Bruge bidragyderindstillinger som webstedsadministrator

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du administrerer et websted, og du vil, at dit team skal kunne bruge Microsoft Office SharePoint Designer 2007 til at bidrage med indhold til webstedet, uden at ødelægge webstedets design, layout eller andet indhold. Med bidragyderindstillinger kan du konfigurere bidragydertilstand, så dit team vil finde det let at udføre deres opgaver, og du kan indstille passende kontrol over de dele af webstedets indhold, som de har tilladelse til at ændre. Bedst af alt for webstedsadministratoren er, at bidragydertilstand er aktiveret som standard, og der kræves ingen konfiguration.

I denne artikel får du en oversigt over, hvordan du som webstedsadministrator anvender bidragyderindstillinger, og hvordan du arbejder med bidragydergrupper og områdetyper.

Hvis du vil vide mere om bidragyderindstillinger skal du se i artiklen Introduktion til bidragyderindstillinger.

Vigtigt: Hvis du skal kunne bruge bidragyderindstillinger, skal dit websted være placeret på en server, der kører enten Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Denne artikel indeholder

Bidragyderindstillinger er aktiveret som standard

Hvordan bruger jeg bidragydergrupper?

Hvad er bidragyder standardgruppen?

Hvordan bruger jeg områdetyper?

Angive en kontakter e-mail-adresse

Nulstil bidragyderindstillinger til standardindstillingerne

Bidragyderindstillinger er aktiveret som standard

Første gang du åbner et SharePoint-websted i Office SharePoint Designer 2007, er bidragyderindstillinger aktiveret som standard. Der kræves ingen konfiguration af webstedsadministratoren, medmindre du vil ændre standardindstillingerne. Bidragyderindstillinger omfatter et sæt standardbidragydergrupper (som har standardindstillinger), som er kædet til standardtilladelsesniveauer i SharePoint, og disse indstillinger har virkning, indtil nogen med tilstrækkelige rettigheder deaktiverer dem.

Når du deaktiverer bidragyderindstillinger, har enhver bruger med tilladelse til at åbne webstedet fuld, ubegrænset adgang til alle funktioner og funktionaliteten i Office SharePoint Designer 2007. Alle bidragyderindstillinger, som du oprettede, findes imidlertid stadig i webstedet, og du kan aktivere bidragyderindstillinger igen på ethvert tidspunkt, for at disse indstillinger skal få virkning igen.

Vigtigt: For at aktivere og deaktivere bidragyderindstillinger skal du mindst have tilladelsen Administrer tilladelser i SharePoint-webstedet. I de fleste tilfælde betyder dette, at du skal være webstedsadministrator.

Aktivere eller deaktivere bidragyderindstillinger

 1. Åbn dit SharePoint-websted i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Bidragyderindstillinger i menuen Websted.

 3. Om nødvendigt, klik på Avanceret for at åbne afsnittet Avanceret.

  Dialogboksen Bidragyderindstillinger

 4. Klik på Deaktiver bidragyderindstillinger, hvis bidragyderindstillinger er aktiveret. Klik på Aktiver bidragyderindstillinger, hvis bidragyderindstillinger er deaktiveret.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Hvordan bruger jeg bidragydergrupper?

I webbrowseren

Som webstedsadministrator er det vigtigt at forstå, at en betydelig del af konfigurationen af bidragydergrupper faktisk udføres på siderne Indstillinger for websted i webbrowseren.

Du tilføjer f.eks. ikke brugere direkte til bidragydergrupper. I stedet er hver bidragydergruppe sammenkædet med et eller flere tilladelsesniveauer i et SharePoint-websted. Et tilladelsesniveau afgør to vigtige faktorer for den bidragydergruppe, som det er sammenkædet med:

 • Hvem er medlem af den bidragydergruppe    Når du tilføjer brugere og grupper til et SharePoint-websted i webbrowseren, skal du tildele dem et tilladelsesniveau. Hvis dette tilladelsesniveau er sammenkædet med en bidragydergruppe i Office SharePoint Designer 2007, bliver disse brugere og grupper dermed medlemmer af den bidragydergruppe. Derfor skal du, hvis du vil fjerne brugere fra en bidragydergruppe, enten fjerne kæden til deres tilladelsesniveau fra bidragydergruppen (dette gøres i Office SharePoint Designer 2007), eller tildele dem et tilladelsesniveau, der ikke er sammenkædet med den bidragydergruppe (dette gøres i webbrowseren).

