Brug listen og andre webdele på klassisk sider

Brug listen og andre webdele på klassisk sider

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du opretter et nyt websted fra en webstedsskabelon, føjes automatisk webdele til webstedets startside. For eksempel indeholder et websted for team meddelelser, kalender og Links webdele. Disse webdele er forekomster af webdelen Listevisning, der bruger en forudkonfigureret skabelon til visning af listedata.

Når du opretter en liste eller et bibliotek på dit websted, oprettes en webdel med det samme navn som listen eller biblioteket på samme måde, automatisk. Hvis du opretter en liste med navnet kontrakter, vil en webdel af typen kaldet kontrakter for eksempel være tilgængelige i webstedsindhold. Webdelen viser automatisk de data, der er indeholdt i den liste eller det bibliotek, du har oprettet.

Når du føjer en liste eller et bibliotek webdel til en webdelsside, kan du tilpasse visningen for at få vist kun de oplysninger, du vil have vist på siden. Du kan redigere den aktuelle visning fra webdelssiden.

Du kan også oprette brugerdefinerede visninger af en liste eller et bibliotek, som du kan bruge til at vise forskellige sæt af oplysninger i forskellige forekomster af webdelen for listen eller biblioteket. Du opretter brugerdefinerede visninger af en liste eller et bibliotek ved hjælp af menuen Vis for den liste eller det bibliotek, du vil tilpasse.

 1. På værktøjslinjen Hurtig start eller på siden, skal du klikke på den Listtitle, du vil tilpasse, og klik derefter på fanen liste på båndet.

 2. Hvis du vil tilpasse visningen vises, skal du klikke på Rediger visning på båndet. Hvis den ikke vises vælge visningen vil under Aktuel visning, og klik derefter på Rediger visning.

 3. Du kan vise eller skjule kolonner ved at markere de ønskede afkrydsningsfelter i sektionen Kolonner. Angiv nummeret for kolonnens rækkefølge i visningen ud for kolonnenavnet.

 4. Vælg i sektionen Sortér, om og hvordan oplysningerne skal sorteres. Du kan bruge to kolonner til sorteringen, f.eks. først efter forfatter og dernæst efter filnavn for hver forfatter.

 5. Vælg i sektionen Filtrer, om og hvordan oplysningerne skal filtreres. Med en filtreret visning får du et mindre udvalg, f.eks. elementer oprettet af en bestemt afdeling eller med en godkendt status.

 6. Vælg, om du vil et afkrydsningsfelt i hver række, eller ikke, så du kan foretage flere valg på listen i Tabelvisning.

 7. I sektionen Gruppér efter kan du gruppere elementer med samme værdi i deres egen sektion, f.eks. en udvidelig sektion til dokumenter af en bestemt forfatter.

 8. I sektionen Totaler kan du tælle antallet af elementer i en kolonne, f.eks. det samlede antal problemer. I nogle tilfælde kan du opsummere eller uddrage yderligere oplysninger, f.eks. gennemsnit.

 9. I sektionen Typografi skal du vælge den typografi, du ønsker til visningen. Det kan f.eks. være en nedtonet liste, hvor hver anden række er nedtonet.

 10. Under mapper, kan du vælge Vis elementer i mapper til at understøtte mapper i den liste eller bibliotek eller Vis alle elementer uden mapper til at vise alt på samme niveau.

 11. For sektionenElementbegrænsning kan du begrænse antallet af filer er vises på en side, og om de er vist i efterfølgende navne eller pågældende antal elementer.

 12. Hvis du planlægger at få vist listen eller biblioteket på en mobil enhed, skal du vælge de ønskede indstillinger i afsnittet Mobil.

 13. Klik på OK.

Toppen af siden

Du kan oprette forbindelse et bibliotek eller webdelen liste til en anden webdel, levere data til den og ændre den måde, dataene vises på i den anden webdel, herunder en anden webdel.

 1. Menuen Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 , klik på Rediger side.

 2. Hvis det er nødvendigt, kan du føje de andre webdele til den side, du vil oprette forbindelse til.

 3. Find webdelen Listevisning på siden, eller Føj webdelen Listevisning til siden.

 4. Klik på Webdel menuen Pil ned til redigering for Webdel pil ned, og peg derefter på forbindelser.

 5. Peg på en af følgende kommandoer, og klik derefter på navnet på den webdel, du vil sammenkæde med:

Kommando

Beskrivelse

Levér række til

Du kan forbinde en webdel til en anden webdel ved at overføre en markeret række af data til den anden webdel. Afhængigt af hvordan den anden webdel er blevet oprettet og henter dataene, kan den anden webdel vise rækkedata eller bruge rækkedata som en filter eller en parameterværdi værdi.

