Brug kontakter (Personer) i Outlook.com eller Outlook på internettet

Bemærk: Log på Outlook på internettet ved hjælp af en Microsoft-konto, herunder mailkonti der ender med @outlook.com, @live.com, @hotmail.com eller @msn.com.

I Outlook på internettet kan du bruge siden Personer i Outlook til at se, oprette, redigere, finde og slette kontakter. Du kan bruge dine kontakter til egen brug, og du kan automatisk tilføje dem som modtagere, når du skriver en mail i Outlook Mail.

Denne artikel indeholder

Sådan kommer du til siden Personer i Outlook

Hvad du ser på siden Personer i Outlook

Forstå kontaktmapper

Oprette en kontakt fra bunden

Oprette en kontakt fra en mailmeddelelse

Oprette en liste over kontakter

Redigere en kontakt eller en liste over kontakter

Arbejde med kontaktmapper

Slette eller gendanne en kontakt eller en liste over kontakter

Søge efter en kontakt eller en liste over kontakter

Sammenkæde og ophæve sammenkædning af kontakter

Sådan kommer du til siden Personer i Outlook

 1. Log på Outlook på internettet. Du kan få hjælp under Logge på Outlook på internettet.

 2. Vælg ikonet for Appstarter Ikonet Office 365-appstarter , og vælg feltet Personer i Outlook i Appstarter.

Hvad du ser på siden Personer i Outlook

Følgende skærmbillede viser, hvad du ser på siden Personer i Outlook.

Skærmbillede af siden Personer i Outlook.

Her er en beskrivelse af, hvad du kan se:

 1. Feltet Søg efter personer, som du bruger til at søge efter en kontakt eller en liste over kontakter

 2. Værktøjslinjen, som indeholder menuer og kommandoer til oprettelse og ændring af dine kontakter og lister over kontakter afhængigt af konteksten

 3. Mine kontakter, som indeholder alle dine kontaktmapper

 4. Den midterste rude, som viser de kontakter og lister over kontakter, der findes i det element, som er valgt i ruden til venstre

 5. Menuen til filtrering, som indeholder indstillinger til at indsnævre og sortere de kontakter og lister over kontakter, der vises

 6. Visitkortet, som viser detaljer om kontakten eller listen over kontakter, der er valgt i den midterste rude

Toppen af siden

Forstå kontaktmapper

Når du opretter en kontakt eller liste over kontakter fra bunden, bliver den gemt i den kontaktmappe, der er valgt i ruden til venstre. Derfor hjælper det at vide noget om kontaktmapper, før du tilføjer en kontakt eller liste over kontakter. Her er alt, hvad du skal vide for at komme i gang.

Hver af dine kontakter og lister over kontakter gemmes i en kontaktmappe. Du kan oprette mapper med kontakter til at opbevare visse kontakter eller lister over kontakter sammen og nemmere finde dem.

Mine kontakter, som er i venstre rude på siden Personer i Outlook, indeholder alle dine kontaktmapper. Når Mine kontakter er skjult, kan du markere den for at udvide den og se alle dine kontaktmapper.

Når Mine kontakter er udvidet, vises mappen Kontakter direkte under den, sådan som det er vist i følgende skærmbillede. Du får mappen Kontakter automatisk. Den indeholder alle dine lokale kontakter, medmindre du opretter andre mapper og føjer kontakter til dem.

Skærmbillede af siden Personer i Outlook. I venstre rude udvides Mine kontakter, og mappen Kontakter vises under den.

Hvis du vil have mere at vide, skal du se afsnittet Arbejde med kontaktmapper i denne artikel.

Oprette en kontakt fra bunden

 1. Under Mine kontakter i venstre rude skal du markere den mappe, hvori du vil oprette en kontakt. Hvis Mine kontakter er valgt i stedet for en bestemt mappe, oprettes den nye kontakt i mappen Kontakter.

  Bemærk: Før du opretter en ny kontakt, skal du sørge for at markere den mappe i venstre rude, som du vil oprette den i. Når du har oprettet en kontakt, er det ikke muligt at flytte den til en anden mappe. For at gemme en kontakt i en anden mappe efter du har oprettet den, skal du slette kontakten og derefter genskabe den i den anden mappe.

