Bruge en delt projektmappe til at samarbejde

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan oprette en delt projektmappe og anbringe den på en netværksplacering, hvor flere personer kan redigere indholdet samtidigt. Hvis personer i din arbejdsgruppe håndtere flere projekter og har du brug for at vide status for hinandens projekter, kan gruppen for eksempel bruge en delt projektmappe til at registrere status for projekterne og opdatere oplysninger.

Som ejer af den delte projektmappe kan du administrere den ved at styre brugeradgang til den delte projektmappe og løse uoverensstemmende ændringer. Når alle ændringer er indsat, kan du stoppe delingen af projektmappen.

Dele Excel-data

Hvad vil du foretage dig?

Dele en projektmappe

Redigere en delt projektmappe

Fjerne en bruger fra en delt projektmappe

Løse modstridende ændringer i en delt projektmappe

Stoppe deling af en projektmappe

Dele en projektmappe

Hvis du vil dele en projektmappe, skal du oprette en ny projektmappe eller åbne en eksisterende projektmappe, der skal kunne redigeres af flere brugere.

Bemærk!    Det er ikke alle Excel-funktioner, der understøttes helt i en delt projektmappe. Hvis du vil medtage en af følgende funktioner, skal du tilføje dem, før du gemmer projektmappen som en delt projektmappe. Du kan ikke foretage ændringer af disse funktioner, når du har delt projektmappen.

Funktioner, der ikke understøttes i en delt projektmappe   

I en delt projektmappe kan du ikke:

Denne funktionalitet er dog tilgængelig:

Oprette en Excel-tabel

Indsætte eller slette celleblokke

Du kan indsætte hele rækker og kolonner

Slette regneark

Flette celler eller dele flettede celler

Sortere eller filtrere efter formatering

Du kan sortere eller filtrere efter tal, tekst eller dato, anvende indbyggede filtre samt filtrere vha. feltet Søg

Tilføje eller ændre betingede formater

Du kan bruge eksisterende betingede formater som ændrede celleværdier

Tilføje eller ændre datavalideringen

Du kan bruge datavalidering, når du angiver nye værdier.

Oprette eller ændre diagrammer eller pivotdiagrammer

Du kan få vist eksisterende diagrammer og rapporter

Indsætte eller ændre billeder eller andre objekter

Du kan få vist eksisterende billeder og objekter

Indsætte eller ændre hyperlinks

Du kan bruge eksisterende hyperlinks

Bruge tegneværktøjer

Du kan få vist eksisterende tegninger og grafik

Tildele, ændre eller fjerne adgangskoder

Du kan bruge eksisterende adgangskoder

Beskytte eller fjerne beskyttelse for regneark eller projektmappe

Du kan bruge eksisterende beskyttelse

Oprette, ændre eller vise scenarier

Gruppere eller opstille data

Du kan bruge eksisterende dispositioner

Indsætte automatiske subtotaler

Du kan få vist eksisterende subtotaler

Oprette datatabeller

Du kan få vist eksisterende datatabeller

Oprette eller ændre pivottabeller

Du kan få vist eksisterende rapporter

Oprette eller anvende udsnitsværktøjer

Eksisterende udsnitsværktøjer i en projektmappe er synlige, når projektmappen er delt, men de kan ikke ændres til separate udsnitsværktøjer eller til at blive anvendt på pivottabeldata eller kubefunktioner igen. Enhver form for filtrering, der blev anvendt på udsnitsværktøjet, forbliver intakt, uanset om udsnitsværktøjet er separat eller bruges af pivottabeldata eller kubefunktioner i en delt projektmappe.

Oprette eller ændre minidiagrammer

Eksisterende minidiagrammer i en projektmappe vises, når projektmappen er delt, og de ændres, så opdaterede data afspejles. Men du kan ikke oprette nye minidiagrammer, ændre datakilden eller redigere egenskaberne.

Skrive, optage, ændre, vise eller tildele makroer

Du kan afspille eksisterende makroer, der ikke anvender utilgængelige funktioner. Du kan også optage delte projektmappehandlinger i en makro, der er gemt i en anden ikke-delt projektmappe.

