Brug webdele med forretningsdata på klassisk sider

Brug webdele med forretningsdata på klassisk sider

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Webdelene af typen Firmadata er udviklet til at fungere med data fra en ekstern liste, og du kan kombinere disse webdele på nyttige måder. Du kan f.eks. oprette forbindelse mellem webdelene Liste og Element, så når du vælger et udgiftsrapportelement i webdelen Liste, f.eks. torsdagens udgifter, vises oplysningerne om elementet i webdelen Element, f.eks. udgifterne til rejse, kost og logi.

Yderligere oplysninger finder du se Oprette tilknytninger i SharePoint Designer, Webdele med forretningsdata (Demo)og finde indhold om eksterne data.

I denne artikel

Oversigt over webdelene med forretningsdata

Inden du går i gang

Brugerdefinerede egenskaber for webdel Business Data liste

Egenskaber for Firmadataliste

Egenskaber for datavisning

Brugerdefinerede egenskaber for webdel Business-Data

Egenskaber for firmadataelement

Egenskaber for datavisning

Brugerdefinerede egenskaber for webdel Business Data handlinger

Egenskaber for handlinger for firmadata

Brugerdefinerede egenskaber for webdel Business Data Connectivity-Filter

Filteregenskaber

Egenskaber for avancerede filterindstillinger

Brugerdefinerede egenskaber for Business Data relaterede webdelen Listevisning

Listeegenskaber for Firmadatarelateret

Egenskaber for datavisning

Webdelen generator af Business Data element

Fælles egenskaber for den webdele med forretningsdata

Udseende

Layout

Avanceret

Indstillinger for AJAX

Diverse

Oversigt over webdelene af typen Firmadata

Følgende tabel opsummerer kort hver webdel med firmadata.

Webdel

Beskrivelse

Liste over firmadata

Viser en liste over elementer fra en ekstern liste.

Firmadataelement

Viser et element fra en ekstern liste.

Handlinger for firmadata

Viser en handling fra en ekstern liste.

Business Data Connectivity-filter

Filtrerer indholdet i den tilsluttede webdel Forretningsdata ved hjælp af en værdiliste fra en ekstern liste.

Generator af firmadataelement

Opretter et firmadataelement ud fra parametrene i en URL-forespørgselsstreng og leverer den til andre webdele med forretningsdata.

Firmadatarelateret liste

Viser en liste over underordnede elementer, som er relateret til et overordnet element fra en ekstern liste. Kræver en tilknytning.

Toppen af siden

Inden du starter

Der kræves en række nødvendige opgaver for at give sikker adgang, når du arbejder med eksterne data. Følgende oplysninger kan hjælpe dig med at planlægge dine næste trin. Hvis du får problemer med at arbejde med eksterne data, kan disse oplysninger være med til at identificere problemet. Hvis du vil have adgang til eksterne data, skal du eller din administrator gøre følgende:

Forberede den eksterne datakilde    En administrator kan have brug for at oprette en konto og give tilladelser til datakilden for at sikre, at de rette personer har adgang til dataene, og at dataene ikke ender i de forkerte hænder. I en ekstern database kan administratoren også få brug for at oprette bestemte tabeller, visninger, forespørgsler og så videre for at kunne begrænse resultaterne til det, der er nødvendigt, og for at forbedre ydeevnen.

Konfigurere SharePoint services    En administrator skal aktivere BCS Business Connectivity Services () og Secure Store Service.

Konfigurere Secure Store service    En administrator skal bestemme den bedste adgangstilstand for den eksterne datakilde, oprette et destinationsprogram og angive legitimationsoplysninger for destinationsprogrammet.

Konfigurere Business Data Connectivity Services    En administrator skal sikre dig, at den bruger, der opretter den eksterne indholdstype har tilladelse til metadatalageret i Business Data Connectivity (BDC) og det relevante brugere har adgang til den eksterne indholdstype, som er baseret på ekstern liste.

Oprette en ekstern liste    En bruger skal oprette en ekstern liste, der er baseret på den eksterne indholdstype, og en eller flere visninger af den eksterne liste efter behov.

Brugerdefinerede egenskaber for webdel Firmadataliste

Egenskaber for Firmadataliste

Egenskab

Beskrivelse

Skriv

Angiv den eksterne indholdstype, der skal vises. Brug knappen ud for feltet for at kontrollere, om den eksterne indholdstype findes, og for at vælge en bestemt ekstern indholdstype.

Visning

Vælg en visning, der skal vises.

Bemærk!:  Det kan tage nogle sekunder at se alle visningerne, efter at du har valgt en ekstern indholdstype.

