksisterende link eller gruppehovedet

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk!: Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du allerede redigerer siden.

 2. I redigeringstilstand har hver oversigtshyperlink og gruppehovedet en menu, der er placeret til venstre for link eller sidehoved. Klik på menuen, og klik derefter på Rediger. Afhængigt af om du har klikket på menuen for et link eller et gruppehoved, vises dialogboksen Rediger Link webside eller Rediger gruppe.

 3. De samme indstillinger, der er tilgængelige, når du tilføje et link eller tilføje en gruppe er også tilgængelige, når du redigerer en gruppe eller et link.

Til toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×