Bruge Excel Starter 2010 sammen med tidligere versioner af Excel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du starter ved hjælp af Microsoft Excel Starter 2010, kan du gerne vide, hvordan du kan fortsætte med at arbejde med projektmapper, der er oprettet i en tidligere version af Excel, hvordan du holder disse projektmapper tilgængelige for brugere, der ikke har den aktuelle version af Excel installeret, og hvordan forskelle mellem versionerne påvirker den måde, du arbejder.

Bemærk: Bagudkompatibilitet med tidligere versioner af Excel er anderledes end kompatibiliteten mellem Excel Starter og den fulde version af Excel. Se Support til funktioner i Excel Starter for at få flere oplysninger om, hvordan Excel-funktioner understøttes i Excel Starter.

Til bagudkompatibilitet med tidligere versioner af Excel, f.eks. Excel 97-2003 eller Excel 2007, kan du bruge en af flere måder til at udveksle projektmapper mellem de forskellige versioner.

 • Arbejde i kompatibilitetstilstand    Du kan åbne en projektmappe, der er oprettet i en tidligere version af Excel og arbejde i kompatibilitetstilstand, så projektmappen bliver i et filformat, der nemt kan åbnes igen i en tidligere version. Kompatibilitetstilstand er ikke tilgængelig for Excel 2007-projektmapper.

 • Hent filkonverteringsprogrammer    Du kan bruge filkonverteringsprogrammer, som du kan hente til at åbne en Excel 2010-projektmappe i en tidligere version af Excel.

 • Kontrollere kompatibiliteten af en projektmappe    Hvis du vil arbejde i det aktuelle filformat, men er nødt til at dele en projektmappe med andre, der bruger tidligere versioner af Excel, kan du kontrollere, at dataene er kompatible med tidligere versioner af Excel. Derefter kan du foretage de nødvendige ændringer for at undgå tab af data eller pålidelighed, der kan forekomme, når projektmappen åbnes i en tidligere version af Excel.

Denne artikel indeholder

Arbejde i kompatibilitetstilstand i Excel Starter 2010

Bruge filkonverteringsprogrammer i tidligere versioner af Excel til at åbne en Excel 2010 projektmappe

Excel Starter 2010-funktioner, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel

Konvertere en projektmappe til Excel 2010-filformat

Excel 2007 og Excel 97-2003-funktioner, der ikke understøttes i Excel Starter 2010

Kontrollere, om en projektmappe er kompatibel med tidligere versioner af Excel

Arbejde i kompatibilitetstilstand i Excel Starter 2010

I Excel Starter 2010, når du åbner en projektmappe, der blev oprettet i Excel 97-2003, åbnes det automatisk i kompatibilitetstilstand, og du får vist Kompatibilitetstilstand i kantede parenteser ud for filnavnet i Excel titellinje. Da Excel 2007 bruger den samme XML-baserede filformat (.xlsx eller .xlsm) som Excel 2010, åbner ikke en Excel 2007 projektmappe i kompatibilitetstilstand.

Filformatet for kompatibilitetstilstand

I kompatibilitetstilstand er nye eller forbedrede Excel 2010-funktioner ikke tilgængelige, når du arbejder i en projektmappe, hvilket forhindrer tab af data og pålidelighed, når projektmappen åbnes i en tidligere version af Excel. Og i stedet for at bruge det aktuelle filformat (.xlsx), gemmes projektmappen i Excel 97-2003-format (.xls), et filformat, som kan åbnes i en tidligere version af Excel.

Kompatibilitetstilstand er automatisk

I modsætning til Microsoft Word Starter 2010, hvor du kan manuelt slå kompatibilitetstilstand til, i Excel Starter arbejde du automatisk i kompatibilitetstilstand når du åbner en projektmappe i det tidligere filformat. Du har ikke mulighed for at medtage de nye funktioner, når du arbejder i en projektmappe i kompatibilitetstilstand.

Afslutte kompatibilitetstilstand

Hvis du ikke længere vil arbejde i kompatibilitetstilstand, kan du konvertere projektmappen til det aktuelle filformat. Du kan finde flere oplysninger i Konvertere en projektmappe til Excel 2010-filformat.

Øverst på siden

Bruge filkonverteringsprogrammer i tidligere versioner af Excel til at åbne en Excel 2010-projektmappe

Specifikke opdateringer og filkonverteringsprogrammer er tilgængelig i Microsoft Office.com, der kan hjælpe dig med at åbne en Excel 2010 projektmappe i en tidligere version af Excel (Excel 97-2003). Hvis du ikke har endnu installeret opdateringerne og konverteringsprogrammerne, når du forsøger at åbne en Excel 2010 projektmappe, kan du bedt om at gøre dette.

Når du har installeret opdateringerne og konverteringsprogrammerne, kan alle Excel 2010 projektmapper åbnes, så du kan redigere og gemme dem uden at opgradere din version af Excel til Excel 2010. Excel 2010-bestemte funktioner og formatering vises muligvis ikke i den tidligere version af Excel, men de er stadig tilgængelige, når projektmappen er gemt, og klik derefter igen åbnes i Excel Starter 2010. Finde flere oplysninger om funktioner og formatering, ikke vises Excel 2007 og Excel 97-2003-funktioner, der ikke understøttes i Excel Starter 2010.

Hente og bruge filkonverteringsprogrammer

 1. På den computer, der indeholder den tidligere version af Excel installeret, kan du hente Microsoft Office-kompatibilitetspakken fra webstedet Microsoft Office-overførsler og installere opdateringer og konverteringsprogrammer, du skal bruge for at åbne Excel 2010 projektmapper.

 2. Åbn projektmappen Excel 2010 i den tidligere version af Excel (Excel 97-2003).

Øverst på siden

Excel Starter 2010 funktioner, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel

Ikke alle Excel Starter 2010-funktioner understøttes i tidligere versioner af Excel. Når du arbejder i kompatibilitetstilstand, eller du vil gemme en projektmappe Excel 2010 filformatet til en tidligere version af Excel, kan kompatibilitetskontrollen hjælpe dig med at identificere problemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet eller et mindre pålidelighedstab i den tidligere version af Excel. For at undgå tab af data eller funktionalitet i en tidligere version af Excel, kan du derefter foretage de nødvendige ændringer til projektmappen Excel 2010.