 2. Vælg Ny på værktøjslinjen.

  Skærmbillede af siden Personer i Outlook med en billedforklaring for kommandoen "Ny".
 3. I formularen Tilføj kontakt, der åbnes, skal du udfylde de ønskede oplysninger.

  Du kan vælge ikonet ny for at få vist flere indstillinger for den pågældende type af oplysninger. Du kan f.eks. vælge ny ved siden af Telefon for at tilføje telefonnumre.

 4. Du kan når som helst vælge Fjern Slet for at annullere ændringerne. Ellers skal du, når du er færdig, vælge Gemme Gem for at gemme ændringerne.

Toppen af siden

Oprette en kontakt fra en mailmeddelelse

Hvis du hurtigt vil føje en afsender eller modtager, der er i en mail, til mappen Kontakter, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet for Appstarter Ikonet Office 365-appstarter , og vælg feltet Mail i Outlook i Appstarteren.

 2. I en mail i læseruden skal du vælge navnet på den afsender eller modtager, du vil føje til dine kontakter.

 3. På det visitkort, der vises for den pågældende person, skal du vælge Tilføj.

  Skærmbillede af en del af en mail i siden Mail i Outlook. Afsenderen af meddelelsen fremhæves, og visitkortet for den pågældende modtager vises. Der er en billedforklaring for kommandoen Tilføj på visitkortet.
 4. I formularen Tilføj kontakt, der åbnes, kan du tilføje yderligere oplysninger om kontakten, hvis du vil.

 5. Vælg Gemme Gem for at tilføje kortet til mappen Kontakter, eller vælg Fjern Slet for at annullere.

  Hvis du vælger Gem, føjes kontakten automatisk til mappen Kontakter. Når du opretter en kontakt på denne måde, er det ikke muligt at gemme kontakten i en anden mappe eller flytte den til en anden mappe.

Toppen af siden

Oprette en liste over kontakter

En liste over kontakter er en samling af kontakter. Det kaldes også nogle gange en distributionsliste. Du kan angive en liste over kontakter som modtager, når du skriver en mail. Når du sender meddelelsen, sendes den til alle kontakterne på listen på samme tid. Du kan f.eks. oprette en liste over kontakter med navnet "Min bogklub" og føje alle medlemmerne af bogklubben til den. For derefter at sende en meddelelse til alle i bogklubben behøver du blot at angive Min bogklub på linjen Til: i mailen.

Sådan oprettes en liste over kontakter
 1. Under Mine kontakter i venstre rude skal du markere den mappe, du vil oprette listen over kontakter i. Hvis Mine kontakter er valgt i stedet for en bestemt mappe, oprettes den nye liste over kontakter i mappen Kontakter.

  Bemærk: Før du opretter en ny liste over kontakter, skal du sørge for at markere den mappe i venstre rude, som du vil oprette den i. Når du har oprettet en liste over kontakter, er det ikke muligt at flytte den til en anden mappe. For at gemme en liste over kontakter i en anden mappe, efter du har oprettet den, skal du slette listen over kontakter og derefter genskabe den i den anden mappe.

 2. På værktøjslinjen skal du vælge pil ned ud for Ny og derefter vælge Ny liste over kontakter.

  Skærmbillede af en del af værktøjslinjen i siden Personer i Outlook. Skærmbilledet viser "Ny kontaktliste" i rullemenuen "Nyt".
 3. I den tomme formular, der åbnes, skal du angive Navn på liste over kontakter, Medlemmer i listen over kontakter og valgfrie Noter.

 4. Du kan når som helst vælge Fjern Slet for at annullere ændringerne. Ellers skal du, når du er færdig, vælge Gemme Gem for at gemme ændringerne.

Toppen af siden

Redigere en kontakt eller en liste over kontakter

Du kan redigere kontakter eller kontaktlister, du opretter eller importerer til Outlook på internettet. Du kan redigere kontakter, du får ved at oprette forbindelse til konti på sociale netværk, f.eks. LinkedIn. Hvis du vil have mere at vide om at importere kontakter fra en anden mailkonto eller et andet mailprogram, skal du se Importere kontakter til Outlook til Windows.

Sådan redigerer du en kontakt eller liste over kontakter
 1. I den midterste rude skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den kontakt eller liste over kontakter, du vil redigere, og derefter vælge Rediger på værktøjslinjen.

