Bruge en arbejdsproces til indsamling af signaturer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Arbejdsprocessen til indsamling af signaturer distribuerer et Microsoft Office-dokument, som gemmes til en liste eller et bibliotek, til en gruppe af personer for at indsamle deres digitale signaturer. Arbejdsprocessen til indsamling af signaturer kan kun bruges i Microsoft Office Word 2007- eller Microsoft Office Excel 2007-dokumenter, som indeholder en eller flere Microsoft Office-signaturlinjer. Som standard er arbejdsprocessen til indsamling af signaturer knyttet til dokumentindholdstypen, og den er automatisk tilgængelig i dokumentbiblioteker til dokumenter eller projektmapper, som indeholder Microsoft Office-signaturlinjer.

Denne artikel indeholder

Hvordan fungerer arbejdsprocessen for indsamling af signaturer?

Tilføje eller ændre en arbejdsproces for indsamling af signaturer for et bibliotek eller en indholdstype

Starte en arbejdsproces til indsamling af signaturer i et dokument eller en projektmappe

Fuldføre en arbejdsprocesopgave for indsamling af signaturer

Sådan fungerer arbejdsprocessen til indsamling af signaturer

Arbejdsprocessen til indsamling af signaturer understøtter en forretningsproces, hvori indgår afsendelse af et dokument til en gruppe af personer med henblik på at indsamle signaturer. Arbejdsprocessen til indsamling af signaturer gør den digitale signaturproces mere effektiv ved at administrere og spore alle medarbejderopgaver, som indgår i signaturprocessen, og ved at oprette en post over signaturprocessen, når den er fuldført.

Arbejdsprocessen til indsamling af signaturer adskiller sig fra andre foruddefinerede arbejdsprocesser i Microsoft Office SharePoint Server 2007, ved at brugere skal starte denne arbejdsproces fra det klientprogram til 2007 Microsoft Office-system, hvor signeringsopgaven skal udføres. Deltagere skal også fuldføre deres signeringsopgaver til arbejdsprocessen til indsamling af signaturer i klientprogrammet.

Hvis du vil bruge en arbejdsproces til indsamling af signaturer, skal du først gemme dit dokument eller en projektmappe til en SharePoint-dokumentbibliotek, hvor den bestemte indsamling af signaturer arbejdsproces, du vil bruge er tilgængelig. Åbn den Office Word 2007 dokument eller en Office Excel 2007 projektmappe, hvori du vil indsamle en eller flere signaturer for at starte en arbejdsproces til indsamling af signaturer. Hvis dokumentet eller projektmappen ikke allerede findes på Microsoft Office-signaturlinjer, du skal bruge, skal du indsætte dem eller arbejdsprocessen for indsamling af signaturer er ikke tilgængelige til brug. Starte arbejdsprocessen fra klient-program, klik på Microsoft Office-knappen, klik på arbejdsprocesser, og vælg derefter arbejdsprocessen for indsamling af signaturer, du vil bruge. Udfylde en indledningsformular til arbejdsproces, du angiver navnene på de personer, der har brug for at signere dokumentet. Formularen vises automatisk navnene på de foreslåede underskrivere, der er angivet i dokumentet eller projektmappen. Du kan vælge at tildele signatur opgaverne i den rækkefølge, hvori signaturer vises eller til alle underskrivere på én gang.

Når arbejdsprocessen starter, tildeler serveren signaturopgaver til alle deltagere. Hvis der er aktiveret e-mail-meddelelser for serveren, sender serveren også alle deltagere e-mail-meddelelser om deres signaturopgaver. Deltagere kan klikke på knappen Rediger denne opgave i e-mail-meddelelsen om opgaven for at åbne dokumentet eller projektmappen, som skal underskrives, og fuldføre deres signaturopgaver.

