Bruge guiden Rejsepræsentation til at pakke filer eller pakke filer ud, som skal sendes til et trykkeri

Ved hjælp af guiden Rejsepræsentation kan du pakke en publikation og de sammenkædede filer i en enkelt komprimeret fil, som du kan aflevere til et trykkeri. Du kan også overføre den pakkede fil til en anden computer til redigering. Brug af guiden Rejsepræsentation sikrer, at du har alle de nødvendige filer, når du skal aflevere den færdige publikation til nogen, der skal arbejde med eller se den.

Når du starter guiden, skal du vælge, hvor filen skal bruges. Publikationen pakkes på forskellige måder, afhængigt af den valgte destination.

I denne artikel

Funktioner i guiden Rejsepræsentation

Pakke publikationen med guiden Rejsepræsentation

Udpakke og åbne Publisher-filer til en publikation, der skal trykkes på et trykkeri

Funktioner i guiden Rejsepræsentation

Når du pakker en publikation til et trykkeri med guiden Rejsepræsentation, gemmes den som en komprimeret fil og som en PDF-fil (Portable Document Format).

Bemærk: Du kan kun gemme en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Se Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF eller XPS for at få flere oplysninger.

Et trykkeri kan bruge en PDF-fil til at trykning af den færdige publikation, forudsat at der ikke skal udføres korrektioner, eller blot få korrektioner. Hvis du finder fejl, efter at du har afleveret publikationen til et trykkeri, kan de foretage nogle få ændringer i PDF-filen. Et trykkeri kan f.eks. rette billeder, men ikke tekst eller skrifttyper. Den komprimerede fil, der oprettes vha. guiden Rejsepræsentation, omfatter alle de filer, trykkeriet skal bruge for at foretage ændringer og oprette de endelige filer til trykning.

Når du bruger guiden Rejsepræsentation til at gemme publikationen som en komprimeret fil, udføres følgende handlinger:

 • Designkontrol køres for at registrere evt. problemer, og du får hjælp til at rette dem.

 • Kæderne til sammenkædede grafikelementer opdateres.

 • Sammenkædede grafikelementer medtages i den pakkede publikation.

 • TrueType-skrifttypeskrifttypeintegrering i publikationen.

 • Der oprettes en liste over de skrifttyper, der ikke kan integreres.

 • Der oprettes en rapport over eventuelle problemer med sammenkædede grafikelementer.

 • Du får mulighed for at udskrive en ikke-farvesepareret korrektur.

Toppen af siden

Pakke publikationen med guiden Rejsepræsentation

 1. Peg på Rejsepræsentation i menuen Filer, og klik derefter på Overfør til trykkeri.

 2. Vælg den ønskede indstilling på listen Hvordan skal denne publikation udskrives? i opgaveruden Overfør til trykkeri:

  • Vælg Trykkeri, hvis du vil bruge et trykkeri .

  • Vælg Udskrivning i høj kvalitet, hvis du vil bruge et professionelt kopicenter.

  • Vælg Andet, og angiv de ønskede indstillinger, hvis du vil tilpasse PDF-indstillingerne efter indstillingerne på destinationsprinteren.

   Bemærk: Du kan kun gemme en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Se Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF eller XPS for at få flere oplysninger.

 3. Klik på Udskriftsindstillinger.

 4. Foretag de ønskede ændringer i dialogboksen Udskriftsindstillinger, herunder printerens mærker, og klik derefter på OK.

  Spørg trykkeriet, om du skal angive nogen indstillinger under Printerens mærker.

 5. Reparer evt. registrerede problemer under Vælg et element, som skal rettes.

 6. Marker afkrydsningsfeltet Opret en PDF under Eksporter for at oprette en PDF-fil.

  Du kan gemme en publikation som en komprimeret fil, der omfatter en Publisher-fil, en PDF-fil eller begge dele. Begge dele er valgt som standard. Hvis du er i tvivl om, hvilket format trykkeriet foretrækker, skal du lade begge indstillinger være valgt.

 7. Klik på Gem.

 8. I guiden Rejsepræsentation skal du vælge den placering, filen skal eksporteres til, og derefter klikke på Næste.

  Hvis du pakker flere publikationer, skal du gemme hver enkelt pakket publikation i en separat mappe. Ellers overskrives evt. eksisterende pakkede publikationer.

  Du kan gemme filen på et flytbart medie, et harddiskdrev, et eksternt drev eller et netværksdrev.

  Gemme filer på et flytbart medium

  Hvis du vil aflevere publikationen til trykkeriet på en disk, skal du klikke på det korrekte drev (typisk D eller E for flytbare medier som en skrivbar cd eller et USB-flash-drev).

  Gemme filer på et harddiskdrev, et eksternt drev eller et netværk

  Klik på Gennemse, hvis du vil placere filerne på et eksternt drev, på et netværk eller på computerens harddisk. Marker det ønskede drev og den ønskede mappe, og klik derefter på OK.

  Du kan overføre filen til et websted senere, hvis trykkeriet bruger filoverførsel på nettet.

 9. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Udskriv ikke-farvesepareret korrektur, og klik derefter på OK.

  Afkrydsningsfeltet Udskriv ikke-farvesepareret korrektur er som standard altid markeret. Brug ikke-farvesepareret korrektur til at gennemgå og identificere evt. fejl i en udskrevet version af publikationen, før du sender filen til trykkeriet. Hvis trykkeriet skal rette fejl i filen, øges omkostningerne ved trykningen som regel.

Bemærk: Hvis du foretager ændringer i publikationen, når du har pakket filerne, skal du huske at køre guiden Rejsepræsentation igen, så ændringerne medtages i den publikation, du afleverer til trykkeriet.

Toppen af siden

Udpakke og åbne Publisher-filer til en publikation, der skal trykkes på et trykkeri

Gør følgende for at pakke en publikation ud på et enkelt diskdrev eller et netværksdrev:

 1. Dobbeltklik på .zip- eller .pdf-filen i Microsoft Windows Stifinder.

 2. Skriv stien til den mappe, hvor du vil gemme de udpakkede filer, eller vælg en mappe, og klik derefter på OK.

 3. Hvis du vil åbne publikationen i Publisher, skal du finde den mappe, der indeholder filerne, og derefter dobbeltklikke på filen med PNG i navnet og .pub som filtypenavnet (f.eks. publikation1PNG.pub).

Bemærk: Skrifttyper, der er integreret i den udpakkede publikation, kan indlæses på den nye computer, men kan kun bruges i den publikation, hvor de er integreret.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×