Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word 2016

Word 2016 søger automatisk efter potentielle stavefejl og grammatiske fejl, mens du skriver. Den markerer stavefejl med en rød bølgestreg og grammatiske fejl med en blå bølgestreg, men du kan også kontrollere fejl med stavekontrollen.

Hvis du foretrækker det, kan du deaktivere den automatiske kontrol og derefter kontrollere dokumentet, når du er færdig med det. Det er nyttigt at kontrollere al stavning og grammatik i dokumentet på én gang, når du hurtigt vil korrekturlæse din tekst. Du kan søge efter mulige fejl og derefter beslutte, om du er enig med stave- og grammatikkontrollen.

Bemærk: Fremgangsmåderne i dette emne er dokumenteret ved hjælp af Oplæser og JAWS. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger en specifik skærmlæser, ved at kontakte producenten af den assisterende teknologi.

Bemærk: Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

I dette emne

Kontrollér stavning og grammatik i et dokument

 1. Åbn det dokument, du vil kontrollere for stave- eller grammatikfejl, og tryk derefter på F7. Du kan også bruge en kommando på båndet ved at trykke på Alt+R for at åbne fanen Gennemse og derefter trykke på S for stavekontrol og grammatik.

  Tip: Hvis du vil nøjes med at kontrollere stavning og grammatik i en enkelt sætning eller i et enkelt afsnit i dit dokument, skal du markere den tekst, du vil kontrollere, og derefter trykke på F7.

 2. Når du kan høre "Korrekturrude" og det første forkert stavede ord samt forslag til stavemåder eller den første mulige grammatiske fejl og foreslåede rettelser, skal du bruge tabulatortasten til at skifte mellem forslagene, definitionen af et ord eller en grammatikforklaring. Ved at lytte til dem kan du finde ud af, hvordan du vil reagere på den mulige fejl.

  • Hvis der er mere end én foreslået stavemåde, kan du bruge pil op og pil ned, indtil du hører den stavemåde, du vil bruge.

  • Hvis der er en stavefejl, medtager Word muligvis en definition af ordet. Hvis du vil høre definitionen, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til knappen Tekst til tale og trykke på mellemrumstasten.

  • Hvis der er en grammatisk fejl, medtager Word muligvis en forklaring af grammatikreglen. Hvis det sker, kan du høre "Årsagstekst er virtualiseret" og derefter forklaringen. Tryk på Esc for at lukke vinduet Årsagstekst er virtualiseret og vende tilbage til ruden Korrektur.

  • Hvis der er en grammatisk fejl, viser Word muligvis alternative ord eller udtryk. Hvis du vil høre dem, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til knappen eller knapperne Tekst til tale og derefter trykke på mellemrumstasten.

 3. Du kan træffe en beslutning om en fejl, som Word identificerer, ved at trykke på tabulatortasten for at gå til den ønskede kommando, f.eks. Ignorer, Ignorer alle, Erstat eller Erstat alle. Tryk på Enter eller på den tastaturgenvej, du hører, når du hører den ønskede kommando. Du kan finde flere oplysninger om tastaturgenveje, som du kan bruge, i Tastaturgenveje til korrekturruden længere nede i dette emne.

 4. Når du retter, ignorerer eller springer en fejl over, går Word videre til den næste fejl. Gentag gennemsynsprocessen for hver fejl.

 5. Når Word er færdig med at gennemgå dokumentet, kan du høre "Dialogboksen Microsoft Word, knappen OK." Tryk på mellemrumstasten for at gå tilbage til dit dokument. Hvis du kun har kontrolleret markeret tekst, skal du vælge knappen Ja i dialogboksen.

Tastaturgenveje til korrekturruden

Følgende tabel opsummerer tastaturgenvejene for korrekturruden.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Ignorer her Ignorere dette ord én gang, men kontrollér det igen.

Mellemrumstast+I

Ignorer alle Ignorere dette ord i hele dokumentet.

Mellemrumstast+A

Føj til ordbog Medtage dette ord i programmernes ordbog.

Mellemrumstast+G

Erstat Bruge det foreslåede ord i ruden Forslag.

Mellemrumstast+C

Erstat alle Bruge det foreslåede ord til at erstatte alle forekomster af ordet.

Mellemrumstast+L

Fortryd Fortryde ændringen. Gentag for de foregående rettelser.

Ctrl+Z

Indstillinger Dialogboksen Indstillinger vises. Vælge, hvordan programmet skal rette stavning og grammatik for alle dokumenter.

Alt+F, T, og brug derefter pil ned til at gå til korrekturruden

Kontrollér ord og grammatik, som du tidligere har valgt at ignorere, igen

 1. I det Word-dokument, du vil kontrollere, skal du trykke på Alt+F for at åbne p-menuen og derefter trykke på T for at åbne Indstillinger. Word flytter fokus til listefeltet Kategorier i dialogboksen Word-indstillinger

 2. Tryk på P for at åbne fanen Korrektur, og tryk derefter på tabulatortasten. Dialogboksen Korrektur åbnes med fokus på knappen Indstillinger for Autokorrektur.

 3. Hvis du vil åbne dialogboksen Microsoft Word, skal du trykke på Alt+K. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på Enter for at vælge Ja. Hvis du ikke vil kontrollere dokumentet igen, skal du bruge højre piletast til at gå til Nej og derefter trykke på Enter.

Tastaturgenveje relateret til grammatik- og stavekontrol

Følgende tabel indeholder en oversigt over tastaturgenveje, der kan hjælpe dig med at kontrollere grammatik og stavning i dine Word-dokumenter.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Word-indstillinger

Alt+F, T

Åbne fanen Korrektur

P, og tryk derefter på tabulatortasten

Åbne dialogboksen Autokorrektur

Alt+A

Kontrollere stavning og grammatik igen

Alt+K

Åbne dialogboksen Undtagelser for

Alt+X

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol

Alt+P

Gå til afkrydsningsfeltet Løbende grammatikkontrol

Alt+M, Alt+M

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl i dette dokument

Alt+S

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul grammatikfejl, men kun i dette dokument

Alt+D

Slå automatisk stave- og grammatikkontrol til eller fra

Du kan beslutte, om du vil bruge automatisk kontrol af stavning og grammatik i alle dokumenter eller i bestemte dokumenter.

 1. I et åbent Word-dokument skal du trykke på Alt+F, T. Word flytter fokus til listefeltet Kategorier i dialogboksen Word-indstillinger.

 2. Tryk på P for at åbne fanen Korrektur, og tryk derefter på tabulatortasten. Dialogboksen Korrektur åbnes med fokus på knappen Indstillinger for Autokorrektur.

 3. Tryk på Alt+P for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol.

 4. Hvis du vil gå til afkrydsningsfeltet Løbende markering af grammatikfejl, skal du trykke på Alt+M og derefter trykke på Alt+M igen. Tryk på mellemrumstasten for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 5. Hvis du vil lukke dialogboksen Word-indstillinger og vende tilbage til dit dokument, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

Du kan angive, hvordan Word skal foretage autokorrektur, mens du skriver. I dialogboksen Word-indstillinger under fanen Korrektur skal du trykke på Alt+A. I dialogboksen Autokorrektur kan du vælge mellem indstillinger f.eks. til at erstatte tekst, mens du skriver, rette utilsigtede store bogstaver og rette citattegn.

Flere oplysninger

Center for hjælp til handicappede i Office

Få hjælp til at bruge en skærmlæser med Word 2016

Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×