I standardvisningen tilføjes en Vælg element kolonne, der indeholder alternativknapper automatisk, når du forbinde webdelen, så du kan angive den række, der skal overføres til den anden webdel. Du kan vælge kun én række ad gangen i standardvisning. Nogle kolonner, som kolonnen redigere er ikke tilgængelige til brug i en webdelsforbindelse.

Du kan markere flere rækker i dataarkvisningen, men kun én række overføres til den anden webdel. Hvis du markerer flere rækker, overføres rækken med den aktive celle til den anden webdel, og alle andre rækker ignoreres. Du kan ikke overføre data fra Rækken Total eller Ny række til den anden webdel.

Med denne forbindelsestype har du mere end én webdel, der er forbundet til webdelen.

Levér data til

Du kan forbinde en webdel til en anden webdel, der fungerer sammen med listedata. I dette tilfælde er den første webdel datakilden for den anden webdel.

I standard- og dataarkvisning er det kun dataene i visningen, der overføres til den anden webdel.

Med denne forbindelsestype har du mere end én webdel, der er forbundet til webdelen.

Hent sortering/filter fra

I standard-og dataarkvisning kan du forbinde webdelen til en anden webdel, der kan angive følgende oplysninger til den:

 • En eller flere kolonnenavne og værdipar med, der filtrerer data i webdelen.

 • En kolonne med data til at sortere data efter i enten stigende eller faldende rækkefølge i webdelen.

Med denne forbindelsestype, kan kun én anden webdel forbindes med webdelen.

Alle webdele på webstedet er som regel tilgængelige i webstedsindhold. Når du først føje en liste eller et bibliotek webdelen fra webstedsindhold til en side, viser webdelssiden standardvisningen for listen. Hvis du vil have vist de ønskede data i webdelen Listevisning, samt den forbundne webdel, skal du muligvis redigere visningen af listen. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppere data, en anden måde eller få vist forskellige kolonner.

Du kan ændre listevisningen i den brugerdefinerede egenskabssektion til Administrer visninger i værktøjsruden på en af to måder:

Rulleliste med aktuelle listevisninger
 • Vælge en anden visning i egenskaben Aktuel visning.

 • Klik på Rediger visning for at redigere den aktuelle visning.

Når du markerer eller redigerer en listevisning, er en kopi af listedesign oprettet på baggrund af den oprindelige listedesign for webstedet og gemt sammen med webdelen. Dataene i listen forbliver dog uændret.

Vær forsigtig, når du skifter til en anden visning for den aktuelle visning. Du kan slette de ændringer, du har foretaget i den aktuelle visning, og du kan risikere at deaktivere de webdelsforbindelser, der afhænger af kolonnerne i den aktuelle visning. Du bliver bedt om at bekræfte, hvis du skifter visning.

Toppen af siden

Selvom du kan få vist alle listetyper i en webdel af typen, understøttes visse listetyper, når du foretager en webdelsforbindelse. Generelt understøttes listetyper, der viser data i tabelformat, som kontakter. Lister, der viser data i et nontabular format, som mappevisning, understøttes ikke. Understøttede og ikke-understøttede listetyper vises nedenfor.

Understøttede listetyper

Ikke-understøttede listetyper

 • Meddelelser

 • Kontakter

 • Begivenheder

 • Problemer

 • Links

 • Opgaver

 • Brugerdefinerede lister

 • Lister med data, der er importeret fra regneark

 • Dokumentbiblioteker

 • Formularbiblioteker

 • Kalendervisning af en begivenhedsliste

 • Diskussionsforummer

 • Undersøgelser

 • Billedbiblioteker

 • Websteds- og listeskabelonkataloger

 • Gallerier med webdele

 • Datakilder

Toppen af siden

Selvom du kan få vist alle listekolonnetyper i en webdel af typen, understøttes kun visse listekolonnetyper, når du foretager en webdelsforbindelse. Understøttede og ikke-understøttede listekolonnetyper vises nedenfor.