Vis værktøjslinjen

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at få vist eller skjule værktøjslinjen.

Vis animation under indlæsning

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at animere eller undlade at animere visningen under indlæsning.

Egenskaber for datavisning

Egenskab

Beskrivelse

XSL-editor

Brug denne almindelige teksteditor til at indsætte XSLT-kildekode. Kendskab til XSLT-syntaks er nødvendig for at kunne bruge denne editor. Du kan f.eks. bruge denne egenskab til at omformatere kolonnerne Tal og Valuta.

Toppen af siden

Brugerdefinerede egenskaber for webdel Firmadataelement

Egenskaber for Firmadataelement

Egenskab

Beskrivelse

Skriv

Angiv den eksterne indholdstype, der skal vises. Brug knappen ud for feltet for at kontrollere, om den eksterne indholdstype findes, og for at vælge en bestemt ekstern indholdstype.

Visning

Vælg en visning, der skal vises.

Bemærk!:  Det kan tage nogle sekunder at se alle visningerne, efter at du har valgt en ekstern indholdstype.

Element

Angiv det element, der skal vises. Brug knappen ud for feltet for at kontrollere, om elementet findes, og til at vælge et bestemt element. Du kan alternativt bruge en webdelsforbindelse til automatisk at angive elementværdierne.

Vis animation under indlæsning

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at animere eller undlade at animere visningen under indlæsning.

Felter

Vælg de felter, der skal vises, og deres position på listen over elementer.

Handlinger

Vælg en foruddefineret handling, der skal vises.

Vis nye handlinger som standard

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at vise nye handlinger som standard.

Egenskaber for datavisning

Egenskab

Beskrivelse

XSL-editor

Brug denne almindelige teksteditor til at indsætte XSLT-kildekode. Kendskab til XSLT-syntaks er nødvendig for at kunne bruge denne editor. Du kan f.eks. bruge denne egenskab til at omformatere kolonnerne Tal og Valuta.

Toppen af siden

Brugerdefinerede egenskaber for webdel Handlinger for firmadata

Egenskaber for Handlinger for firmadata

Egenskab

Beskrivelse

Skriv

Angiv den eksterne indholdstype, der skal bruges. Brug knappen ud for feltet for at kontrollere, om den eksterne indholdstype findes, og for at vælge en bestemt ekstern indholdstype.

Element

Angiv det element, der skal vises. Brug knappen ud for feltet for at kontrollere, om elementet findes, og til at vælge et bestemt element. Du kan alternativt bruge en webdelsforbindelse til automatisk at angive elementværdierne.

Handlinger

Vælg en foruddefineret handling, der skal vises.

Vis nye handlinger som standard

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at vise nye handlinger som standard.

Typografi

Markér en af følgende visningstypografier:

  • Formatere som punktopstilling

  • Liste

  • Værktøjslinje

Toppen af siden

Brugerdefinerede egenskaber for webdel Business Data Connectivity-filter

Filteregenskaber

Egenskab

Beskrivelse

Filternavn

Angiv et entydigt og sigende navn på filteret.

Ekstern indholdstype

Angiv den eksterne indholdstype, der skal bruges til filterværdierne. Brug knappen ud for feltet for at kontrollere, om den eksterne indholdstype findes, og for at vælge en bestemt ekstern indholdstype.

Visning

Vælge en visning.

Bemærk!:  Det kan tage et par sekunder at få vist alle visninger, når du har valgt en ekstern indholdstype.

Værdikolonne

Vælg en kolonne, der skal bruges som filterværdien.

Beskrivelseskolonne

Vælg en kolonne, som skal bruges som en alternativ og mere sigende værdi, der vises for brugeren.

Vis liste som

Vælg en måde at vise filteret på mellem de tilgængelige indstillinger.

Egenskaber for Avancerede filterindstillinger

Egenskab

Beskrivelse

Bredde

Gør et af følgende for at kontrollere webdelens bredde:

  • Angiv en bestemt bredde målt i pixel.

  • Lad feltet være tomt, eller angiv 0 for automatisk at justere bredden.

Kræv, at brugeren vælger en værdi

Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at kræve, at en bruger vælger en værdi, eller for at tillade, at brugeren undlader at angive en værdi.

Standardværdi

Angiv den elementværdi, der skal vises. Brug knappen ud for feltet for at kontrollere, om elementet findes, og for at vælge et bestemt element.

