Bruge en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Arbejdsprocessen til indsamling af tilbagemeldinger distribuerer et dokument eller et element, som er gemt til en liste eller et bibliotek, til en gruppe af personer med henblik på indsamling af deres tilbagemeldinger efter gennemsyn. Som standard tilknyttes arbejdsprocessen til indsamling af tilbagemeldinger til indholdstypen Dokument og er således automatisk tilgængelig i dokumentbiblioteker.

Denne artikel indeholder

Hvordan fungerer arbejdsprocessen for indsamling af Feedback?

Tilføje eller ændre en arbejdsproces for indsamling af Feedback for en liste, bibliotek eller en indholdstype for dokumentgrupper

Starte en arbejdsproces til indsamling af Feedback på et dokument eller element

Fuldføre en arbejdsprocesopgave for indsamling af Feedback

Sådan fungerer arbejdsprocessen til indsamling af tilbagemeldinger

Arbejdsprocessen til indsamling af tilbagemeldinger understøtter forretningsprocesser, som hvor et dokument eller et element som et led i processen skal sendes til en gruppe af personer med henblik på indsamling af tilbagemeldinger efter gennemsyn. Arbejdsprocessen til indsamling af tilbagemeldinger gør en korrekturproces mere effektiv ved at styre og spore alle medarbejderopgaver, som indgår i processen. Når processen er fuldført, konsoliderer arbejdsprocessen til indsamling af tilbagemeldinger alle tilbagemeldinger fra korrekturlæsere til arbejdsprocesejeren og opretter en rapport over korrekturprocessen.

Hvis der er tilgængelige arbejdsprocesser, kan du starte en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger direkte fra et dokument eller et element på en liste eller i et bibliotek. Du starter en arbejdsproces ved at vælge den arbejdsproces, du vil bruge, og derefter udfylder du en igangsætningsformular til arbejdsprocessen, som angiver deltagerne i arbejdsprocessen (korrekturlæsere), en forfaldsdato og eventuelle relevante opgaveinstruktioner. Når en arbejdsproces starter, tildeler serveren opgaver til alle deltagere. Hvis der er aktiveret e-mail-meddelelser for serveren, sender serveren også e-mail-meddelelser til alle deltagere. Deltagere kan klikke på et hyperlink i e-mail-meddelelsen for at åbne det dokument eller element, der skal gennemses. Deltagere kan udføre ændringer eller indsætte kommentarer direkte i dokumentet. I opgaveformularen kan de skrive relevante kommentarer. De kan også gentildele deres korrekturopgaver eller anmode om en ændring af det dokument eller element, der skal gennemses. Deltagere har mulighed for at fuldføre deres arbejdsprocesopgaver fra Microsoft Office SharePoint Server 2007-webstedet eller direkte fra bestemte programmer, som indgår i 2007 Microsoft Office-system. Mens arbejdsprocessen kører, kan ejeren af eller deltagere i arbejdsprocessen se siden Status for arbejdsproces med angivelse af, hvilke deltagere der har fuldført deres arbejdsprocesopgaver. Når arbejdsprocesdeltagerne fuldfører deres arbejdsprocesopgaver, slutter arbejdsprocessen, og arbejdsprocesejeren får automatisk besked om, at arbejdsprocessen er fuldført.

Som standard tilknyttes arbejdsprocessen til indsamling af tilbagemeldinger til indholdstypen Dokument og er således automatisk tilgængelig i dokumentbiblioteker. Standardarbejdsprocessen til indsamling af tilbagemeldinger for dokumentbiblioteker er en parallel arbejdsproces, hvor opgaver tildeles alle deltagere på samme tid. Du kan tilpasse denne forhåndstilknyttede version af arbejdsprocessen til indsamling af tilbagemeldinger, så den svarer til virksomhedens behov, eller du kan tilføje en helt ny version af arbejdsprocessen til indsamling af tilbagemeldinger på en liste, i et bibliotek eller en i indholdstype.

