Bruge minidiagrammer til at få vist datatendenser

Minidiagrammer er en nyhed i Microsoft Excel 2010 og er et lille minidiagram i en regnearkscelle, der giver en visuel præsentation af data. Brug minidiagrammerne til at vise tendenser i en værdiserie. Det kan f.eks. være sæsonmæssige stigninger eller fald, økonomiske cyklusser eller for at fremhæve det største og mindste værdier. Placer et minidiagram tæt på dets data for at få den største virkning.

Denne artikel indeholder

Hvad er minidiagrammer?

Hvorfor bruge minidiagrammer?

Oprette et minidiagram

Tilpasse minidiagrammer

Styre, hvilke værdipunkter der skal vises

Ændre typografien i eller formatere minidiagrammer

Få vist eller skjule datamærker

Vise og tilpasse akseindstillinger

Håndtere tomme celler eller nulværdier

Hvad er minidiagrammer?

Til forskel fra diagrammer i et Excel-regneark er minidiagrammer ikke objekter – et minidiagram er reelt et lille diagram i baggrunden af en celle. På billedet nedenfor er vist et minidiagram af typen søjlediagram i celle F2 og et minidiagram af typen kurvediagram i celle F3. Begge disse minidiagrammer henter data fra celle A2 til E2 og viser et diagram inden i en celle, der viser udviklingen i en aktie. I diagrammerne vises værdierne efter kvartal, den højeste værdi (31/03/08) og den laveste værdi (31/12/08) er fremhævet, alle datapunkterne vises, og den faldende udvikling hen over året vises.

xl_sparkline

I et minidiagram i celle F6 vises den samme akties udvikling over fem år, men med et søjlediagram over gevinster og tab, der kun viser, om året viste en gevinst (som i årene 2004 til 2007) eller et tab (2008). I dette minidiagram bruges værdier fra celle A6 til E6.

Da et minidiagram er et lille diagram, der er integreret i en celle, kan du angive tekst i en celle og bruge et minidiagram som baggrund, som vist på billedet nedenfor.

xl_sparkline_cell_text

Fig. 1: I dette minidiagram er mærket for den højeste værdi grønt, og mærket for den laveste værdi er orange. Alle andre mærker vises med sort.

Du kan anvende et farveskema på minidiagrammerne ved at vælge et indbygget format i galleriet Typografi (fanen Design, som bliver tilgængelig, når du markerer en celle, der indeholder et minidiagram). Du kan bruge kommandoerne Minidiagramfarve eller Markeringsfarve til at vælge en farve til værdierne højeste, laveste, første og sidste (f.eks. grøn til højeste og orange til laveste).

Toppen af siden

Hvorfor bruge minidiagrammer?

Data, der gengives i en række eller kolonne, er praktiske, men det kan være svært at se mønstrene umiddelbart. Tallenes betydning kan angives ved at indsætte minidiagrammer ud for dataene. Et minidiagram optager kun lidt plads og kan vise en tendens baseret på tilstødende data i tydelig og kompakt grafisk form. Selvom det ikke er påkrævet, at en celle i et minidiagram skal være lige ved siden af de underliggende data, er det en god ide.

Du kan hurtigt se relationen mellem et minidiagram og dets underliggende data, og når dataene ændres, kan du straks se ændringen i minidiagrammet. Ud over at du kan oprette et enkelt minidiagram til en række eller kolonne med data, kan du også oprette flere minidiagrammer samtidig ved at markere flere celler, der svarer til de underliggende data, som vist på nedenstående billede.

Du kan også oprette minidiagrammer til rækker med data, som du senere tilføjer, ved hjælp af fyldhåndtaget på en tilstødende celle, som indeholder et minidiagram.

En gruppe minidiagrammer og deres data

1. Det datainterval, der bruges af en gruppe minidiagrammer

2. En gruppe minidiagrammer

En af fordelene ved at bruge minidiagrammer er, at til forskel fra diagrammer udskrives minidiagrammer, når du udskriver et regneark, der indeholder dem.

Toppen af siden

Oprette et minidiagram

 1. Markér en tom celle eller en gruppe af tomme celler, hvor du vil indsætte et eller flere minidiagrammer.

 2. Klik på den minidiagramtype, du vil oprette, under fanen Indsæt i gruppen Minidiagrammer: Kurve, Søjle eller Gevinst/tab.

  Gruppen Minidiagrammer under fanen Indsæt

 3. Angiv det celleområde, der indeholder de data, du vil basere minidiagrammerne på, i feltet Data.

  Bemærk!    Du kan klikke på Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere det ønskede celleområde i regnearket og derefter klikke på Knapflade for at gendanne dialogboksen til normal størrelse.

Når et eller flere minidiagrammer er markeret, vises Minidiagramværktøjer med fanen Design vist. Under fanen Design kan du vælge en eller flere kommandoer blandt følgende grupper: Minidiagram, Type, Vis/skjul, Typografi og Gruppe. Brug disse kommandoer til at oprette et nyt minidiagram, ændre typen, formatere det, få vist eller skjule datapunkter i et minidiagram af typen kurvediagram eller formatere den lodrette akse i en minidiagramgruppe. Disse indstillinger er detaljeret beskrevet i følgende afsnit.

