Office
Log på

Bruge HTML-editoren

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Funktionen HTML-editor i Microsoft Office SharePoint Server 2007 er en RTF-editor med fuld funktionalitet. Du kan anvende formateringstypografier på tekst eller indholdselementer ved at bruge værktøjslinjen HTML-editor. Du kan indsætte elementer, f.eks. tabeller og lister, ved hjælp af knapperne på værktøjslinjen. Du kan søge i indhold og kontrollere stavningen af indhold fra værktøjslinjen. Du kan også få adgang til alle disse funktioner ved hjælp af tastaturet.

Hvad vil du foretage dig?

Indsætte og redigere tekst

Markér tekst eller HTML-elementer og anvende formatering eller brugerdefinerede typografier

Indsætte og redigere tabeller og andre HTML-elementer

Bruge HTML-kilde redigeringstilstand

Indsætte og redigere tekst

HTML-editoren vises måske indføjet, eller den vises i en websidedialogboks i et nyt vindue. Du kan skrive direkte i HTML-editorvinduet på samme måde som i andre tekstredigeringsprogrammer. Teksten vises i HTML-editoren med samme layout som på den udgivne side. Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når HTML-editoren vises indføjet.

Kopiere og indsætte

Kopiering og indsætning af tekst fungerer på samme måde som i andre RTF-editorer, men med den forskel, at HTML-editoren har indsætningsindstillinger.

Når du indsætter tekst fra Udklipsholder, og denne tekst er formateret, vises menuen Indstillinger for Sæt ind. Menuen Indstillinger for Sæt ind indeholder følgende indstillinger:

 • Fjern indbyggede typografier      Denne indstilling fjerner eventuelle indbyggede typografier fra den indsatte tekst. Formatering, som ikke er en del af en indbygget typografi, forbliver intakt.

 • Bevar kun tekst      Denne indstilling fjerner eventuelle indbyggede typografier og formatering fra den indsatte tekst.

 • Bevar indbyggede typografier      Med denne indstilling forbliver alle indbyggede typografier og formatering intakt i den indsatte tekst.

Søge efter tekst i indhold

Du kan søge efter tekst i dit indhold ved at klikke på knappen Søg Knapflade . Når du klikker på knappen Søg, vises en i boksen Søg, sammen med knappen Find næste. Skriv den tekst, du vil søge efter, i boksen Søg, og klik derefter på Find næste. Hvis der opstår den tekst, du har skrevet i boksen Søg i det indhold, som du redigerer, fremhæves den første forekomst af teksten i elementets indhold. Klik på Find næste igen for at søge efter den næste forekomst.

Bemærk!: Hvis du bevæger markøren ud af boksen Søg, begynder kommandoen Søg at søge efter det pågældende indhold der, hvor markøren er placeret, når du klikker på Find næste, og søgningen fortsættes ikke i indholdet, når den er afsluttet. Du kan sikre dig, at alt indhold bliver gennemsøgt, ved at undlade at fjerne markøren fra boksen Søg, når du klikker på Find næste.

Bemærk!: Søgefunktioner er ikke tilgængelige, når HTML-editoren vises indføjet.

Kontrollere teksten for stavefejl

Du kan kontrollere teksten for stavefejl ved at klikke på knappen Stavekontrol Knapflade på værktøjslinjen. Når du klikker på knappen Stavekontrol, et nyt vindue åbnes og viser mulige stavefejl, sammen med forslag til rettelse af dem.

Tastaturgenvejen til at køre stavekontrol, skal du trykke på F7.

Bemærk!: Stavekontrolfunktioner er ikke tilgængelige, når HTML-editoren vises indføjet.

Toppen af siden

Markere tekst eller HTML-elementer og anvende formatering eller brugerdefinerede typografier

Når du vil ændre udseendet af tekst på en side, kan du bruge formatering og typografier.

Typografier er foruddefinerede sæt af formateringsindstillinger, som du kan anvende, som om det var én formateringsindstilling. Du kan f.eks. have en foruddefineret typografi, Titler på artikler, som angiver en fed skrifttype med 14 punkter inden for Arial-skrifttypefamilien med en rødbrun skriftfarve. Når du anvender denne typografi på en markering, anvendes hver enkelt af formateringsindstillingerne i typografien på markeringen.

Du kan markere indhold på to forskellige måder: Du kan markere indhold manuelt, eller du kan markere HTML-elementerne og indholdet, som findes i disse elementer.

Toppen af siden

Hvad vil du gøre?

Brug musen eller tastaturet til at vælge tekst

Brug menuen Vælg til at vælge HTML-elementer

Anvende typografier ved hjælp af menuen typografier

Anvende formatering ved hjælp af knapperne på værktøjslinjen

Bruge musen eller tastaturet til markering af tekst

Du kan markere en tekstblok ved hjælp af musen eller tastaturet.

