Bruge diagrammer og grafer i e-mails

Vigtigt: Hvis Microsoft Office Excel 2007 er installeret på computeren, kan du udnytte de avancerede diagramfunktioner i 2007 Microsoft Office-system. Hvis Office Excel 2007 ikke er installeret, når du opretter et nyt diagram i Microsoft Office Outlook 2007, åbnes Microsoft Graph. Derefter vises en graf med de tilknyttede data i en tabel kaldet et dataark. Du kan angive dine egne data i dataarket, importere data fra en tekstfil til dataarket eller indsætte data fra et andet program i dataarket.

Denne artikel indeholder

Om diagrammer og grafer i Outlook 2007

Vælge en diagram- eller graftype og indsætte data

Arrangere data til et diagram eller en graf

Om diagrammer og grafer i Outlook 2007

Office Outlook 2007 indeholder mange forskellige typer diagrammer og grafer, som du kan bruge til at forklare dit publikum om lagerbeholdninger, organisationsændringer, salgstal m.m. Diagrammer er fuldt integreret i Office Outlook 2007. Hvis du har installeret Excel, kan du oprette Excel-diagrammer i Outlook ved at klikke på knappen Diagram på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)n (fanen Indsæt i gruppen Illustrationer), og derefter bruge diagramværktøjet til at ændre eller formatere diagrammet. Diagrammer, du opretter, integreres i Outlook, og diagramdataene gemmes i et Excel-regneark, der kan integreres i Outlook-filen.

Du kan også kopiere et diagram fra Excel til Outlook. Når du kopierer et diagram, kan det enten integreres som statiske data eller knyttes til projektmappen. Du kan angive, at et diagram, der er knyttet til en projektmappe, som du har adgang til, automatisk skal tjekkes for ændringer i den integrerede projektmappe, når diagrammet åbnes.

Du kan føje et diagram eller en graf til din e-mail på en af to måder:

 • Du kan indsætte et diagram i din e-mail ved at integrere det.    Når du Integreret objekt data fra et Excel-diagram i Outlook, redigeres dataene i Outlook, og regnearket gemmes sammen med e-mailen.

 • Du kan indsætte et Excel-diagram i din meddelelse og oprette kæde til data i Outlook    Når du kopierer et diagram fra Outlook og sætter det ind i en e-mail, kædes dataene i diagrammet til Excel-regnearket. Excel-regnearket er en særskilt fil og gemmes ikke sammen med e-mailen. I den situation skal du foretage ændringerne i det sammenkædede regneark i Outlook, fordi Excel-regnearket ikke er en del af e-mailen.

Diagram af eksempeldata

I Outlook består et diagram af eksempeldata fra et Excel-regneark

Bemærkninger: 

Toppen af siden

Vælge en diagram- eller graftype og indsætte data

Indsætte et diagram ved at integrere det i din meddelelse

Følg fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil bevare dataene, der er knyttet til diagrammet, i Outlook:

 1. Klik det sted, du vil indsætte diagrammet, i Outlook.

 2. Klik på Diagram i gruppen Illustrationer på fanen Indsæt.

 3. Klik på diagrammet i dialogboksen Indsæt diagram, og klik derefter på OK.

  Office Excel 2007 åbner et opdelt vindue og viser eksempeldata i et regneark.

  Eksempeldata for et diagram

 4. Du kan erstatte eksempeldataene i Excel ved at klikke på en celle i regnearket, og derefter skrive de ønskede data.

  Du kan også erstatte eksempelaksen i Kolonne A og den forklarende tekst i Række 1.

  Bemærk: Når du har opdateret regnearket, opdateres diagrammet i Outlook automatisk med de nye data.

 5. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 6. Marker mappen eller drevet, du vil gemme regnearket i, på listen Gem i i dialogboksen Gem som.

  Tip: Klik på Opret ny mappe Knapflade , hvis du vil gemme regnearket i en ny mappe.

 7. Skriv navnet på filen i boksen Filnavn.

 8. Klik på Gem.

 9. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade i Excel, og klik derefter på Luk.

Indsætte et Excel-diagram i en e-mail og oprette kæde til data i Excel

Du kan oprette et Excel-regneark, som kædes til en e-mail. Når du opretter data i Excel-regnearket, opdateres dataene også i e-mailen.

Følg denne fremgangsmåde, hvis du vil oprette kæde til data i et eksternt Office Excel 2007-regneark. Du kan oprette og kopiere diagrammet i Office Excel 2007 og indsætte det i din e-mail. Når du opdaterer dataene i Office Excel 2007, opdateres diagrammet i Outlook også.

 1. Marker diagrammet i Excel ved at klikke på dets kant og derefter klikke på Klip i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Diagrammet fjernes, men dataene bliver i Excel.

 2. Klik i Outlook det sted i e-mailen, diagrammet skal indsættes.

 3. Klik på Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Meddelelse.

  Knappen Indstillinger for Sæt ind viser, at diagrammet er kædet til data i Excel.

 4. Gem e-mailen med diagrammet, du kædede til data i Excel.

  Klik på Ja for at opdatere Excel-dataene, når du åbner e-mailen igen.

Bemærk: Du kan også oprette visuelle visninger af oplysninger vha. SmartArt-grafik. Du finder flere oplysninger under Oprette SmartArt-grafik.

Toppen af siden

Arrangere data til et diagram eller en graf

I forbindelse med de fleste diagrammer, f.eks. søjlediagrammer, kan du plotte data, du arrangerer i rækker og kolonner i et Excel-regneark, i et diagram. Visse diagramtyper, f.eks. lagkage- og boblediagrammer, kræver imidlertid, at dataene arrangeres på en bestemt måde.

Til dette diagram

Skal dataene arrangeres

Kolonne

Søjle

Linje

Område

Overflade

Radar

I kolonner eller rækker, f.eks.:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Eller:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Lagkage

Krans

(med en serie)

I en kolonne eller række med data og en kolonne eller række med dataetiketter, f.eks.:

A

1

B

2

C

3

Eller:

A

B

C

1

2

3

Lagkage

Krans

(med mere end en serie)

I flere kolonner eller rækker med data og en kolonne eller række med dataetiketter, f.eks.:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Eller:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (punkt)

Boble

I kolonner, hvor x-værdier placeres i første kolonne og de tilhørende y-værdier og/eller værdier for boblestørrelse placeres i tilstødende kolonner, f.eks. :

X

Y

Boblestørrelse

1

2

3

4

5

6

Høj-lav-slut-aktiediagram

I kolonner eller rækker i følgende rækkefølge med navne eller datoer som etiketter:

Høje værdier, lave værdier og slutkursværdier, f.eks. :

Dato

Høj

Lav

Slutkurs

1/1/2002

46,125

42

44,063

Eller:

Dato

1/1/2002

Høj

46,125

Lav

42

Slutkurs

44,063

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×