Toppen af siden

Brugerdefinerede egenskaber for webdel Firmadatarelateret liste

Egenskaber for Firmadatarelateret liste

Egenskab

Beskrivelse

Skriv

Angiv den eksterne indholdstype, der skal vises. Brug knappen ud for feltet for at kontrollere, om den eksterne indholdstype findes, og for at vælge en bestemt ekstern indholdstype.

Relation

Vælg en relation baseret på en tilknytning, der tidligere er blevet defineret.

Vis værktøjslinjen

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at få vist eller skjule værktøjslinjen.

Vis animation under indlæsning

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at animere eller undlade at animere visningen under indlæsning.

Egenskaber for datavisning

Egenskab

Beskrivelse

XSL-editor

Brug denne almindelige teksteditor til at indsætte XSLT-kildekode. Kendskab til XSLT-syntaks er nødvendig for at kunne bruge denne editor. Du kan f.eks. bruge denne egenskab til at omformatere kolonnerne Tal og Valuta.

Toppen af siden

Webdelen Generator af firmadataelementer

Denne webdel har ingen brugerdefinerede egenskaber. Den opretter et firmadataelement ud fra parametrene i en URL-forespørgselsstreng og leverer den til andre webdele med firmadata. Denne webdel er ikke synlig for brugeren og er kun synlig, når siden er i redigeringstilstand.

Fælles egenskaber for webdelene af typen Firmadata

Alle webdele deler en fælles gruppe egenskaber, der bestemmer deres udseende, layout, avancerede indstillinger, indstillinger for Ajax og forskellige andre egenskaber.

Bemærk!: De almindelige egenskaber for webdele, der vises i værktøjsruden, kan være forskellige fra dem, der vises i dette afsnit. Dette kan skyldes forskellige årsager:

  • Du skal have de rette tilladelser for at få vist sektionen Avanceret i værktøjsruden.

  • For en bestemt webdel kan den person, der har udviklet den, have valgt ikke vise en eller flere af disse fælles egenskaber, eller vedkommende kan have valgt at oprette og vise yderligere egenskaber, der ikke vises nedenfor i afsnittene Udseende, Layout og Avanceret i værktøjsruden.

Udseende

Egenskab

Beskrivelse

Titel

Angiver navnet på webdelen, som vises i webdelens titellinje.

Højde

Angiver webdelens højde.

Bredde

Angiver webdelens bredde.

Chrome-tilstand

Angiver, om hele webdelen skal vises på siden, når en bruger åbner webdelssiden. Som standard er Chrome-tilstand indstillet til Normal, og hele webdelen vises. Det er kun titellinjen, der vises, når tilstanden er indstillet til Minimeret.

Chrome-type

Angiver, om titellinjen og rammen for webdelen vises.

Toppen af siden

Layout

Egenskab

Beskrivelse

Skjult

Angiver, om webdelen skal være synlig, når en bruger åbner webdelssiden. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er webdelen kun synlig, når du udformer siden, og den har teksten (Skjult) føjet til navnet.

Du kan skjule en webdel, hvis du vil bruge den til at overføre data til en anden webdel via en webdelsforbindelse, men ikke vil vise webdelen.

Retning

Angiver tekstens retning i webdelens indhold. Arabisk er f.eks. højre mod venstre-sprog, og dansk og de fleste andre europæiske sprog er venstre mod højre-sprog. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle webdelstyper.

Zone

Angiver den zone på webdelssiden, hvor webdelen er placeret.

Bemærk!: Zoner på webdelssiden vises ikke på listen, hvis du ikke har tilladelse til at ændre zonen.

Zoneindeks

Angiver webdelens placering i en zone, når zonen indeholder mere end én webdel.

Indtast et positivt heltal i tekstfeltet for at angive rækkefølgen.

Hvis webdelene i zonen er sorteret oppefra og ned, betyder en værdi på 1, at webdelen vises øverst i zonen. Hvis webdelene i zonen er sorteret fra venstre til højre, betyder en værdi på 1, at webdelen vises til venstre i zonen.

Hvis du f.eks. føjer en webdel til en tom zone, der er sorteret fra top til bund, er zoneindekset 0. Når du føjer en anden webdel til bunden af zonen, er dens zoneindeks 1. Hvis du vil flytte den anden webdel til toppen af zonen, skal du skrive 0 og derefter skrive 1 for den første webdel.

Bemærk!: Hver webdel i zonen skal have en entydig zoneindeksværdi. Derfor kan en ændring af denne værdi for den aktuelle webdel også ændre zoneindeksværdien for andre webdele i zonen.

Toppen af siden

Avanceret

Egenskab

Beskrivelse

Tillad minimering

Angiver, om webdelen kan minimeres.