Når du gemmer en Excel 2010 til et Excel 97-2003-filformat, kører kompatibilitetskontrol automatisk. Men, når du gemmer en projektmappe i et Excel 2007 filformat for første gang, skal du køre kompatibilitetskontrol manuelt. Derefter kan du angive, at kompatibilitetskontrol kører automatisk hver gang du gemmer projektmappen.

Bemærk: Hvis du manuelt vil køre kompatibilitetskontrol, skal du klikke på fanen Filer i området Oplysninger under Klargør til deling og klikke på Kontroller, om der er problemer og derefter klikke på Kør kompatibilitetskontrol.

I Kompatibilitetskontrol vises en liste med de kompatibilitetsproblemer, der bliver fundet, og knapperne Søg og Hjælp vises ved de fleste problemer. Du kan derefter finde alle forekomster af problemet og få oplysninger om, hvordan du løser problemet. Når Kompatibilitetskontrol køres automatisk, angives også den version af Excel, hvor et potentielt kompatibilitetsproblem forekommer.

Kompatibilitetskontrol med versionerne fremhævet

Ikke-understøttede regnearksfunktioner

Ikke-understøttede regnearksfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer og forårsage et betydeligt funktionalitetstab eller et mindre pålidelighedstab.

Betydeligt funktionalitetstab

Mulig løsning

Denne projektmappe indeholder data i celler, der ligger uden for række- og kolonnegrænserne i det valgte filformat. Data ud over 256 (IV) kolonner gange 65.536 rækker bliver ikke gemt. Fejlværdien #REF! returneres i formelreferencer til data i dette område.

Regnearksstørrelse er 16.384 kolonner gange 1.048.576 rækker i Excel Starter 2010, men regnearksstørrelse af tidligere versioner af Excel er kun 256 kolonner gange 65.536 rækker. Data i celler uden for denne kolonne og række grænse går tabt i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler og områder, der ligger uden for række- og kolonnegrænserne, markér dem, og placer dem derefter inden for kolonne- og rækkegrænserne eller i et andet ark ved hjælp af kommandoerne Klip og Sæt ind.

Denne projektmappe indeholder datoer i et kalenderformat, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse datoer vises som gregorianske datoer.

Du kan oprette brugerdefinerede internationale kalenderformater, som hebraisk måne, Japansk månefase, kinesisk månefasekalender, Saka, Zodiac kinesisk, Zodiac koreansk, Rokuyou månefasekalender og koreansk månefasekalender i Excel Starter 2010. Disse kalenderformater understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Du kan ændre kalenderformatet til et sprog (eller en landestandard), der understøttes i tidligere versioner af Excel, for at undgå funktionalitetstab.

Denne projektmappe indeholder datoer i et kalenderformat, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse datoer skal redigeres ved hjælp af den gregorianske kalender.

I Excel Starter 2010, kan du anvende en ikke-vestlige kalendertype, som thailandsk buddhistisk eller arabisk Hijri. I tidligere versioner af Excel, kan disse kalendertyper kun redigeres i gregoriansk.

Du kan ændre kalenderformatet til et sprog (eller en landestandard), der understøttes i tidligere versioner af Excel, for at undgå funktionalitetstab.

Denne projektmappe indeholder flere celler med data end det antal, der understøttes i tidligere versioner af Excel. Det er ikke muligt at åbne denne projektmappe i tidligere versioner af Excel.

Det samlede antal tilgængelige celle blokke (CLBs) er begrænset af tilgængelig hukommelse i Excel Starter 2010. I tidligere versioner af Excel, men er det samlede antal tilgængelige CLBs begrænset til 64.000 CLBs i en forekomst af Excel.

En celleblok omfatter 16 regnearksrækker. Hvis alle rækker i et regneark indeholder data, er der 4.096 celleblokke i det pågældende regneark, og der kan kun være 16 sådanne regneark i en enkelt forekomst af Excel (uanset hvor mange projektmapper du har åbnet i Excel).

Hvis du vil sikre dig, at projektmappen ikke overstiger grænsen for 64.000 CLB og kan åbnes i tidligere versioner af Excel, skal du arbejde i kompatibilitetstilstand i Excel Starter 2010, når du gemmer projektmappen i Excel 97-2003-filformat. I kompatibilitetstilstand, Excel holder styr på CLBs i den aktive projektmappe.

Mindre pålidelighedstab

Mulig løsning

Farveformatering af tekst i sidehoveder og sidefødder understøttes ikke i tidligere versioner af Excel. Oplysninger om farveformatering vises som almindelig tekst i tidligere versioner af Excel.

I Excel Starter 2010, kan du anvende farveformatering til sidehoved og sidefod tekst. Du kan ikke bruge farveformatering i sidehoveder og sidefødder i tidligere versioner af Excel.

Klik på Ret i Kompatibilitetskontrol, hvis du vil fjerne farveformateringen.

Denne projektmappe indeholder regneark med sidehoveder og sidefødder på lige sider eller første side. Disse sidehoveder og sidefødder kan ikke vises i tidligere versioner af Excel.

I Excel Starter 2010 har du mulighed for at få vist forskellige sidehoved og sidefodstekst på lige sider eller på den første side. Denne indstilling er ikke tilgængelig i tidligere versioner af Excel. Lige side eller første sidehoveder og sidefødder kan ikke vises i de tidligere versioner, men de forbliver kan vises, når du åbner projektmappen i Excel Starter 2010 igen.

Hvis du ofte har brug for at åbne en projektmappe i et tidligere Excel-filformat, kan det være en god idé at holde op med at bruge sidehoveder og sidefødder på lige sider eller første side i projektmappen.

Nogle celler eller typografier i denne projektmappe indeholder formatering, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse formater konverteres til det nærmest tilgængelige format.

Forskellige celleformatering eller indstillinger for celletypografi er tilgængelige, som specielle effekter og skygger i Excel Starter 2010. Disse indstillinger er ikke tilgængelige i tidligere versioner af Excel.

