Bruge Central administration

Du kan bruge Central administration til at udføre administrationsopgaver for SharePoint Products and Technologies fra ét centralt sted. Central administration består af tre hovedsider: Startside, Handlinger og Programadministration.

Hvad vil du foretage dig?

Læse om Startside

Læse om siden Handlinger

Læse om siden Programadministration

Læse om Startside

Startsiden til Central administration åbnes ved at klikke på fanen Startside. Startsiden indeholder følgende tre webdele:

 • Administratoropgaver    I dette afsnit angives de opgaver, du skal udføre. Hver opgave er kædet sammen med en side, hvor du kan læse om opgaven og derefter udføre den.

 • Topologi af farm     I dette afsnit angives serveren i farmen og de tjenester, der kører på de enkelte servere. Du kan klikke på en server for at administrere dens tjenester.

 • Ressourcer    Dette afsnit indeholder en liste med de hyperlinks, der også vises i menuen Foretrukne i Windows Internet Explorer. Når du tilføjer et nyt hyperlink, kan du vælge at tilføje en beskrivelse og bemærkninger.

Toppen af siden

Læse om siden Handlinger

Siden Handlinger åbnes ved at klikke på fanen Handlinger. Denne side indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan udføre administrationsopgaver. I tabellen nedenfor beskrives de forskellige afsnit på siden Handlinger.

Afsnit

Beskrivelse

Hyperlinks

Topologi og tjenester

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan administrere tjenester, farmtopologien og e-mail-indstillinger.

 • Servere i farm

 • Tjenester på server

 • Indstillinger for udgående e-mail

 • Indstillinger for indgående e-mail

 • Godkend/afvis distributionsgrupper

Sikkerhedskonfiguration

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan administrere sikkerhedsindstillinger, herunder antivirusindstillinger og indstillinger, der bruges til at blokere hentning eller overførsel af bestemte filtyper.

 • Tjenestekonti

 • Information Rights Management

 • Antivirus

 • Blokerede filtyper

 • Opdater farmens administratorgruppe

Logføring og rapportering

Indeholder hyperlinks til sider, der gør det nemmere for dig at få et overblik over servernes tilstand.

 • Logføring af diagnostik

 • Behandling af besøgsanalyse

Opgradering og overflytning

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan udføre forskellige opgaver, f.eks. opgradere websteder og servere, aktivere funktioner og overflytte indhold.

 • Afslut opgraderingen

 • Konverter licenstype

Global konfiguration

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan administrere indstillinger, der gælder globalt for farmen – du kan f.eks. administrere timerjob, konfigurere alternative adgangstilknytninger og håndtere løsninger.

 • Status for timerjob

 • Timerjobdefinitioner

 • Alternative adgangstilknytninger

 • Suspender farm

 • Administrer funktioner på farm

 • Løsningsadministration

Sikkerhedskopier og gendan

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan sikkerhedskopiere og gendanne både programmer og data.

 • Udfør sikkerhedskopiering

 • Oversigt over sikkerhedskopieringer og gendannelser

 • Gendan fra sikkerhedskopi

 • Jobstatus for sikkerhedskopiering og gendannelse

Datakonfiguration

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan angive standarddatabaseserveren for SharePoint-websteder og konfigurere datahentningstjenesten.

 • Standarddatabaseserver

 • Datahentningstjeneste

Toppen af siden

Læse om siden Programadministration

Siden Programadministration indeholder hyperlinks, som du kan bruge til at oprette og administrere webprogrammer og grupper af websteder, og hyperlinks til sider, hvor du kan konfigurere de tilhørende indstillinger.

I tabellen nedenfor beskrives de forskellige afsnit på siden Programadministration.

Afsnit

Beskrivelse

Hyperlinks

Administration af SharePoint-webprogram

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan administrere webprogrammer, konfigurere e-mail-indstillinger på webprogramniveau og styre indholdsdatabaser.

 • Opret eller udvid webprogram

 • Fjern SharePoint fra IIS-websted

 • Slet webprogram

 • Definer administrerede stier

 • Indstillinger for udgående e-mail i webprogram

 • Generelle indstillinger for webprogram

 • Indholdsdatabaser

 • Administrer webprogramfunktioner

 • Liste over webprogrammer

Administration af SharePoint-websted

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan styre grupper af websteder og brugen af webstederne.

 • Opret gruppe af websteder

 • Slet en gruppe af websteder

 • Bekræftelse af brug af websted og sletning

 • Kvotaskabeloner

 • Kvotaer og låse på gruppen af websteder

 • Administratorer af gruppe af websteder

 • Liste over grupper af websteder

Forbindelser til eksterne tjenester

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan administrere forbindelser til tjenester uden for webprogrammerne, herunder dokumentkonverteringstjenester.

 • Datacenter

 • HTML-fremviser

 • Dokumentkonverteringer

Administration af arbejdsproces

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan administrere indstillinger for arbejdsprocessen.

 • Indstillinger for arbejdsproces

Office SharePoint Server-delte tjenester

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan administrere delte tjenester på farmniveau. Du kan finde oplysninger om administration af delte tjenester på udbyderniveau i Læse om siderne for udbydere af delte tjenester.

 • Opret eller konfigurer denne farms delte tjenester

 • Tildel eller konfigurer delte tjenester mellem farme

 • Kontroller aktiverede tjenester i denne farm

 • Konfigurer sessionstilstand

Programsikkerhed

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan administrere sikkerhedsindstillingerne på webprogramniveau.

 • Sikkerhed for webdelssider

 • Administration af Oprettelse af nyt websted

 • Brugertilladelser til webprogram

 • Politik for webprogram

 • Godkendelsesprovidere

InfoPath Forms Services

Indeholder hyperlinks til sider, hvor du kan administrere indstillinger for formularer og formulartjenester.

 • Administrer formularskabeloner

 • Konfigurer InfoPath Forms Services

 • Send formularskabelon

 • Administrer dataforbindelsesfiler

 • Administrer webtjenesteproxy

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×