Tilføje eller ændre dialogark i Microsoft Excel 4

Ændre eller slette matrixformler

Eksisterende matrixformler beregnes korrekt

Arbejde med XML-data, herunder:

 • Importere, opdatere og eksportere XML-data

 • Tilføje, omdøbe eller slette XML-tilknytninger

 • Knytte celler til XML-elementer

 • Bruge opgaveruden XML-kilde, værktøjslinjen XML eller XML-kommandoer i menuen Data

Bruge en dataformular til at tilføje nye data

Du kan bruge en dataformular til at søge efter en post

Dele projektmappen

 1. Klik på del projektmappe i gruppen ændringer under fanen Gennemse
  Gruppen Ændringer på fanen Gennemse

 2. Markér afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer samtidig. Herved tillades også projektmappefletning under fanen Redigering i dialogboksen Del projektmappe.

 3. Markér de indstillinger, du vil bruge til at spore og opdatere ændringer, under fanen Avanceret, og klik derefter på OK.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis dette er en ny projektmappe, skal du skrive et navn i feltet Filnavn.

  • Hvis det er en eksisterende projektmappe, skal du klikke på OK for at gemme projektmappen.

 5. På en computer, der kører Windows Vista   

  • Vælg en netværksplacering på adresselinjen, som de pågældende brugere har adgang til, og klik derefter på Gem.

   På en computer, der kører Microsoft Windows XP   

  • Vælg en netværksplacering i feltet Gem i, som de pågældende brugere har adgang til, og klik derefter på Gem.

   Bemærk!    Du bør bruge en delt netværksmappe, ikke en webserver.

 6. Hvis projektmappen indeholder kæder til andre projektmapper eller dokumenter, skal du kontrollere kæderne og opdatere eventuelle brudte kæder.

 7. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem Knapflade .

  Tastaturgenvej Tryk på CTRL + S for at gemme projektmappen.

Kontrollér og opdater kæder til andre projektmapper eller dokumenter

 1. Klik på Rediger kæder i gruppen forbindelser under fanen Data.
  Gruppen Forbindelser under fanen Data
  note    kommandoen Rediger kæder er ikke tilgængelig, hvis filen ikke indeholder sammenkædede oplysninger.

 2. Klik på Kontrollér status for at kontrollere status for alle kæder på listen.

  Bemærk!    Det tager et stykke tid, hvis der er mange kæder, eller hvis kildeprojektmappen til kæderne er placeret på et netværk, og netværkets ydeevne er langsom.

 3. Kontrollér status i kolonnen Status, klik på kæden, og udfør derefter den nødvendige handling.

Hvis status er:

Skal du udføre denne handling:

OK

Du behøver ikke at foretage dig noget. Kæden fungerer og er opdateret.

Ukendt

Klik på Kontrollér status for at opdatere status for alle kæder på listen.

Ikke tilgængelig

I/T. Linket bruger Object Linking og Embedding (OLE) eller Dynamic Data Exchange (DDE). Excel kan ikke kontrollere status for disse typer links.

Fejl: Kilden blev ikke fundet

Klik på Skift kilde, og vælg derefter en anden projektmappe.

Fejl: Regnearket blev ikke fundet

Klik på Skift kilde, og vælg derefter et andet regneark. Kilden kan være flyttet eller omdøbt.

Advarsel: Værdierne er ikke opdateret

Klik på Opdater værdier. Kæden blev ikke opdateret, da projektmappen blev åbnet.

Advarsel: Klik på Åbn kilde, og beregn projektmappen ved at trykke på F9

Angiv projektmappen til automatisk beregning. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Automatisk i kategorien Formler under Beregningsindstillinger.

Advarsel: Nogle navne kan ikke beregnes, før kildeprojektmappen er åbnet

Klikke på Open Source, skifte tilbage til destinationsprojektmappen, og klik derefter på Kontrollér Status. Hvis det ikke løser problemet, skal du sørge for, at navnet ikke er stavet forkert eller manglende. Skift til kildeprojektmappen, og klik derefter på Navnestyring i gruppen Definerede navne under fanen formler, og se efter navnet.

Advarsel: Klik på Åbn kilde

I/T. Kæden kan ikke opdateres, før kilden er åben.

Kilden er åben

I/T. Kædens status kan ikke kontrolleres.

Værdier opdateret fra filnavn

Du behøver ikke at foretage dig noget. Værdierne er opdateret.

Advarsel: Status på kæden kan ikke bestemmes

Opdater værdierne. Kilden indeholder måske ingen regneark eller er gemt i et filformat, der ikke understøttes. Klik på Opdater værdier.

Bemærk!   

 • Alle brugere med adgang til netværkssharet har fuld adgang til den delte projektmappe, medmindre du låser celler og beskytter projektmappen for at begrænse adgangen. Hvis du vil beskytte en delt projektmappe, skal du klikke på Beskyt delt projektmappe i gruppen Ændringer under fanen Gennemse. Når du beskytter en delt projektmappe, kan du definere en adgangskode, som alle brugere skal angive, før de kan åbne projektmappen.