Du kan acceptere det nærmest tilgængelige format, der anvendes, når du gemmer projektmappen, eller du kan ændre eller fjerne en celletypografi, der ikke understøttes, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Denne projektmappe indeholder flere entydige celleformater end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Nogle celleformater bliver ikke gemt.

Du kan bruge 64.000 unikke celleformater i Excel Starter 2010, men i tidligere versioner af Excel, kan du kun bruge op til 4.000 unikke celleformater. Unikke celleformater medtage en bestemt kombination af formatering, der anvendes i en projektmappe.

Denne projektmappe indeholder flere entydige skrifttypeformater end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Nogle skrifttypeformater bliver ikke gemt.

1.024 globale skrifttyper er tilgængelige i Excel Starter 2010, og du kan bruge op til 512 af dem i en projektmappe.

Øverst på siden

Ikke-understøttede Excel-tabelfunktioner

Ikke-understøttede Excel-tabelfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer og forårsage et mindre pålidelighedstab.

Mindre pålidelighedstab

Mulig løsning

En tabel indeholder en brugerdefineret formel eller tekst i rækken Total. I tidligere versioner af Excel vises dataene uden en tabel.

Du kan bruge brugerdefinerede formler og tekst i rækken total i en tabel i Excel Starter 2010, men dette understøttes ikke i tidligere versioner af Excel. Selvom formlerne forbliver, vil området ikke længere være en tabel. Hvis du vil tabellen skal forblive i tidligere versioner af Excel, kan du vil fjerne den brugerdefinerede tekst og brug kun de formler, der er tilgængelige i rækken total.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den tabel, der indeholder en brugerdefineret formel eller tekst, og fjern formlen eller teksten fra rækken Total.

Kolonneoverskrifter vises ikke i en tabel i projektmappen. I tidligere versioner af Excel vises dataene uden en tabel, medmindre afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift er markeret (Tabelværktøjer, fanen Design, gruppen Indstillinger for tabeltypografi).

I Excel Starter 2010 har du mulighed for at vise eller skjule kolonneoverskrift i en tabel. I tidligere versioner af Excel har en tabel altid en kolonneoverskrift.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den tabel, der vises uden kolonneoverskrift, og få derefter vist en kolonneoverskrift.

Der er anvendt en tabeltypografi på en tabel i denne projektmappe. Formatering af tabeltypografi kan ikke vises i tidligere versioner af Excel.

Du kan hurtigt formatere en tabel ved at anvende et tema-baserede tabelformat i Excel Starter 2010. I tidligere versioner af Excel, kan du kun formatere en tabel manuelt.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den tabel, hvor der anvendes en tabeltypografi, og fjern tabeltypografien.

En tabel i denne projektmappe er forbundet til en ekstern datakilde. Tabelfunktioner går tabt, men dataene bliver ved med at være forbundne. Hvis tabelrækker er skjult af et filter, bliver de ved med at være skjult i en tidligere version af Excel.

Tabelfunktionalitet går tabt i tidligere versioner af Excel, men data er stadig sammenkædet.

Øverst på siden

Ikke-understøttede pivottabelfunktioner

Selvom pivottabeller ikke kan oprettes i Excel Starter, kan du bruge Excel Starter for at åbne en projektmappe, som blev gemt i Excel 2010, herunder nye pivottabelfunktioner. Ikke-understøttede pivottabelfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer, hvilket medfører et betydeligt tab af funktionalitet eller et mindre pålidelighedstab.

Betydeligt funktionalitetstab

Possi ble løsning

I en pivottabel i denne projektmappe overskrides de tidligere grænser, og de går tabt, hvis den gemmes i et tidligere filformat. Kun pivottabeller, der er oprettet i kompatibilitetstilstand, virker i tidligere versioner af Excel.

En pivottabelrapport understøtter 1.048.576 entydige elementer i feltet i Excel Starter 2010, men kun 32,500 elementer i feltet understøttes i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, hvor de tidligere grænser overskrides. Når du gemmer projektmappen i Excel 97-2003-format, kan du derefter oprette denne pivottabel igen i kompatibilitetstilstand.

En pivottabel i denne projektmappe indeholder regler for betinget formatering, der anvendes på celler i skjulte rækker eller kolonner. Udvid rækkerne eller kolonnerne, for ikke at disse regler ikke går tabt i tidligere versioner af Excel.

Betingede formateringsregler i pivottabellen går tabt i tidligere version af Excel.

Mindre pålidelighedstab

Mulig løsning

Der er anvendt en pivottabeltypografi på en pivottabel i denne projektmappe. Formatering af pivottabeltypografi kan ikke vises i tidligere versioner af Excel.

I tidligere versioner af Excel kan du kun formatere en pivottabel manuelt. Pivottabellen vises ikke i den tidligere version af Excel.

En pivottabel i denne projektmappe er indbygget i det aktuelle filformat og virker ikke i tidligere versioner af Excel. Kun pivottabeller, der er oprettet i kompatibilitetstilstand, virker i tidligere versioner af Excel.

En pivottabel, der er oprettet i filformatet Excel 2010 kan ikke opdateres i tidligere versioner af Excel. .

Øverst på siden

Ikke-understøttede sorterings- og filtreringsfunktioner

Ikke-understøttede sorterings- og filtreringsfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer og forårsage et mindre pålidelighedstab.

Mindre pålidelighedstab

Mulig løsning

Et regneark i denne projektmappe indeholder en sorteringstilstand med mere end tre sorteringsbetingelser. Oplysningerne går tabt i tidligere versioner af Excel.

Du kan anvende sortering stater med op til 64 sorteringsbetingelser til at sortere data efter i Excel Starter 2010, men tidligere versioner af Excel understøtter Sortér stater med op til tre betingelser. For at undgå at miste sorteringstilstand oplysninger i tidligere versioner af Excel, vil du måske ændre derefter sorteringstilstanden til en, der bruger ikke mere end tre betingelser. I tidligere versioner af Excel, kan brugere også sortere dataene manuelt.

Men alle oplysningerne forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre oplysningerne er redigeret i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er sorteret med mere end tre betingelser, og rediger derefter sorteringstilstanden ved kun at bruge op til tre betingelser.