 • Hvilke tilladelser har bidragydergrupper    Bidragyderindstillinger er ikke en sikkerhedsfunktion. Bidragyderindstillinger er udviklet med henblik på at guide velmenende brugere i den rigtige retning, så de let kan udføre deres opgaver med minimal risiko for at ødelægge webstedet. De bidragyderindstillinger, som du angiver i Office SharePoint Designer 2007 kan ikke tilsidesætte eller erstatte SharePoint-tilladelsesniveauerne. En brugers tilladelsesniveau – ikke hans bidragyderindstillinger – afgør altid den brugers adgangsniveau til et SharePoint-websted. Brugeres bidragyderindstillinger afgør, hvilke redigeringsfunktioner, de kan bruge i Office SharePoint Designer 2007.

Som en webstedsadministrator, der bruger bidragyderindstillinger, kan du i webbrowseren behøve at:

 • Tilføje brugere og grupper og tildele dem et tilladelsesniveau.     Dermed tilhører de enhver bidragydergruppe, der er sammenkædet med det tilladelsesniveau.

 • Ændre hvilket tilladelsesniveau, der er sammenkædet med brugere.     Det tilladelsesniveau kan være sammenkædet med en anden bidragydergruppe.

 • Redigere eksisterende tilladelsesniveauer.     Som webstedsejer kan du vælge, hvilke tilladelser, der er associeret med disse tilladelsesniveauer. Tilladelsesniveauet går altid forud for de sammenkædede bidragydergruppeindstillinger. Bidragyderindstillinger kan ikke tillade brugere at ændre et websted på en måde, som deres tilladelsesniveau ikke tillader. Hvis du f.eks. tillader en bidragydergruppe at oprette sider, kan disse brugere ikke gøre det, medmindre deres tilladelsesniveauer omfatter tilladelsen Tilføj og tilpas sider.

 • Oprette nye tilladelsesniveauer.     Du kan tilføje nye tilladelsesniveauer for at kombinere forskellige tilladelsessæt. Du har måske brugere eller grupper, der kun har behov for adgang til specifikke objekter i webstedet, så du kan give dem de mindst vidtgående tilladelser, der er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver.

Du kan finde links til flere oplysninger om administration af SharePoint-tilladelser i afsnittet Se også.

I Office SharePoint Designer 2007

Bidragydergrupper er brugergrupper, som er tildelt udførelsen af en bestemt opgave i webstedets opdateringsproces – f. eks. indholdsforfattere og webdesignere. Du kan anvende bidragyderindstillinger til at oprette forskellige sæt af redigeringsbegrænsninger for forskellige bidragydergrupper, men grupperne skal først være sammenkædet med SharePoint-tilladelsesniveauer.

Der er tre standardbidragydergrupper: Webstedsadministrator, Webdesignere og Indholdsforfattere. Disse bidragydergrupper er sammenkædet med henholdsvis tilladelsesniveauerne Fuld kontrol, Design og Bidrage.

Standardbidragydergrupper vist i dialogboksen Bidragyderindstillinger

Du har f.eks. en webdesigner, som har adgang til at ændre dit SharePoint-websted med tilladelsesniveauet Design. Som standard bruger denne webdesigner Office SharePoint Designer 2007 som medlem af bidragydergruppen Webdesignere. Det er fordi bidragydergruppen Webdesignere er sammenkædet med tilladelsesniveauet Design. På samme måde tilhører en webstedsadministrator, som har tilladelsesniveauet Fuld kontrol i Windows SharePoint Services 3.0, gruppen Webstedsadministrator i Office SharePoint Designer 2007.