Understøttede listekolonnetyper

Ikke-understøttede listekolonnetyper

 • Enkelt tekstlinje

 • Valg

 • Tal

 • Valuta

 • Dato og klokkeslæt

 • Hyperlink eller billede (for tilsvarende kolonner)

 • Opslag

 • Ja/Nej

 • Beregnet

 • Hyperlink eller billede (for filtrering)

 • Flere tekstlinjer

 • Rediger

Toppen af siden

Alle webdele deler en fælles gruppe egenskaber, der bestemmer deres udseende, layout, avancerede indstillinger, indstillinger for Ajax og forskellige andre egenskaber.

Bemærk!: De almindelige egenskaber for webdele, der vises i værktøjsruden, kan være forskellige fra dem, der vises i dette afsnit. Dette kan skyldes forskellige årsager:

 • Du skal have de rette tilladelser for at få vist sektionen Avanceret i værktøjsruden.

 • For en bestemt webdel kan den person, der har udviklet den, have valgt ikke vise en eller flere af disse fælles egenskaber, eller vedkommende kan have valgt at oprette og vise yderligere egenskaber, der ikke vises nedenfor i afsnittene Udseende, Layout og Avanceret i værktøjsruden.

Redigere egenskaber for webdele

 1. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Rediger side.

 2. På den webdel, du vil redigere, skal du klikke på den webdel redigere menuen Pil ned til redigering for Webdel pil ned, og klik derefter på Rediger webdel

  Redigeringsmenu for Webdel fremhævet

Egenskab

Beskrivelse

Titel

Angiver navnet på webdelen, som vises i webdelens titellinje.

Højde

Angiver webdelens højde.

Bredde

Angiver webdelens bredde.

Chrome-tilstand

Angiver, om hele webdelen skal vises på siden, når en bruger åbner webdelssiden. Som standard er Chrome-tilstand indstillet til Normal, og hele webdelen vises. Det er kun titellinjen, der vises, når tilstanden er indstillet til Minimeret.

Chrome-type

Angiver, om titellinjen og rammen for webdelen vises.

Titel

Angiver navnet på webdelen, som vises i webdelens titellinje.

Højde

Angiver webdelens højde.

Bredde

Angiver webdelens bredde.

Toppen af siden

Egenskab

Beskrivelse

Skjult

Angiver, om webdelen skal være synlig, når en bruger åbner webdelssiden. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er webdelen kun synlig, når du udformer siden, og den har teksten (Skjult) føjet til navnet.

Du kan skjule en webdel, hvis du vil bruge den til at overføre data til en anden webdel via en webdelsforbindelse, men ikke vil vise webdelen.

Retning

Angiver tekstens retning i webdelens indhold. Arabisk er f.eks. højre mod venstre-sprog, og dansk og de fleste andre europæiske sprog er venstre mod højre-sprog. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle webdelstyper.

Zone

Angiver den zone på webdelssiden, hvor webdelen er placeret.

Bemærk!: Zoner på webdelssiden vises ikke på listen, hvis du ikke har tilladelse til at ændre zonen.

Zoneindeks

Angiver webdelens placering i en zone, når zonen indeholder mere end én webdel.

Indtast et positivt heltal i tekstfeltet for at angive rækkefølgen.

Hvis webdelene i zonen er sorteret oppefra og ned, betyder en værdi på 1, at webdelen vises øverst i zonen. Hvis webdelene i zonen er sorteret fra venstre til højre, betyder en værdi på 1, at webdelen vises til venstre i zonen.

Hvis du f.eks. føjer en webdel til en tom zone, der er sorteret fra top til bund, er zoneindekset 0. Når du føjer en anden webdel til bunden af zonen, er dens zoneindeks 1. Hvis du vil flytte den anden webdel til toppen af zonen, skal du skrive 0 og derefter skrive 1 for den første webdel.

Bemærk!: Hver webdel i zonen skal have en entydig zoneindeksværdi. Derfor kan en ændring af denne værdi for den aktuelle webdel også ændre zoneindeksværdien for andre webdele i zonen.

Toppen af siden

Egenskab

Beskrivelse

Tillad minimering

Angiver, om webdelen kan minimeres.

Tillad lukning

Angiver om, websiden kan fjernes fra webdelssiden.

Tillad skjulning

Angiver, om webdelen kan skjules.

Tillad zoneændring

Angiver, om webdelen må flyttes til en anden zone.

Tillad forbindelser

Angiver, om webdelen kan deltage i forbindelser sammen med andre webdele.

Tillad redigering i personlig visning

Angiver, om webdelens egenskaber må redigeres i personlig visning.

Eksporttilstand

Angiver det dataniveau, det er tilladt at eksportere for denne webdel. Det afhænger af konfigurationen, om denne indstilling er tilgængelig.

