Bruge PowerShell til at administrere Office 365-grupper – hjælp til administratorer

Grupper i Office 365 er beregnet til at blive oprettet og administreret af administratorer og slutbrugere. Hvis du, den globale administrator, har brug for at udføre massehandlinger, konfigurere globale indstillinger eller vil overvåge gruppeaktivitet fra kommandolinjen, kan du bruge Windows PowerShell og følgende cmdlet'er til at udføre disse opgaver. Se Få mere at vide om grupper for at læse mere om grupper i Office 365.

Hvis du er ny bruger af Windows PowerShell, skal du se Scripting med Windows PowerShell.

Nye cmdletter for Office 365-grupper

Følgende cmdletter er for nylig gjort tilgængeligt for Office 365-grupper. Hvis du ikke kan bruge disse, er dit Office 365-abonnement ikke blevet opdateret med denne funktionalitet endnu. Se Meddelelsescenter og Roadmap til Office 365.

Navn på cmdlet

Beskrivelse

Get-UnifiedGroup

Brug denne cmdlet til at søge efter eksisterende Office 365-grupper og få vist egenskaber for gruppeobjektet.

Set-UnifiedGroup

Opdater egenskaberne for en bestemt Office 365-gruppe.

New-UnifiedGroup

Opret en ny Office 365-gruppe. Denne cmdlet indeholder et minimalt sæt af parametre til at angive værdier: Brug Set-UnifiedGroup efter oprettelse af den nye gruppe for udvidede egenskaber.

Remove-UnifiedGroup

Slet en eksisterende Office 365-gruppe.

Get-UnifiedGroupLinks

Hent oplysninger om medlemskab og ejer for en Office 365-gruppe.

Add-UnifiedGroupLinks

Føj medlemmer og ejere til en eksisterende Office 365-gruppe.

Remove-UnifiedGroupLinks

Fjern ejere og medlemmer fra en eksisterende Office 365-gruppe.

Overfør dine distributionsgrupper (distributionslister) til Office 365-grupperne

Hvis du har distributionsgrupper, som du vil have skal omfatte alle funktionerne og funktionaliteten i Office 365-grupper, kan du opdatere dine distributionsgrupper til Office 365-grupper. Se disse emner for at få flere oplysninger:

Opret et link til dine retningslinjer for brug af Office 365-grupper

Brug Azure Active Directory PowerShell til at styre brugerne til organisationens retningslinjer for brug af Office 365-grupper. Se Azure Active Directory-cmdlet'er til konfiguration af gruppeindstillinger, og følg trinnene i Opret indstillinger på mappeniveau for at definere linket til retningslinjerne for brug. Når du kører AAD-cmdlet'en, får brugerne vist et link til din organisations retningslinjer for brug, når de opretter eller redigerer en gruppe i Outlook.

Opret en ny gruppe med linket retningslinjer for anvendelse

Klik på Retningslinjer for anvendelse af gruppe for at se din organisations retningslinjer for Office 365-grupper

Opret klassificeringer for Office-grupper i organisationen

Du kan oprette klassificeringer, som brugerne i organisationen kan angive, når de opretter en Office 365-gruppe. Du kan f.eks. give brugerne tilladelse til at angive "Standard", "Hemmelig" og "Strengt fortroligt" på grupper, de opretter. Gruppeklassificeringer angives ikke som standard, og du skal oprette dem, før dine brugere kan angive dem. Brug Azure Active Directory PowerShell til at styre brugerne til organisationens retningslinjer for brug af Office 365-grupper. Se Azure Active Directory-cmdlet'er til konfiguration af gruppeindstillinger, og følg trinnene i Opret indstillinger på mappeniveau for at definere klassificeringen af Office 365-grupperne.

Når du kører ovenstående Azure Active Directory-cmdlet for at angive din klassificering, skal du køre cmdlet'en Set-UnifiedGroup, hvis du vil angive klassificeringen for en bestemt gruppe.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Eller du kan oprette en ny gruppe med en klassificering.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Se Brug af PowerShell med Exchange Online og Opret forbindelse til Exchange Online PowerShell for at få mere at vide om at bruge Exchange Online PowerShell.

Når disse indstillinger er aktiveret, vil gruppeejeren kunne vælge en klassificering fra rullelisten i Outlook på internettet og Outlook og gemme den fra gruppesiden Rediger.

