Bruge dialogboksen Søg og erstat til at ændre data

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I dette emne forklares det, hvordan du kan bruge dialogboksen Søg og erstat til at finde og eventuelt erstatte data i en Access-database.

Hvis du har brug for oplysninger om andre måde at opdatere data på, f.eks. ved at bruge opdaterings- og tilføjelsesforespørgsler, kan du læse artiklen Opdatere dataene i en database.

Hvad vil du foretage dig?

Lære om brugen af dialogboksen Søg og erstat

Finde og erstatte data i en tabel

Finde og erstatte data i en formular

Finde data i et forespørgselsresultatsæt

Finde jokertegn

Eksempler på jokertegn i brug

Finde anførselstegn og Null-værdier eller tomme værdier

Reference til Søg og erstat-dialogbokselementet

Lære om brugen af dialogboksen Søg og erstat

Du kan bruge dialogboksen Søg og erstat, når du vil finde og eventuelt erstatte mindre mængder data, og når du ikke før har brugt en forespørgsel til at finde eller erstatte data. Dialogboksen ligner de søgeværktøjer, du ser i andre programmer, men den indeholder en række funktioner, som gør den mere velegnet til søgning i relationsdatabaser. Du kan f.eks. søge efter et format, der er anvendt til data, og du kan vælge at sammenligne nogle eller alle data i et felt.

Husk på følgende, når du gør det:

 • Dialogboksen behandler søgestrengen som et mønster og returnerer alle poster, der svarer til mønsteret. Antag f.eks., at du har et dataark (enten en tabel eller et forespørgselsresultat), der indeholder oplysninger om kunder, leverandører og ordredatoer. Hvis du søger på "mar", vil returnerer søgningen alle forekomster af "marked", "marts" og andre poster, der svarer til det angivne søgemønster.

 • Der søges kun i én tabel ad gangen, ikke i hele databasen. Hvis du åbner dialogboksen inde i en formular, søger du i den tabel, der ligger under formularen.

  Hvis du skal bruge dialogboksen til at søge i flere tabeller, kan du oprette en udvælgelsesforespørgsel til at samle de ønskede data og derefter søge i forespørgselsresultaterne. I fremgangsmåderne senere i dette afsnit forklares de grundlæggende funktioner i oprettelse af udvælgelsesforespørgsler og søgning i resultaterne.

 • Du skal åbne tabellerne og forespørgselsresultaterne i dataarkvisning, og du skal åbne formularer i formularvisning (normal) på samme måde, som når du indtaster data.

 • Du kan søge efter data baseret på et format, som er knyttet til dataene. Du kan f.eks. formatere tomme felter eller Null-felter, så de viser ordet "Ukendt". Derefter kan du søge efter disse tomme felter ved at bruge ordet "Ukendt" som søgestreng.

Forstå afkrydsningsfeltet Alle feltformater

I dialogboksen Søg og erstat kan du finde afkrydsningsfeltet Alle formater. Når du følger trinene i dette emne, vil du se, at dette afkrydsningsfelt nogle gange automatisk er markeret i Access. Derfor skal du nogle gange selv markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Korrekt brug af afkrydsningsfeltet kan være med til at sikre, at søgningen gennemføres korrekt.

Når du går videre, skal du følge denne tommelfingerregel: Når afkrydsningsfeltet Alle feltformater markeres i programmet, skal du lade afkrydsningsfeltet være. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, vil søgningen sandsynligvis ikke returnere nogen resultater.

Denne funktionsmåde kan i første omgang virke forvirrende, fordi der ikke er nogen visuelle tegn eller andre indikationer i programmet, der angiver, hvornår du bør markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Det kan være, du undrer dig over logikken bag, som får programmet til at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Alle feltformater. Svaret er inputmasker. En inputmaske er en type formatering, og når Access støder på en af dem, markeres afkrydsningsfeltet.

