Bruge en formel i en Word- eller Outlook-tabel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan udføre beregninger og logiske sammenligninger i en tabel ved hjælp af formler. Kommandoen Formel er placeret i gruppen Data under fanen Layout under den kontekstafhængige fane Tabelværktøjer.

Gruppen Data under fanen Layout under den kontekstafhængige fane Tabelværktøjer på Word 2010-båndet

En formel i Word opdaterer automatisk, når du åbner dokumentet med formlen. Du kan også opdatere et formelresultat manuelt. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Opdatere formelresultater.

Bemærk: Formler i Word- eller Outlook-tabeller er en slags feltkoder. Du kan finde flere oplysninger om feltkoder i afsnittet Se også.

Denne artikel indeholder:

Indsætte en formel i en tabelcelle

Opdatere formelresultater

Opdatere resultatet af bestemte formler

Opdatere alle formelresultaterne i en tabel

Opdatere alle formlerne i et dokument

Låse eller låse op for en formel

Eksempel: Summere tal i en tabel ved hjælp af placeringsargumenter

Funktioner

Brug af bogmærkenavne eller cellereferencer i en formel

RnCn-referencer

A1-referencer

Indsætte en formel i en tabelcelle

 1. Markér den tabelcelle, hvor resultatet skal vises. Hvis cellen ikke er tom, skal du slette indholdet i den.

 2. Klik på Formel i gruppen Data under fanen Layout under den kontekstafhængige fane Tabelværktøjer.

 3. Brug dialogboksen Formeltil at oprette formlen. Du kan skrive i feltet Formel, vælge et nummerformat på listen Talformatog indsætte funktioner og bogmærker ved hjælp af listerne Indsæt funktionog Indsæt bogmærke.

Opdatere formelresultater

I Word beregnes resultatet af en formel, når den indsættes, og når det dokument, der indeholder formlen åbnes. I Outlook beregnes resultatet af en formel kun, når den indsættes, og den kan ikke redigeres af modtageren af mailen.

Du kan også manuelt opdatere:

 • Resultatet af en eller flere bestemte formler

 • Resultatet af alle formler i en bestemt tabel

 • Alle feltkoderne i et dokument, herunder formler

Opdatere resultatet af bestemte formler

 1. Markér de formler, du vil opdatere. Du kan markere flere formler ved at holde Ctrl nede, mens du markerer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Højreklik på formlen, og klik derefter på Opdater felt.

  • Tryk på F9.

Opdatere alle formelresultaterne i en tabel

 • Markér den tabel, der indeholder de formelresultater, du vil opdatere, og tryk derefter på F9.

Opdatere alle formlerne i et dokument

Vigtigt: Denne procedure opdaterer alle feltkoderne i et dokument, ikke kun formlerne.

 1. Tryk på Ctrl+A.

 2. Tryk på F9.

Eksempel: Summere tal i en tabel ved hjælp af placeringsargumenter

Du kan bruge placeringsargumenter (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) med disse funktioner:

 • GENNEMSNIT

 • TÆL

 • MAKS

 • MIN

 • PRODUKT

 • SUM

Overvej f.eks. følgende procedure, hvis du vil tilføje tal ved hjælp af funktionen SUM og placeringsargumenter.

Vigtigt: Du kan undgå, at der opstår fejl, mens tal summeres i en tabel ved hjælp af placeringsargumenter, ved at skrive nul (0) i en vilkårlig tom celle, som medtages i beregningen.

 1. Markér den tabelcelle, hvor resultatet skal vises. Hvis cellen ikke er tom, skal du slette indholdet i den.

 2. Klik på Formel i gruppen Data under fanen Layout under den kontekstafhængige fane Tabelværktøjer.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Formel:

Hvis du vil tilføje tallene…

Skal du skrive dette i feltet Formel

Over cellen

=SUM(ABOVE)

Under cellen

=SUM(BELOW)

Over og under cellen

=SUM(ABOVE,BELOW)

Til venstre for cellen

=SUM(LEFT)

Til højre for cellen

=SUM(RIGHT)

Til venstre og højre for cellen

=SUM(LEFT,RIGHT)

Til venstre for og over cellen

=SUM(LEFT,ABOVE)

Til højre for og over cellen

=SUM(RIGHT,ABOVE)

Til venstre for og under cellen

=SUM(LEFT,BELOW)

Til højre for og under cellen

=SUM(RIGHT,BELOW)

 1. Klik på OK.

Funktioner

Bemærk:  De formler, der bruger placeringsargumenter (f.eks. LEFT), medtager ikke værdier i overskrifter.

Følgende funktioner kan bruges i Word- og Outlook-tabelformler:

Funktion

Hvad gør den

Eksempel

Returnerer

ABS()

Beregner den absolutte værdi af værdien i parenteser

=ABS(-22)

22

AND()

Evaluerer, om argumenterne i parenteserne er TRUE.

=AND(SUM(LEFT)<10,SUM(ABOVE)>=5)

1, hvis summen af værdierne til venstre for formlen (i samme række) er mindre end 10, og summen af værdierne over formlen (i den samme kolonne, undtagen eventuelle overskriftsceller) er større end eller lig med 5. Ellers 0.

AVERAGE()

Beregner gennemsnittet af elementerne inden for parenteserne.

=AVERAGE(RIGHT)

Gennemsnittet af alle værdier til højre for formelcellen i samme række.

COUNT()

Beregner antallet af elementerne inden for parenteserne.

=COUNT(LEFT)

Antallet af værdier til venstre for formelcellen i samme række.

