Bruge Udtryksgenerator

Du kan bruge Udtryksgenerator som en hjælp til at bygge udtryk. Udtryksgenerator giver nem adgang til navnene på de felter og kontrolelementer, der findes i databasen, og til mange af de indbyggede funktioner, du kan bruge i udtryk.

Denne artikel indeholder

Om Udtryksgenerator

Starte Udtryksgenerator fra en tabel

Starte Udtryksgenerator fra en formular eller rapport

Starte Udtryksgenerator fra en forespørgsel

Om Udtryksgenerator

Du kan bruge Udtryksgenerator til opslag og til at indsætte komponenter i et udtryk, når du har problemer med at huske id-navne, f.eks. felter, tabeller, formularer og forespørgsler samt funktionsnavne og -argumenter.

Du kan bruge Udtryksgenerator til at oprette et nyt udtryk, eller du kan vælge ud fra nogle eksisterende udtryk, herunder udtryk til visning af sidetal, dags dato og dato og klokkeslæt.

Du kan starte Udtryksgenerator fra de fleste steder i Microsoft Office Access 2007, hvor du kan skrive udtryk manuelt, f.eks. egenskaben Kontrolelementkilde for et kontrolelement eller egenskaben Valideringsregel for et tabelfelt. Hvis du kan se knappen Generer Knappen Generator , kan du som hovedregel klikke på den for at starte Udtryksgenerator.

Udtryksgenerator

1. Udtryksboks

Den øverste del af værktøjet indeholder en udtryksboks, hvor du opretter udtrykket. Du kan skrive udtrykket manuelt i boksen, eller du kan vælge elementer fra de trekolonner i den nederste del af Udtryksgenerator og derefter føje dem til udtryksboksen. Du tilføjer et element ved at dobbeltklikke på det og klikke på Sæt ind.

2. Operatorknapper

I den midterste del af Udtryksgenerator vises nogle knapper, der kan bruges til at indsætte almindelige aritmetiske og logiske operatorer i udtrykket. Du kan indsætte en operator i udtryksboksen ved at klikke på den relevante knap. Hvis du vil have vist en længere liste over de operatorer, du kan bruge i udtryk, skal du klikke på mappen Operatorer i den venstre kolonne, der indeholder udtrykselementer, og derefter klikke på den ønskede kategori i den midterste kolonne. I den højre kolonne vises derefter alle de operatorer, der er tilgængelige i den valgte kategori. Du kan indsætte en operator ved at dobbeltklikke på den.

3. Udtrykselementer

Den nederste del består af tre kolonner:

 • I den venstre kolonne vises mapper, som indeholder lister over de tabeller, forespørgsler, formularer og rapporter, der findes i databasen, og der vises de tilgængelige indbyggede funktioner, brugerdefinerede funktioner, konstanter, operatorer og almindelige udtryk.

 • I den midterste kolonne vises bestemte elementer eller kategorier for den mappe, du har markeret i den venstre kolonne. Hvis du f.eks. har klikket på Indbyggede funktioner i venstre kolonne, vises en liste over funktionskategorier i den midterste kolonne.

 • I den højre kolonne vises værdierne for de elementer, du har markeret i den venstre og den midterste kolonne. Hvis du f.eks. klikker på Indbyggede funktioner i den venstre kolonne og derefter klikker på en funktionskategori i den midterste kolonne, vil alle de indbyggede funktioner for den markerede kategori blive vist i den højre kolonne.

Du kan oprette et udtryk ved at skrive tekst i udtryksboksen og indsætte elementer fra de andre områder i Udtryksgenerator. Du kan f.eks. klikke i kolonnen nederst til venstre for at få vist objekterne i databasen ud over de tilgængelige funktioner, konstanter, operatorer og almindelige udtryk. Når du klikker på et element i venstre kolonne, vil indholdet af de andre kolonner blive ændret efter det valgte. Når du f.eks. dobbeltklikker på Tabeller i den venstre kolonne og derefter klikker på navnet på en tabel, viser den midterste kolonne felterne i tabellen. Når du dobbeltklikker på Funktioner i den venstre kolonne og derefter klikker på Indbyggede funktioner, viser den midterste kolonne alle funktionskategorierne, og den højre kolonne viser alle funktionerne for disse kategorier. Når du dobbeltklikker på en funktion for at indsætte den i udtrykket, vises funktionen og den tekst, der angiver de krævede argumenter for funktionen, som pladsholdertekst i udtryksboksen. Hvis du f.eks. dobbeltklikker på funktionen IIf, tilføjes følgende i udtryksboksen:

IIf («udtryk», «sanddel», «falskdel»)

Du skal erstatte teksten «udtryk», «sanddel» og «falskdel» med de faktiske argumentværdier. Det kan du gøre direkte i udtryksboksen ved at klikke på de enkelte pladsholdere og derefter enten skrive argumentet eller vælge argumentet ved hjælp af de tre udtrykselementlister.

Hvis du dobbeltklikker på to eller flere funktioner efter hinanden, f.eks. funktionen IIf og derefter funktionen Rund, tilføjes begge funktioner i udtryksboksen, adskilt af pladsholderen «Udtryk»:

IIf («udtryk», «sanddel», «falskdel») «Udtryk» Rund («tal», «præcision»)

Ud over at erstatte pladsholderne for funktionsargumenter skal du erstatte pladsholderen «Udtryk» med en operator, før det overordnede udtryk bliver gyldigt.

Når du indsætter et id (navnet på et tabelfelt eller et kontrolelement) i dit udtryk, indsætter Udtryksgenerator kun de dele af id'et, der kræves i den aktuelle kontekst. Hvis du f.eks. starter Udtryksgenerator fra egenskabsarket for en formular med navnet Kunder og derefter indsætter et id for egenskaben Synlig for formularen i udtrykket, vil Udtryksgenerator kun indsætte egenskabsnavnet Synlig. Hvis du bruger udtrykket uden for konteksten af formularen, skal du angive det fulde id: Formularer![Kunder].Synlig.

Toppen af siden

Starte Udtryksgenerator fra en tabel

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det felt, du vil ændre, i kolonnen Feltnavn.

 3. Klik på fanen Generelt under Feltegenskaber.

 4. Klik på den egenskab, der skal indeholde udtrykket, og klik derefter på knappen Generer Knappen Generator ud for egenskaben.

Toppen af siden

Starte Udtryksgenerator fra en formular eller rapport

 1. Højreklik på den formular eller rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Højreklik på det kontrolelement, du vil ændre, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

 3. Find den egenskab, der skal indeholde udtrykket, i egenskabsarket, og klik derefter på knappen Generer Knappen Generator ud for egenskaben.

Toppen af siden

Starte Udtryksgenerator fra en forespørgsel

 1. Højreklik på den forespørgsel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på den celle i forespørgselsgitteret, som skal indeholde udtrykket. Du kan f.eks. klikke på cellen Kriterier for den kolonne, hvor du vil angive kriterier, eller du kan klikke på cellen Felt for den kolonne, hvor du vil oprette et beregnet felt.

 3. Klik på Generator i gruppen Konfiguration af forespørgsel på fanen Design.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×