Mens arbejdsprocessen til indsamling af signaturer kører, kan ejeren af eller deltagere i arbejdsprocessen se siden Status for arbejdsproces med angivelse af, hvilke deltagere der har fuldført deres arbejdsprocesopgaver. Når arbejdsprocesdeltagerne fuldfører deres arbejdsprocesopgaver, slutter arbejdsprocessen, og arbejdsprocesejeren modtager en meddelelse om, at arbejdsprocessen til indsamling af signaturer er fuldført. Denne e-mail-meddelelse angiver navnene på alle personer, som har underskrevet dokumentet, sammen med navnene på de personer, som oprindeligt blev angivet som mulige underskrivere.

Toppen af siden

Tilføje eller ændre en arbejdsproces til indsamling af signaturer for et bibliotek eller en indholdstype

Før en arbejdsproces til indsamling af signaturer kan implementeres, skal den tilføjes i et bibliotek eller en indholdstype for at blive tilgængelig for dokumenter eller elementer på bestemte steder. Arbejdsprocessen til indsamling af signaturer er primært beregnet til brug i biblioteker og kan kun startes for dokumenter, som åbnes i Office Word 2007 eller Office Excel 2007. Du skal have tilladelse til at administrere lister for at kunne føje en arbejdsproces til et bibliotek eller en indholdstype. I de fleste tilfælde udfører webstedsadministratorer eller personer, som administrerer bestemte lister eller biblioteker, denne opgave.

Tilgængeligheden af en arbejdsproces på et websted afhænger af, hvor den tilføjes:

 • Hvis du føjer en arbejdsproces direkte til et bibliotek, er den kun tilgængelig for dokumenter i dette bibliotek.

 • Hvis du føjer en arbejdsproces til en listeindholdstype (en forekomst af en webstedsindholdstype, som er tilføjet i et bestemt bibliotek), er den kun tilgængelig for elementer af den pågældende indholdstype i det bibliotek, som netop denne indholdstype er knyttet til.

 • Hvis du føjer en arbejdsproces til en webstedsindholdstype, er denne arbejdsproces tilgængelig for alle elementer i indholdstypen på alle lister og i alle biblioteker, hvori der er tilføjet en forekomst af denne indholdstype. Hvis en arbejdsproces skal være tilgængelig på tværs af biblioteker i en gruppe af websteder for elementer af en bestemt indholdstype, opnår du bedst dette ved at tilføje denne arbejdsproces direkte i en webstedsindholdstype.

Tilføje eller ændre en arbejdsproces til indsamling af signaturer for et bibliotek eller en indholdstype

Hvis du vil tilføje en arbejdsproces til indsamling af signaturer i et bibliotek eller i en indholdstype, eller hvis du vil ændre en arbejdsproces til indsamling af signaturer, som i forvejen er tilknyttet et bibliotek eller en indholdstype, skal du følge den samme fremgangsmåde.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at gå til siden Tilføj en arbejdsproces eller siden Rediger en arbejdsproces for det bibliotek eller den indholdstype, du vil føje en arbejdsproces til:

  • Et bibliotek:

   1. Åbn biblioteket, som du vil føje en arbejdsproces til eller redigere en arbejdsproces for.

    1. I menuen Indstillinger Menuen Indstillinger skal du klikke på indstillingerne for den type bibliotek, du åbner.

     F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

   2. Klik på Indstillinger for arbejdsproces under Tilladelser og administration.

  • En listeindholdstype:

   1. Åbn biblioteket, som indeholder den forekomst af listeindholdstypen, du vil føje en arbejdsproces til eller redigere en arbejdsproces for.

    1. I menuen Indstillinger Menuen Indstillinger skal du klikke på indstillingerne for den type bibliotek, du åbner.

     I et dokumentbibliotek skal du f.eks. klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

   2. Klik på navnet på indholdstypen under Indholdstyper.

    Bemærk!: Hvis biblioteket ikke er indstillet til at tillade flere indholdstyper, vises sektionen Indholdstyper ikke på siden Tilpas for biblioteket.