Du markerer en tekstblok med musen ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Træk musemarkøren for at markere den ønskede tekst.

 • Dobbeltklik på teksten for at markere et ord, eller klik tre gange på teksten for at markere et afsnit, et listeelement eller en tabelcelle.

Når du vil markere en tekstblok ved hjælp af tastaturet, skal du holde SKIFT nede og trykke på VENSTRE PIL eller HØJRE PIL for at justere markeringen med ét tegn ad gangen. Du kan også holde SKIFT nede og trykke på PIL OP eller PIL NED for at justere markeringen med én linje ad gangen. Du kan desuden holde CTRL og SKIFT nede, mens du trykker på enten VENSTRE PIL eller HØJRE PIL for at markere ét ord ad gangen.

Starten af afsnittet

Brug menuen Vælg til at vælge HTML-elementer

Hvis du vil markere al tekst, som findes i et HTML-element, skal du bruge menuen Marker på værktøjslinjen.

Menuen Marker er kontekstafhængig, så indstillingerne afhænger af, hvilket element markøren står på. Hvis du f.eks. klikker på menuen Marker, mens markøren er placeret på et listeelement, vises følgende indstillinger i menuen Marker:

 • Marker det formaterede indhold (kun teksten i det aktuelle element).

 • Marker formateringsblokken (teksten og det DIV-element, der indeholder teksten).

 • Marker listeelementet (listeelementet, herunder teksten og formateringsblokken, som elementet indeholder).

 • Marker listen (alle listeelementer på den aktuelle liste, herunder teksten til elementerne og deres formateringsblokke).

 • Marker alt indhold (alt indhold, som findes i det aktuelle HTML-editorvindue).

 • Åbn siden med indholdet i HTML-editoren, placer markøren i teksten til det HTML-element, du vil markere, og klik derefter på Marker på værktøjslinjen.

 • Klik på det menupunkt i menuen Marker, der passer bedst til omfanget af den ønskede markering. Hvis markøren f.eks. er placeret på teksten til et punkt i en opstilling med punkttegn, og du vil markere hele listen, skal du klikke på Opstilling med punkttegn.

Brug menuen Marker til at sikre, at du formaterer eller anvender typografier på bestemte HTML-elementer og ikke blot på den tekst, du ser fremhævet i editorvinduet. På denne måde kan du bedre opretholde ensartede typografier og formatering.

Starten af afsnittet

Anvende typografier ved hjælp af menuen typografier

Uanset om du markerer tekst ved hjælp af musen og tastaturet eller markerer elementer ved hjælp af menuen Marker, kan du bruge menuen Typografier til at anvende typografier, som er defineret til dit websted. Der findes flere af sådanne installerede typografier i Office SharePoint Server 2007, og webstedsadministratoren eller en sidelayoutdesigner kan definere brugerdefinerede typografier, som du kan få adgang til via menuen Typografier.

Menuen Typografier er kontekstafhængig. Hvilke typografier der vises, afhænger af hvilken markering typografien skal anvendes på.

Starten af afsnittet

Anvende formatering ved hjælp af værktøjslinjeknapperne

Du kan bruge værktøjslinjeknapperne til at anvende formatering på en markering. Du kan få adgang til disse kommandoer ved hjælp af musen eller ved at bruge tastaturgenveje.

Når du anvender et format på en markering, føjes det til de øvrige formater, som i forvejen er anvendt på markeringen, medmindre de to formater er indbyrdes inkompatible. Hvis to formater er inkompatible – hvis de f.eks. angiver to forskellige skriftfarver – anvendes det andet format på markeringen.

Starten af afsnittet

Toppen af siden

Indsætte og redigere tabeller og andre HTML-elementer

Du kan bruge værktøjslinjeknapper til at indsætte tabeller, lister, hyperlinks, billeder og genanvendeligt indhold.

Genanvendeligt indhold består af blokke af tekst og HTML-elementer, som kan indsættes på en side. Du kan ikke ændre indholdet eller strukturen af genanvendeligt indhold ved hjælp af HTML-editoren. Du kan bruge HTML-editoren til at anvende typografier og formatering på genanvendeligt indhold.

Toppen af siden

Hvad vil du gøre?

Indsætte og redigere en tabel

Indsætte en liste

Indsætte et link

Indsætte et billede

Indsætte genanvendeligt indhold

Indsætte og redigere en tabel

Du kan indsætte en tabel ved at klikke på knappen Indsæt tabel Knapflade på værktøjslinjen. Når du klikker på Indsæt tabel, åbnes et nyt vindue, hvor du kan vælge følgende tabelegenskaber for:

 • Egenskaber for Størrelse:

  • Rækker      Brug denne egenskab til at vælge antallet af rækker.

  • Kolonner      Brug denne egenskab til at vælge antallet af kolonner.