Et regneark i denne projektmappe indeholder en sorteringstilstand, hvor der bruges en sorteringsbetingelse med en brugerdefineret liste. Oplysningerne går tabt i tidligere versioner af Excel.

I Excel Starter 2010, kan du sortere efter en brugerdefineret liste. Hvis du vil have samme sorteringsresultater i tidligere versioner af Excel, kan du gruppere de data, du vil sortere og sortere dataene manuelt.

Men alle oplysningerne forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre oplysningerne er redigeret i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er sorteret efter en brugerdefineret liste, og rediger derefter sorteringstilstanden, så den ikke længere indeholder en brugerdefineret liste.

Et regneark i denne projektmappe indeholder en sorteringstilstand, hvor der bruges en sorteringsbetingelse, hvor der er angivet formateringsoplysninger. Oplysningerne går tabt i tidligere versioner af Excel.

Du kan sortere data efter et bestemt format, som cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt i Excel Starter 2010. I tidligere versioner af Excel, kan du kun sortere tekst.

Men alle oplysningerne forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre oplysningerne er redigeret i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er sorteret efter et bestemt format, og rediger derefter sorteringstilstanden uden at angive formateringsoplysninger.

Nogle data i denne projektmappe filtreres på en måde, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjulte, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel Starter 2010, kan du anvende filtre, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. I tidligere versioner af Excel, kan brugere derefter filtrere data manuelt.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre filtreringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Nogle data i denne projektmappe er filtreret efter en cellefarve. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjulte, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel Starter 2010, kan du filtrere efter en cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt, som ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. I tidligere versioner af Excel, kan brugere derefter filtrere data manuelt.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre filtreringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Nogle data i denne projektmappe filtreres efter en skriftfarve. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel Starter 2010, kan du filtrere efter en cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt, som ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. I tidligere versioner af Excel, kan brugere derefter filtrere data manuelt.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre filtreringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Nogle data i denne projektmappe filtreres efter et celleikon. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel Starter 2010, kan du filtrere efter en cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt, som ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. I tidligere versioner af Excel, kan brugere derefter filtrere data manuelt.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre filtreringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Nogle data i denne projektmappe filtreres efter mere end to kriterier. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel Starter 2010, kan du filtrere data efter mere end to kriterier. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. I tidligere versioner af Excel, kan brugere derefter filtrere data manuelt.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen er i Excel Starter 2010, medmindre filteret tilstand oplysninger redigeret i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Nogle data i projektmappen filtreres efter et grupperet hierarki af datoer, hvilket resulterer i mere end to kriterier. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filtret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel Starter 2010, kan du filtrere datoer efter et grupperet hierarki. Da dette ikke understøttes i tidligere versioner af Excel, kan du vil opdele hierarkiet med datoer. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre filtreringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Dato gruppering kan også være deaktiveret under fanen Avanceret i dialogboksen Excel-indstillinger. (Fanenfiler, Indstillinger under Excel). Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet gruppere datoer i menuen AutoFilter under visningsindstillinger for denne projektmappe.

Øverst på siden

Ikke-understøttede formelfunktioner

Ikke-understøttede formelfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer og forårsage et betydeligt tab af funktionalitet eller et mindre pålidelighedstab.

Betydeligt funktionalitetstab

Mulig løsning

Nogle regneark indeholder flere matrixformler, som refererer til andre regneark, end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Nogle af disse matrixformler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Projektmappe matrixer, der refererer til andre regneark er begrænset af tilgængelig hukommelse i Excel Starter 2010, men i tidligere versioner af Excel, regneark kun kan indeholde op til 65,472 projektmappe matrixer, der refererer til andre regneark. Projektmappe matrixer ud over maksimumgrænsen konverteres til og få vist #VALUE! fejl.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder matrixformler, som refererer til et andet regneark, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #VÆRDI!.

Nogle formler indeholder flere værdier, referencer og/eller navne end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Den maksimale længde på formelindhold er 8.192 tegn i Excel Starter 2010, og den maksimale interne formellængde er 16.384 byte. Den maksimale længde på formelindhold er kun 1.024 tegn i tidligere versioner til Excel, og den maksimale interne formellængde er kun 1,800 byte. Når kombinationen af formelargumenter (herunder værdier, referencer og/eller navne) overskrider de maksimale grænser for tidligere versioner af Excel, medfører formlerne #VALUE! fejl, når du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler, hvor grænsen for den maksimale formellængde i tidligere versioner af Excel overskrides, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #VÆRDI!.

Nogle formler indeholder flere indlejringsniveauer end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end syv indlejringsniveauer gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

I Excel Starter 2010, en formel kan indeholde op til 64 indlejringsniveauer, men i tidligere versioner af Excel, er det maksimale antal indlejringsniveauer kun 7.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end syv indlejringsniveauer, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #VÆRDI!.

Du kan finde flere oplysninger i:

Nogle formler indeholder funktioner med flere argumenter end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end 30 argumenter pr. funktion gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

En formel kan indeholde op til 255 argumenter i Excel Starter 2010, men i tidligere versioner af Excel, er maksimumgrænsen for argumenter i en formel kun 30.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 30 argumenter, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #VÆRDI!.

I nogle formler bruges flere operander end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Det maksimale antal operander, der kan bruges i formler er 1.024 i Excel Starter 2010, men i tidligere versioner af Excel, er maksimumgrænsen for operander i formler kun 40.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 40 operander, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #VÆRDI!.

En eller flere funktioner i denne projektmappe er ikke tilgængelig i tidligere versioner af Excel. Når funktionen genberegnes i tidligere versioner, returneres fejlværdien #NAVN? i stedet for det aktuelle resultat.

Excel Starter 2010 indeholder nye funktioner, der ikke er tilgængelig i tidligere versioner af Excel.

Når du gemmer projektmappen i Excel 2007 eller Excel 97-2003-filformat og åbne den i den tidligere version af Excel, vises en ny funktion med en fejl. I nogle tilfælde præfiks _xlfn føjes til formlen, eller eksempel, = _xlfn. Hvis.fejl (1,2). Ikke-understøttede formlen returnerer i andre tilfælde #NAME? fejl.

Klik på Søg for at finde de celler, der indeholder funktioner, der er nyt i Excel Starter 2010 i kompatibilitetskontrollen, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #NAME? fejl.