 • Det er ikke alle Excel-funktioner, der understøttes i en delt projektmappe. Du kan finde flere oplysninger under Funktioner, der ikke understøttes i en delt projektmappe tidligere i denne artikel.

Toppen af siden

Redigere en delt projektmappe

Når du åbner en delt projektmappe, kan du indtaste og ændre data som i en almindelig projektmappe.

Åbne den delte projektmappe

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Åbn.

 2. På en computer, der kører Windows Vista   

  • Find den netværksplacering, hvor den delte projektmappe er gemt, på adresselinjen, og klik derefter på den delte projektmappe.

   På en computer, der kører Microsoft Windows XP   

  • Find i feltet Søg i den netværksplacering, hvor den delte projektmappe er gemt, og klik derefter på den delte projektmappe.

 3. Klik på Åbn.

  Tip!    Du kan også gå til den netværksplacering, hvor den delte projektmappe er gemt, og åbne den der.

 4. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 5. Skriv det brugernavn, du vil bruge til at identificere dit arbejde i den delte projektmappe, i feltet Brugernavn i kategorien Generelt under Tilpas din kopi af Office, og klik derefter på OK.

Redigere projektmappen

 1. Skriv og rediger data i projektmappen, som du plejer.

  Bemærk!    Du har ikke mulighed for at tilføje eller ændre det følgende: flettede celler, betingede formater, datavalidering, diagrammer, billeder, objekter inklusive tegneobjekter, hyperlinks, scenarier, dispositioner, subtotaler, datatabeller, pivottabeller, projektmappe- og regnearksbeskyttelse og makroer.

  Det er ikke alle Excel-funktioner, der understøttes i en delt projektmappe. Du kan finde flere oplysninger under Funktioner, der ikke understøttes i en delt projektmappe tidligere i denne artikel.

 2. Foretag de filter og udskriftsindstillinger, som du ønsker at bruge senere. Som standard gemmes de enkelte brugerindstillinger individuelt.

  Tip!    Du kan også bruge de filter- eller udskriftsindstillinger, der er angivet af ejeren af projektmappen, hver gang du åbner projektmappen.

  Sådan bruges de oprindelige filter- og udskriftsindstillinger   

  1. Klik på Del projektmappe i gruppen ændringer under fanen Gennemse.
   Gruppen Ændringer på fanen Gennemse

  2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Udskriftsindstillinger eller Filterindstillinger under fanen Avanceret under Medtag i personlig visning, og klik derefter på OK.

 3. Hvis du vil gemme ændringerne i projektmappen og have vist de ændringer, som andre brugere har gemt, siden du sidst gemte, skal du klikke på Gem KnapfladeVærktøjslinjen Hurtig adgang, eller tryk på Ctrl+S.

  Hvis dialogboksen Løs konflikter vises, skal du løse konflikten.

  Tip!    Oplysninger om, hvordan du løser konflikter, finder du under Løse modstridende ændringer i en delt projektmappe senere i denne artikel.

Noter   

 • Under fanen Redigering i dialogboksen Del projektmappe (fanen Gennemse, gruppen Ændringer, knappen Del projektmappe) kan du se, hvilke andre brugere der har åbnet projektmappen.

 • Du kan vælge periodisk at få automatiske opdateringer af andre brugeres ændringer, og om du vil gemme dem eller ej, i dialogboksen Delt projektmappe under fanen Avanceret under Opdater ændringer.

Toppen af siden

Fjerne en bruger fra en delt projektmappe

Hvis det er nødvendigt, kan du afbryde brugeres forbindelse til en delt projektmappe.

Vigtige    Før du afbryder brugere, skal du kontrollere, at de har fuldført deres arbejde på projektmappen. Hvis du fjerner aktive brugere, går eventuelt ikke-gemte arbejde på deres egen tabt.

 1. Klik på Del projektmappe i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

 2. Gennemgå navnene på brugerne på listen Hvilke brugere har denne projektmappe åben under fanen Redigering.

  • Vælg navnet på den bruger, som du vil afbryde forbindelsen til, og klik derefter på Fjern bruger.
   Bemærk    selvom brugeren denne handling afbryder forbindelsen fra den delte projektmappe, forhindrer det ikke pågældende bruger i at redigere den delte projektmappe igen.