Husk også på, at hvis du søger i et opslagsfelt  – et felt, hvor der bruges en forespørgsel til at hente data fra en anden tabel – og der er anvendt en inputmaske til kildefeltet i den anden tabel, aktiveres afkrydsningsfeltet Alle feltformater i Access.

Om forskellene mellem søgning, sortering og filtrering

Endelig skal du huske på, at søgning ikke er samme proces som sortering eller filtrering. Søgning er den proces, hvor du finder en eller flere poster i databasetabeller, forespørgsler og formularer. Du kan f.eks. søge efter alle kunder, som har en restaurant. Sortering er den proces, hvor du organiserer et sæt poster i en bestemt rækkefølge. Du kan f.eks. sortere et sæt poster i alfabetisk rækkefølge, efter dato, efter antal (hvilken restaurant der bestiller mest brød eller har det største salg) osv. Filtrering er den proces, hvor du viser poster, som opfylder en bestemt betingelse. Når du har fundet alle de kunder, som har en restaurant, kan du f.eks. filtrere listen, så den kun indeholder kunder i London eller Madrid.

Hvis det hjælper, kan du tænke på det på følgende måde: Først finder du dataene, derefter kan du vælge at arrangere dataene i en bestemt rækkefølge, og endelig kan du vælge at bruge et filter til at isolere en delmængde af dataene.

I følgende trin forklares det, hvordan du bruger dialogboksen Søg og erstat.

Toppen af siden

Finde og erstatte data i en tabel

Når du vil benytte denne fremgangsmåde, skal du åbne tabellerne i dataarkvisning.

Bemærk: Du kan ikke udføre søg og erstat på et opslagsfelt. Hvis du vil erstatte data fra et kontrolelement (f.eks. en tekstboks) i en formular, skal formularen være bundet til kildetabellen.

Flere oplysninger om opslagslister finder du i afsnittet Tilføje eller ændre en opslagskolonne, hvor du kan gemme flere værdier. De første afsnit i artiklen indeholder en forklaring på, hvordan opslagsfelter fungerer, og hvordan du opretter dem.

Søge efter og erstatte data

 1. Marker feltet (kolonnen), som du vil søge i, i tabellen.

  Bemærk: Hvis du vil søge i hele tabellen, skal du følge den alternative fremgangsmåde i trin 5.

 2. Klik på Søg i gruppen Søg på fanen Startside, eller tryk på Ctrl+F.

  Tastaturgenvej Tryk på CTRL + F.

  Denne figur viser kommandoen:

  Billede af Access-båndet

  Dialogboksen Søg og erstat vises.

 3. Hvis du vil finde data i dialogboksen Søg og erstat, skal du klikke på fanen Søg. Hvis du vil udføre en søg og erstat, skal du klikke på fanen Erstat.

 4. Skriv søgestrengen i boksen Søg efter. Hvis du vil erstatte data, skal du indtaste en erstatningsstreng i boksen Erstat med.

  Bemærk: Undlad at indtaste jokertegn i boksen Erstat med, medmindre du ønsker, at posterne skal indeholde disse tegn.

 5. Du kan vælge, om du vil bruge listen Søg i for at ændre det felt, du vil søge i, eller for at søge i hele tabellen i stedet.

  Listen Søg i indeholder som standard navnet på det felt, du har valgt i trin 1. Hvis du vil søge i hele tabellen, skal du vælge navnet på tabellen på listen.

  eller

  Hvis du beslutter at vælge en anden kolonne, skal du klikke på den kolonne, du vil have i dataarket til tabellen. Du behøver ikke at lukke dialogboksen.

 6. Klik eventuelt på En del af feltet på listen Søg på. Det giver den bredest mulige søgning.

 7. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Alle feltformater er markeret, og klik derefter på Find næste.

