Diagrammer

Brug minidiagrammer til at få vist datatendenser

Bruge minidiagrammer til at få vist datatendenser

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Nyt i Excel 2010 er et minidiagram et lille diagram i en regnearkscelle, der giver en visuel repræsentation af data. Brug af minidiagrammer til at få vist tendenser i en række værdier, såsom sæsonbestemte øges eller mindskes, økonomiske skifter, eller for at markere største og mindste værdier. Placer et minidiagram i nærheden af dataene til optimal virkning.

"Minidiagrammer giver os mulighed at oprette visuelle repræsentationer af data med ét klik. Det gør det nemmere at forstå dataene, og det hjælper vores regnskabschef med at analysere tendenser på stedet".
Matt Stuckey, IT-chef hos Levick Strategic Communications

Denne artikel indeholder

Hvad er minidiagrammer?

Hvorfor bruge minidiagrammer?

Oprette et minidiagram

Tilpasse minidiagrammer

Hvad er minidiagrammer?

Til forskel fra diagrammer i en Excel regneark minidiagrammer er ikke objekter – et minidiagram er faktisk et lille diagram i baggrunden af en celle. Følgende billede viser en kolonneminidiagram i celle F2 og et minidiagram i F3. Begge af disse minidiagrammer hente deres data fra cellerne A2 til E2 og få vist et diagram i en celle, der viser ydeevnen for en bestand. Søjlediagrammer viser værdierne efter kvartal, fremhæve den højeste værdi (3/31/08) og lav værdi (12/31/08), vise alle datapunkter og viser nedadgående tendensen for året.

Minidiagram i Excel-eksempel

Et minidiagrammet i celle F6 viser den samme akties udvikling over 5 år, men med et søjlediagram over gevinster og tab, der kun viser, om året viste en gevinst (årene 2004 til 2007) eller et tab (2008). I dette minidiagram bruges værdier fra cellerne A6 til E6.

Fordi et minidiagram er et lille diagram, der er integreret i en celle, kan du skrive tekst i en celle og bruge et minidiagram som baggrund, som vist på følgende billede.

Eksempel på minidiagram i celle sammen med tekst
Figur 1: I dette minidiagram er markøren for den højeste værdi grøn, og markøren for den laveste værdi er orange. Alle andre markører vises i sort.

Du kan anvende et farveskema på dit minidiagrammer ved at vælge et indbygget format fra typografigalleriet (på fanen Design, der bliver tilgængelig, når du markerer en celle, der indeholder et minidiagram). Du kan bruge kommandoerne Minidiagramfarve eller Markeringsfarve til at vælge en farve for højeste, laveste, første og sidste værdier (f.eks. grøn for højeste og orange for laveste).

Toppen af siden

Hvorfor bruge minidiagrammer?

Data i en række eller kolonne er nyttige, men mønstre kan være svære at få øje på hurtigt. Konteksten for disse tal kan leveres ved at indsætte minidiagrammer ud for dataene. Et minidiagram kan på en lille plads vise en tendens, der er baseret på tilgrænsende data, i en tydelig og kompakt grafisk repræsentation. Selvom det ikke er obligatorisk, at en minidiagramcelle skal være placeret lige ved siden af de underliggende data, er det en god fremgangsmåde.

Du kan hurtigt se relationen mellem et minidiagram og dets underliggende data, og når dataene ændres, kan du straks se ændringen i minidiagrammet. Ud over at du kan oprette et enkelt minidiagram til en række eller kolonne med data, kan du også oprette flere minidiagrammer samtidig ved at markere flere celler, der svarer til de underliggende data, sådan som det er vist på billede nedenfor.

Du kan også oprette minidiagrammer til rækker med data, som du senere tilføjer, ved hjælp af fyldhåndtaget på en tilstødende celle, som indeholder et minidiagram.

En gruppe minidiagrammer og deres data

1. Det datainterval, der bruges af en gruppe minidiagrammer

2. En gruppe minidiagrammer

En af fordelene ved at bruge minidiagrammer er, at til forskel fra diagrammer udskrives minidiagrammer, når du udskriver et regneark, der indeholder dem.

Toppen af siden

Oprette et minidiagram

 1. Markér en tom celle eller en gruppe af tomme celler, hvor du vil indsætte et eller flere minidiagrammer.

 2. På fanen Indsæt i gruppen Minidiagrammer skal du klikke på den type af minidiagram, som du vil oprette: Linje, Kolonne eller Gevinst/tab.

  Gruppen Minidiagrammer under fanen Indsæt

 3. Skriv i feltet Data det celleområde, der indeholder de data, som du vil basere minidiagrammerne på.

  Bemærk!    Du kan klikke på Billede af knap for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere celleområdet, du ønsker i regnearket, og derefter klikke på Billede af knap for at gendanne dialogboksen til dens normale størrelse.

Hvis et eller flere minidiagrammer er markeret vises Minidiagramværktøjer, og fanen Design vises. Du kan vælge en eller flere af flere kommandoer fra følgende grupper på fanen Design: Minidiagram, Type, Vis/skjul, Typografi og Gruppe. Du kan bruge disse kommandoer til at oprette et nyt minidiagram, ændre typen, formatere den, vise eller skjule datapunkter i et kurveminidiagram eller formatere den lodrette akse i en minidiagramgruppe. Disse indstillinger er beskrevet detaljeret under afsnittet nedenfor.