Nogle formler indeholder referencer til tabeller, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse referencer konverteres til cellereferencer.

Du kan bruge strukturerede referencer i Excel Starter 2010, for at gøre det meget nemmere og mere intuitiv til at arbejde med tabel data, når du bruger formler, som henviser til en tabel, enten dele af en tabel eller hele tabellen. Denne funktion understøttes ikke i tidligere versioner af Excel, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller, så du kan ændre dem til de cellereferencer, du vil bruge.

Nogle formler indeholder referencer til tabeller i andre projektmapper, der i øjeblikket ikke kan åbnes i denne version af Excel. Referencerne konverteres til #REF, når de gemmes i Excel 97-2003-format, da de ikke kan konverteres til arkreferencer.

Du kan bruge strukturerede referencer i Excel Starter 2010, for at gøre det meget nemmere og mere intuitiv til at arbejde med tabel data, når du bruger formler, som henviser til en tabel, enten dele af en tabel eller hele tabellen. Denne funktion understøttes ikke i tidligere versioner af Excel, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer. Men hvis de strukturerede referencer peger på tabeller i andre projektmapper, der ikke er åbent, de, konverteres til og vises som #reference fejl.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller i andre projektmapper, så du kan ændre dem for at undgå fejlværdien #REF.

Mindre pålidelighedstab

Mulig løsning

I nogle matrixformler i denne projektmappe refereres der til en hel kolonne. I tidligere versioner af Excel bliver disse formler muligvis konverteret til fejlværdien #NUM!, når de genberegnes.

Matrixformler, der refererer til en hel kolonne i Excel Starter 2010, konverteres til og vises som #NUM! fejl, når de genberegnes i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de matrixformler, der refererer til en hel kolonne, så du kan foretage de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #NUM!.

Et eller flere definerede navne i denne projektmappe indeholder formler med mere end de 255 tegn, der understøttes af det valgte filformat. Disse formler gemmes, men afkortes, når de redigeres i tidligere versioner af Excel.

Hvis grænsen på 255 tegn, der understøttes i tidligere versioner af Excel, overskrides i navngivne områder i formler, fungerer formlen korrekt, men den afkortes i dialogboksen Navn og kan ikke redigeres.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder navngivne områder i formler, og foretag derefter de nødvendige ændringer, så brugerne kan redigere formlerne i tidligere versioner af Excel.

Nogle formler i denne projektmappe er sammenkædet med andre projektmapper, der er lukket. Hvis disse formler genberegnes i tidligere versioner af Excel, uden at de projektmapper, de er sammenkædet med, åbnes, kan der ikke returneres tegn ud over grænsen på 255 tegn.

Hvis formler i en projektmappe er sammenkædet med andre projektmapper, der er lukket, kan de kun vise op til 255 tegn, når de genberegnes i tidligere versioner af Excel. Formelresultaterne afkortes muligvis.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder formler, som er sammenkædet med andre projektmapper, der er lukket, så du kan kontrollere kæderne og foretage de nødvendige ændringer for at undgå afkortede formelresultater i tidligere versioner af Excel.

En datavalideringsformel indeholder mere end 255 tegn.

Hvis grænsen på 255 tegn, der understøttes i tidligere versioner af Excel, overskrides i datavalideringsformler, fungerer formlen korrekt, men afkortes og kan ikke redigeres.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsformler, og brug derefter færre tegn i formlen, så brugerne kan redigere dem i tidligere versioner af Excel.

Øverst på siden

Ikke-understøttede betingede formateringsfunktioner

Ikke-understøttede betingede formateringsfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer og forårsage et betydeligt funktionalitetstab.

Betydeligt funktionalitetstab

Mulig løsning

Nogle celler indeholder flere betingede formater end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Kun de første tre betingelser bliver vist i tidligere versioner af Excel.

Betinget formatering indeholde op til 64 betingelser i Excel Starter 2010, men i Excel 97-2003 understøttes kun tre betingelser.

I tidligere versioner af Excel, får brugerne vist kun de første tre betingelser. Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre reglerne er redigeret i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, hvor der er anvendt betinget formatering med mere end tre betingelser, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Nogle celler indeholder områder med overlappende betinget formatering. I tidligere versioner af Excel evalueres alle de betingede formateringsregler ikke på de overlappende celler. De overlappende celler viser forskellig betinget formatering.

I Excel Starter 2010, betinget formatering områder i celle kan overlapper, men dette understøttes ikke i tidligere versioner af Excel og betinget formatering vises ikke som forventet.

I tidligere versioner af Excel, får brugerne vist forskellige betinget formatering end forventet. Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre reglerne er redigeret i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der har områder med overlappende betinget formatering, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

En eller flere celler i projektmappen indeholder en betinget formateringstype, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel, f.eks. datalinjer, farveskalaer eller ikonsæt.

Excel Starter 2010 indeholder de følgende betingede formateringstyper, der ikke understøttes i Excel 97-2003:

 • Farveskalaer

 • Datalinjer

 • Ikonsæt

 • Værdier, der har høj eller lav rangorden

 • Værdier, der er over eller under gennemsnittet

 • Entydige eller dublerede værdier

 • Sammenligning af tabelkolonner for at bestemme, hvilke celler der skal formateres

I tidligere versioner af Excel, kan brugere ikke se betinget formatering, som datalinjer, farveskalaer eller ikonet sæt. Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre reglerne er redigeret i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg for at finde celler, der har betingede formateringstyper, som er nye i Excel Starter 2010 i kompatibilitetskontrollen, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Nogle celler indeholder betinget formatering, hvor indstillingen "Stop hvis sand" ikke er valgt. I tidligere versioner af Excel genkendes denne indstilling ikke, og der stoppes efter den første sande betingelse.

I Excel Starter 2010, kan du anvende betinget formatering uden stopper, når betingelsen er er opfyldt. Dette understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder betinget formatering, hvor indstillingen "Stop hvis sand" ikke er valgt, og klik derefter på Ret for at løse kompatibilitetsproblemet.