Toppen af siden

Finde og erstatte data i en formular

Hvis du ikke har de nødvendige tilladelser til at få vist og søge i en tabel, eller hvis du ikke ønsker, at brugerne skal kunne se nogle af dataene i en tabel, kan du udføre en søg og erstat på formularer, der er åbne i både formularvisning og layoutvisning. I begge handlinger søges der i den underliggende tabel, der er bundet til formularen.

Bemærk: Du kan ikke udføre søg og erstat på et opslagsfelt. Hvis du vil erstatte data fra et kontrolelement (f.eks. en tekstboks) i en formular, skal formularen være bundet til kildetabellen.

Flere oplysninger om opslagslister finder du i artiklen Tilføje eller ændre en opslagskolonne, hvor du kan gemme flere værdier. De første afsnit i artiklen indeholder en forklaring på, hvordan opslagsfelter fungerer, og hvordan du opretter dem.

Finde data i en formular

 1. Åbn den formular, du vil søge i, i formularvisning eller layoutvisning.

 2. Marker kontrolelementet, der indeholder de oplysninger, du vil søge i.

  Bemærk: Hvis du vil søge i hele tabellen, skal du følge den alternative fremgangsmåde i trin 5.

 3. Klik på Søg i gruppen Søg på fanen Startside, eller tryk på Ctrl+F.

  Eller

    Tryk på CTRL+F.

  Dialogboksen Søg og erstat vises.

 4. Hvis du vil søge efter data, skal du klikke på fanen Søg. Hvis du vil udføre en søg og erstat, skal du klikke på fanen Erstat.

 5. Skriv søgeværdien i boksen Søg efter. Hvis du vil erstatte data, skal du indtaste en erstatningsstreng i boksen Erstat med.

  Bemærk: Undlad at indtaste jokertegn i boksen Erstat med, medmindre du ønsker, at posterne skal indeholde disse tegn.

 6. Du kan vælge, om du vil bruge listen Søg i for at ændre det felt, du vil søge i, eller for at søge i hele den underliggende tabel i stedet.

  Listen Søg i indeholder som standard navnet på det kontrolelement, du har valgt i trin 1. Hvis du vil søge i hele den tabel, der ligger under formularen, skal du vælge navnet på tabellen på listen.

  eller

  Hvis du beslutter at vælge et andet kontrolelement (hvilket svarer til at vælge et andet tabelfelt), kan du når som helst klikke på kontrolelementet i formularen. Du behøver ikke at lukke dialogboksen.

 7. Klik eventuelt på En del af feltet på listen Søg på. Det giver den bredest mulige søgning.

 8. Klik på Overalt på listen Retning, og klik derefter på Find næste. Klik på Erstat, hvis du vil erstatte en streng. Klik på Erstat alle, hvis du er sikker på, at du har indtastet den korrekte erstatningsstreng, men husk, at du ikke kan fortryde en erstatning. Hvis du begår en fejl, skal du gentage hele søg og erstat-funktionen, finde de forkerte værdier og erstatte dem med de korrekte værdier.

Toppen af siden

Finde data i et forespørgselsresultatsæt

I de følgende trin forklares det, hvordan du kan bruge dialogboksen Søg og erstat til at finde poster i det resultatsæt, der er returneret af en udvælgelsesforespørgsel. Husk, at du kun kan udføre søgninger op imod forespørgselsresultater.

Hvis du vil ændre eller fjerne data ved hjælp af en forespørgsel, kan du se artiklerne Oprette en opdateringsforespørgsel og Bruge forespørgsler til at slette en eller flere poster fra en database.

Oprette en udvælgelsesforespørgsel

 • Åbn databasen med de poster, du vil søge efter.

 • Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

  Access starter Forespørgselsdesigner, fanen Design vises, og dialogboksen Vis tabel åbnes.

 • Marker den eller de tabeller, der indeholder de poster, du vil søge efter, og klik på Tilføj og derefter på Luk.