Vælg klassifikation for Office 365-gruppe

Tillad, at brugerne kan sende på vegne af Office 365-gruppen

Hvis du vil aktivere dine Office 365-grupper til "Send som", skal du bruge cmdlet'erne Tilføj RecipientPermission og Get-RecipientPermission for at konfigurere dette. Når du aktiverer denne indstilling, kan brugere af Office 365-gruppen bruge Outlook eller Outlook på internettet til at sende og svare på mail på vegne af Office 365-gruppen. Brugerne kan gå til gruppen, oprette en ny mail og ændre feltet "Send som" til gruppens mailadresse.

Bemærk: Du skal føje gruppemailadressen til Cc-feltet, når du skriver "send som"-mailen, så meddelelserne vises i gruppesamtalerne.

På nuværende tidspunkt er det kun muligt at opdatere postkassepolitikken via Windows PowerShell.

 • Brug denne kommando til at angive gruppealiasset.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Brug denne kommando til at angive brugeraliasset.

  $userAlias = "User"
 • Brug denne kommando til at videreføre gruppealiasset til cmdlet'en Get-Recipient for at få modtageroplysningerne.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Derefter skal navnet på den tilsigtede modtager (gruppenavn) videreføres til cmdlet'en Add-RecipientPermission. Det brugeralias, som Send som-tilladelsen gives til, bliver tildelt parameteren -Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Når cmdlet'en udføres, kan brugerne gå til Outlook eller Outlook på internettet for at sende som gruppe ved at tilføje gruppemailadressen i feltet Fra.

Administrer ekstern deling for grupper af Office 365-gruppewebsteder

Alle SharePoint-websteder, der er en del af en Office 365-gruppe, har som standard angivet delingsindstillingen Tillad kun deling med eksterne brugere, der allerede findes i organisationens adressekartotek. Hvis du vil ændre denne indstilling, kan du bruge Windows PowerShell-cmdlet'en Set-SPOSite.

Eksempel:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability -ExternalUserSharingOnly 

Dette eksempel opdaterer egenskaberne for ekstern deling for gruppen af websteder "https://contoso.sharepoint.com/sites/site1", så der tillades deling med godkendte eksterne brugere. Denne cmdlet udføres straks.

Brug Windows PowerShell-cmdlet'en Get-SPOSite til at få vist den eksisterende indstilling for deling.

Eksempel:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Du kan finde detaljerede oplysninger om disse cmdlet'er og deres parametre i Windows PowerShell, i Set-SPOSite og Get-SPOSite.

Tilføj kvoteindstilling for gruppewebsteder

Hvis du vil administrere lagerplads i Office 365-grupper og angive kvoter for, hvor meget plads, der tildeles grupper, skal du bruge cmdlet'en Get-SPOSite til at angive en kvote for et gruppewebsted. På nuværende tidspunkt er det kun muligt at opdatere postkassepolitikken via Windows PowerShell. Følgende eksempel henter og angiver kvotelagerplads for et websted i Contoso-domænet.

 1. Kør denne kommando for at hente kvotedetaljer for et gruppewebsted:

  Get-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -detailed |fl
 2. Kør denne kommando for at angive kvoter for webstedet:

  Bemærk: Før du bruger kommandoen Set-SPOSite, skal din lagerstyring for gruppen af websteder indstilles til Manuel, og der må ikke bruges puljelagring. Få mere at vide under Administrer lagergrænser for grupper af websteder.

  Set-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -StorageQuota 3000 -StorageQuotaWarningLevel 2000

Kontrollér, at den angivne handling fungerede, ved at køre cmdlet'en Get-SPOSite igen og ved at bekræfte, at lagerkvoten er blevet opdateret. Sørg for at skifte lagerstyringen for gruppen af websteder tilbage til Automatisk, hvis dette var den oprindelige indstilling.

Gruppefoto-cmdletter

Navn på cmdlet

Beskrivelse

Get-UserPhoto

Bruges til at vise oplysninger om det brugerbillede, der er knyttet til en konto. Brugerbilleder gemmes i Active Directory.

Set-UserPhoto

Bruges til at knytte et brugerbillede til en konto. Brugerbilleder gemmes i Active Directory.

Remove-UserPhoto

Fjern fotoet for en Office 365-gruppe.

Kontrollér oprettelse af grupper i Office 365

Du kan finde oplysninger om at styre oprettelse af Office 365-grupper i Administrer Office 365 oprettelse af grupper

Få flere oplysninger

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×