Toppen af siden

Tilpasse minidiagrammer

Når du har oprettet minidiagrammer, kan du styre, hvilke datapunkter der skal vises (f.eks. højeste, laveste, første, sidste eller eventuelle negative værdier), ændre minidiagrammets type (Kurve, Søjle eller Gevinst/tab), anvende typografier fra et galleri eller angive individuelle formateringsindstillinger, angive indstillinger på den lodrette akse og styre, hvor tomme værdier og nulværdier skal vises i minidiagrammet.

Styre, hvilke værdipunkter der skal vises

Du kan fremhæve individuelle datamærker (værdier) i et minidiagram af typen kurvediagram ved at gøre nogle af eller alle mærkerne synlige.

xl_sparkline_cell_text

I dette minidiagram er mærket for den højeste værdi grønt, og mærket for den laveste værdi er orange. Alle andre mærker vises med sort.

 • Hvis du vil have vist alle værdier, skal du markere afkrydsningsfeltet Mærker.

 • Hvis du vil have vist negative værdier, skal du markere afkrydsningsfeltet Negative punkter.

 • Hvis du vil have vist den højeste eller den laveste værdi, skal du markere afkrydsningsfeltet Højeste punkt eller Laveste punkt.

 • Hvis du vil have vist den første eller den sidste værdi, skal du markere afkrydsningsfeltet Første punkt eller Sidste punkt.

Ændre typografien i eller formatere minidiagrammer

Brug galleriet Typografi under fanen Design, som bliver tilgængeligt, når du markerer en celle, der indeholder et minidiagram.

 1. Markér et enkelt minidiagram eller en minidiagramgruppe.

 2. Hvis du vil anvende en foruddefineret typografi, skal du klikke på en typografi i gruppen Typografi under fanen Design eller klikke på pilen i nederste højre hjørne af feltet for at se flere typografier.

  Galleriet Typografi til minidiagrammer

 3. Hvis du vil anvende en specifik formatering på et minidiagram, skal du bruge kommandoerne Minidiagramfarve eller Markeringsfarve.

Få vist eller skjule datamærker

I et minidiagram af typen Kurve kan du få vist datamærker, så du kan fremhæve individuelle værdier.

 1. Markér et minidiagram.

 2. Under fanen Design i gruppen Vis/skjul skal du markere et af afkrydsningsfelterne for at få vist individuelle mærker (f.eks. højeste, laveste, negativ, første eller sidste) eller markere afkrydsningsfeltet Mærker for at få vist alle mærker.

  Når du fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt, skjules det eller de angivne mærker.

Vise og tilpasse akseindstillinger

Du kan vælge Datoaksetype (klik på Akse i gruppen Gruppe) for at formatere figuren af diagrammet i et minidiagram, så det afspejler eventuelle uregelmæssige tidsperioder i de underliggende data.

Datoaksetype for minidiagrammer

Hvis du anvender datoaksetypen i et kurvediagram, kan det ændre hældningen på en afbildet kurve og placeringen af datapunkterne i forhold til hinanden.

Hvis du anvender datoaksetypen i et kolonneminidiagram, kan det ændre bredden på og øge eller formindske afstanden mellem kolonnerne, sådan som det er vist i det følgende billede.

Kolonneminidiagrammer med en generel aksetype og en datoaksetype

I det eksempel, der vises her, er der to kolonneminidiagrammer, der bruger data fra det samme interval. Minidiagrammet med tendensetiketten bruger den generelle aksetype, mens minidiagrammet med etiketten "Tendens (datoaksetype)" bruger datoaksetypen. I hvert minidiagram adskilles de første to datapunkter af to måneder, mens det andet og tredje adskilles af syv måneder. Ved at anvende datoaksetypen ændres afstanden mellem de tre kolonner proportionalt for at afspejle de uregelmæssige tidsperioder.

Du kan også bruge akseindstillingerne til at angive minimum- og maksimumværdierne for den lodrette akse i et minidiagram eller en minidiagramgruppe. Når du angiver disse værdier eksplicit, kan du styre skaleringen, så relationen mellem værdierne vises på en mere meningsfuld måde.

 1. Markér minidiagram, og klik på Akse i gruppen Gruppe.

 2. Klik på Brugerdefineret værdi under Indstillinger for minimumværdi på lodret akse eller Indstillinger for maksimumværdi på lodret akse.

 3. Angiv de minimum- eller maksimumværdier, som du synes bedst kan udtrykke værdierne i minidiagrammerne.

Du kan øge højden på den række, der indeholder minidiagrammet, så du mere markant kan fremhæve forskellene i dataværdier, hvis nogle af dem er meget små, og andre er meget store.

Du kan også bruge indstillingen Afbild data fra højre mod venstre til at ændre den retning, hvori dataene afbildes i et minidiagram eller en minidiagramgruppe.

Afbilde data fra højre mod venstre

Hvis dataene indeholder negative værdier, kan du fremhæve dette ved at vise en vandret akse i minidiagrammet.

 1. Markér minidiagram, og klik på Akse i gruppen Gruppe.

 2. Klik på Vis akse under Indstillinger for vandret akse.
  Der vises nu en vandret akse i 0 i de minidiagrammer, der indeholder negative data.

  Minidiagram med vandret akse

Håndtere tomme celler eller nulværdier

Du kan styre, hvordan et minidiagram skal håndtere tomme celler i et område (og dermed hvordan minidiagrammet skal vises), ved hjælp af dialogboksen Indstillinger for skjulte og tomme celler.

Dialogboksen Indstillinger for skjulte og tomme celler

Toppen af siden

Gælder: Excel 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog