Bruge Udtryksgenerator

Bruge Udtryksgenerator

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Udtryk bruges i mange forskellige sammenhænge i Access og ligner formler i Excel. Udtryksgenerator giver nem adgang til navnene på felterne og kontrolelementerne i din database og til mange af de indbyggede funktioner, der er tilgængelige for dig, når du skriver udtryk. Du kan bruge så mange eller få af disse funktioner, som du vil, afhængigt af dine egne behov eller præferencer.

I denne artikel

Hvorfor bruge Udtryksgenerator?

Værktøjer til at hjælpe dig med at angive udtryk

Oversigt over Udtryksgenerator

Hvorfor bruge Udtryksgenerator?

Udtryk består af funktioner, operatorer, konstanter og id'er (for eksempel navne på felter, tabeller, formularer og forespørgsler). Udtryksgenerator kan du nemt søge efter og indsætte disse komponenter og dermed kan skrive udtryk hurtigt og præcist. Desuden Udtryksgenerator hjælper dig med at afgøre, hvilke komponenter er relevante for den kontekst, hvor du skriver udtrykket.

Du kan bruge Udtryksgenerator til at oprette et nyt udtryk, eller du kan vælge fra færdige udtryk, herunder udtryk til visning af sidetal, dags dato og den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

Du kan også starte Udtryksgenerator fra de fleste af de steder, hvor du ville skrive et udtryk manuelt, for eksempel egenskaben Kontrolelementkilde for et kontrolelement eller egenskaben Valideringsregel for et tabelfelt. Tommelfingerreglen er, at hvis du kan se knappen Byg Knapflade , når du klikker i et egenskabsfelt, eller hvis du ser ordet udtryk i en menu, kan du klikke på det for at starte Udtryksgenerator.

Værktøjer til at hjælpe dig med at angive udtryk

Access indeholder værktøjer, der gør det lettere at angive udtryk hurtigere og mere præcist. Disse værktøjer fås ikke kun i Udtryksgenerator, men også i egenskabsarket og de fleste andre steder, hvor du kan angive udtryk.

IntelliSense og Hurtige tip

Så snart du begynder at skrive et id eller funktionsnavn, viser IntelliSense en rullemenu med mulige værdier. Du kan fortsætte med at skrive, eller du kan dobbeltklikke på den korrekte værdi på listen for at føje den til udtrykket. Alternativt kan du bruge pil op og pil ned til at vælge den ønskede værdi og derefter trykke på tabulatortasten eller Enter for at tilføje den i udtrykket. Hvis du for eksempel begynder at skrive ordet "Format", viser IntelliSense-listen alle funktioner, der begynder med "Format".

Tip!:  Tryk på Esc for at skjule IntelliSense-rullelisten. Tryk på Ctrl + mellemrumstasten for at vise den igen.

Når IntelliSense-listen er synlig, vises der en kort beskrivelse, eller tip, til højre for det aktuelt markerede element. Det første element på listen er valgt som standard, men du kan vælge et hvilket som helst element på listen for at få vist dets tip. Tippet kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad en funktion gør, eller hvilken type kontrolelement eller egenskab elementet er.

I følgende illustration vises IntelliSense-listen og et tip.

IntelliSense-rullelisten og et tip.

1. IntelliSense viser de mulige funktioner og andre id'er, mens du skriver et udtryk.

2. Det hurtige tip viser en kort beskrivelse af det markerede element.

Hurtig information og hjælp

Når du skriver en funktion i et udtryk, viser funktionen Hurtig information funktionens syntaks, så du kan se, præcist hvilke argumenter funktionen kræver. Valgfrie argumenter vises i kantede parenteser ([]). Når der vises Hurtig information, kan du klikke på funktionsnavnet for at åbne et emne i Hjælp med flere oplysninger.

Hurtig information vises for en funktion.

1. Hurtig information viser funktionens syntaks. Klik på funktionsnavnet for at åbne et emne i Hjælp, som indeholder oplysninger om funktionen.

2. Valgfrie argumenter vises i kantede parenteser. Det argument, du er i gang med at skrive, vises med fed tekst.

Vigtigt!:  Du må ikke forveksle de kantede parenteser, som indikerer valgfrie argumenter, med de kantede parenteser, der omgiver id'erne i det faktiske udtryk.

Oversigt over Udtryksgenerator

I mange tilfælde vil de værktøjer, som er angivet i forrige afsnit, være nok til at hjælpe dig med at angive dit udtryk. Du kan dog også drage fordel af andre værktøjer, som Udtryksgenerator indeholder, sådan som det er beskrevet i dette afsnit.