Toppen af siden

Tilføje eller ændre en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger for en liste, et bibliotek eller en indholdstype

Før en arbejdsproces kan implementeres, skal den tilføjes på en liste, i et bibliotek eller i en indholdstype for at blive tilgængelig for dokumenter eller elementer på bestemte steder. Du skal have tilladelse til at administrere lister for at kunne tilføje en arbejdsproces på en liste, i et bibliotek eller i en indholdstype. I de fleste tilfælde udfører webstedsadministratorer eller personer, som administrerer bestemte lister eller biblioteker, denne opgave.

Tilgængeligheden af en arbejdsproces på et websted varierer, afhængigt af hvor den tilføjes:

 • Hvis du tilføjer en arbejdsproces direkte på en liste eller i et bibliotek, er den kun tilgængelig for elementer på den pågældende liste eller i det pågældende bibliotek.

 • Hvis du tilføjer en arbejdsproces i en listeindholdstype (en forekomst af en webstedsindholdstype, der er blevet føjet til en bestemt liste eller et bestemt bibliotek), er den kun tilgængelig for elementer af den pågældende indholdstype på netop den liste eller i netop det bibliotek, som indholdstypen er knyttet til.

 • Hvis du føjer en arbejdsproces til en webstedsindholdstype, er denne arbejdsproces tilgængelig for alle elementer i indholdstypen på alle lister og i alle biblioteker, hvori der er tilføjet en forekomst af denne indholdstype. Hvis en arbejdsproces skal være tilgængelig på tværs af lister eller biblioteker i en gruppe af websteder for elementer af en bestemt indholdstype, opnår du bedst dette ved at tilføje denne arbejdsproces direkte i en webstedsindholdstype.

Tilføje eller ændre en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger for en liste, et bibliotek eller en indholdstype

Hvis du vil tilføje en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger på en liste, i et bibliotek eller i en indholdstype, eller hvis du vil ændre en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger, som i forvejen er tilknyttet en liste, et bibliotek eller en indholdstype, skal du følge den samme fremgangsmåde.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at åbne siden Tilføj en arbejdsproces eller siden Rediger en arbejdsproces for den liste, det biblioteket eller den indholdstype, du vil tilføje eller ændre en arbejdsproces for:

  • For en liste eller et bibliotek:

   1. Åbn den liste eller det bibliotek, som du vil tilføje eller ændre en arbejdsproces for.

   2. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

    F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

   3. Klik på Indstillinger for arbejdsproces under Tilladelser og administration.

  • For en listeindholdstype:

   1. Åbn den liste eller det bibliotek, der indeholder forekomsten af den listeindholdstype, som du vil tilføje eller ændre en arbejdsproces for.

   2. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

    F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

   3. Klik på navnet på indholdstypen under Indholdstyper.

    Bemærk!: Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigureret til at tillade flere indholdstyper, vises sektionen Indholdstyper ikke på siden Tilpas for listen eller biblioteket.

   4. Klik på Indstillinger for arbejdsproces under Indstillinger.

  • For en webstedsindholdstype:

   1. Peg på Indstillinger for websted på startsiden for gruppen af websteder, i menuen Webstedshandlinger Knapflade , og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

   2. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

   3. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, som du vil tilføje eller ændre en arbejdsproces for, og klik derefter på Indstillinger for arbejdsproces.

    Hvis der allerede er føjet arbejdsprocesser til listen, biblioteket eller indholdstypen, fører dette trin dig direkte til siden Skift indstillinger for arbejdsproces, hvor du skal klikke på Tilføj en arbejdsproces for at gå til siden Tilføj en arbejdsproces. Hvis der ikke er føjet arbejdsprocesser til listen, biblioteket eller indholdstypen, fører dette trin dig direkte til siden Tilføj en arbejdsproces.

 1. På siden Skift indstillinger for arbejdsproces skal du klikke på Tilføj en arbejdsproces eller på navnet på den arbejdsproces, som du vil ændre indstillinger for.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en arbejdsproces, skal du klikke på arbejdsprocesskabelonen Indsaml tilbagemelding, i afsnittet Arbejdsproces på siden Tilføj en arbejdsproces.

  • Hvis du vil ændre indstillingerne for en arbejdsproces, skal du benytte den relevante fremgangsmåde på siden Rediger en arbejdsproces.

 3. Skriv et entydigt navn til arbejdsprocessen i sektionen Navn.

  1. Angiv en opgaveliste, der skal bruges sammen med denne arbejdsproces, i sektionen Opgaveliste.

   • Du kan bruge standardlisten Opgaver, eller du kan oprette en ny. Hvis du bruger standardlisten Opgaver, vil arbejdsprocesdeltagerne nemt kunne finde og få vist deres arbejdsprocesopgaver ved hjælp af visningen Mine opgaver på listen Opgaver.

   • Hvis opgaverne for arbejdsprocessen kan afsløre følsomme eller fortrolige data, som du gerne vil holde adskilt fra den generelle Opgaver-liste, bør du oprette en ny opgaveliste.

   • Hvis din organisation har adskillige arbejdsprocesser, eller hvis arbejdsprocesserne omfatter adskillige opgaver, bør du oprette en ny opgaveliste. I så fald kan det være en god ide at oprette opgavelister for hver arbejdsproces.

 4. I afsnittet Oversigtsliste skal du vælge en oversigtsliste, der skal bruges til arbejdsprocessen. Oversigtslisten indeholder alle de hændelser, der forekommer i hver forekomst af arbejdsprocessen.

  Du kan bruge standardlisten Oversigt, eller du kan oprette en ny. Hvis din organisation har adskillige arbejdsprocesser, kan det være en god ide at oprette en separat oversigtsliste for hver arbejdsproces.

 5. I afsnittet Startindstillinger skal du angive, hvordan, hvornår og af hvem en arbejdsproces kan startes.

  Bemærkninger!: 

  • Visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige, hvis de ikke understøttes af den valgte arbejdsprocesskabelon.

  • Indstillingen Start denne arbejdsproces for at godkende udgivelsen af en overordnet version af et element er kun tilgængelig, hvis understøttelse af overordnet og underordnet versionering er aktiveret for biblioteket, og hvis den valgte arbejdsprocesskabelon kan bruges til indholdsgodkendelse.

 6. Hvis du føjer denne arbejdsproces til en webstedsindholdstype, skal du angive, om arbejdsprocessen skal tilføjes i alle indholdstyper, som nedarver fra denne indholdstype, i sektionen Opdater liste- og webstedsindholdstyper.

  Bemærk!: Sektionen Opdater liste- og webstedsindholdstyper vises kun på siden Tilføj en arbejdsproces for webstedsindholdstyper.

 7. Klik på Næste.

 8. Angiv de ønskede indstillinger for, hvordan opgaver skal distribueres, standardstartværdierne for arbejdsprocessen, hvordan arbejdsprocessen skal fuldføres, og hvilke handlinger der skal udføres, når arbejdsprocessen er fuldført, på siden Tilpas arbejdsproces.

  Vælg indstillinger i en af følgende sektioner. Du behøver ikke at angive indstillinger i alle sektioner:

  Arbejdsprocesopgaver

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Tildele alle deltagere opgaver på én gang (parallel arbejdsproces)

  Vælge knappen Alle deltagere samtidigt (parallel).

  Tildele opgaver til én deltager ad gangen (seriel arbejdsproces)

  Hvis du gør arbejdsprocessen til en seriel arbejdsproces, skal én deltager fuldføre en opgave, før den næste deltager modtager en opgave

  Vælge knappen Én deltager ad gangen (seriel).

  Tillade, at arbejdsprocesdeltagere gentildeler deres opgaver til andre

  Markere afkrydsningsfeltet Tildel en anden person opgaven.

  Tillade arbejdsprocesdeltagere at anmode om en ændring af dokumentet eller elementet, som skal godkendes, før en opgave fuldføres

  Markere afkrydsningsfeltet Anmod om en ændring før afslutning af opgaven.

  Start standardværdier arbejdsproces

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Angive en standarddeltagerliste for alle forekomster af denne arbejdsproces

  Skrive navnene på de personer, som skal deltage, når denne arbejdsproces startes, eller klikke på Korrekturlæsere for at vælge personer og grupper fra katalogtjenesten.

  Bemærk!: Hvis du har konfigureret denne arbejdsproces som en seriel arbejdsproces, skal du tilføje navnene på arbejdsprocesdeltagerne i den rækkefølge, opgaverne skal tildeles i.