   3. Klik på Indstillinger for arbejdsproces under Indstillinger.

  • For en webstedsindholdstype:

   1. Peg på Indstillinger for websted på startsiden for gruppen af websteder, i menuen Webstedshandlinger Knapflade , og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

   2. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

   3. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, som du vil tilføje eller ændre en arbejdsproces for, og klik derefter på Indstillinger for arbejdsproces.

    Hvis der allerede er føjet arbejdsprocesser til dette bibliotek eller denne indholdstype, kommer du direkte til siden Skift indstillinger for arbejdsproces, hvor du skal klikke på Tilføj en arbejdsproces for at gå til siden Tilføj en arbejdsproces. Hvis der ikke er tilføjet nogen arbejdsprocesser i dette bibliotek eller denne indholdstype, åbnes siden Tilføj en arbejdsproces.

 2. På siden Skift indstillinger for arbejdsproces skal du klikke på Tilføj en arbejdsproces eller på navnet på den arbejdsproces, som du vil ændre indstillinger for.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en arbejdsproces, skal du klikke på arbejdsprocesskabelonen Indsaml signaturer, i afsnittet Arbejdsproces på siden Tilføj en arbejdsproces.

  • Hvis du vil ændre indstillingerne for en arbejdsproces, skal du benytte den relevante fremgangsmåde på siden Rediger en arbejdsproces.

 4. Skriv et entydigt navn til arbejdsprocessen i sektionen Navn.

  1. Angiv en opgaveliste, der skal bruges sammen med denne arbejdsproces, i sektionen Opgaveliste.

   • Du kan bruge standardlisten Opgaver, eller du kan oprette en ny. Hvis du bruger standardlisten Opgaver, vil arbejdsprocesdeltagerne nemt kunne finde og få vist deres arbejdsprocesopgaver ved hjælp af visningen Mine opgaver på listen Opgaver.

   • Hvis opgaverne for arbejdsprocessen kan afsløre følsomme eller fortrolige data, som du gerne vil holde adskilt fra den generelle Opgaver-liste, bør du oprette en ny opgaveliste.

   • Hvis din organisation har adskillige arbejdsprocesser, eller hvis arbejdsprocesserne omfatter adskillige opgaver, bør du oprette en ny opgaveliste. I så fald kan det være en god ide at oprette opgavelister for hver arbejdsproces.

 5. I afsnittet Oversigtsliste skal du vælge en oversigtsliste, der skal bruges til arbejdsprocessen. Oversigtslisten indeholder alle de hændelser, der forekommer i hver forekomst af arbejdsprocessen.

  Du kan bruge standardlisten Oversigt, eller du kan oprette en ny. Hvis din organisation har adskillige arbejdsprocesser, kan det være en god ide at oprette en separat oversigtsliste for hver arbejdsproces.

 6. I afsnittet Startindstillinger skal du angive, hvordan, hvornår og af hvem en arbejdsproces kan startes.

  Bemærkninger!: 

  • Visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige, hvis de ikke understøttes af den valgte arbejdsprocesskabelon.

  • Indstillingen Start denne arbejdsproces for at godkende udgivelsen af en overordnet version af et element er kun tilgængelig, hvis understøttelse af overordnet og underordnet versionering er aktiveret for biblioteket, og hvis den valgte arbejdsprocesskabelon kan bruges til indholdsgodkendelse.

 7. Hvis du føjer denne arbejdsproces til en webstedsindholdstype, skal du angive, om arbejdsprocessen skal tilføjes i alle indholdstyper, som nedarver fra denne indholdstype, i sektionen Opdater liste- og webstedsindholdstyper.

  Bemærk!: Sektionen Opdater liste- og webstedsindholdstyper vises kun på siden Tilføj en arbejdsproces for webstedsindholdstyper.

