Brug udsnitsværktøjer til at filtrere data

I tidligere versioner af Microsoft Excel kan du bruge rapportfiltre til at filtrere data i en pivottabel, men det er ikke nemt at se den aktuelle tilstand for filtrering, når du filtrerer på flere elementer. I Excel har du mulighed for at bruge udsnit til at filtrere dataene. Udsnit leverer knapper, som du kan klikke på for at filtrere pivottabeldata. Ud over hurtig filtrering, angiver udsnit også den aktuelle filtreringstilstand, hvilket gør det nemt at forstå, hvad der præcis vises i en filtreret pivottabel.

Billede af båndet i Excel

Når du vælger et element, inkluderes det pågældende element i filteret, og dataene for det pågældende element vises i rapporten. Når du f.eks. vælger Callahan i feltet Sælgere, vises kun data, der indeholder Callahan i det pågældende felt.

I denne artikel

Hvad er udsnit?

Sådan bruger du udsnit

Opret et udsnitsværktøj i en eksisterende pivottabel

Opret et enkeltstående udsnitsværktøj

Formatér et udsnitsværktøj

Del et udsnitsværktøj ved at oprette forbindelse til en anden pivottabel

Afbryd eller slet et udsnitsværktøj

Hvad er udsnit?

Udsnit er brugervenlige filtreringskomponenter, der indeholder en række knapper, som gør det muligt hurtigt at filtrere data i en pivottabel uden at åbne rullelisten for at finde de elementer, du vil filtrere.

Når du bruger et almindeligt pivottabelfilter til at filtrere på flere elementer, angiver filteret kun, at flere elementer er filtrerede, og du skal åbne en rulleliste for at finde oplysningerne om filtreringen. Et udsnitsværktøj markerer dog tydeligt filteret, der anvendes, og leverer oplysninger, så du let kan forstå de data, der vises i den filtrerede pivottabel.

Udsnit er typisk knyttet til pivottabellen, de er oprettet i. Men du kan også oprette separate udsnit, der refereres til fra onlineanalysebehandlingen (OLAP) Kubefunktioner, eller som kan knyttes til en pivottabel på et senere tidspunkt.

Et udsnitsværktøj viser typisk følgende elementer:Elementer i udsnitsværktøj for en pivottabel

1. En overskrift på et udsnitsværktøj angiver kategorien for elementerne i udsnitsværktøjet.

2. En filtreringsknap, der ikke er markeret, angiver, at elementet ikke er inkluderet i filteret.

3. En filtreringsknap, der ikke er markeret, angiver, at elementet er inkluderet i filteret.

4. En Ryd filter-knap fjerner filteret ved at markere alle elementer i udsnitsværktøjet.

5. Med et rullepanel kan du rulle, når der er flere elementer, end der er synlige i udsnitsværktøjet.

6. Ved at flytte og ændre størrelsen på kontrolelementer kan du ændre størrelsen og placeringen af udsnitsværktøjet.

Toppen af siden

Sådan bruger du udsnit

Der er flere måder at oprette udsnit for at filtrere pivottabeldata. I en eksisterende pivottabel kan du:

 • Oprette et udsnitsværktøj, der er tilknyttet pivottabellen.

 • Oprette en kopi af et udsnitsværktøj, der er tilknyttet pivottabellen.

 • Bruge et eksisterende udsnit, der er tilknyttet pivottabellen.

Ud over eller i stedet for at oprette udsnit i en eksisterende pivottabel, kan du også oprette et separat udsnitsværktøj, der kan refereres til af onlineanalysebehandlingen (OLAP) Kubefunktioner, eller som kan knyttes til enhver pivottabel på et senere tidspunkt.

Da hvert udsnitsværktøj, som du opretter, er udviklet til at filtrere efter et bestemt felt i pivottabellen, er det sandsynligt, at du opretter mere end ét udsnitsværktøjer for at filtrere en pivottabel.

Når du har oprettet et udsnitsværktøj, vises det i regnearket sammen med pivottabellen i en lagdelt visning, hvis du har mere end ét udsnitsværktøj. Du kan flytte et udsnitsværktøj til en anden placering i regnearket og ændre størrelsen efter behov.

For at filtrere pivottabeldataen skal du blot klikke på en eller flere af knapperne i udsnitsværktøjet.

Sådan formaterer du udsnit for at få et mere ensartet udseende

For at oprette rapporter med et professionelt udseende eller blot matche formatet af et udsnitsværktøj til formatet af den tilknyttede pivottabel kan du anvende udsnitstypografier for at få et ensartet udseende. Ved at anvende en af de forskellige foruddefinerede typografier, der er tilgængelige for udsnit, kan du nøjagtigt matche det farvetema, der anvendes til en pivottabel. For et brugerdefineret udseende kan du også oprette dine egne typografier for udsnitsværktøj, ligesom du kan oprette brugerdefinerede typografier i pivottabellen.