Toppen af siden

Tilpasse minidiagrammer

Når du har oprettet minidiagrammer, kan du styre, hvilke værdipunkter der vises (f.eks. højeste, laveste, første, sidste eller negative værdier), ændrer typen af minidiagram (linje, kolonne eller gevinst/tab), anvende typografier fra et galleri, angive individuelle formateringsindstillinger, angive indstillinger på den lodrette akse, og styre, hvordan tomme eller nulværdier vises i minidiagrammet.

Styre, hvilke værdipunkter der vises

Du kan fremhæve individuelle datamærker (værdier) i et minidiagram af typen kurvediagram ved at gøre nogle af eller alle mærkerne synlige.

Eksempel på minidiagram i celle sammen med tekst

I dette minidiagram er markøren for den højeste værdi grøn, og markøren for den laveste værdi er orange. Alle andre markører vises i sort.

 • Hvis du vil have vist alle værdier, skal du markere afkrydsningsfeltet Mærker.

 • Hvis du vil have vist negative værdier, skal du markere afkrydsningsfeltet Negative punkter.

 • Hvis du vil have vist den højeste eller den laveste værdi, skal du markere afkrydsningsfeltet Højeste punkt eller Laveste punkt.

 • Hvis du vil have vist den første eller den sidste værdi, skal du markere afkrydsningsfeltet Første punkt eller Sidste punkt.

Ændre typografien eller formateringen af minidiagrammer.

Brug typografigalleriet på fanen Design, der bliver tilgængelige, når du markerer en celle, der indeholder et minidiagram.

 1. Markér en enkelt minidiagram eller en minidiagramgruppe.

 2. Hvis du vil anvende en foruddefineret typografi, skal du på fanen Design i gruppen Typografi klikke på en typografi eller klikke på pilen i nederste højre hjørne af feltet for at få vist flere typografier.

  Galleriet Typografi til minidiagrammer

 3. Hvis du vil anvende en specifik formatering på et minidiagram, skal du bruge kommandoerne Minidiagramfarve eller Markeringsfarven.

Vise eller skjule datapunkter

På et minidiagram, der indeholder stregtypen, kan du vise datamærker, så du kan fremhæve enkelte værdier.

 1. Oprette et minidiagram.

 2. Vælg nogle af afkrydsningsfelterne i gruppen Vis/skjul på fanen Design for at få vist individuelle datamærker (f.eks. højeste, laveste, negative, først eller sidst), eller vælg afkrydsningsfeltet Mærker for at få vist alle datamærker.

  Hvis en markering i et afkrydsningsfelt fjernes, skjules det pågældende mærke eller datamærker.

Vise og tilpasse akseindstillingerne.

Du kan vælge Datoaksetype (i gruppen Gruppe , klikke på Akse) for at formatere udformningen af diagrammet i et minidiagram, så det afspejler uregelmæssige tidsperioder i de underliggende data.

Datoaksetype for minidiagrammer

Du kan anvende typen datoakse I et kurveminidiagram for at ændre hældningen på en afbildet kurve og placeringen af datapunkterne i forhold til hinanden.

I et kolonneminidiagram kan du anvende dataaksetypen til at ændre bredden af og øge eller mindske afstanden mellem kolonnerne, som vist på følgende billede.

Kolonneminidiagrammer med en generel aksetype og en datoaksetype

I eksemplet herunder er der to kolonneminidiagrammer, der bruger data fra det samme område. Minidiagrammet med etiketten "Tendens" bruger typen Generel akse, og minidiagrammet med etiketten "Tendens (dataaksetype)" bruger typen Datoakse. I hvert minidiagram er de første to datapunkter adskilt af to måneder, mens i det andet og tredje datapunkt er adskilt af syv måneder. Ved at anvende typen Datoakse ændres afstanden mellem de tre kolonner proportionalt, så den afspejler de uregelmæssige tidsperioder.

Du kan også bruge disse akseindstillinger til at angive minimum- og maksimumværdierne for den lodrette akse i et minidiagram eller en minidiagramgruppe. Når du angiver disse værdier eksplicit, kan du styre skaleringen, så relationen mellem værdierne vises på en mere meningsfuld måde.

 1. Med minidiagrammet eller minidiagramgruppen markeret klik på Akse i gruppen Gruppe.

 2. Under Indstillinger for minimumværdi for lodret akse eller Indstillinger for maksimumværdi for lodret akse, skal du klikke på Brugerdefineret værdi.

 3. Angiv minimum eller maksimumværdier, som du føler bedst kan fremhæve værdierne i minidiagrammerne.

Du kan øge højden på den række, der indeholder minidiagrammet, for at fremhæve forskellen i dataværdier mere dramatisk, hvis nogle er små, og nogle er meget store.

Du kan også bruge indstillingen Afbild data fra højre mod venstre for at ændre retningen, som dataene afbildes med, i et minidiagram eller en minidiagramgruppe.

Afbilde data fra højre mod venstre

Hvis dine data har negative værdier, kan du fremhæve dem ved at få vist en vandret akse i dit minidiagram.

 1. Med minidiagrammet eller minidiagramgruppen markeret klik på Akse i gruppen Gruppe.

 2. Under Indstillinger for vandret akse, skal du klikke på Vis akse.
  De minidiagrammer, der indeholder negative data, viser en vandret akse i 0.

  Minidiagram med vandret akse

Håndtere tomme celler eller nulværdier

Du kan styre, hvordan tomme celler i et område skal håndteres i et minidiagram (og dermed hvordan minidiagrammet skal vises), ved hjælp af dialogboksen Indstillinger for skjulte og tomme celler.

Dialogboksen Indstillinger for skjulte og tomme celler

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×