 8. Klik på OK.

Toppen af siden

Starte en arbejdsproces til indsamling af signaturer for et dokument eller en projektmappe

Når du vil starte en arbejdsproces til indsamling af signaturer, skal du først gemme det dokument eller den projektmappe, som du vil indsamle signaturer for, til et SharePoint-bibliotek, som arbejdsprocessen til indsamling af signaturer er tilgængelig for. Du skal mindst have tilladelse til at redigere elementer for at kunne starte en arbejdsproces. I nogle arbejdsprocesser kan det være nødvendigt også at have tilladelse til at administrere lister for at kunne starte en arbejdsproces i et dokument eller et element.

Bemærk!: Hvis du vil sikre, at deltagere i arbejdsprocessen får besked og påmindelser via e-mail om deres arbejdsprocesopgaver, når du har startet en arbejdsproces, skal du spørge serveradministratoren, om e-mail er aktiveret for dit websted.

 1. Hvis biblioteket ikke er åbent i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på bibliotekets navn.

 2. Peg på det dokument eller den projektmappe, som du vil starte en arbejdsproces til indsamling af signaturer, skal du klikke på den pil, der vises, og klik derefter på Rediger i programnavn.

 3. Hvis dokumentet eller projektmappen ikke i forvejen indeholder signaturlinjer, som kan fange de digitale signaturer, du vil indsamle, skal du indsætte dem nu.

  Sådan gør du

  1. Placer markøren på det sted i dokumentet, hvor signaturlinjen skal indsættes, i det åbne Office Word 2007- eller Office Excel 2007-dokument.

  2. Klik på pilen ud for Signaturlinje i gruppen Tekst under fanen Indsæt, og klik derefter på Microsoft Office-signaturlinje.

  3. Skriv oplysninger i dialogboksen Signaturindstilling om personen, som skal skrive under på denne signaturlinje. Disse oplysninger vises direkte under signaturlinjen i dokumentet. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Skriv underskriverens navn i boksen Foreslået underskriver.

   • Skriv underskriverens eventuelle virksomhedstitel i boksen Titel på foreslået underskriver.

   • Skriv underskriverens eventuelle e-mail-adresse i boksen E-mail-adresse på foreslået underskriver.

  4. Hvis du vil give underskriveren en eventuel vejledning, skal du skrive denne i boksen Vejledning til underskriver. Denne vejledning vises i dialogboksen Signer, som underskriveren bruger til at signere dokumentet med.

  5. Hvis underskriveren skal kunne tilføje kommentarer sammen med signaturen, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad underskriveren at tilføje kommentarer i dialogboksen Signeret af.

  6. Hvis du vil have, at datoen for tilføjelsen af signaturen skal stå på signaturlinjen, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis dato for signering på signaturlinjen.

  7. Klik på OK.

  8. Gentag trin 1 til 7, hvis du vil tilføje flere signaturlinjer.

 4. Hvis du tilføjer nye signaturlinjer, skal du klikke på Microsoft Office-knappen og derefter klikke på Gem for at gemme ændringerne.

 5. Hvis dokumentet er tjekket ud, skal du også se i dokumentet, før du starter arbejdsprocessen. Markér i dokumentet, klik på Microsoft Office-knappen, peg på Server, og klik derefter på Tjek ind.

 6. Klik på Microsoft Office-knappen for at starte arbejdsprocessen skal, og klik derefter på arbejdsprocesser.

 7. Find den arbejdsproces af typen Indsaml signaturer, du vil bruge, i dialogboksen Arbejdsprocesser, og klik derefter på Start.

 8. Skriv navnene på de personer, du vil signere dokumentet på de relevante underskrivere linjer i dialogboksen Navn på arbejdsproces, eller klik på underskriver for at vælge personer på adresselisten.

 9. Hvis du vil tildele signatur opgaverne i den rækkefølge, hvori signaturlinjer vises i dokumentet, skal du markere afkrydsningsfeltet Anmod om signaturer i rækkefølgen ovenfor, i stedet for alle på én gang.

  Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis dokumentet indeholder mere end én Microsoft Office-signaturlinje.

 10. Hvis andre personer skal kunne modtage beskeder (ikke opgavetildelinger), når arbejdsprocessen starter, skal du skrive deres navne på linjen CC eller klikke på CC for at vælge personer eller grupper fra katalogtjenesten.

 11. Klik på Start.

Toppen af siden

Fuldføre en opgave i en arbejdsproces til indsamling af signaturer

Når du vil fuldføre en opgave i en arbejdsproces til indsamling af signaturer ved at tilføje en signatur i et dokument, skal du fuldføre opgaven i enten Office Word 2007 eller Office Excel 2007. Du kan dog godt redigere en opgave i en arbejdsproces til indsamling af signaturer på serveren, hvis du vil uddelegere opgaven til en anden person, eller hvis du vil angive, at signaturen ikke længere er påkrævet.

Signere et dokument for at fuldføre en opgave i en arbejdsproces til indsamling af signaturer

 1. Klik på knappen Rediger denne opgave i e-mail-meddelelsen om opgaven, og klik derefter på Åbn dokument.

 2. Klik på Signer på den meddelelseslinje, der vises øverst i det aktive dokument.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis det bibliotek, hvor dette dokument gemmes, kræver, at dokumenter skal tjekkes ud, før de redigeres, skal du evt. klikke på Tjek ud på meddelelseslinjen, før du klikker på Signer.

  • Hvis din signatur kræves på mere end ét sted i dokumentet, skal du klikke på Vis arbejdsprocesopgaver på meddelelseslinjen. Vælg en opgave i dialogboksen Arbejdsprocesopgaver, og klik derefter på Åbn for at skrive under på et bestemt sted. Gentag denne fremgangsmåde for hver signaturopgave, der vises.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Signer for at tilføje din signatur i dokumentet:

  • Skriv dit navn i boksen ud for X, hvis du vil tilføje en trykt version af din signatur.

  • Klik på Vælg billede, hvis du vil vælge et billede af din skrevne signatur. Find det sted, hvor din signaturbilledfil er placeret, i dialogboksen Vælg signaturbillede, vælg den ønskede fil, og klik derefter på Vælg.

  • Hvis du vil tilføje en håndskrevet signatur (kun for Tablet PC-brugere), skal du skrive din underskrift i boksen ud for X ved hjælp af håndskriftfunktionen.

 4. Klik på Signer i dialogboksen Signer.

Toppen af siden

Redigere en opgave i en arbejdsproces til indsamling af signaturer på serveren

 1. Gå til listen Opgaver for webstedet, og vælg derefter Mine opgaver i menuen Vis for at finde dine arbejdsprocesopgaver.

  Bemærk!: Hvis arbejdsprocessen ikke bruger standardopgavelisten, er det ikke sikkert, at arbejdsprocesopgaven vises på opgavelisten. Du kan finde din arbejdsprocesopgave ved at gå til det bibliotek, hvor arbejdsproceselementet er gemt. Peg på elementet, klik på pilen, der vises, og klik derefter på Arbejdsprocesser. Klik på navnet på den arbejdsproces, du deltager i, under Aktive arbejdsprocesser. Find arbejdsprocesopgaven under Opgaver på siden Status for arbejdsproces.

 2. Peg på navnet på den opgave, du vil fuldføre, klik på pilen, der vises, og klik derefter på Rediger element.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tildele signaturopgaven til en anden person, skal du skrive denne persons navn på linjen Stedfortræder eller klikke på Stedfortræder for at vælge en person fra katalogtjenesten.

  • For at angive, er allerede er logget på signaturlinjen eller din signatur ikke længere obligatorisk, under opgaven opdatering, skal du markere afkrydsningsfeltet signaturlinjen er allerede blevet signeret, eller der ikke længere kræves en signatur.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×