I tidligere versioner af Excel, den betingede formatering resultater er ikke længere de samme som Excel Starter 2010, fordi betinget Formateringen anvendes ikke længere, når den første betingelse er sand. Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre reglerne er redigeret i den tidligere version af Excel.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder en betinget formateringstype i et separat område (f.eks. top/bund N, top/bund N%, over/under gennemsnit eller over/under standardafgivelsen). Denne funktion understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Du kan anvende betinget formatering på områder, der ikke er tilstødende, i Excel Starter 2010. Dette understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

I tidligere versioner af Excel, kan brugere ikke se betinget formatering i ikke-sammenhængende celler. Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre reglerne er redigeret i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder en type betinget formatering i et separat område, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Nogle pivottabeller i denne projektmappe indeholder betinget formatering, der muligvis ikke virker korrekt i tidligere versioner af Excel. Reglerne for betinget formatering viser ikke de samme resultater, når du bruger disse pivottabeller i tidligere versioner af Excel.

Betinget formatering, der anvendes til Excel Starter 2010 pivottabeller viser ikke de samme resultater i pivottabeller i tidligere versioner af Excel.

I tidligere versioner af Excel, vil de resultater af betinget formatering i pivottabeller ikke være de samme som i Excel Starter 2010. Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel Starter 2010, medmindre reglerne er redigeret i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde felter i pivottabeller, der indeholder regler for betinget formatering, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Øverst på siden

Ikke-understøttet grafik og objekter

Ikke-understøttet og objekter kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer og forårsage et betydeligt funktionalitetstab.

Betydeligt funktionalitetstab

Løsning

Eventuelle effekter på objektet fjernes. Tekst, der går ud over grafikkens grænser, vises beskåret.

I Excel Starter 2010, kan du bruge specielle effekter, som gennemsigtig skygger, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Specielle effekter fjernes. Desuden i Excel Starter 2010, når du indsætter tekst i en figur, som er længere end figuren, teksten går uden for grænserne af figuren. I tidligere versioner af Excel, vil blive afkortet denne tekst. For at undgå afkortede tekst, kan du tilpasse størrelsen på figur for at se bedre ud.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de objekter, hvor der er anvendt specialeffekter, så du kan fjerne specialeffekterne efter behov.

Et integreret objekt i denne projektmappe oprettes i en nyere version af Office. Du kan ikke redigere det i en tidligere version af Excel.

Integrerede objekter, der er oprettet i Excel Starter 2010 kan ikke redigeres i tidligere versioner af Excel.

Øverst på siden

Konvertere en projektmappe til Excel 2010-filformat

Når du åbner en projektmappe, der er oprettet i Excel 97-2003, og du ikke længere planlægge for alle til at fungere sammen med denne projektmappe i denne tidligere version, kan du konvertere projektmappen til det aktuelle filformat Excel 2010. Når du konverterer til det aktuelle filformat, du vil have adgang til alle nye og forbedrede funktioner og funktionalitet, der Excel Starter 2010 tilbyder og filstørrelsen bliver mindre.

Hvis du vil opgradere projektmappen, kan du:

 • Konvertere projektmappen til det aktuelle filformat    Når du konverterer en projektmappe, erstattes den med en kopi af projektmappen i det aktuelle filformat (.xlsx). Når projektmappen er konverteret, er den ikke længere tilgængelig i det oprindelige filformat.

  Bemærk: I Excel Starter kan du gemme en projektmappe i .xlm-filformatet. Excel Starter gemmer makroerne, men overfører dem ikke.

  Du kan konvertere en projektmappe til det aktuelle filformat ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Åbn den projektmappe, du vil konvertere til det aktuelle filformat.

   Bemærk: Projektmappen åbnes i kompatibilitetstilstand.

  2. Klik på Oplysninger under fanen Filer, og klik derefter på knappen Konverter i sektionen Kompatibilitetstilstand.

  3. Klik på OK, hvis der vises en meddelelse om konvertering af projektmapper.

   Tip!    Hvis der ikke vises en meddelelse om konvertering af projektmapper, skal du markere Spørg mig ikke igen, om jeg vil konvertere projektmapper.

  4. Hvis du vil arbejde i det aktuelle filformat, skal du klikke på Ja for at lukke og åbne projektmappen igen.

 • Gem projektmappen i det aktuelle filformat    Hvis du vil gemme en kopi af projektmappen i oprindelige filformat, i stedet for at konvertere projektmappen, kan du gemme en kopi af projektmappen i Excel 2010-filformat (.xlsx).

  Du kan gemme en projektmappe i det aktuelle filformat ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Gem som under fanen Filer.

  2. Acceptér det foreslåede projektmappenavn, eller skriv et nyt navn, i feltet Filnavn.

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Filtype:

   • Hvis du vil gemme projektmappen i det aktuelle Excel-projektmappefilformat, skal du klikke på .xlsx.

   • Hvis du vil gemme filen i det nye binære filformat, skal du klikke på .xlsb.

   • Hvis du vil gemme projektmappen som en skabelon, skal du klikke på .xltx.

   • Hvis projektmappen indeholder makroer, som du vil beholde, skal du klikke på .xlsm.

   • Hvis projektmappen indeholder makroer, som du vil beholde, og du vil gemme projektmappen som en skabelon, skal du klikke på .xltm.

  4. Klik på Gem.

Toppen af siden

Excel Starter 2010 og Excel 97-2003-funktioner, der ikke understøttes i Excel Starter 2010

Når du åbner en projektmappe i Excel Starter 2010, der er oprettet i Excel 97-2003, understøttes visse funktioner i den tidligere version af Excel ikke i projektmappen. Ikke-understøttede funktioner enten er blevet erstattet af nye funktioner og funktionalitet, eller de er blevet fjernet, fordi de er blevet bruges sjældent.

Følgende Excel 97-2003-funktioner kan fungere anderledes, være blevet fjernet eller er ikke tilgængelige på båndet.

Ikke-understøttede regnearksfunktioner

I Excel 97-200 3

In Excel Starter 2010

Du kan bruge funktionen Autoformat til at anvende et af flere -autoformater og hurtigt formatere et dataområde.