  Skærmbillede af en del af siden Personer i Outlook. På skærmbilledet, er afkrydsningsfeltet ud for et kontaktnavn markeret, og der er en billedindstilling for kommandoen Rediger på værktøjslinjen.
 2. Foretag de ønskede ændringer.

 3. Du kan når som helst vælge Fjern Slet for at annullere ændringerne. Ellers skal du, når du er færdig, vælge Gemme Gem for at gemme ændringerne.

Toppen af siden

Arbejde med kontaktmapper

 • For at oprette en kontaktmappe skal du højreklikke på eller trykke og holde nede på Mine kontakter i venstre rude. Vælg derefter Ny mappe.

 • For at omdøbe eller slette en kontaktmappe, du har oprettet, skal du højreklikke på mappen og derefter vælge Omdøb eller Slet.

 • For at flytte en kontaktmappe, du har oprettet, til en placering med navnet Andre kontakter, så mappen er synlig, men stadig af vejen, skal du højreklikke på mappen og derefter vælge Flyt til "Andre kontakter". Nu får du vist mappen under Andre kontakter.

  For at flytte en mappe fra Andre kontakter tilbage til den overordnede liste med mapper under Mine kontakter skal du højreklikke på mappen og derefter vælge Flyt til "Mine kontakter".

Toppen af siden

Visning af dine kontakter og lister over kontakter

Når du vælger et element i venstre rude på siden Personer i Outlook, vises kontakter i den midterste rude, der er i det pågældende element, således:

 • Når du vælger Mine kontakter, vises alle dine kontakter og lister over kontakter i den midterste rude.

 • Når du vælger en bestemt kontaktmappe, vises kun kontakter og lister over kontakter i den midterste rude, der findes i den pågældende mappe.

Brug af menuen til filtrering til at indskrænke og sortere viste kontakter

Øverst til højre på den midterste rude er der en rullemenu, du kan bruge til at indsnævre og sortere kontakter og lister over kontakter, der vises. Navnet på menuen beskriver den sorteringsrækkefølge, der aktuelt anvendes. Standardmenunavnet er Fornavn, fordi det er standardsorteringsrækkefølgen.

Skærmbillede af Personer i siden Outlook, der indeholder en billedforklaring for filtermenuen i den midterste rude. Billedforklaringen viser standardnavnet på menuen, som er "sorteret efter fornavn".

Når du vælger menuen for at åbne den, kan du se, at den indeholder følgende tre afsnit:

 • Afsnittet Visning, hvor du kan vælge Personer, hvis du kun vil have vist de kontakter, der er personer. Du kan også vælge Lister for kun at få vist de kontakter, der udgør lister over kontakter.

 • Afsnittet Visningsrækkefølge, hvor du kan vælge Fornavn Efternavn eller Efternavn Fornavn for at kontrollere, hvordan hvert navn vises.

 • Afsnittet Sorteringsrækkefølge, hvor du kan vælge indstillingsmuligheder som f.eks. Efternavn, Firma og By (arbejde). Den anvendte sorteringsrækkefølge bestemmer navnet på menuen. Hvis f.eks. det aktuelle menunavn er Fornavn, og du ændrer sorteringsrækkefølgen ved at vælge Efternavn, skifter menuen navnet til Efternavn.

  Skærmbillede af siden Personer i Outlook. Skærmbilledet indeholder en billedforklaring for menuen Filter i den midterste rude. Billedforklaringen viser, at menunavnet nu er sorteret "Efter efternavn".

Toppen af siden

Slette eller gendanne en kontakt eller en liste over kontakter

Du kan slette kontakter eller lister over kontakter, som du har oprettet eller importeret i Outlook på internettet. Du kan ikke slette kontakter, som du får ved at oprette forbindelse til en social netværkskonto, f.eks. LinkedIn.

Du kan gendanne kontakter og lister over kontakter, som du har slettet for mindre end 30 dage siden. Når du gendanner en kontakt eller liste over kontakter, placerer Outlook på internettet den automatisk i mappen Mine kontakter.

Sådan slettes en kontakt eller liste over kontakter
 1. Vælg kontakten eller listen over kontakter.

 2. Vælg Slet.

Sådan gendannes en kontakt eller liste over kontakter
 1. På værktøjslinjen skal du vælge Administrer og derefter vælge Gendan slettede kontakter.