Sådan deler du udsnit mellem pivottabeller

Når du har mange forskellige pivottabeller i en rapport, f.eks. en Business Intelligence-rapport (BI), du arbejder med, er det sandsynligt, at du vil anvende det samme filter på nogle eller alle disse pivottabeller. Du kan dele et udsnitsværktøj, du har oprettet, i én pivottabel med andre pivottabeller. Du behøver ikke at duplikere filteret for hver pivottabel!

Når du deler et udsnitsværktøj, opretter du forbindelse til en anden pivottabel, der indeholder det udsnit, du vil bruge. De ændringer, du foretager i et delt udsnit, afspejles øjeblikkeligt i alle pivottabeller, der er knyttet til det pågældende udsnitsværktøj. Hvis du f.eks. bruger et landeudsnitsværktøj i Pivottabel1 til at filtrere data til et bestemt land, viser Pivottabel2, der også bruger det pågældende udsnitsværktøj, data for samme land.

Udsnit, der er forbundet til og bruges i mere end én pivottabel, kaldes delte udsnit. Udsnit, der kun bruges i en pivottabel kaldes lokale udsnit. En pivottabel kan have både lokale og delte udsnit.

Toppen af siden

Opret et udsnitsværktøj i en eksisterende pivottabel

 1. Klik et sted i pivottabellen, som du vil oprette et udsnitsværktøj for.

  Dette viser Pivottabelværktøjerne og tilføjer en Indstillinger- og Design-fane.

 2. Klik på Indsæt udsnitsværktøj i gruppen Sortér og filtrer under fanen Indstillinger.

 3. I dialogboksen Indsæt udsnit skal du markere afkrydsningsfeltet for de pivottabelfelter, som du vil oprette et udsnitsværktøj for.

 4. Klik på OK.

  Et udsnitsværktøj vises for hvert felt, du har valgt.

 5. I hvert udsnitsværktøj skal du klikke på de elementer, du vil filtrere efter.

  Du kan vælge mere end ét element ved at holde Ctrl nede og derefter klikke på de elementer, du vil filtrere efter.

Toppen af siden

Opret et enkeltstående udsnitsværktøj

 1. Klik på Udsnitsværktøjer i gruppen Filtrer under fanen Indsæt.

 2. I feltet Vis i dialogboksen Eksisterende forbindelser skal du gøre et af følgende:

  • Klik på Alle forbindelser for at vise alle forbindelser. Dette er valgt som standard.

  • Hvis du kun vil have vist den senest anvendte liste over forbindelser, skal du klikke på Forbindelser i denne projektmappe.

   Listen er oprettet fra forbindelser, som du allerede har angivet, at du har oprettet ved hjælp af dialogboksen i Vælg datakilde i guiden Dataforbindelse, eller som du tidligere har valgt som en forbindelse fra denne dialogboks.

  • Hvis du kun vil have vist de forbindelser, der er tilgængelige på computeren, skal du klikke på Forbindelsesfiler på denne computer.

   Listen er oprettet ud fra mappen Mine datakilder, som normalt findes i mappen Mine dokumenter.

  • Hvis du kun vil have vist de forbindelser, der er tilgængelige fra en forbindelsesfil, som er åbnet fra netværket, skal du klikke på Forbindelsesfiler på netværket.

   Listen er oprettet fra et dataforbindelsesbibliotek (DCL) på et Microsoft Office SharePoint Server 2007- eller Microsoft SharePoint Server 2010-websted. Et DCL er et dokumentbibliotek på et SharePoint Foundation-websted, der indeholder en samling af Office-dataforbindelsesfiler (ODC) (.odc). Typisk er et DCL konfigureret af en webstedsadministrator, som også kan konfigurere SharePoint-webstedet til at vise ODC-filer fra denne DCL i dialogboksen Eksterne forbindelser.

   Tip    Hvis du ikke kan se den forbindelse, du vil have, kan du oprette en forbindelse. Klik på Søg efter flere, og klik derefter på Ny kilde i dialogboksen Vælg datakilde for at starte guiden Dataforbindelse, så du kan vælge den datakilde, som du vil oprette forbindelse til.

   Bemærk    Hvis du vælger en forbindelse fra kategorierne Forbindelsesfiler på netværket eller Forbindelsesfiler på denne computer, kopieres forbindelsesfilen til projektmappen som en ny projektmappeforbindelse og bruges derefter som nye forbindelsesoplysninger.