  • Angiv dimensioner      Marker dette afkrydsningsfelt for at ændre bredden og højden på tabellen i boksene Bredde og Højde. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil lade serveren styre tabeldimensionerne.

  • Bredde og Højde     Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Angiv dimensioner, kan du vælge egenskaberne Bredde og Højde for at bestemme tabellens dimensioner. Skriv et tal i boksen Bredde eller Højde, og klik derefter på pilen for at vælge enten pixel eller procent. Hvis du f.eks. vil angive, at tabellen skal være halvt så bred som siden, skal du skrive 50 i boksen Bredde og derefter klikke på procent på listen.

 • Egenskaber for Format:

  • Brug foruddefineret tabelformat      Marker dette afkrydsningsfelt for at vælge et tabelformat på rullelisten. Office SharePoint Server 2007 indeholder et antal foruddefinerede tabelformater, og webstedsadministratoren kan oprette brugerdefinerede tabelformater og tilføje dem på listen.

   Når du vælger et tabelformat på listen, kan du se formatet i boksen Eksempel.

   Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug foruddefineret tabelformat for at slå indstillingerne i sektionen Format fra. Der anvendes ikke noget format på tabellen.

  • Anvend formaterne på      Alle foruddefinerede tabelformater kan indeholde formatering, som anvendes på overskriftsrækken, den sidste række, den første kolonne og den sidste kolonne. Brug disse fire række- og kolonneindstillinger til at angive, om formateringen for den pågældende række eller kolonne skal anvendes. Hvis du f.eks. vil angive, at overskriftsrækken ikke skal formateres som angivet i det foruddefinerede tabelformat, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Overskriftsrække.

   Bemærk!: Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis afkrydsningsfeltet Brug foruddefineret tabelformat er markeret.

Du kan også redigere en tabel for at ændre dens størrelse, formatering og andre egenskaber. Den bedste måde at redigere en tabel på er ved at bruge Cellemenu. Du åbner cellemenuen ved at klikke på pilen i højre side af den tabelcelle, du redigerer.

Cellemenuen indeholder følgende kommandoer:

 • Indsæt række over      Denne kommando indsætter en række lige over den celle, du redigerer.

 • Indsæt række under      Denne kommando indsætter en række lige under den celle, du redigerer.

 • Indsæt kolonne til venstre      Denne kommando indsætter en kolonne lige til venstre for den celle, du redigerer.

 • Indsæt kolonne til højre      Denne kommando indsætter en kolonne lige til højre for den celle, du redigerer.

 • Slet række      Denne kommando sletter rækken, der indeholder den celle, du redigerer.

 • Slet kolonne      Denne kommando sletter kolonnen, der indeholder den celle, du redigerer.

 • Flet celle      Denne kommando fletter den celle, du redigerer, med cellen til højre for den eller, ved højre mod venstre-sprog, cellen til venstre for den.

 • Opdel celle      Denne kommando opdeler den celle, du redigerer, og placerer markøren i den celle, der oprettes længst mod venstre.

 • Højde og bredde      Denne kommando åbner en dialogboks, hvor du kan ændre rækkehøjden og kolonnebredden for rækken og kolonnen, der indeholder den celle, du redigerer.

 • Rediger tabel      Denne kommando åbner en dialogboks, hvor du kan ændre en hvilken som helst af egenskaberne for den tabel, der indeholder den celle, du redigerer.

Du kan også udføre alle handlinger i cellemenuen ved hjælp af værktøjslinjeknapperne.

Starten af afsnittet

Indsætte en liste

Du kan indsætte en liste ved at klikke på Opstilling Knapflade eller Punktopstilling Billede af knappen Punkttegn knap på værktøjslinjen.

Tastaturgenvej for at indsætte en nummereret liste, skal du trykke på CTRL + SKIFT + E. Hvis du vil indsætte en liste med punkttegn, skal du trykke på CTRL + SHIFT + L.

Starten af afsnittet

Indsætte et hyperlink

Du kan indsætte et link ved at klikke på knappen Indsæt Hyperlink Knapflade på værktøjslinjen.

Tastaturgenvej for at indsætte et link, skal du trykke på CTRL + K.

Når du indsætter et hyperlink, åbnes dialogboksen Websiden Rediger egenskaber for hyperlink.

 • Du kan skrive en URL-adresse i boksen Valgt URL-adresse eller klikke på knappen Gennemse for at gå til et element eller et dokument på dit websted.

 • Marker afkrydsningsfeltet Åbn hyperlink i et nyt vindue for at åbne hyperlinket i et nyt vindue. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, åbnes hyperlinket i det samme vindue.