  Tabellen eller tabellerne vises som et eller flere vinduer i øverste sektion af forespørgslens designgitter, og alle felter i hver tabel er vist i vinduerne. Følgende figur viser Forespørgselsdesigner med en typisk tabel:

  En tabel i Forespørgselsdesigner

 • Dobbeltklik på de felter, du vil søge efter. De markerede felter vises i rækken Felt i nederste sektion af Forespørgselsdesigner.

  Du kan tilføje ét tabelfelt pr. kolonne i nederste sektion.

  Hvis du hurtigt vil tilføje alle felter i en tabel, skal du dobbeltklikke på stjernen (*) øverst på listen over tabelfelter. Følgende figur viser Forespørgselsdesigner med alle felter tilføjet.

  En forespørgsel med alle tabelfelter tilføjet

 • Du kan eventuelt indtaste et eller flere kriterier i rækken Kriterier i designgitteret.

  Hvis du gør det, kan det reducere antallet af poster, der returneres af forespørgslen, og gøre det lettere at finde dine data. I følgende tabel vises nogle eksempelkriterier med en forklaring på den effekt, de har på en forespørgsel.

Kriterier

Virkning

> 234

Returnerer alle tal, der er større end 234. Hvis du vil finde alle tal, der er mindre end 234, skal du indtaste < 234.

>= "Callahan"

Returnerer alle poster fra Callahan til slutningen af alfabetet

Between #2/2/2006# And #1/12/2006#

Returnerer data fra 2-feb-06 til og med 1-dec-06 (ANSI-89). Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge enkelte anførselstegn (') i stedet for nummertegn. Eksempel: Between '2/2/2006' And '1/12/2006'

Not "Tyskland"

Finder alle poster, hvor det nøjagtige indhold i feltet ikke er nøjagtigt lig med "Tyskland". Kriteriet returnerer poster, der indeholder tegn ud over "Tyskland", f.eks. "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Finder alle de poster, der ikke begynder med T. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne.

Not "*t"

Finder alle de poster, der ikke ender på t. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne.

In(Canada,USA)

Finder alle de poster på listen, der indeholder Canada eller USA.

Like "[A-D]*"

Finder i et tekstfelt alle poster, der starter med bogstaverne A til og med D. Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge procenttegn (%) i stedet for stjerne.

Like "*ar*"

Finder alle de poster, der indeholder bogstavkombinationen "ar". Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne.

Like "Maison Dewe?"

Finder alle de poster, der begynder med "Maison" og har en anden streng på fem bogstaver, hvoraf de fire første er "Dewe", og det sidste er ukendt. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste understregningstegn (_) i stedet for spørgsmålstegn.

#2/2/2006#

Finder alle posterne for 2. februar 2006. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indsætte datoen i anførselstegn i stedet for nummertegn ('2/2/2006').

< Date() - 30

Returnerer alle datoer, der er over 30 dage gammel.

Date()

Returnerer alle de poster, der indeholder dags dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Returnerer alle poster mellem dags dato og tre måneder efter dags dato.

Is Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en Null-værdi (tom eller ikke defineret).

Is Not Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en værdi.

""

Returnerer alle de poster, der indeholder en streng af længden nul. Du kan bruge strenge af længden nul, når du skal tilføje en værdi i et obligatorisk felt, men du endnu ikke kender værdien. Hvis et felt f.eks. skal indeholde et faxnummer, men nogle af kunderne ikke har en faxmaskine, skal du indtaste to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("") i stedet for et nummer.

 • Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Kontroller, at forespørgslen returnerer de poster, du ønsker. Du kan markere uønskede felter og trykke på DELETE for at fjerne dem, trække yderligere felter til designgitteret, og du kan ændre dine kriterier, indtil du er tilfreds med resultaterne af forespørgslen.

 • Gå til næste trin.

Finde data i resultatsættet

 1. Klik i resultaterne på det felt (kolonnen), du vil søge i.

 2. Klik på Søg i gruppen Søg på fanen Startside, eller tryk på Ctrl+F.

  Eller

    Tryk på CTRL+F.