  Tildele en enkelt opgave til grupper

  Markere afkrydsningsfeltet Tildel en enkelt opgave til hver angivet gruppe. Udvid ikke grupper.

  Marker dette felt, hvis du planlægger at angive grupper som arbejdsgruppedeltagere, og du vil have, at kun én opgave tildeles gruppen frem for individuelle opgaver til hvert gruppemedlem.

  Tillade, at personer, som starter arbejdsprocessen, kan ændre eller tilføje deltagere

  Markere afkrydsningsfeltet Tillad ændringer til deltagerlisten, når arbejdsprocessen startes.

  Dette felt er som standard markeret. Hvis du vil forhindre personer, som starter arbejdsprocessen, i at ændre eller tilføje deltagere, skal du fjerne markeringen i dette felt.

  Angive en standardmeddelelse, som skal vises sammen med hver opgave

  Skrive en meddelelse eller instruktioner i tekstboksen.

  Angive en forfaldsdato for parallelle arbejdsprocesser

  Skrive eller vælge en dato under Opgaverne forfalder den (parallel).

  Angive, hvor længe deltagere i serielle arbejdsprocesser har til af fuldføre arbejdsprocesopgaver

  Skrive et tal under Giv hver enkelt person følgende tid til at udføre deres opgave (seriel) og derefter vælge enten Dag(e) eller Uge(r) som tidsforøgelse.

  Angive en liste over personer, som skal have besked (ikke opgavetildelinger), når arbejdsprocessen startes

  Skrive navnene på de personer, som skal have besked, under Giv andre besked eller klikke på CC for at vælge personer og grupper fra katalogtjenesten.

  Fuldføre arbejdsprocessen

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Angive, at en parallel arbejdsproces er fuldført, når et bestemt antal deltagere har fuldført deres opgaver

  Markere afkrydsningsfeltet Følgende antal opgaver er afsluttet og derefter skrive et tal.

  Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig ved serielle arbejdsprocesser.

  Angive, at en arbejdsproces er fuldført, når dokumentet eller elementet afvises

  Markere afkrydsningsfeltet Dokumentet afvises.

  Angive, at en arbejdsproces er fuldført, når dokumentet eller elementet ændres

  Markere afkrydsningsfeltet Dokumentet ændres.

  Arbejdsprocesaktiviteter efter fuldførelse

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Opdatere godkendelsesstatus for et dokument eller et element, når arbejdsprocessen er fuldført

  Markere afkrydsningsfeltet Opdater godkendelsesstatus (brug denne arbejdsproces til at kontrollere godkendelse af indhold).

  Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have, at denne arbejdsproces skal styre indholdsgodkendelse, og hvis du også har markeret afkrydsningsfeltet Start denne arbejdsproces for at godkende udgivelsen af en overordnet version af et element på siden Tilføj en arbejdsproces.

 9. Klik på OK.

Toppen af siden

Starte en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger for et dokument eller et element

Du kan starte en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger manuelt i et dokument eller et element direkte fra den liste eller det bibliotek, hvor den er gemt. Hvilke indstillinger der er tilgængelige, når du starter arbejdsprocessen, afhænger af, hvordan arbejdsprocessen blev tilpasset, da den blev føjet til listen, biblioteket eller indholdstypen for elementet. Du skal mindst have tilladelse til at redigere elementer for at kunne starte en arbejdsproces. I nogle arbejdsprocesser kan det være nødvendigt også at have tilladelse til at administrere lister for at kunne starte en arbejdsproces i et dokument eller et element.

Bemærk!: Hvis du vil sikre, at arbejdsprocesdeltagere modtager e-mail-beskeder og påmindelser om deres arbejdsprocesopgaver, når du har startet en arbejdsproces, skal du få serveradministratoren til at kontrollere, at e-mail er aktiveret for dit websted.

 1. Hvis din liste eller dit bibliotek ikke allerede er åbnet, skal du klikke på navnet på Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

 2. Peg på navnet på det dokument eller det element, du vil starte en arbejdsproces for. Klik på pilen, der vises, og klik derefter på Arbejdsprocesser.

 3. Klik på navnet på den arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger, du vil starte, under Start en ny arbejdsproces.

