Bruge en tilføjelsesforespørgsel til at indsætte poster i en tabel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En tilføjelsesforespørgsel kan gøre det lettere for dig at føje nye poster til en eksisterende tabel. Tilføjelsesforespørgslen fungerer ved at vælge poster fra en eller flere datakilder og kopiere dem til en eksisterende tabel. Antag f.eks, at du får fat på en database, der indeholder en liste over nye kunder, og da du allerede har en anden tabel i databasen, der gemmer ensartede data, du vil tilføje de nye kunder i tabellen. Bruge en tilføjelsesforespørgsel i stedet for at kopiere dataene fra anskaffet databasen til tabellen i din eksisterende database.

Bemærk: Tilføjelsesforespørgslen kan ikke bruges i Access-apps, men du kan bruge en tilføjelsesforespørgsel i en webdatabase ved at åbne databasen i Access.

Oprette og køre en tilføjelsesforespørgsel

Dette afsnit indeholder

Trin 1: Brug en forespørgsel til at vælge posterne

Trin 2: Konvertere udvælgelsesforespørgslen til en tilføjelsesforespørgsel

Trin 3: Vælge destinationsfelterne

Trin 4: Gennemse og køre tilføjelsesforespørgslen

Fjerne blokering fra din forespørgsel

Nogle fordele ved at bruge en tilføjelsesforespørgsel

Vigtigt: Da du ikke kan fortryde en tilføjelsesforespørgsel, bør du overveje at sikkerhedskopiere din database eller destinationstabellen, inden du anvender tilføjelsesforespørgslen.

Trin 1: Brug en forespørgsel til at vælge posterne

 1. Åbn den database, der indeholder de poster, du vil kopiere.

 2. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Forespørgsler under fanen Opret.

  Forespørgselsdesigner åbnes, og dialogboksen Vis tabel vises.

 3. Dobbeltklik på de tabeller eller forespørgsler, der indeholder de poster, du vil kopiere, og klik derefter på Luk.

  Tabellerne eller forespørgslerne vises som et eller flere vinduer i Forespørgselsdesigner. Hvert enkelt vindue angiver felterne i en tabel eller forespørgsel. I figuren nedenfor vises en typisk tabel i Forespørgselsdesigner.

 4. Dobbeltklik på hvert af de felter, du vil tilføje. De valgte felter vises i rækken Felt i forespørgslens designgitter.

  Datatyperne i kildetabellen skal være kompatible med datatyperne i felterne i destinationstabellen. Tekstfelterne er kompatible med de fleste andre typer felter. Nummerfelter er kun kompatible med andre nummerfelter. Du kan f.eks. føje numre til et tekstfelt, men du kan ikke føje tekst til et nummerfelt.

  Tip: Du kan hurtigt tilføje alle felterne i en tabel ved at dobbeltklikke på stjernen (* ) øverst på listen med tabelfelter.

 5. Du kan også angive et eller flere kriterier i rækken Kriterier i designgitteret. I følgende tabel vises nogle eksempelkriterier med en beskrivelse af, hvordan de påvirker forespørgslen.

Kriterier

Virkning

> 234

Returnerer alle tal, der er større end 234. Hvis du vil finde alle tal, der er mindre end 234, skal du indtaste < 234.

>= "Callahan"

Returnerer alle poster fra og med Callahan til slutningen af alfabetet.

Between #2/2/2010# And #12/1/2010#

Returnerer datoer fra 2-feb-10 til 1-dec-10 (ANSI-89). Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du bruge enkelte anførselstegn (') i stedet for nummertegn. Eksempel: Between '2/2/2010' And '12/1/2010'.

Not "Tyskland"

Finder alle poster, hvor det nøjagtige indhold i feltet ikke er nøjagtigt lig med "Tyskland". Kriteriet returnerer poster, der indeholder tegn ud over "Tyskland", f.eks. "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Finder alle de poster, der ikke begynder med T. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Not "*t"

Finder alle de poster, der ikke slutter på t. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn i stedet for stjerne.

In(Canada, USA)

Finder alle de poster på listen, der indeholder Canada eller USA.

Like "[A-D]*"

Finder alle de poster i et tekstfelt, der begynder med bogstaverne A til D. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn i stedet for stjerne.

Like "*ar*"

Finder alle de poster, der indeholder bogstavkombinationen "ar". Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn i stedet for stjerne.

Like "Maison Dewe?"

Finder alle de poster, der begynder med "Maison", og som også indeholder en anden streng på 5 bogstaver, hvor de første 4 bogstaver er "Dewe", og det sidste bogstav er ukendt (angivet med et spørgsmålstegn). Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du bruge understregningstegn (_) i stedet for spørgsmålstegn.

#2/2/2010#

Finder alle posterne for 02 februar 2010. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indsætte datoen i enkelte anførselstegn i stedet for nummertegn #. Eksempel: '2/2/2010'.

< Date() - 30

Returnerer alle datoer, der er over 30 dage gammel.

Date()

Returnerer alle de poster, der indeholder dags dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Returnerer alle poster mellem dags dato og tre måneder efter dags dato.

Is Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en Null-værdi (tom eller ikke defineret).

Is Not Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en værdi.

""

Returnerer alle de poster, der indeholder en streng af længden nul. Du kan bruge strenge af længden nul, når du skal tilføje en værdi i et obligatorisk felt, men du endnu ikke kender værdien. Hvis et felt f.eks. skal indeholde et faxnummer, men nogle af kunderne ikke har en faxmaskine, skal du indtaste to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("") i stedet for et nummer.