 3. Under Vælg forbindelse skal du klikke på den forbindelse, du ønsker, og derefter klikke på Åbn.

 4. I dialogboksen Indsæt udsnitsværktøj skal du markere afkrydsningsfeltet for de felter, du gerne vil oprette et udsnitsværktøj for.

 5. Klik på OK.

  Et udsnitsværktøj er oprettet for hvert felt, du har valgt.

Toppen af siden

Formatér et udsnitsværktøj

 1. Klik på det udsnitsværktøj, du vil formatere.

  Dette viser Udsnitsværktøjerne og tilføjer en Indstillinger-fane.

 2. Klik på den ønskede typografi i gruppen Udsnitsværktøjstypografier under fanen Indstillinger.

  Hvis du vil se flere tilgængelige typografier, skal du klikke på knappen Flere .

Toppen af siden

Del et udsnit ved at oprette forbindelse til en anden pivottabel

Du kan dele et udsnitsværktøj med en anden pivottabel ved at oprette forbindelse til den pågældende pivottabel. Du kan også dele et udsnitsværktøj med en anden pivottabel ved at oprette forbindelse til den pågældende pivottabel.

Gør et udsnitsværktøj tilgængeligt i en anden pivottabel

 1. Klik på det udsnitsværktøj, du vil dele i en anden pivottabel.

  Dette viser Udsnitsværktøjerne og tilføjer en Indstillinger-fane.

 2. Klik på Pivottabelforbindelser i gruppen Udsnitsværktøjer på fanen Indstillinger.

 3. I dialogboksen Pivottabelforbindelser skal du markere afkrydsningsfeltet for de pivottabeller, du vil have udsnitsværktøjet tilgængeligt for.

Brug et udsnitsværktøj fra en anden pivottabel

 1. Opret forbindelse til den pivottabel, der indeholder det udsnitsværktøj, du vil dele, ved at gøre følgende:

  1. Klik på Eksisterende forbindelser i gruppen Hent ekstern data under fanen Data

  2. Kontrollér, at Alle forbindelser i feltet Vis i dialogboksen Eksisterende forbindelser er markeret.

   Tip    Hvis du ikke kan se den forbindelse, du vil have, kan du oprette en forbindelse. Klik på Søg efter flere, og klik derefter på Ny kilde i dialogboksen Vælg datakilde for at starte guiden Dataforbindelse, så du kan vælge den datakilde, som du vil oprette forbindelse til.

  3. Vælg den ønskede forbindelse, og klik derefter på Åbn.

  4. Klik på Pivottabelrapport under Vælg, hvordan du vil have vist disse data i projektmappen i dialogboksen Importer data.

 2. Klik et sted i pivottabellen, hvor du vil indsætte et udsnitsværktøj fra en anden pivottabel.

  Dette viser Pivottabelværktøjerne og tilføjer en Indstillinger- og Design-fane.

 3. Klik på pilen Indsæt udsnitsværktøj på fanen Indstillinger i gruppen Sortér og Filtrer, og klik derefter på Forbindelser til udsnitsværktøj.

 4. I dialogboksen Forbindelser til udsnitsværktøj skal du markere afkrydsningsfeltet for de udsnit, du vil bruge.

 5. Klik på OK.

 6. I hvert udsnitsværktøj skal du klikke på de elementer, du vil filtrere efter.

  Du kan vælge mere end ét element ved at holde Ctrl nede og derefter klikke på de elementer, du vil filtrere.

  Bemærk    Alle pivottabeller, der deler udsnitsværktøjet, viser straks den samme filtreringstilstand.

Toppen af siden

Afbryd eller slet et udsnitsværktøj

Hvis du ikke længere har brug for et udsnitsværktøj, kan du afbryde forbindelsen til pivottabellen, eller du kan slette den.

Afbryd forbindelsen til et udsnitsværktøj

 1. Klik et sted i pivottabellen, som du vil afbryde forbindelsen til et udsnitsværktøj for.

  Dette viser Pivottabelværktøjerne og tilføjer en Indstillinger- og Design-fane.

 2. Klik på pilen Indsæt udsnitsværktøj på fanen Indstillinger i gruppen Sortér og Filtrer, og klik derefter på Forbindelser til udsnitsværktøj.

 3. I dialogboksen Forbindelser til udsnitsværktøj skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for alle pivottabelfelter, som du vil afbryde forbindelsen til et udsnitsværktøj for.

Slet et udsnit

Gør et af følgende:

 • Klik på udsnitsværktøjet, og tryk derefter på Slet.

 • Højreklik på udsnitsværktøjet, og klik derefter på Fjern <Navn på udsnitsværktøjet>.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×