Tilladelsesniveau vist sammenkædet en bidragydergruppe

Du finder måske ud af, at standardbidragydergrupperne er alt, hvad du behøver, eller du ønsker måske at oprette flere bidragydergrupper. Du ønsker måske f.eks. at have to forskellige Webdesignere-grupper, en med alle de normale tilladelser, og en uden muligheden for at oprette eller ændre mastersider. For at gøre dette, opretter du den nye bidragydergruppe i Office SharePoint Designer 2007 og giver den et navn – f. eks. Begrænset designer. Du behøver måske at oprette et nyt SharePoint-tilladelsesniveau – f. eks. Designbegrænset – idet tilladelsesniveauet Design allerede er sammenkædet med bidragydergruppen Webdesignere. Derefter sammenkæder du den nye bidragydergruppe med det nye SharePoint-tilladelsesniveau og konfigurerer redigeringsbegrænsningerne for bidragydergruppen.

Windows SharePoint Services 3.0 er fleksibelt med hensyn til oprettelse af nye tilladelsesniveauer. Hvis du løber tør for tilgængelige niveauer, kan du ganske enkelt oprette et nyt niveau. Da hvert SharePoint-tilladelsesniveau kun kan sammenkædes med en bidragydergruppe, kan du behøve at oprette nye tilladelsesniveauer, hvis du tilføjer mange nye bidragydergrupper.

Du kan oprette nye bidragydergrupper eller redigere eksisterende. Du kan finde yderligere oplysninger finder i artiklen oprette en bidragydergruppe.

Toppen af siden

Hvad er standardbidragydergruppen?

Den første gang du åbner et websted i Office SharePoint Designer 2007 og derefter åbner dialogboksen Bidragyderindstillinger (menuen Websted), ser du at Indholdsforfattere vises som standardbidragydergruppen. Hvad betyder dette?

Som du allerede ved, tildeles alle brugere og grupper i et SharePoint-websted tilladelsesniveauer i Windows SharePoint Services 3.0. Tilladelsesniveauerne sammenkædes derefter med bidragydergrupper. Lad os antage, at der er en bruger, hvis tilladelsesniveau ikke er sammenkædet med en bidragydergruppe. Når denne bruger åbner webstedet i Office SharePoint Designer 2007, tilhører denne bruger automatisk standardgruppen. Dette betyder, at når Bidragyderindstillinger aktiveres, får hver bruger et sæt redigeringsbegrænsninger, uanset om du sammenkæder deres tilladelsesniveau med en bidragydergruppe.

Hvorfor er bidragydergruppen Indholdsforfattere standardgruppen i Office SharePoint Designer 2007? Fordi gruppen Indholdsforfattere som standard har mindst adgang til funktionerne i Office SharePoint Designer 2007. Så selvom brugere, som ikke er sammenkædet med nogen bidragydergruppe, åbner webstedet til redigering, får de kun begrænset adgang. Dette minimerer risikoen for, at nogen kommer til at ødelægge webstedet. At have en standardbidragydergruppe gør det også lettere for dig at konfigurere bidragyderindstillinger, da du ikke behøver at sammenkæde alle tilladelsesniveauerne i dit websted med en bidragydergruppe.

Du kan ændre standardgruppen. Men før du gør dette, skal du bede dig selv, hvis ændringen negativt ikke påvirker opdateringsprocessen dit websted. Husk på, at indstillingerne for Bidragydergruppe af standardgruppen redigeringsbegrænsninger, der henter brugere uden for en bidragydergruppe. Hvis du vil lære at ændre, hvilke bidragydergruppe der standardgruppen, skal du se i artiklen oprette en bidragydergruppe.

Toppen af siden

Hvordan anvender jeg områdetyper?

Mastersider indeholder indholdspladsholdere, der definerer hvor på en side, brugere kan gøre ændringer. Områderne inde i indholdspladsholdere kaldes indholdsområder. Med bidragyderindstillinger kan du oprette områdetyper, og derefter tildele en områdetype til et indholdsområde. En områdetype angiver f.eks., at brugere kun kan tilføje tekst til et indholdsområde. Anvendt sammen med mastersider gør bidragyderindstillinger det muligt for en webstedsejer at definere, ikke blot hvor på en side ændringer kan gøres, men også hvilke typer af ændringer, der kan gøres der.