  Dialogboksen Søg og erstat vises.

 3. Skriv søgestrengen i boksen Søg efter.

 4. Du kan vælge, om du vil bruge listen Søg i for at ændre det felt, du vil søge i, eller for at søge i hele tabellen i stedet.

  Listen Søg i indeholder som standard navnet på det felt, du har valgt i trin 1. Hvis du vil søge i hele tabellen, skal du vælge navnet på tabellen på listen.

  eller

  Hvis du beslutter at vælge en anden kolonne, skal du klikke på den ønskede kolonne i dataarket til tabellen. Du behøver ikke at lukke dialogboksen.

 5. Klik eventuelt på En del af feltet på listen Søg på. Det giver den bredest mulige søgning.

 6. Klik på Overalt på listen Retning, og klik derefter på Find næste.

  Alle de poster, der indeholder søgestrengen, fremhæves. Da du valgte Overalt på listen Retning, gentages søgningen gennem alle posterne.

Toppen af siden

Finde jokertegn

Du kan bruge jokertegn i søg og søg og erstat, men brug dem med forsigtighed. Husk på følgende regler:

 • Når du bruger dialogboksen Søg og erstat til at søge efter jokertegn, skal du omslutte det tegn, du vil finde, med parenteser på denne måde: [*]. Du følger denne regel, når du søger efter alle jokertegn undtagen udråbstegn (!) og højreparenteser (]).

 • Hvis du bruger et jokertegn i en erstatningsstreng, behandles dette tegn i Access som et konstanttegn, og det skrives til databasen. Hvis du f.eks. søger ved hjælp af gamle * og erstatter alle poster, der svarer til dette mønster, med nye *, kommer der til at stå "nye *" i alle de poster, der svarede til søgestrengen.

Finde jokertegn

 1. Åbn tabellen, forespørgselsresultatsættet eller formularen. Du skal åbne tabeller og resultatsæt i dataarkvisning, og du skal åbne formularer i formularvisning.

 2. Klik på Søg i gruppen Søg på fanen Startside, eller tryk på Ctrl+F.

  eller

  Tryk på CTRL+F.

  Dialogboksen Søg og erstat vises.

 3. Hvis du kun vil finde poster, der indeholder jokertegn, skal du klikke på fanen Søg. Hvis du vil finde jokertegn og erstatte dem med andre data, skal du kikke på fanen Erstat.

 4. Skriv i boksen Søg efter en kantet venstreparentes ([), det jokertegn, du vil finde, og en kantet højreparentes (]). Hvis du vil søge efter alle forekomster af stjernen f.eks [*]. Hvis du vil køre en Erstat, skal du skrive erstatningsstrengen i feltet Erstat med.

 5. Du kan vælge, om du vil bruge listen Søg i for at ændre det felt, du vil søge i, eller for at søge i hele tabellen i stedet.

  Listen Søg i indeholder som standard navnet på det felt, du har valgt i trin 1. Hvis du vil søge i hele tabellen, skal du vælge navnet på tabellen på listen.

  eller

  Hvis du beslutter at vælge en anden kolonne, skal du klikke på den kolonne, du vil have, i dataarket til tabellen. Du behøver ikke at lukke dialogboksen.

 6. Vælg den indstilling, du mener bedst passer til dine data, på listen Søg på. Hvis jokertegnet f.eks. er placeret i starten af posterne, skal du klikke på Starten af feltet. Ellers skal du klikke på En del af feltet for at returnere det størst mulige antal resultater.

 7. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Alle feltformater er markeret, og klik derefter på Find næste. Søgningen returnerer de poster, der indeholder jokertegnet. Hvis du vil erstatte jokertegnet, skal du klikke på Erstat. Hvis du er sikker på, at søgnings- og erstatningsstrengene giver de rigtige resultater, kan du klikke på Erstat alle. Men husk, at du ikke kan fortryde resultaterne af en søg og erstat.

