Bruge knapper til videoopkald

Når du foretager eller besvarer et videoopkald med Communicator, indeholder videoruden i vinduet Samtale en række knapper, som kan bruges til at styre opkaldet.

Knapper til videoopkald

Knap

Beskrivelse

Kommentarer

Vise billede-i-billede

Vis billede-i-billede-funktionen, så du kan se dig selv (udgående videostream) og den aktive taler (indgående videostream) i det samme vindue.

Standse billede-i-billede-video midlertidigt eller fortsætte

Stands billede-i-billede-funktionen midlertidigt. Klik igen for at fortsætte.

Vise fuld skærm

Vis videoopkald på hele computerskærmen. Tryk på ESC for at vende tilbage til normal visning.

Standse video midlertidigt eller fortsætte

Stands videodelen af opkaldet midlertidigt. Klik igen for at fortsætte.

Stoppe video

Stop videodelen af opkaldet.

Stoppe video eller genstarte

Stop videodelen af opkaldet. Klik igen for at genstarte. Der sendes en ny besked med invitation til videoopkaldet til modtageren.

Skifte video til billede-i-billede

Skift videobilledet mellem baggrundsbilled- og billede-i-billede-video. Klik på knappen igen for at skifte tilbage.

Vise område med onlinemeddelelser

Vis området med onlinemeddelelser. Bruges typisk, når du har brug for at sende en onlinemeddelelse til en anden deltager i videoopkaldet.

Kontrolelementet Sæt opkald i venteposition

Sætte et opkald på hold/genoptage opkald

Sæt opkaldet på hold. Klik på knappen igen for at genoptage opkaldet.

Overfør opkaldskontrol

Overføre opkald

Overfør opkaldet til en anden kontaktperson eller et andet telefonnummer.

Knappen Vis numerisk tastatur

Vise numerisk tastatur

Vis det numeriske tastatur på skærmen. Dette er nyttigt, når du bliver bedt om at angive en PIN-kode til Talebesked eller en adgangskode.

Invitere andre

Inviter andre til at deltage i opkaldet.

Kontrolelementet Slå lyd fra

Slå højttaler fra eller justere højttalerlydstyrke

Slå højttaleren i USB-telefonenheden fra. Klik igen for at slå lyden til. Klik på pil ned, og brug skyderen til at justere højttalerlydstyrken.

Kontrolelementet Slå mikrofon fra

Slå mikrofon fra

Slå mikrofonen i USB-telefonenheden fra. Klik igen for at slå lyden til.

Kontrolelementet Afslut opkald

Afslutte opkald

Afslut opkaldet. Herved afsluttes sessionen med onlinemeddelelser ikke.

Knappen Menu

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×