Brug sektionsskift til at ændre layoutet eller formateringen i en sektion af dokumentet

Du kan bruge sektionsskift, hvis du vil ændre layout eller formatering for en eller flere sider i dokumentet. En del af en side med en spalte kan f.eks. opdeles i to spalter. Du kan adskille kapitlerne i et dokument, så sidenummereringen for hvert kapitel begynder ved 1. Du kan også oprette et forskelligt sidehoved eller en forskellig sidefod for en sektion i dokumentet.

Eksempel på et dokument med sektionsskift

1. Sektion formateret med en enkelt spalte. Dette er standardspalteformatet i Microsoft Office Word.

2. Sektion formateret med to spalter. For at flytte tekst ind i et layout med to spalter skal du markere den tekst, du ønsker skal vises i to spalter, klikke på Sidelayout (i Office 2007, Office 2010 og Office 2013) eller på Layout (i Office 2016), derefter i Sideopsætning klikke på pil ned under Spalter og klikke på To.

Denne artikel indeholder

Forskellige typer sektionsskift, der kan indsættes

Rediger dokumentlayout eller formatering

Fjern ændringer i dokumentlayout

Forskellige typer sektionsskift, der kan indsættes

Med sektionsskift kan du oprette layout- eller formateringsændringer for en del af et dokument. Du kan ændre følgende formater for separate sektioner:

 • Margener

 • Papirstørrelse eller retning

 • Papirkilde til en printer

 • Siderammer

 • Lodret justering af tekst på en side

 • Sidehoveder og sidefødder

 • Spalter

 • Sidenummerering

 • Linjenummerering

 • Fodnoter og slutnoter

  Bemærkninger!: 

  • Et sektionsskift styrer sektionsformateringen af den tekst, der står foran det. Når du sletter et sektionsskift, slettes sektionsformateringen for teksten før sektionsskiftet også. Denne tekst bliver en del af den følgende sektion og får samme formatering som denne. Hvis du f.eks. har adskilt kapitlerne i et dokument med sektionsskift, og du senere sletter sektionsskiftet ved begyndelsen af Kapitel 2, placeres Kapitel 1 og Kapitel 2 i samme sektion, og de får begge den formatering, der tidligere kun blev anvendt i Kapitel 2.

  • Det sektionsskift, der styrer formateringen i den sidste del af dokumentet, vises ikke som en del af dokumentet. Hvis du vil ændre dokumentformateringen, skal du klikke i det sidste afsnit i dokumentet.

Eksemplerne nedenfor viser, hvilke typer sektionsskift du kan indsætte (i hver illustration repræsenterer den stiplede linje et sektionsskift).

Kommandoen Næste side indsætter et sektionsskift, og den nye sektion påbegyndes på den næste side. Denne type sektionsskift er især nyttig, hvis du vil starte på et nyt kapitel i et dokument.

Sektionsskiftet Næste side

Kommandoen Fortløbende indsætter et sektionsskift, og den nye sektion påbegyndes på samme side. Et fortløbende sektionsskift er nyttigt, hvis du vil ændre formateringen, f.eks. ændre antallet af spalter, på en side.

Sektionsskiftet Fortløbende

Kommandoen Lige side eller Ulige side indsætter et sektionsskift, og den nye sektion påbegyndes på den næste lige eller ulige side. Hvis dokumentkapitler altid skal begynde med en lige eller ulige side, skal du bruge sektionsskiftet Ulige side eller Lige side.

Sektionsskiftet Ulige side

Toppen af siden

Ændre dokumentlayout eller formatering

 1. Klik på det sted, hvor du vil ændre formateringen.

  Du kan eventuelt markere en del af dokumentet, som du vil sætte et par sektionsskift omkring.

 2. På fanen Sidelayout (eller fanen Layout i Office 2016) i gruppen Sideopsætning skal du klikke på Skift.

  Billede af Word-båndet

 3. Klik på den type sektionsskift, der passer til den type formateringsændring, du vil foretage, i gruppen Sektionsskift.

  Hvis du f.eks. opdeler et dokument i kapitler, ønsker du måske, at hvert kapitel skal starte med en ulige side. Klik på Ulige side i gruppen Sektionsskift.

Toppen af siden

Fjerne ændringer i dokumentlayout

Et sektionsskift definerer, hvor formateringen ændres i et dokument. Når du sletter et sektionsskift, slettes sektionsformateringen for teksten før sektionsskiftet også. Denne tekst bliver en del af den følgende sektion og får samme formatering som denne.

Sørg for, at Kladdevisning er aktiveret, så du kan se sektionsskiftets dobbelte stiplede linje.

 1. Marker det sektionsskift, du vil slette.

 2. Tryk på Delete.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×