 • Marker afkrydsningsfeltet Vis hyperlink med ikon for at vise et ikon foran hyperlinkteksten. Dette gøres ved at tilføje en billedkode (<IMG>) i begyndelsen af hyperlinket. Ikonet, der vises, afspejler som standard den dokumenttype, som hyperlinket peger på, men du kan senere ændre det billede, der vises, ved at redigere kildeattributten for billedkoden (<IMG src=>). Hvis afkrydsningsfeltet Vis hyperlink med ikon ikke er markeret, vises hyperlinket som hyperlinktekst.

 • I boksen Værktøjstip kan du skrive tekst, som bliver vist, når musemarkøren hviler på hyperlinket. Denne tekst gemmes som titelattribut for hyperlinkets ankermærke (<A title=>).

 • Du kan skrive navnet til hyperlinket i boksen Navn i sektionen Bogmærke. Dette navn gemmes som id-attribut for hyperlinkets ankermærke (<A id=>). Brug dette til at oprette et bogmærke på siden, som du kan oprette hyperlinks til fra andre steder på den samme side.

Du kan redigere et eksisterende hyperlink ved hjælp af de samme værktøjslinjeknapper eller ved at trykke på CTRL+K, når det hyperlink, du vil redigere, er markeret.

Slette et hyperlink

Du sletter et hyperlink ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Marker det hyperlink, du vil slette, fra menuen Marker.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på DELETE eller TILBAGE.

  • Klik på knappen Fjern Hyperlink Knapflade værktøjslinjen.

Starten af afsnittet

Indsætte et billede

Du kan indsætte et billede ved at klikke på knappen Indsæt billede Knapflade værktøjslinjen.

Tastaturgenvej for at indsætte et billede, skal du trykke på CTRL + SKIFT + G.

Når du klikker på knappen Indsæt billede eller trykker på CTRL+SKIFT+G, åbnes dialogboksen Websiden Rediger billedegenskaber.

 • Klik på knappen Gennemse for at gennemse de tilgængelige billeder. Når du klikker på Gennemse, åbnes dialogboksen Websiden Vælg et billede og viser de billeder, som findes i biblioteket Billede til udgivelse for webstedet, der indeholder det sideindhold, du redigerer. Klik på et billede, og klik derefter på OK for at indsætte billedet.

 • Du kan skrive en alternativ tekst til billedet i boksen Alternativ tekst. Alternativ tekst læses af skærmlæsere, i stedet for at billedet vises, og vises i browseren, hvis det ikke er muligt at se billedet på den besøgendes webbrowser.

 • Vælg indstillinger i sektionen Layout for at angive justering, kanttykkelse og afstand for billedet.

 • Vælg indstillinger i sektionen Størrelse for at angive billedets størrelse. Du kan angive, at billedet skal vises med sin standardstørrelse, eller du kan vælge visningsstørrelsen i pixel. Hvis du angiver visningsstørrelsen, kan du vælge både højde og bredde for billedet eller vælge at bevare dets størrelsesforhold (bevare samme højde i forhold til bredde).

 • Klik på OK, når du er færdig med at redigere billedegenskaberne.

Du kan redigere et eksisterende billede ved hjælp af de samme værktøjslinjeknapper eller ved at trykke på CTRL+SKIFT+G, når det billede, du vil redigere, er markeret.

Starten af afsnittet

Indsætte genanvendeligt indhold

Du kan indsætte genanvendeligt indhold ved at klikke på knappen Indsæt genanvendeligt indhold Knapflade på værktøjslinjen.

Når du har indsat genanvendeligt indhold, kan du ændre dets placering på siden og dets størrelse og anvende typografier og formateringsindstillinger.

Du ændrer placeringen eller størrelsen af genanvendeligt indhold ved at klikke på indholdet og bruge rammen om det til at justere dets placering eller størrelse.

Du anvender typografier eller formateringsindstillinger ved at klikke på det genanvendelige indhold, klikke på menuen Marker og derefter klikke på Opstilling med punkttegn. Du kan derefter anvende typografier fra menuen Typografier og anvende formateringsindstillinger ved hjælp af værktøjslinjeknapperne eller tastaturgenveje.

Du kan finde flere oplysninger om genanvendeligt indhold, i artiklen Brug genanvendeligt indhold.

Starten af afsnittet

Toppen af siden

Bruge tilstanden til redigering af HTML-kilde

Du kan til hver en tid skifte fra tekstredigering til redigering af HTML-kilde ved at klikke på værktøjslinjeknappen Rediger HTML-kilde . Tilstanden til redigering af HTML-kilde er velegnet til at ændre attributter for HTML-elementer i indholdet.

Når du arbejder i tilstanden til redigering af HTML-kilde, vises dit indhold i HTML i HTML-editorvinduet, og de fleste værktøjslinjeknapper vises også. Du kan redigere HTML-kilden ved hjælp af standard-HTML-koder og -syntaks. HTML-editoren understøtter standarden for HTML-version 4.01 Transitional.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×