Bruge brevfletning til at oprette en mailformular

Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

Når du vil sende personlige mails til modtagerne på din adresseliste, kan du bruge brevfletning til at oprette meddelelsen. Hver mail indeholder samme type oplysninger, men indholdet i hver mail er alligevel forskelligt. I mails til dine kunder kan hver mail f.eks. gøres personlig, så den henvender sig til hver enkelt kunde med navn. De unikke oplysninger i hver meddelelse kommer fra poster i en datafil, som ofte er et Excel-ark.

Med brevfletning er hver mail desuden en separat forsendelse, hvor hver modtager er den eneste modtager af den pågældende mail. Dette er ikke det samme som at udsende en mail til en gruppe af modtagere eller skjule modtagerne på linjen Bcc (blind carbon copy) i mailen.

I følgende fremgangsmåde vises, hvordan du kan oprette en formular til en mail fra et Word-dokument, ved hjælp af et Excel-ark som datakilde.

Gør et af følgende:

Trin 1: Oprette en datakilde i et Excel-regneark

Hver kolonne i Excel-arket skal have et kolonnenavn, hvilket angiver en kategori af oplysninger. Det kan f.eks. være, at dine kolonnenavne kan være "mailadresse", "navn", "adresse", "by", "stat" og "postnummer". Sørg for, at den første række af celler, der kaldes hovedposten, indeholder navnene på kolonnenavnet. Hver efterfølgende række indeholder én post, f.eks. navn og adresse på en person.

Vigtigt: Sørg for, at dataene er i listeformat. Hver kolonne med data skal have et navn i den første række. Der må ikke være tomme rækker eller kolonner på listen.

 1. Åbn Excel.

 2. I den første række af arket skal du skrive kolonnenavnene til dine modtagere. I den første kolonne skal du f.eks. skrive Mailadresse, i den anden kolonne skal du skrive Fornavn, i den tredje kolonne skal du skrive Efternavn osv.

  Vigtigt: Den første kolonne skal indeholde mailadresserne på modtagerne.

 3. I anden række og de efterfølgende rækker skal du skrive navn og adresseoplysninger for dine modtagere.

 4. Klik på Gem.

 5. Skriv et navn til projektmappen. Husk, hvor i notesbogen arket er placeret, du skal kende placeringen senere.

 6. Gem og luk projektmappen.

  Hvis du ikke lukker Excel-projektmappen, der indeholder listen, eller hvis du åbner den, før du er færdig med brevfletningen, kan du ikke afslutte fletningen.

  Tip: Hvis du vil oprette et Excel-regneark ud fra dit Outlook-adressekartotek, skal du eksportere kontakterne til en tabulatorsepareret tekstfil og derefter åbne tekstfilen i Excel. Du kan finde flere oplysninger under Eksportere eller manuelt arkivere Outlook-elementer.

Trin 2: Oprette et hoveddokument i Word

 1. Åbn Word.

 2. Sørg for, at du har et nyt, tomt dokument åbent.

 3. Tilføj de oplysninger, du vil medtage i din mail, til det nye Word-dokument.

 4. Klik på Styring af brevfletning i menuen Værktøjer.

 5. Under 1. Vælg Dokumenttype, klik på Opret ny, og klik derefter på Standardbrev.

Trin 3: Tilknytte datakilden med hoveddokumentet

 1. I Styring af brevfletning under 2. Vælg modtagerliste skal du klikke på Hent liste og derefter klikke på Åbn datakilde.

 2. Find frem til den projektmappe, du oprettede i trin 1, og klik derefter på OK.

  Hvis en meddelelse beder dig om at åbne projektmappen med et tekstkonverteringsprogram, skal du klikke på OK.

 3. Klik på pilen ud for Åbn dokument i projektmappe, og vælg derefter det ark, som indeholder de adresser, du oprettede i trin 1.

 4. Sørg for, at Hele regnearket vises i feltet Celleområde, og klik derefter på OK.

  Bemærk, at under 3. Indsætte pladsholdere vises der et element for hvert kolonnenavn i din datakilde.

Trin 4: Indsætte pladsholdere i hoveddokumentet

Pladsholdere afgøre, hvor Styring af brevfletning vil flette oplysninger fra din datakilde ind i hoveddokumentet. Hvert kolonnenavn i datakilden er tilgængelig som en pladsholder.

 1. I Styring af brevfletning under 3. Indsætte Pladsholdere skal du klikke på Kontakter.

 2. Træk hver enkelt pladsholder til den korrekte placering i hoveddokumentet.

  Bemærk, at hver pladsholder er omsluttet af vinkeltegn (f.eks. <<Fornavn>>), så du kan skelne pladsholderne fra den almindelige tekst. Disse vinkeltegn vises ikke i det flettede dokument.

  Tip: Du kan flytte en pladsholder i hoveddokumentet ved at markere den og derefter trække den, hvor du vil. Hvis du vil fjerne en pladsholder fra hoveddokumentet, skal du markere den og trykke på Delete.

Trin 5: Filtrere og sortere modtagere (valgfrit)

Du kan bruge Styring af brevfletning til at sende mails til en mindre gruppe af modtagere, f.eks. dem, der bor i en bestemt by eller har et bestemt postnummer. Det gør du ved at vælge filterkriterierne for de modtagere, som du ønsker.

 1. I Styring af brevfletning under 4. Filtrer modtagere skal du klikke på Indstillinger.

 2. Konfigurer de ønskede filtre, og klik derefter på OK.

  Du kan medtage op til seks filterkriterier.

 3. For at sortere filtrerede poster (f.eks. alfabetisk efter efternavn) skal du klikke på Indstillinger under 4. Filtrere modtagere og derefter klikke på fanen Sortér poster.

Trin 6: Gennemse mailen (valgfrit)

Før du udfører brevfletning, kan du få vist et eksempel på dine breve for at sikre, at de ser ud på den måde, som du forventer det.

 1. I Styring af brevfletning under 5. Vis resultater skal du klikke på Vis flettede data Knappen Vis flettede data .

  Bemærk, at oplysningerne for den første post i en datakilde erstatter pladsholderne i hoveddokumentet.

 2. Klik på Næste post.

  Bemærk, at oplysningerne om den næste post vises i hoveddokumentet.

  Tip: For at vise pladsholderne igen skal du klikke på Vis flettede data.

Trin 7: Afslutte fletningen og sende meddelelserne

 1. I Styring af brevfletning under 6. Afslutte fletning skal du klikke på Generer mails.

 2. I feltet Emne skal du skrive den ønskede tekst, dine modtagere skal kunne se i mailens emnelinje.

 3. Klik på Brevfletning til Udbakke.

  Bemærk: Hvis indstillingen Generer mails ikke er tilgængelig, skal du klikke på Indstillinger i Outlook, klikke på Generelt og derefter under Standardprogram klikke på Vælg som standard.

Se også

Oprette en datakilde til en brevfletning

Oprette og udskrive adresseetiketter ved hjælp af brevfletning

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×