URL-adresse til titel

Angiver URL-adressen på en fil med flere oplysninger om webdelen. Denne fil vises i et separat browservindue, når du klikker på webdelens titel.

Beskrivelse

Angiver det skærmtip, der vises, når musemarkøren placeres på webdelens navn eller webdelsikon. Værdien af denne egenskab bruges også, når du søger efter webdele med kommandoen Søg i menuen Find webdele i værktøjsruden i følgende webdelegallerier: Websted, Virtuel server og Webdelsside.

URL-adresse til Hjælp

Angiver placeringen af en fil med Hjælp-oplysninger om webdelen. Hjælp-oplysningerne vises i et separat browservindue, når du klikker på kommandoen Hjælp i menuen Webdel.

Hjælp-tilstand

Angiver, hvordan en browser skal vise Hjælp-indholdet til en webdel.

Markér en af følgende indstillinger:

 • Modal Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren skal lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden.

 • Tilstandsløs Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren behøver ikke lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden. Dette er standardværdien.

 • Naviger Åbner websiden i det aktuelle browservindue.

Bemærk!:  Selvom brugerdefinerede ASP.NET-webdele understøtter denne egenskab, åbnes standardemner i Hjælp kun i et separat browservindue.

URL-adresse til katalogikonbilledet

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges som webdelsikon på webdelslisten. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

URL-adresse til titelikonbilledet

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges i webdelens titellinje. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

Fejlmeddelelse for import

Angiver en meddelelse, der vises, hvis der er problemer med at importere webdelen.

Toppen af siden

Egenskab

Beskrivelse

Aktivér asynkron belastning

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at indlæse dataene asynkront (du kan fortsætte med at arbejde, før alle data er blevet indlæst) eller synkront (der vises et "indlæsningsbillede" i listevisningen, indtil alle data er blevet returneret fra serveren).

Aktivér asynkron opdatering

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere asynkron eller synkron funktionsmåde for følgende handlinger: sortering, sideopdeling, filtrering og opdatering.

Vis knappen Manuel opdatering

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at vise eller skjule en knap, som kan bruges til manuel opdatering af listevisningen.

Aktivér asynkron automatisk opdatering

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere automatisk opdatering af listevisningen.

Interval for automatisk opdatering (sekunder)

Angiv tidsintervallet mellem hver automatisk opdatering. Standardværdien er 60 sekunder.

Toppen af siden

Egenskab

Beskrivelse

Eksempeldata

Angiv eksempeldata som en gyldig XML-fil og med samme struktur som de data, der returneres af datakilden. En SharePoint-kompatibel editor, f.eks. Microsoft SharePoint Designer 2013, kan bruge de eksempeldata i XML-form, der er specificeret af denne egenskab, til at gengive datavisningen på designtidspunktet.

XSL-link

Brug denne almindelige teksteditor til at indsætte XSLT-kildekode. Kendskab til XSLT-syntaks er nødvendig for at kunne bruge denne editor.

Aktivér cachelagring af datavisning

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at gemme eller undlade at gemme XSL-transformeringen og forekomsten af datakildeobjektet i cachen.

Cache-timeout for datavisning (sekunder)

Angiver varigheden i sekunder af rydning af cachen. Hvis du vælger 0, angives egenskaben til standardværdien på 86.400 sekunder (som er en dag).

Send den første række til de webdele, der er forbindelse til, når siden indlæses

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at sende eller undlade at sende den første række med data til en eller flere af de webdele, der er oprettet forbindelse til, når siden indlæses.

Servergengivelse

Vælg dette for at deaktivere gengivelse af webdelen Datavisning på klientsiden. Dette skjuler også egenskaberne Deaktiver menu til valg af visning, Deaktiver knappen "Gem denne visning" og Vis søgefelt.

Deaktiver menu til valg af visning

Vis eller skjul menuen Visningsvælgerover kolonneoverskrifterne på listen.

Deaktiver knappen "Gem denne visning"

Vis eller skjul knappen Gem denne visning over kolonneoverskrifterne på listen. Denne knap vises som standard, når du ændrer den aktuelle visning ved at filtrere eller sortere den.

Vis søgefelt

Vis eller skjul feltet Søg fra listen eller biblioteket over kolonneoverskrifterne på listen.

JS-link

Angiv URL-adressen på en JavaScript-fil, der gengiver webdelen Datavisning. Det er nødvendigt at vide noget om JavaScript for at bruge denne egenskab.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×