Bruge Excel som regnemaskine

I stedet for at finde din regnemaskine frem kan du få Microsoft Office Excel til at gøre arbejdet!

I en regneark kan du indtaste enkle formler for at addere, dividere, multiplicere og subtrahere to eller flere talværdier. Du kan også indtaste en formel, der bruger SUM-funktionen (også kendt som Autosum) til hurtigt at beregne summen af en serie værdier, uden at de skal indtastes manuelt i en formel. Når du har oprettet en formel, kan du indsætte den i de omkringliggende celler – der er ingen grund til at oprette den samme formel igen og igen.

Når du lærer disse enkle formler at kende, kan du få mere at vide om, hvordan du opretter komplekse formler, og prøve nogle af de mange funktioner, der findes i Excel. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over formler og Liste over regnearksfunktioner (efter kategori).

Bemærk: Skærmbillederne i denne artikel er taget i Excel 2007. Visningen kan være anderledes afhængigt af, hvilken version af Excel du bruger.

Hvad vil du gøre?

Få mere at vide om enkle formler

Bruge en enkel formel til at addere, subtrahere, multiplicere eller dividere talværdier

Bruge SUM-funktionen til at beregne summen af talværdier i en kolonne eller en række

Fylde en formel i tilgrænsende celler

Få mere at vide om enkle formler

Det første, du skal vide, er, at alle formelindtastninger starter med et lighedstegn (=). I enkle formler indtaster du et lighedstegn efterfulgt af de talværdier, du vil beregne, og de matematiske operatorer, du vil bruge – f.eks. plustegnet (+) for at addere, minustegnet (-) for at subtrahere, stjerne (*) for at multiplicere og skråstreg (/) for at dividere de værdier, du indtaster. Når du trykker på ENTER, udfører Excel beregningen med det samme og viser resultatet af formlen.

Hvis du f.eks. indtaster en enkel formel i en celle (f.eks. =12,99+16,99 i celle C6 på følgende billede) og trykker på ENTER, beregner Excel resultatet og viser det i denne celle. Selve formlen vises på formellinje.

Eksempel på en simpel formel

Den formel, du har indtastet i en celle, vil stadig kunne ses på formellinjen, og du kan se den, når denne celle er markeret.

Klik på Autosum, og vupti!

Hvis du hurtigt vil beregne en serie af værdier uden at indtaste dem manuelt i en formel, kan du indtaste en formel, der anvender SUM-funktionen, også kendt som Autosum.

Autosum er den knap, der viser "sumsymbolet" (det store Sigma-bogstav i det græske alfabet). Denne knap er nem at finde på to steder i båndet. Du kan finde den under fanen Startside i gruppen Redigering og under fanen Formler i gruppen Funktionsbibliotek.

Når du markerer en celle til højre for eller under et område med talværdier og derefter klikker på Autosum, medtager Excel automatisk dette område i formlen og beregner værdierne.

Knappen Autosum

Hvis du klikker på Autosum, indsættes en formel, som anvender funktionen SUM til at beregne talværdierne direkte over eller til venstre for den markerede celle.

Hvis du f.eks. hurtigt vil beregne summen af tallene for januar, skal du blot markere celle B7 og klikke på Autosum. En farvet markeringsramme omgiver de celler, der er valgt til den formel, som er angivet i celle B7. Når du trykker på ENTER, vises resultatet af formlen i den markerede celle (B7), og formlen vises på formellinjen.

Eksempel på en formel, der bruger SUM-funktionen

Celle B7 viser resultatet af formlen. Selve formlen vises på formellinjen, når denne celle er markeret.

I en formel, der bruger en funktion, f.eks. SUM, vil den cellereference, som vises inden for parenteserne, være argument for formlen. Argumentet bestemmer, hvilke værdier formlen skal beregne. Kolontegnet (:) i cellereferencen (B3:B6 i eksemplet) angiver, at cellereferencen er et område af celler. Der skal altid være parenteser i en formel, der bruger en funktion – de adskiller argumentet fra funktionsnavnet i formlen.

Når der bruges en cellereference i argumentet for en formel i stedet for de faktiske værdier, kan Excel automatisk opdatere formlens resultat, når værdierne i referencecellerne opdateres.

Bliv fri for at indtaste den samme formel igen og igen

Når du har oprettet en formel, kan du kopiere den til andre celler – der er ingen grund til at oprette den samme formel igen og igen.

Hvis du f.eks. kopierer formlen i celle B7 til celle C7 ved siden af den, justeres formlen i den nye celle automatisk til den nye placering og beregner talværdierne i kolonne C.

Eksempel på, hvordan den kopierede formel øjeblikkeligt bliver anvendt i den nye kolonne

Den kopierede formel refererer til og beregner talværdierne i kolonne C.

Toppen af siden

Bruge en enkel formel til at addere, subtrahere, multiplicere eller dividere talværdier

I en enkel formel kan du indtaste værdier og matematiske operatorer for at beregne disse værdier. I stedet for at indtaste værdierne direkte i formlen kan du dog også vælge at referere til de celler, der indeholder de værdier, du vil beregne. Ved hjælp af en cellereference i en formel kan du sikre, at alle ændringer i værdierne opdateres automatisk i formlens beregnede resultat.

 1. I et regneark skal du klikke på den celle, hvor du vil indtaste formlen.

 2. Du starter formlen ved at skrive =

 3. Udfør en af følgende handlinger for at indtaste den første talværdi:

  • Indtast den værdi, du vil bruge.