 2. I vinduet Gendan slettede elementer skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for hver kontakt eller liste over kontakter, du vil gendanne.

 3. Nederst til højre i vinduet Gendan slettede elementer skal du markere afkrydsningsfeltet Gendan.

 4. I dialogboksen Gendan elementer skal du vælge OK.

Toppen af siden

Søge efter en kontakt eller en liste over kontakter

 1. Angiv et søgeord i feltet Søg efter personer øverst i venstre rude.

  • Hvis du søger efter en kontakt, skal du angive et navn eller en mailadresse i feltet Søg efter personer og derefter vælge ikonet Søg Søg efter support . Hvis du f.eks. vil finde en kontakt med navnet Norris Reiss, hvis mailadresse er norris@outlook.com, kan du indtaste norris eller reiss i søgefeltet.

  • For at søge efter en liste over kontakter skal du indtaste en del af eller hele navnet på listen over kontakter i feltet Søg efter personer og derefter vælge ikonet Søg Søg efter support eller trykke på Enter. Hvis du f.eks. vil finde en liste over kontakter med navnet "Min bogklub", behøver du blot at skrive ordet klub i søgefeltet.

 2. For at indsnævre søgningen, efter du har fået nogle søgeresultater, skal du vælge en afgrænsning i afsnittet Medtag personer fra under søgefeltet. Afsnittet Medtag personer fra vil indeholde en afgrænsning for hver af følgende:

  • Hver kontaktmappe, som du har oprettet

  • Hvert socialt netværk, som du har forbindelse til

Toppen af siden

Sammenkæde og ophæve sammenkædning af kontakter

Du kan sammenkæde kontakter til hinanden for at angive, at de er relaterede. Desuden registrerer Outlook på internettet automatisk kontakter, der har samme eller næsten samme navn og links, så de vises som en samlet kontakt.

 • For at knytte bestemte kontakter til hinanden skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for hver kontakt i den midterste rude og derefter vælge Sammenkæd på værktøjslinjen.

 • For at fjerne sammenkædningen af kontakter skal du gøre følgende:

  1. I den midterste rude skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for en sammenkædet kontakt.

  2. På værktøjslinjen skal du markere rullemenuen Sammenkædede kontakter.

  3. I rullemenuen skal du vælge x ud for den kontakt, du vil fjerne sammenkædningen for.

Forstå automatisk sammenkædning

For at se hvilke kontakter Outlook på internettet automatisk har sammenkædet for en bestemt kontakt, og for at se forslag til andre lignende kontakter, der kan sammenkædes, skal du følge disse trin:

 1. Markér afkrydsningsfeltet til venstre for navnet på kontakten. Hvis Outlook på internettet automatisk har sammenkædede kontakter, som har samme eller lignende navne, vises rullemenuen Sammenkædede kontakter i højre side af værktøjslinjen.

 2. På værktøjslinjen skal du markere rullemenuen Sammenkædede kontakter.

Du kan f.eks. have kontakter med navnet Keri Mills og Keri M. Mills, som vist i følgende skærmbillede. Når du markerer afkrydsningsfeltet ud for en af dem, vises Sammenkædede kontakter (2) i højre side af værktøjslinjen for at indikere, at Outlook på internettet automatisk har sammenkædet de to kontakter. Når du vælger Sammenkædede kontakter (2), viser afsnittet Sammenkædede profiler i menuen de kontakter, der er kædet sammen, og afsnittet Foreslåede profiler herunder viser flere relaterede kontakter, du kan markere for at sammenkæde dem, der allerede er kædet sammen. Hvis du i dette eksempel vælger kontakten, der er vist i afsnittet Foreslåede profiler, ændres Sammenkædede kontakter (2) på værktøjslinjen til Sammenkædede kontakter (3).

Skærmbillede af siden Personer i Outlook. Skærmbilledet viser to kontakter med navne, der ligner hinanden. Det viser også rullemenuen Links på værktøjslinjen, som indeholder en sammenkædet profilsektion og en foreslået profilsektion.

Toppen af siden

Har du stadig brug for hjælp?

Knappen Communityforum Knappen Kontakt support

Se også

Velkommen til Outlook på internettet

Importér til Outlook til Windows

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×