Toppen af siden

Eksempler på jokertegn i brug

Når du kender den type mønster, som de enkelte jokertegn svarer til, kan du bruge kombinationer af jokertegn, eller jokertegn og konstanttegn, til at returnere en række forskellige resultater. Husk, at den indstilling, du vælger på listen Søg på, påvirker søgeresultaterne. Hvis du bruger en forkert indstilling, kan søgningen returnere uønskede data eller måske slet ikke nogen resultater. Følgende tabel viser nogle metoder til at bruge jokertegn og konstanttegn og forklarer, hvordan indstillingerne på listen Søg på kan påvirke resultaterne.

Søg strin g

Sammenlign listen settin g

Resultater

[*]

En del af feltet

Returnerer alle poster, der indeholder en stjerne (*). Denne syntaks fungerer også for spørgsmålstegn (?), nummertegn (#), venstreparenteser ([), og bindestreger (-).

Hele feltet

Returnerer poster, der kun består af en stjerne.

Starten af feltet

Returnerer poster, der starter med en stjerne.

*[*]*

En del af feltet

Returnerer alle poster, der indeholder en stjerne (*) og omgivende tekst. Denne syntaks fungerer også for spørgsmålstegn (?), nummertegn (#), venstreparenteser ([), og bindestreger (-).

Hele feltet

Samme resultat.

Starten af feltet

Samme resultat.

[!*]

En del af feltet

Returnerer alle poster, der ikke indeholder en stjerne (*). Husk, at dette søgemønster kan returnere alle bogstaver i alle ord i en post, når du bruger denne indstilling på listen Søg på. Denne syntaks fungerer også for spørgsmålstegn (?), nummertegn (#), venstreparenteser ([), og bindestreger (-).

Bemærk: Søgestrengen *[!*]* returnerer poster, der indeholder stjerner, fordi den finder al den tekst, der omgiver stjernen.

Hele feltet

Returnerer slet ingen resultater.

Starten af feltet

Returnerer det første bogstav af alle poster, der ikke indeholder en stjerne.

ma*[ ch ]

En del af feltet

Returnerer alle poster, der indeholder "ma" og enten "t" eller "s". Denne streng returnerer f.eks. "marts" og "mast", og den returnerer også "madras" og "magnet".

Hele feltet

Returnerer alle poster, der starter med "ma" og slutter med enten "t" eller "s". Denne streng returnerer f.eks. "marts" og "mast", og den returnerer også "madras" og "magnet".

Starten af feltet

Returnerer alle poster, der starter med "ma" og indeholder "t" eller "s".

ma*[! ch ]

En del af feltet

Fremhæver bogstaverne "m" og "a" og al tekst, der følger efter disse bogstaver, indtil strengen møder et "t" eller et "s". Følgende figurer illustrerer dette.

Forekomst efter søgning på en del af feltet

Endnu en forekomst efter søgning på en del af feltet

Med andre ord: selvom du forsøger at udelukke poster, der indeholder "t" og "s", kan disse poster alligevel blive vist, fordi En del af feltet svarer til den tekst, der står foran de kantede parenteser.

Hele feltet

Returnerer alle poster, der ikke indeholder et "t" eller et "s", hvis disse poster slutter med "t" eller "s". Denne søgning returnerer f.eks. ikke "magnet", fordi ordet slutter med et "t", mens ordet "magnetbånd" bliver returneret, fordi der følger tegn efter "t".

Starten af feltet

Returnerer de poster, der starter med "ma". Access finder al tekst, der står foran de tegn, som er omgivet af kantede parenteser, så du kan få vist uønskede resultater.

Toppen af siden

Finde anførselstegn og Null-værdier eller tomme værdier

Du kan bruge dialogboksen Søg og erstat til at finde anførselstegn samt adskillige typer tomme værdier.