Typografigallerier til tabeller, celler og pivottabeller indeholder et sæt professionelle formater, der kan anvendes hurtigt. Du kan vælge mellem mange foruddefinerede typografier eller oprette brugerdefinerede typografier efter behov. Typografier erstatter Autoformat som den nemmeste måde, hvis du vil anvende formatering på et celleområde.

Øverst på siden

Ikke-understøttede tabelfunktioner

I Excel 97-200 3

In Excel Starter 2010

Du kan oprette en Excel-liste for at gøre det nemmere at styre og analysere grupper af relaterede data i et regneark.

Excel-lister kaldes nu Excel-tabeller, så denne funktion svarer til funktionen i andre Microsoft Office-programmer, som f.eks. Word og PowerPoint.

Du kan bruge en indsætningsrække (en særlig række i Excel-lister) til hurtigt at tilføje en ny række med data i slutningen af en liste.

Indsætningsrækken er ikke længere tilgængelig. Hvis du vil føje nye rækker til en tabel, skal du trykke på TAB eller skrive eller indsætte de data, der skal medtages, lige under en tabel. Du kan også indsætte rækker for at medtage flere rækker med data.

Du kan definere navne til lister.

Når du opretter en tabel, oprettes samtidig et defineret navn til det samme område. Dette navn kan bruges til at referere til tabellen i formler, der bruger den nye, strukturerede referencefunktion.

Navne, der bruges til lister i tidligere versioner af Excel muligvis ikke opfylder kravene til områdenavne i Excel Starter 2010, og derfor bruges ikke som reference til tabellen i formler, der bruger den nye strukturerede refererer til sig funktion. Hvis du vil bruge tabelnavne i strukturerede referencer, skal du ændre de definerede navne.

Øverst på siden

Ikke-understøttede formelfunktioner

I Excel 97-200 3

In Excel Starter 2010

Referencer til hele rækker og hele kolonner, der bruges i en projektmappe, kan omfatte data i celler, der er placeret inden for række- og kolonnegrænsen i Excel 97-2003.

Fuld række og fuld kolonnereferencer tage automatisk hensyn til cellerne i større gitterstørrelsen på Excel Starter 2010. Det betyder, at den reference = kolonnebogstavet, som henviser til celler A1:A65536 i tidligere versioner af Excel, refererer til celler A1:A1048576 i filformatet Excel 2010.

Konvertering af en projektmappe fra en tidligere version af Excel til Excel 2010-filformatet kan forårsage problemer, når referencerne for fuld række eller kolonne bruges i projektmappen, og de data, der ikke var beregnet til at blive medtaget i referencer, er angivet i celler, der ligger ud over række- og kolonnegrænsen i den tidligere version af Excel.

Også, hvis bestemte funktioner, der tæller antallet af celler, rækker eller kolonner i referencen blev brugt (såsom antal.blanke, rækkerog kolonner), og disse funktioner, der refereres til fuld rækker eller kolonner, de resultater, der returnerer disse funktioner muligvis anderledes end forventet.

Specifikke navne, der bruger en kombination af bogstaver og tal (såsom USA1, FOO100og MGR4) kan defineres og bruges i formler i Excel 97-2003, fordi de ikke er i konflikt med cellereferencer.

Med en ny grænse på 16.384 kolonner udvide kolonnerne i Excel Starter 2010 til kolonne XFD. Det betyder, at bestemte navne (såsom USA1, FOO100og MGR4), som du kan definere i tidligere versioner af Excel er i konflikt med gyldige cellereferencer i Excel Starter 2010. Desuden Excel Starter 2010 forbeholder sig navne, der starter med XL til intern brug.

Når inkompatible navne bliver fundet, når du konverterer en projektmappe fra en tidligere version af Excel til Excel 2010-filformatet, får du besked om konflikten. For at adskille disse navne fra cellereferencer, bliver et understregningstegn (_) automatisk tilføjet som et præfiks til de inkompatible navne.

Ekstern projektmappe referencer og funktioner, der tager streng referencer (såsom indirekte) opdateres ikke – disse referencer og funktioner skal ændres manuelt.

Excel Starter 2010 ændrer også ikke definerede navne, der refereres til via Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-kode. VBA-kode, der refererer til inkompatible navne virker ikke, og skal opdateres.

Øverst på siden

Ikke-understøttede diagramfunktioner

I Excel 97-200 3

In Excel Starter 2010

Du kan bruge guiden Diagram til at oprette et diagram.

Du kan oprette et diagram ved at klikke på den diagramtype, du vil bruge, på båndet (gruppen Diagram under fanen Indsæt). Når du har oprettet diagrammet, kan du bruge diagramværktøjerne til at ændre og formatere diagrammet.

Du kan ændre størrelsen på flere diagrammer samtidig.

Du skal ændre størrelsen på hvert diagram for sig.

Når et eksisterende diagramark, der indeholder data, er markeret, kan du trykke på F11 for at oprette et diagramark med de samme data.

Du kan ikke længere dublere diagramark, der indeholder data, ved at trykke på F11.

Hvis du trykker på F11, når et eksisterende diagramark med data er markeret, oprettes et nyt diagramark uden data.

Du kan ændre rotationen af et 3D-diagram ved hjælp af musen.

Du kan ikke bruge musen til at ændre rotationen af et 3D-diagram.

Du kan kun ændre rotationen af et 3D-diagram ved at angive indstillinger i kategorien 3D-rotation i dialogboksen Formatér diagramområde.

Du kan bruge mønsterfyld i diagramelementer.

I stedet for mønsterfyld i diagramelementer kan du bruge billed- og strukturfyld.

Diagrammer med mønsterfyld, der er oprettet i en tidligere version af Excel, vises på samme måde, når de åbnes i Excel Starter 2010, men du kan ikke bruge mønsterfyldet i andre diagramelementer.

Du kan bruge kommandoen Tilpas til vindue til automatisk at tilpasse størrelsen på diagrammer, der er placeret i diagramark, når du ændrer vinduets størrelse.

I stedet for kommandoen Tilpas til vindue kan du bruge kommandoen Zoom på markeringen til at opnå lignende resultater.

En tekstboks oprettes automatisk, når du klikker et vilkårligt sted i et diagram og begynder at skrive.

Du kan ikke oprette en tekstboks, når du klikker et vilkårligt sted i et diagram og begynder at skrive.