DEFINED()

Evaluerer, om argumentet inden for parenteserne er defineret. Returnerer 1, hvis argumentet er defineret og evalueres uden fejl, 0 hvis argumentet ikke er defineret eller returnerer en fejl.

=DEFINED(gross_income)

1, hvis gross_income er defineret og evalueres uden fejl. Ellers 0.

FALSE

Accepterer ikke argumenter. Returnerer altid 0.

=FALSE

0

IF()

Evaluerer det første argument. Returnerer det andet argument, hvis det første argument er sandt, returnerer det tredje argument, hvis det første argument er falsk.

Bemærk: Kræver nøjagtig tre argumenter.

=IF(SUM(LEFT)>=10,10,0)

10, hvis summen af værdier til venstre for formlen er mindst 10. Ellers 0.

INT()

Runder værdien i parenteserne ned til det nærmeste heltal.

=INT(5,67)

5

MAX()

Returnerer den maksimale værdi af elementerne inden for parenteserne.

=MAX(ABOVE)

Den maksimale værdi i cellerne over formlen (undtagen eventuelle overskriftsrækker).

MIN()

Returnerer den mindste værdi af elementerne inden for parenteserne.

=MIN(ABOVE)

Den mindste værdi i cellerne over formlen (undtagen eventuelle overskriftsrækker).

MOD()

Accepterer to argumenter (skal være tal eller evalueres til tal). Returnerer restværdien efter det andet argument divideres med det første. Hvis restværdien er 0 (nul), returneres 0,0

=MOD(4,2)

0,0

NOT()

Accepterer ét argument. Evaluerer, om argumentet er sandt. Returnerer 0, hvis argumentet er sandt, 1, hvis det er falsk. Bruges mest i en IF-formel.

=NOT(1=1)

0

OR()

Accepterer to argumenter. Hvis et af dem er sandt, returneres 1. Hvis begge er falske, returneres 0. Bruges mest i en IF-formel.

=OR(1=1,1=5)

1

PRODUCT()

Beregner produktet af elementerne inden for parenteserne.

=PRODUCT(LEFT)

Det produkt, der fås ved at multiplicere alle de værdier, der findes i cellerne til venstre i formlen.

ROUND()

Accepterer to argumenter (det første argument skal være et tal eller evalueres til et tal, det andet argument skal være et heltal eller evalueres til et heltal). Afrunder det første argument til det antal cifre, som angives af det andet argument. Hvis det andet argument er større end nul (0), rundes det første argument ned til det angivne antal cifre. Hvis det andet argument er nul (0), rundes det første argument ned til det nærmeste heltal. Hvis det andet argument er negativt, rundes det første argument ned til venstre for decimaltallet.

=ROUND(123,456, 2)

=ROUND(123,456, 0)

=ROUND(123,456, -2)

123,46

123

100

SIGN()

Accepterer ét argument, der skal være enten et tal eller evalueres til et tal. Evaluerer, om elementet i parenteserne er større end, lig med eller mindre end nul (0). Returnerer 1, hvis større end nul, 0, hvis nul, -1. hvis mindre end nul.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Beregner summen af elementerne inden for parenteserne.

=SUM(RIGHT)

Summen af værdierne i cellerne til højre for formlen.

TRUE()

Accepterer ét argument. Evaluerer, om argumentet er sandt. Returnerer 1, hvis argumentet er sandt, 0, hvis det er falsk. Bruges mest i en IF-formel.

=TRUE(1=0)

0

Brug af bogmærkenavne eller cellereferencer i en formel

Du kan referere til en celle med et bogmærke ved at bruge bogmærkenavnet i en formel. Hvis du f.eks. har tilføjet et bogmærke i en celle, som indeholder eller evalueres til et tal med bogmærkenavnet brutto_indtægt, vil formlen =ROUND(brutto_indtægt,0) runde værdien i cellen ned til det nærmeste heltal.

Du kan også bruge kolonne- og rækkereferencer i en formel. Der er to referencetyper: RnCn og A1.

Bemærk: Cellen med formlen medtages ikke i en beregning, der bruger en reference. Hvis cellen er en del af referencen, ignoreres den.

RnCn-referencer

Du kan referere til en tabelrække, kolonne eller celle i en formel ved hjælp af RnCn-referencekonventionen. I denne konvention refererer Rn til den n'te række, og Cn refererer til den n'te kolonne. R1C2 refererer f.eks. til cellen i første række i anden kolonne. Følgende tabel indeholder eksempler på denne referencetype.

Hvis du vil referere til...

…skal du bruge denne referencetype

En hel kolonne

Cn

En hel række

Rn

En bestemt celle

RnCn

Rækken med formlen

R

Kolonnen med formlen

C

Alle celler mellem to angivne celler

RnCn:RnCn

En celle i en tabel med et bogmærke

Bogmærkenavn RnCn

Et celleområde i en tabel med et bogmærke

Bogmærkenavn RnCn:RnCn

A1-referencer

Du kan referere til en celle, et sæt af celler eller et celleområde ved hjælp af A1-referencekonventionen. I denne konvention refererer bogstaverne til cellens kolonne og tallet til cellens række. Den første kolonne i en tabel er kolonne A, og den første række er række 1. Følgende tabel indeholder eksempler på denne referencetype.

Hvis du vil referere til...

…skal du bruge denne reference

Cellen i første kolonne og anden række

A2

De første to celler i første række

A1,B1

Alle celler i første kolonne og de første to celler i anden kolonne

A1:B2

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Feltkoder i Word og Outlook

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×