 • Felter, der er formateret til at vise en værdi, når de er tomme. Et format kan f.eks. angive, at ordet "Ukendt" vises i et felt, indtil du indtaster en værdi i feltet.

 • Tomme, uformaterede felter eller Null-værdier

 • Felter, der indeholder strenge af længden nul. Du kan angive strenge af længden nul ved at skrive et par anførselstegn uden mellemrum mellem dem (""). Når du gør dette, og derefter flytte markøren til et andet felt, skjules anførselstegnene og feltet ser ud til at være tomt. Husk, at du kan angive strenge af længden nul kun i felter, der er angivet til datatyperne tekst, Notat og Hyperlink, og at typerne som standard tillader strenge af længden nul.

Finde anførselstegn

 1. Åbn tabellen i dataarkvisning, eller åbn den formular, der er bundet til tabellen.

 2. Klik på Søg i gruppen Søg på fanen Startside, eller tryk på Ctrl+F.

  eller

  Tryk på CTRL+F.

  Dialogboksen Søg og erstat vises.

 3. Hvis du kun vil søge efter anførselstegn, skal du klikke på fanen Søg. Hvis du vil søge efter og erstatte anførselstegnene, skal du klikke på fanen Erstat.

 4. Skriv et anførselstegn i boksen Søg efter. Hvis du vil erstatte anførselstegnene med en anden værdi, skal du indtaste denne værdi i boksen Erstat med.

  Bemærk: Du kan lade boksen Erstat med være tom, hvis du vil fjerne anførselstegnene.

 5. Du kan vælge, om du vil bruge listen Søg i for at ændre det felt, du vil søge i, eller for at søge i hele tabellen i stedet.

  Listen Søg i indeholder som standard navnet på det felt, du har valgt i trin 1. Hvis du vil søge i hele tabellen, skal du vælge navnet på tabellen på listen.

  eller

  Hvis du beslutter at vælge en anden kolonne, skal du klikke på den ønskede kolonne i dataarket til tabellen. Du behøver ikke at lukke dialogboksen.

 6. Marker eventuelt En del af feltet på listen Søg på. Det giver den bredest mulige søgning.

 7. Vælg Overalt på listen Retning for at søge i alle posterne.

 8. Marker afkrydsningsfeltet Alle feltformater.

  Bemærk: Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret automatisk, skal du acceptere dette, medmindre søgningen mislykkes.

 9. Klik på Find næste for søge efter posterne. Hvis søgningen mislykkes, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Alle feltformater og prøve igen. Hvis du er sikker på, at du vil erstatte anførselstegnet med en anden værdi (eller ingen værdi), skal du klikke på Erstat. Hvis du er helt sikker på, at du søger efter og erstatter de korrekte værdier i tabellen, kan du klikke på Erstat alle, men husk, at du ikke kan fortryde en erstatning. Hvis du begår en fejl, må du køre en ny søg og erstat, der ophæver fejlen.

Finde tomme værdier

 1. Åbn i dataarkvisning den tabel, der indeholder de værdier, du vil søge efter.

 2. Marker i tabellen det felt, der indeholder de tomme værdier, du vil søge efter.

 3. Klik på Søg i gruppen Søg på fanen Startside, eller tryk på Ctrl+F.

  eller

  Tryk på CTRL+F.

  Dialogboksen Søg og erstat vises.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Søge efter tomme felter, der er formateret til at vise en værdi

  1. Hvis du vil søge efter formaterede værdier, skal du klikke på fanen Søg.

   Hvis du vil søge efter værdierne og erstatte dem med andre data, skal du klikke på fanen Erstat.

  2. Skriv den værdi, der er angivet af formatet, i boksen Søg efter.

   Hvis du vil føje data til det tomme felt, skal du skrive de nye data i boksen Erstat med.