Vi kan f.eks. antage, at gruppen Indholdsforfattere regelmæssigt skal opdatere oplysninger på sider i dit SharePoint-websted. Du kan oprette specifikke indholdsområder på sider, hvor indholdsforfatterne kan tilføje indhold. De resterende områder på siden kan ikke redigeres, og således kan brugere ikke komme til at ændre design, layout eller typografi.

Der er tre standardområdetyper i Office SharePoint Designer 2007 – Kun tekst, Tekst og billeder og Tekst, layout og billeder.

Administrere områdetyper

Du kan bruge områdetyper til at styre, hvilken type indhold, som brugere kan tilføje til områder på en side. Du vil f.eks. begrænse brugere fra at tilføje tabeller til en side. Du kan så ændre indstillingerne for områdetypen Tekst, layout og billeder, så brugere ikke kan oprette tabeller.

Når du opretter en ny områdetype, arves redigeringsbegrænsningerne i alle fire kategorier – Redigering, Formatering, Billeder og SharePoint – som standard fra en brugers bidragydergruppes indstillinger. Alle indstillingerne for indstilling af redigeringsbegrænsninger i dialogboksen Områdeindstillinger bliver først tilgængelige, når du har valgt at tilsidesætte indstillingerne for bidragydergruppe. Dette er den virkelige grund til at bruge områdetyper: at tilsidesætte indstillingerne for en eller flere bidragydergrupper på specifikke områder på siden. Med områdetyper kan webstedsadministratoren udøve detaljeret kontrol over hvilken type indhold, der kan føjes til indholdsområder af hvilke bidragydergrupper.

Toppen af siden

Angive en e-mail-adresse til kontaktperson

Når du som webstedsadministrator opretter bidragydergrupperne og områdetyperne til dit websted, skal du afveje behovet for enkel administration med behovet for at indstille redigeringsbegrænsninger, så brugere kan udføre deres opgaver, men uden at ødelægge webstedet. For alle websteder er det vigtigt at følge princippet om minimale privilegier: Du vil at bidragydere skal have mindst mulig adgang til funktioner i Office SharePoint Designer 2007, men stadig være i stand til at udføre deres opgaver.

Hvis grupper, der arbejder i bidragydergrupper eller med områdetyper, opdager, at en bidragyderindstilling forhindrer dem i at udføre deres opgave, er det vigtigt, at de ved, hvem de skal kontakte. Du skal angive mindst en e-mail-adresse til kontaktperson for et websted. Helst skal hver kontaktperson have tilstrækkelige rettigheder (normalt Fuld kontrol) til at ændre bidragyderindstillingerne for webstedet, om nødvendigt. Når brugere ser deres bidragyderindstillinger, kan de kontakte webstedsadministratoren gennem at klikke på linket Kontakt webstedsadministratoren i opgaveruden Bidragyder. Brugere kan også se webstedsadministratorens e-mail-adresse gennem at klikke på Bidragyderindstillinger i menuen Websted.

 1. Klik på Bidragyderindstillinger i menuen Websted.

 2. Skriv den fulde e-mail-adresse til kontaktpersonen i boksen E-mail-adresse på kontaktperson – f.eks. nogen@eksempel.com. Hvis du skriver mere end en adresse, skal du huske at adskille adresserne med semikolon.

 3. Klik på OK.

Toppen af siden

Nulstille bidragyderindstillinger til standardindstillingerne

Hvis du vælger at nulstille bidragyderindstillingerne til standardindstillingerne, slettes alle bidragydergrupper og områdetyper, som du har oprettet eller brugertilpasset, og de kan ikke genoprettes.

 1. Klik på Bidragyderindstillinger i menuen Websted, og klik derefter på Nulstil bidragyderindstillinger til standard.

 2. Klik på Ja, når den følgende meddelelse vises.

  En meddelelse spørger, om du vil fjerne alle bidragyderindstillingerne

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×