   Tip: Skriv f.eks. 10

  • Marker den celle, der indeholder den værdi, som du vil bruge.

   Tip: Du kan f.eks. markere celle A1.

 4. Udfør en følgende handlinger for at indtaste den regneart, du vil bruge:

  • For at bruge et plustegn (+) til at addere værdierne i formlen, skal du indtaste +

  • For at bruge et minustegn (-) til at subtrahere værdierne i formlen, skal du indtaste -

  • For at bruge en asterisk (*) til at multiplicere værdierne i formlen, skal du indtaste *

  • For at bruge en skråstreg (/) til at dividere værdierne i formlen, skal du indtaste /

 5. Du kan indtaste den næste talværdi på følgende måde:

  • Indtast den værdi, du vil bruge.

   Tip: Skriv f.eks. 5.

  • Marker den celle, der indeholder den værdi, som du vil bruge.

   Tip: Du kan f.eks. markere celle B1.

 6. Gentag trin 4 og 5 for at indsætte eventuelle yderligere matematiske handlinger og værdier, som du vil medtage i formlen.

  Tip: Hvis du vil give en handling forrang i beregningen, skal du bruge parenteser omkring den pågældende handling. Skriv f.eks. =(10+5)*2 eller =(A1+B1)*C1.

 7. Når formlen er fuldført, skal du trykke på ENTER.

  Som standard vises formlens resultatværdi i den markerede celle, og selve formlen vises på formellinjen.

Toppen af siden

Bruge SUM-funktionen til at beregne summen af talværdier i en kolonne eller en række

Hvis du vil beregne summen af en serie af talværdier i en række eller kolonne, behøver du ikke at indtaste alle værdierne manuelt i en formel. Du kan i stedet bruge en foruddefineret formel, der anvender SUM-funktionen.

 1. Klik på en celle under eller til højre for de talværdier på et regneark, som du vil beregne summen af.

 2. Klik på Autosum Knapflade i gruppen Redigering under fanen Startside.

  Tip: Autosum er også tilgængelig under fanen Formler i gruppen Funktionsbibliotek .

 3. Tryk på ENTER for at få vist resultatet af funktionen SUM i den markerede celle.

  Selve formlen vises på formellinjen.

Tip: Hvis du søger efter en hurtig metode til at beregne summen af værdier i en kolonne, kan du placere dine data i en Excel-tabel. I en Excel-tabel kan du tilføje en totalrække, så du med det samme kan beregne summen af værdierne i en kolonne. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over Excel-tabeller.

Toppen af siden

Fylde en formel i tilgrænsende celler

Når du fylder en formel i tilgrænsende celler – enten i en række eller kolonne – justeres formlen automatisk til at beregne værdierne i den tilsvarende række eller kolonne.

 1. Marker den celle i et regneark, der indeholder formlen, du vil fylde i tilgrænsende celler.

 2. Træk fyldhåndtag Fyldhåndtag på tværs af de celler, du vil udfylde.

  Bemærk: Fyldhåndtaget vises som standard, men hvis det ikke er tilgængeligt, skal du først vælge en indstilling i Excel, som gør det muligt at aktivere fyldhåndtaget.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du får vist fyldhåndtaget i Vise eller skjule fyldhåndtaget.

 3. For at angive hvordan du udfylder markeringen, skal du klikke på Indstillinger for Autofyld Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling.

Bemærk: Hvis automatisk beregning i projektmapper ikke er aktiveret, genberegnes formlerne ikke, når du fylder cellerne. Du kan kontrollere indstillingerne for beregninger i projektmapper på følgende måde:

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Formler.

 2. Under Beregningsindstillinger skal du se under Beregn projektmappe.

  • Automatisk    Formler genberegnes automatisk.

  • Automatisk, undtagen for datatabeller    Formler genberegnes automatisk, medmindre formlen er i en datatabel.

  • Manuel    Formler genberegnes aldrig automatisk.

  • Genberegn projektmappen, før der gemmes    Denne mulighed findes kun, hvis Beregn projektmappe er indstillet til Manuel. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, genberegnes formler ikke automatisk, før du gemmer projektmappen. Bemærk, at flere andre handlinger kan medføre, at projektmappen gemmes, f.eks ved brug af kommandoen Send til.

Tip

 • Du kan også fylde den aktive celle med formlen i en tilgrænsende celle ved hjælp af kommandoen Fyld (på fanen Hjem i gruppen Redigering) eller ved at trykke på CTRL+D for at fylde en underliggende celle eller CTRL+R for at udfylde en celle til højre for den celle, der indeholder formlen.

 • Du kan automatisk udfylde en formel nedad for alle de tilgrænsende celler, den anvendes på, ved at dobbeltklikke på fyldhåndtaget til den første celle, som indeholder formlen. Du har f.eks. tal i cellerne A1:A15 og B1:B15, og du indtaster formlen =A1+B1 i celle C1. Hvis du vil kopiere denne formel til cellerne C2:C15 (så C2=A2+B2, C3=A3+B3 osv.), skal du markere C1 og dobbeltklikke på fyldhåndtaget.

 • Hvis du søger efter en endnu hurtigere metode til at fylde formler, kan du placere dine data i en Excel-tabel. I en Excel-tabel kan du oprette en beregnet kolonne blot ved at indtaste en formel, hvorefter Excel automatisk anvender denne formel i hele kolonnen. Det er ren talmagi! Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over Excel-tabeller.


Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×