  3. Klik på Hele feltet på listen Søg på.

  4. Marker afkrydsningsfeltet Alle feltformater.

  5. Klik på Find næste.

  Søge efter tomme, uformaterede felter

  1. Hvis du vil søge efter felter, skal du klikke på fanen Søg. Hvis du vil søge efter felterne og tilføje en værdi, skal du klikke på fanen Erstat.

  2. Skriv i boksen Søg efterNull eller Er Null.

   Hvis du erstatter Null-værdien med andre data, skal du skrive de nye data i boksen Erstat med.

  3. Klik på Hele feltet på listen Søg på.

  4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Alle feltformater.

  5. Klik på Find næste.

  Søge efter felter, der indeholder strenge af længden nul

  1. Hvis du vil søge efter strenge af længden nul, skal du klikke på fanen Søg.

   Hvis du vil erstatte strengene med andre data, skal du klikke på fanen Erstat.

  2. Skriv et par anførselstegn uden mellemrum mellem dem i boksen Søg efter ("").

   Hvis du erstatter strengene af længden nul med andre data, skal du skrive de nye data i boksen Erstat med.

  3. Klik på Hele feltet på listen Søg på.

  4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Alle feltformater.

  5. Klik på Find næste.

Toppen af siden

Reference til Søg og erstat-dialogbokselementet

Når du søger efter og erstatter data, skal du ofte angive og ændre kontrolelementerne i dialogboksen Søg og erstat. Du skal dog huske, at hvis du gør det, kan dine søg- eller erstathandlinger returnere uønskede data eller mislykkes helt. Følgende tabel viser kontrolelementerne og konsekvenserne af at ændre dem.

Kontrolelement

Brug

Funktionsmåde

Listen Søg i

Skifter mellem at søge i en kolonne og søge i hele tabellen

Listen Søg i indeholder altid navnet på den tabel, du søger i. Hvis du kun søger i en tabel, viser Access tabelnavnet, men gør listen Søg i utilgængelig. Når du søger i en kolonne, gør Access listen Søg i tilgængelig og viser tabel- og kolonnenavnet. Hvis du vil skifte mellem at søge i tabeller og kolonner, skal du vælge den ønskede værdi på listen Søg i. Hvis du vil søge i en kolonne, der ikke findes på listen, skal du gå til det åbne dataark eller den åbne formular og vælge den ønskede kolonne og derefter vende tilbage til dialogboksen Søg og erstat og udføre søgningen.

Listen Søg på

Styrer, hvilken del af et felt søgningen udføres på

Vælg En del af feltet, hvis du vil søge efter en forekomst i alle de mulige værdier. Vælg Hele feltet, hvis du vil søge efter oplysninger, der nøjagtigt svarer til søgestrengen. Vælg Starten af feltet, hvis du tror, at de værdier, du vil finde, befinder sig i starten af en post.

Listen Retning

Ændrer søgeretningen

Vælg Tilbage for at søge efter poster oven over markøren. Vælg Frem for at søge efter poster under markøren. Vælg Overalt for at søge i alle poster, startende fra toppen af postsættet.

Afkrydsningsfeltet Forskel på store og små bogstaver

Søger efter værdier, der svarer til kombinationen af store og små bogstaver i søgestrengen

Marker afkrydsningsfeltet Forskel på store og små bogstaver, når du vil søge efter poster, der svarer til kombinationen af store og små bogstaver i søgestrengen.

Afkrydsningsfeltet Alle feltformater

Søger på basis af en inputmaske eller et format

Du kan søge efter data eller det format, der er knyttet til data. Du kan f.eks. søge efter feb i felter, der er formateret med inputmasken Dato og klokkeslæt. Denne indstilling er ikke tilgængelig, før du søger på et felt, hvor der er anvendt et format eller en inputmaske. Flere oplysninger om denne indstilling finder du i afsnittet Forstå afkrydsningsfeltet Alle feltformater.


Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×