 3. Hvis du vil slette eventuelle personlige indstillinger for den fjernede bruger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Brugerdefinerede visninger under fanen Vis i gruppen Projektmappevisninger.
   Billede af Excel-båndet

  2. Du kan markere andre brugeres visning på listen Visninger og derefter klikke på Slet for at fjerne dem.

Toppen af siden

Løse modstridende ændringer i en delt projektmappe

Der opstår en konflikt, når to brugere begge redigerer samme delte projektmappe og prøver at gemme ændringer, der påvirker den samme celle. Kun én af ændringerne kan gemmes i cellen. Når den anden bruger gemmer projektmappen, vises dialogboksen Løs konflikter for den pågældende bruger.

 1. Læs oplysningerne om hver enkelt ændring og de modstridende ændringer, der er foretaget af den anden bruger, i dialogboksen Løs konflikter.

 2. Hvis du vil bevare din ændring eller den anden brugers ændring og gå videre til næste modstridende ændring, skal du klikke på Acceptér mine eller Acceptér andre.
  Hvis du vil beholde alle dine resterende ændringer eller alle den anden brugers ændringer, skal du klikke på Acceptér alle mine eller Acceptér alle andre.

 3. Hvis dine ændringer skal tilsidesætte alle andre ændringer, uden at dialogboksen Løs konflikter vises igen, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Del projektmappe i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  2. Klik på Accepter de ændringer, der gemmes under Uoverensstemmende ændringer under fanen Avanceret, og klik derefter på OK.

 4. Hvis du vil have vist, hvordan du eller andre har løst tidligere konflikter, kan du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Registrer ændringer i gruppen Ændringer under fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

  2. Marker Alle på listen Hvornår.

  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Hvem og Hvor.

  4. Marker afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark, og klik derefter på OK.

  5. Rul til højre i oversigtsarbejdsark for at få vist kolonnerne Handlingstype og Afvist ændring.

   Modstridende ændringer, der er bevaret, har værdien Accepteret for Handlingstype. Rækkenumrene i kolonnen Afvist ændring angiver rækkerne med oplysninger om modstridende ændringer, der ikke blev bevaret, herunder eventuelle slettede data.

   Tip!    Hvis du vil gemme en kopi af projektmappen med alle dine ændringer, skal du klikke på Annuller i dialogboksen Løs konflikter. Gem derefter en ny kopi af filen ved at skrive et nyt navn til filen.

Toppen af siden

Stoppe deling af en projektmappe

Før du stopper delingen af projektmappen, skal du kontrollere, at alle andre brugere har fuldført deres arbejde. Ikke-gemte ændringer, gå tabt. Da ændringsoversigt, også slettes, kan du vil starte ved at udskrive eller ved at kopiere oversigtsarket til en anden projektmappe.

Bevare en kopi af oplysningerne om ændringsoversigten

 1. Klik på Registrer ændringer i gruppen Ændringer under fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

 2. Marker Alle på listen Hvornår.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Hvem og Hvor.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark, og klik derefter på OK.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder eller begge:

  • Udskriv oversigtsarket.

  • Kopiér oversigten til en anden projektmappe ved at benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Markér de celler, du vil kopiere, og klik derefter på Kopiér Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

   2. Skift til en anden projektmappe, klik på det sted, du vil placere de kopierede data, og klik derefter på Sæt ind Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

Bemærk!    Du ønsker måske også at gemme eller udskrive den aktuelle version af projektmappen, fordi disse oversigtsdata måske ikke gælder for senere versioner af den pågældende projektmappe. F.eks. er celleplaceringer inklusive rækkenumre i oversigten måske ikke længere aktuelle.

Stoppe deling af projektmappen

 1. Klik på Del projektmappe i gruppen Ændringer under fanen Gennemse i den delte projektmappe.

 2. Under fanen Redigering skal du kontrollere, at du er den eneste, der er anført på listen Hvilke brugere har denne projektmappe åben.

  Tip!    Oplysninger om, hvordan du fjerner flere brugere, finder du under Fjerne en bruger fra en delt projektmappe.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer samtidig. Herved tillades også projektmappefletning.

  Bemærk!    Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt, skal du først fjerne beskyttelsen af projektmappen. Hvis du vil fjerne beskyttelsen af den delte projektmappe, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på OK for at lukke dialogboksen Del projektmappe.

  2. Klik på Fjern beskyttelse af delt projektmappe i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  3. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive adgangskode og derefter klikke på OK.

  4. Klik på Del projektmappe i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer samtidig. Herved tillades også projektmappefletning under fanen Redigering.

  6. Klik på Ja, når du bliver spurgt om virkningen på andre brugere.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×