Tillad lukning

Angiver om, websiden kan fjernes fra webdelssiden.

Tillad skjulning

Angiver, om webdelen kan skjules.

Tillad zoneændring

Angiver, om webdelen må flyttes til en anden zone.

Tillad forbindelser

Angiver, om webdelen kan deltage i forbindelser sammen med andre webdele.

Tillad redigering i personlig visning

Angiver, om webdelens egenskaber må redigeres i personlig visning.

Eksporttilstand

Angiver det dataniveau, det er tilladt at eksportere for denne webdel. Det afhænger af konfigurationen, om denne indstilling er tilgængelig.

URL-adresse til titel

Angiver URL-adressen på en fil med flere oplysninger om webdelen. Denne fil vises i et separat browservindue, når du klikker på webdelens titel.

Beskrivelse

Angiver det skærmtip, der vises, når musemarkøren placeres på webdelens navn eller webdelsikon. Værdien af denne egenskab bruges også, når du søger efter webdele med kommandoen Søg i menuen Find webdele i værktøjsruden i følgende webdelegallerier: Websted, Virtuel server og Webdelsside.

URL-adresse til Hjælp

Angiver placeringen af en fil med Hjælp-oplysninger om webdelen. Hjælp-oplysningerne vises i et separat browservindue, når du klikker på kommandoen Hjælp i menuen Webdel.

Hjælp-tilstand

Angiver, hvordan en browser skal vise Hjælp-indholdet til en webdel.

Markér en af følgende indstillinger:

  • Modal Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren skal lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden.

  • Tilstandsløs Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren behøver ikke lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden. Dette er standardværdien.

  • Naviger Åbner websiden i det aktuelle browservindue.

Bemærk!:  Selvom brugerdefinerede ASP.NET-webdele understøtter denne egenskab, åbnes standardemner i Hjælp kun i et separat browservindue.

URL-adresse til katalogikonbilledet

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges som webdelsikon på webdelslisten. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

URL-adresse til titelikonbilledet

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges i webdelens titellinje. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

Fejlmeddelelse for import

Angiver en meddelelse, der vises, hvis der er problemer med at importere webdelen.

Toppen af siden

Indstillinger for AJAX

Bemærk!:  Følgende egenskaber er kun tilgængelige for webdelene Firmadataliste og Firmadatarelateret liste.

Egenskab

Beskrivelse

Aktivér asynkron belastning

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at indlæse dataene asynkront (du kan fortsætte med at arbejde, før alle data er blevet indlæst) eller synkront (der vises et "indlæsningsbillede" i listevisningen, indtil alle data er blevet returneret fra serveren).

Aktivér asynkron opdatering

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere asynkron eller synkron funktionsmåde for følgende handlinger: sortering, sideopdeling, filtrering og opdatering.

Vis knappen Manuel opdatering

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at vise eller skjule en knap, som kan bruges til manuel opdatering af listevisningen.

Aktivér asynkron automatisk opdatering

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere automatisk opdatering af listevisningen.

Interval for automatisk opdatering (sekunder)

Angiv tidsintervallet mellem hver automatisk opdatering. Standardværdien er 60 sekunder.

Toppen af siden

Diverse

Bemærk!:  Følgende egenskaber er kun tilgængelige for webdelene Firmadataliste og Firmadatarelateret liste.

Egenskab

Beskrivelse

Eksempeldata

Angiv eksempeldata som en gyldig XML-fil og med samme struktur som de data, der returneres af datakilden. En SharePoint-kompatibel editor, f.eks. Microsoft SharePoint Designer 2013, kan bruge de eksempeldata i XML-form, der er specificeret af denne egenskab, til at gengive datavisningen på designtidspunktet.

XSL-link

Brug denne almindelige teksteditor til at indsætte XSLT-kildekode. Kendskab til XSLT-syntaks er nødvendig for at kunne bruge denne editor. Du kan f.eks. bruge denne egenskab til at omformatere kolonnerne Tal og Valuta.

Aktivér cachelagring af datavisning

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at gemme eller undlade at gemme XSL-transformeringen og forekomsten af datakildeobjektet i cachen.

Cache-timeout for datavisning (sekunder)

Angiver varigheden i sekunder af rydning af cachen. Hvis du vælger 0, angives egenskaben til standardværdien på 86.400 sekunder (som er en dag).

Send den første række til de webdele, der er forbindelse til, når siden indlæses

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at sende eller undlade at sende den første række med data til en eller flere af de webdele, der er oprettet forbindelse til, når siden indlæses.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×