 1. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

 2. Kontrollér, at forespørgslen returneret de poster, du vil kopiere. Hvis du vil tilføje eller fjerne felter fra forespørgslen, skifte tilbage til designvisning og tilføje felter, som beskrevet i det foregående trin, eller Vælg de felter, du ikke ønsker, og tryk på Slet for at fjerne dem fra forespørgslen.

Trin 2: Konvertere udvælgelsesforespørgslen til en tilføjelsesforespørgsel

Bemærk:  Du kan ikke bruge en tilføjelsesforespørgsel i en Access-app.

 1. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Tilføj i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

 3. Angiv, om du vil føje poster til en tabel i den aktuelle database eller til en tabel i en anden database.

  • Sådan føjer du poster til en tabel, der er åben:    Klik på Aktuel database i dialogboksen Tilføj, vælg derefter destinationstabellen i kombinationsboksen Tabelnavn, og klik derefter på OK.

  • Sådan føjer du poster i en anden database   : Klik på En anden Database i dialogboksen Tilføj, og Angiv placeringen og navnet på destinationsdatabasen i feltet Filnavn. Skriv navnet på destinationstabellen i kombinationsboksen Tabelnavn, og klik derefter på OK.

Trin 3: Vælge destinationsfelterne

Måden, som du vælger destinationsfelter på, afhænger af, hvordan du oprettede din udvælgelsesforespørgsel i trin 1.

Hvis du

Vil Access...

Tilføjede alle felterne fra din kildetabel eller forespørgsel

Føje alle felterne i destinationstabellen til rækken Føj til i designgitteret

Føjede individuelle felter til forespørgslen eller brugte udtryk, og feltnavnene i kilde- og destinationstabellerne stemmer overens

Automatisk føje de tilsvarende destinationsfelter til rækken Føj til i forespørgslen

Tilføjede individuelle felter eller brugte udtryk, og nogle af navnene i kilde- og destinationstabellerne ikke svarer til hinanden

Tilføje de tilsvarende felter og lade ikke-tilsvarende felter være tomme

Hvis felter efterlades tomme i Access, kan du klikke på en celle i rækken Føj til og vælge et destinationsfelt.

Denne figur viser, hvordan du kan klikke i en celle i rækken Føj til og vælge et destinationsfelt.

Rulleliste i rækken Føj til

Bemærk: Hvis du lader destinationsfeltet være tomt, føjer forespørgslen ikke data til dette felt.

Trin 4: Gennemse og køre tilføjelsesforespørgslen

 1. Hvis du vil have vist, hvordan ændringerne kommer til at se ud, skal du åbne forespørgslen i dataarkvisning.

  Tip: Hvis du hurtigt vil skifte visning, skal du højreklikke på fanen øverst i forespørgslen og derefter klikke på den ønskede visning.

 2. Gå tilbage til designvisning, og klik derefter på Kør Knapflade for at tilføje posterne

  Bemærk:  Hvis du ser en fejlmeddelelse om, at du ikke kan fortryde forespørgslen, når du kører en forespørgsel, der returnerer en stor mængde data, kan du prøve at øge begrænsningen på hukommelsessegmentet til 3 MB.

Toppen af siden

Fjerne blokering fra din forespørgsel

Hvis der tilsyneladende ikke sker noget, når du føjer en forespørgsel, skal du kontrollere, om følgende meddelelse vises på Access-statuslinjen:

Handlingen eller hændelsen blev blokeret af deaktiveret tilstand.

Du kan rette dette ved at klikke på Aktivér indhold på meddelelseslinjen.

Bemærk: Når du aktiverer tilføjelsesforespørgslen, aktiveres også alt andet indhold i databasen.

Toppen af siden

Nogle fordele ved at bruge en tilføjelsesforespørgsel

Når du bruger en tilføjelsesforespørgsel til at kopiere data, kan du:

 • Tilføje flere poster ad gangen   : Hvis du kopierer data manuelt, har du normalt udfører flere ting, Kopiér og Indsæt. Markér alle dataene på én gang ved hjælp af en forespørgsel, og derefter kopiere den.

 • Gennemse dine valg, før du kopierer det:    Du kan få vist dine valg i dataarkvisning, og du kan foretage ændringer til dit valg, efter behov, før du kopiere dataene. Det kan være særligt praktisk, hvis forespørgslen indeholder kriterier eller udtryk, og du har brug for flere forsøger at få det passer perfekt. Du kan ikke fortryde en tilføjelsesforespørgsel. Hvis du laver en fejl, skal du enten gendanne databasen fra en sikkerhedskopi eller rette fejlen, enten manuelt eller ved hjælp af en sletteforespørgsel.

 • Brug kriterier til at afgrænse valget   : For eksempel kan du kun tilføje poster for kunder, der bor i din by.

 • Tilføj poster, når nogle af felterne i datakilderne ikke findes i destinationstabellen   :  Antag f.eks, at din eksisterende kunde tabel har elleve felter, og den nye tabel, du vil kopiere fra kun har ni af disse elleve felter. Du kan bruge en tilføjelsesforespørgsel til at kopiere dataene fra felterne ni, der svarer og lade de to andre felter være tomt.

Hvis du vil oprette en ny tabel med udvalgte data, eller hvis du vil flette de to tabeller sammen til én tabel, skal du se, hvordan du kan gemme forespørgselsresultater som en tabel.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×