Følgende illustration fremhæver de overordnede dele af Udtryksgenerator:

Dialogboksen Udtryksgenerator

1. Instruktioner og link til Hjælp    Hent oplysninger om den kontekst, hvori du skriver udtrykket.

2. Udtryksfelt    Skriv udtrykket her, eller tilføj udtrykselementer ved at dobbeltklike på elementer på elementlisterne nedenunder.

Bemærk!:  Hvis elementlisterne (elementerne 3, 4 og 5) ikke vises, skal du klikke på Mere >> til højre for udtryksfeltet.

3. Listen Udtrykselementer    Klik på en elementtype for at få vist dens kategorier på listen Udtrykskategorier.

4. Listen Udtrykskategorier    Klik på en kategori for at få vist dens værdier på listen Udtryksværdier. Hvis der ikke er nogen værdier på listen Udtryksværdier, skal du dobbeltklike på kategorielementet for at tilføje det i udtryksfeltet.

5. Listen Udtryksværdier    Dobbeltklik på en værdi for at føje den til udtryksfeltet.

6. Hjælp og oplysninger om den markerede udtryksværdi    Klik på det link, der eventuelt vises, for at få vist hjælp til den markerede udtryksværdi.

Udtryksfelt

Den øverste del af Udtryksgenerator indeholder et felt, hvor du kan konstruere dit udtryk. Du kan skrive udtrykket i feltet manuelt, idet du bruger IntelliSense og de øvrige værktøjer, der er beskrevet i forrige afsnit. Eller hvis du ønsker det, kan du bruge de tre elementlister under feltet til at vælge og tilføje elementer.

Bemærk!:  Hvis de tre lister ikke vises i den nederste del af Udtryksgenerator, skal du klikke på Mere >> i højre side af Udtryksgenerator.

Elementer, kategorier og værdier for udtryk

Når den nederste del af udtryksgeneratoren vises, indeholder den tre lister, hvorfra du kan vælge elementer til dit udtryk.

 • Listen Udtrykselementer viser de elementer på øverste niveau, du kan bruge til at oprette dit udtryk, f.eks. databaseobjekter, funktioner, konstanter, operatorer og almindeligt anvendte udtryk. Indholdet af listen varierer afhængigt af konteksten. Hvis du f.eks. skriver et udtryk i egenskaben Kontrolelementkilde i en formular, indeholder listen andre elementer, end hvis du skriver et udtryk i egenskaben Valideringsregel for en tabel.

 • Listen Udtrykskategorier indeholder bestemte elementer eller kategorier over elementer for det element, du har markeret på listen Udtrykselementer. Hvis du f.eks. klikker på Indbyggede funktioner på listen Udtrykselementer, vises der funktionskategorier på listen Udtrykskategorier.

 • Listen Udtryksværdier viser de eventuelle værdier for de elementer og kategorier, du har valgt på listerne til venstre og i midten. Hvis du f.eks. klikker på Indbyggede funktioner på listen til venstre og derefter klikker på en funktionskategori på listen i midten, viser listen Udtryksværdier alle de indbyggede funktioner for den valgte kategori.

Føje et element til et udtryk ved hjælp af elementlisterne

 1. Klik på et element på listen Udtrykselementer. Hvis du f.eks. vil indsætte en indbygget funktion, skal du udvide Funktioner og derefter klikke på Indbyggede funktioner.

  Listerne i midten og til højre opdateres for at vise de relevante værdier.

 2. Klik eventuelt på en kategori på listen i midten. I dette eksempel skal du klikke på Programflow.

  Listen til højre opdateres med de relevante værdier.

 3. Dobbeltklik på et element på listen til højre. I dette eksempel skal du dobbeltklikke på IIf.

  Access tilføjer elementet i udtryksfeltet. I dette eksempel tilføjer Access IIf ( <<udtryk>>; <<sanddel>>; <falskdel>).

 4. Erstat eventuelle pladsholdere med gyldige argumentværdier. Pladsholdertekst er angivet med vinkelparenteser (<< >>). I dette eksempel er pladsholderne <<udtryk>>, <<sanddel>> og <<falskdel>>.

  • Klik på pladsholderen i udtryksfeltet, og skriv argumentet manuelt, eller vælg et element på elementlisterne.

   Tip!:  Hvis du vil have vist et emne i Hjælp, som indeholder flere oplysninger om gyldige argumenter til funktionen, skal du markere funktionen på listen Udtryksværdier og derefter klikke nederst i Udtryksgenerator.

 5. Hvis udtrykket indeholder andre elementer, er de muligvis adskilt af pladsholderen <<Udtryk>>. Du skal erstatte denne pladsholder med en operator, før det samlede udtryk er gyldigt.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×