Brug kommandoen Indsæt tekstboks til at indsætte en tekstboks i et diagram.

Som standard indsættes et kopieret diagram som et billede i et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation.

Som standard er et kopieret søjlediagram indsat i et Word Starter 2010 dokument som et objekt, der er knyttet til Excel-diagrammet.

Du kan ændre den måde, et kopieret diagram indsættes på, ved at klikke på knappen Indstillinger for Sæt ind, der vises, når du indsætter diagrammet, og derefter indsætte diagrammet som et billede eller en hel projektmappe.

Du kan bruge en Word-tabel som data til et nyt diagram.

En tabel i Word Starter 2010 kan ikke bruges som data for et nyt diagram.

Når du opretter et diagram i Word Starter 2010, får du et regneark med eksempeldata i stedet for dataene i den markerede tabel i Word. Hvis du vil afbilde tabeldata Word i det nye diagram, har du til at kopiere dataene i regnearket, erstatte den eksisterende eksempeldata.

Du kan angive den udskrevne diagramstørrelse og skaleringsindstillinger under fanen Diagram i dialogboksen Sideopsætning. Fanen Diagram er kun tilgængelig, når der er valgt et diagram (kommandoen Sideopsætning i menuen Filer).

Den udskrevne diagramstørrelse og skaleringsindstillingerne findes ikke længere under fanen Diagram i dialogboksen Sideopsætning. Fanen Diagram er kun tilgængelig, når der er valgt et diagram (Dialogboksstarter Knapflade i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout).

Du kan føje data til et diagram ved at vælge dataene i regnearket og trække den over i diagrammet.

Du kan ikke længere trække data fra et regneark til et diagram.

Du kan bruge andre metoder til at tilføje data i et diagram.

Du kan trække datapunkter i et diagram og ændre deres kildeværdier i regnearket.

At trække datapunkter for at ændre kildeværdierne i regnearket understøttes ikke længere.

Figurer er tegnet i et format, der er forskelligt fra det figurformat, der bruges i Excel Starter 2010.

Figurer, der er tegnet i tidligere versioner af Excel kan ikke grupperes med figurer, der er tegnet i Excel Starter 2010, selv når figurer er opgraderet til den aktuelle version. Du kan ikke markere figurer, der er oprettet i forskellige versioner af Excel på samme tid. Figurer, der er oprettet i forskellige versioner af Excel er lagt oven på aktuelle figurer.

Ligesom figurer kan diagrammer, der er oprettet i Excel Starter 2010 lægges ikke oven på dialogark, der er oprettet i tidligere versioner af Excel, og du ikke kan få vist diagrammer, der er lagt nedenunder disse dialogark.

Hvis du vil markere de aktuelle diagrammer, skal du bruge feltet til markering af diagramelementer (gruppen Aktuel markering under fanen Formater i Diagramværktøjer).

Øverst på siden

Ikke-understøttede filformater

Understøttelse af de følgende filformater er blevet fjernet fra Office Starter 2010. Du vil ikke kunne åbne eller gemme projektmapper i disse filformater.

Filformater, der ikke understøttes i Excel 2010

WK1, ALL(1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3 japansk) (*.wj1)

WJ3 (1-2-3 japansk) (*.wj3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works japansk) (*.wks)

WK3, FM3(1-2-3)

WK1, FMT(1-2-3)

WJ2 (1-2-3 japansk) (*.wj2)

WJ3, FJ3 (1-2-3 japansk) (*.wj3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Microsoft Excel-diagram (*.xlc)

Understøttelse af følgende filformater er ændret.

Filformat

In Excel Starter 2010

Webside (*.htm; *.html)

Office Starter 2010 gemmer ikke Excel-specifikke oplysninger om funktionen i dette filformat. Du kan åbne en fil i dette format bevarelse alle Excel-specifikke funktioner, der er oprettet i en tidligere version af Excel. Du kan dog gemme Sådan fil (eller en anden projektmappe) i dette filformat til publicering af kun.

Webside i én fil (*.mht; *.mhtml)

Office Starter 2010 gemmer ikke Excel-specifikke oplysninger om funktionen i dette filformat. Du kan åbne en fil i dette format bevarelse alle Excel-specifikke funktioner, der er oprettet i en tidligere version af Excel. Du kan dog gemme Sådan fil (eller en anden projektmappe) i dette filformat til publicering af kun.

Øverst på siden

Kontrollere, om en projektmappe er kompatibel med tidligere versioner af Excel

Hvis du vil være sikker på, at en projektmappe ikke har kompatibilitetsproblemer, der kan medføre et betydelig funktionalitetstab eller et mindre pålidelighedstab i en tidligere version af Excel, kan du køre kompatibilitetskontrol. Kompatibilitetskontrol finder potentielle kompatibilitetsproblemer og opretter en rapport, som du kan bruge til at løse problemerne.

Vigtigt    Når du arbejder i en projektmappe i kompatibilitetstilstand, hvor projektmappen er i Excel 97-2003-filformat (.xls) i stedet for det nye Excel 2010 XML-baserede filformat (.xlsx) eller binære filformat (.xlsb), kører Kompatibilitetskontrol automatisk, når du gemmer en projektmappe.

 1. Åbn den projektmappe, du vil kontrollere for kompatibilitet i Excel Starter 2010.

 2. Klik på Oplysninger under fanen Filer.

 3. Klik på knappen Kontrollér, om der er problemer, og klik derefter på Kontrollér kompatibilitet.

  Dialogboksen Kompatibilitetskontrol

 4. Hvis du vil kontrollere projektmappens kompatibilitet, hver gang den gemmes, skal du markere afkrydsningsfeltet Kontrollér kompatibiliteten ved lagring af denne projektmappe.

 5. Hvis du vil oprette en rapport med alle de problemer, der er vist i feltet Oversigt, i et særskilt regneark, skal du klikke på Kopiér til nyt ark.

  Tip!    Hvis funktionen er tilgængelig, kan du klikke på Søg for at finde problemerne i regnearket eller på lRet for at løse simple problemer. Klik på Hjælp for at få vist flere oplysninger om mere komplekse problemer.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×