 4. Skriv navnene på de personer, der skal gennemse dokumentet eller elementet, på linjen Korrekturlæsere, eller klik på Korrekturlæsere for at vælge personer eller grupper i katalogtjenesten.

  Bemærk!: Hvis du har en seriel arbejdsproces, skal du skrive eller vælge navnene på arbejdsprocesdeltagerne i den rækkefølge, opgaverne skal tildeles i.

 5. Hvis du medtager grupper som arbejdsprocesdeltagere, skal du markere afkrydsningsfeltet Tildel en enkelt opgave til hver angivet gruppe. Udvid ikke grupper., hvis du vil have, at der kun tildeles én opgavemeddelelse til gruppen i stedet for individuelle opgavemeddelelser for hvert gruppemedlem.

 6. Hvis du vil medtage en meddelelse eller bestemte opgaveinstruktioner, skal du skrive disse oplysninger i tekstboksen under Skriv en meddelelse, der skal medtages i anmodningen.

 7. Hvis du vil angive, hvornår opgaven skal være fuldført, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder under Forfaldsdato:

  • Ved serielle arbejdsprocesser skal du skrive et tal og derefter vælge enten Dag(e) eller Uge(r) som tidsforøgelse.

  • Ved parallelle arbejdsprocesser skal du skrive eller vælge en dato under Opgaver forfalder den.

  • Hvis andre personer skal kunne modtage beskeder (ikke opgavetildelinger), når arbejdsprocessen starter, skal du skrive deres navne på linjen CC eller klikke på CC for at vælge personer eller grupper fra katalogtjenesten.

 8. Klik på Start.

Toppen af siden

Fuldføre en opgave i en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger

Deltagere i en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger kan fuldføre deres arbejdsprocesopgaver enten fra den liste eller det bibliotek, hvor elementet eller dokumentet er placeret, eller direkte fra bestemte programmer, som indgår i 2007 Office-udgivelse. Du kan finde oplysninger om, hvordan du fuldfører en arbejdsprocesopgave i et klientprogram, i hjælpen til det pågældende program.

Fuldføre en opgave i en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger på serveren

 1. Gå til listen Opgaver for webstedet, og vælg derefter Mine opgaver i menuen Vis for at finde dine arbejdsprocesopgaver.

  Bemærk!: Hvis arbejdsprocessen ikke bruger standardopgavelisten, er det ikke sikkert, at arbejdsprocesopgaven vises på opgavelisten. Du kan finde din arbejdsprocesopgave ved at åbne den liste eller det bibliotek, hvor arbejdsproceselementet er gemt. Peg på elementet, klik på pilen, der vises, og klik derefter på Arbejdsprocesser. Klik på navnet på den arbejdsproces, du deltager i, under Aktive arbejdsprocesser. Find arbejdsprocesopgaven under Opgaver på siden Status for arbejdsproces.

 2. Peg på navnet på den opgave, du vil fuldføre, klik på pilen, der vises, og klik derefter på Rediger element.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil læse eller se indholdet af dokumentet eller elementet, skal du klikke på hyperlinket til det element, der vises øverst i opgaveformularen.

   Hvis du tilføjer kommentarer eller udfører ændringer direkte i dokumentet, skal du sørge for at gemme ændringerne til serveren.

  • Hvis du vil skrive kommentarer i tilbagemeldingen til arbejdsprocesejeren, skal du skrive dem i den tekstboks, der vises, og derefter klikke på Send feedback.

  • Hvis du vil gentildele korrekturopgaven til en anden person, skal du klikke på Gentildel opgave, angive, hvem opgaven skal tildeles og derefter klikke på Send.

  • Hvis du vil anmode om en ændring af elementet, skal du klikke på Anmod om en ændring, angive, hvem ændringsanmodningen skal tildeles, skrive oplysninger om den ændring, du anmoder om, og derefter klikke på Send.

   Bemærk!: Om der er tilgængelige indstillinger, som kan bruges til at gentildele opgaven, afhænger af, hvordan arbejdsprocessen blev tilpasset, da den blev tilføjet på listen, i biblioteket eller i indholdstypen for dette element.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×