Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Word 2016

Du kan oprette opstillinger med punkttegn eller opstillinger med tal/bogstaver i Word 2016 ved hjælp af tastaturgenveje eller ved at bruge kommandoer på fanen Startside på båndet. Word 2016 giver dig mulighed for at ændre tekst til en liste, ændre punkttegnstype og lave indlejrede lister. I alle disse typer af lister har du mulighed for at fortsætte listen automatisk ved blot at trykke på Enter i slutningen af en linje.

Du kan også indstille Word til automatisk at oprette opstillinger med punkttegn eller opstillinger med tal/bogstaver, når du skriver genvejen.

Skærmlæsere varierer i deres mulighed for at beskrive typografien for punkttegn eller tal, der bruges til en liste. Du skal muligvis justere din skærmlæsers ordforrådsindstillinger. JAWS kan f.eks. identificere de ti mest almindelige typer af punkttegn.

Bemærk: Fremgangsmåderne i dette emne er dokumenteret ved hjælp af Oplæser og JAWS. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger en specifik skærmlæser, ved at kontakte producenten af den assisterende teknologi.

Bemærk: Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Der er flere muligheder for at skrive en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver
 1. Ved denne metode skriver du først tekstlinjerne og omdanner dem derefter til en liste.

 2. Skriv tekstlinjerne til listen.

 3. Markér elementerne for listen.

 4. Tryk på Alt+H og derefter Alt+U for en opstilling med punktopstilling. For en opstilling med tal/bogstaver skal du trykke på Alt+H og derefter trykke på N.

  I Oplæser hører du en beskrivelse af den valgte typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

 5. Tryk på Pil ned for at stoppe med at oprette opstillingen og gå til det næste område med tekst.

Opret en liste ved at vælge en typografi for punkttegn eller tal/bogstaver fra båndet.
 1. Ved denne metode anvender du først typografi for punkttegn eller tal/bogstaver, og derefter skriver du listeelementerne.

 2. Tryk på Alt+H, og tryk derefter på U for at åbne biblioteket med typografier for punkttegn og skrive en liste med opstilling med punkttegn. Tryk på Alt+H, og tryk derefter på N for at åbne biblioteket med typografier for tal og skrive en opstilling med tal.

 3. Tryk på tabulatortasten for at se de tilgængelige typografier, og tryk derefter på Enter for at vælge en.

 4. Skriv det første element i opstillingen. Tryk på Enter for at fortsætte opstillingen.

 5. Tryk på Pil ned for at stoppe med at oprette opstillingen og gå til det næste område med tekst.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste i en opstilling, f.eks. underpunkttegn i en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver med kontur i en opstilling med tal/bogstaver.

Sådan oprettes en indlejret liste
 1. Markér det element, der kommer før den indlejrede liste, i en eksisterende opstilling, og tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 2. Gå til det sted i opstillingen, hvor du ønsker, den nye liste skal starte.

  Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på tabulatortasten. Word 2016 øger automatisk indrykningen for det nævnte element og gør det til en del af en indlejret liste eller en liste i en omgivende liste.

  Typografien for punkttegn eller tal/bogstaver for den nye opstillingen er baseret på typografien for den overordnede opstilling. Du kan ændre disse typografier til enhver tilgængelig typografi for punkttegn eller tal/bogstaver. Se under Skift typografi for punkttegn eller tal/bogstaver, hvordan du gør.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, kan du vælge en typografi fra biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Markér hele listen.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Alt+H, U for at vælge knappen Punktopstilling og åbne biblioteket.

  • Tryk på Alt+H, U for at vælge knappen Opstilling med tal/bogstaver og åbne biblioteket.

 3. Tryk på en piletast for at gå gennem de tilgængelige indstillinger, der kan variere afhængig af, hvad du senest har brugt. Tryk på Enter for at vælge en typografi.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en opstilling i forhold til margenen skal du bruge knappen Formindsk indrykning og knappen Forøg indrykning.

 1. Markér hele listen

 2. Tryk på Alt+H og derefter på Alt, O for at reducere indtrykning eller rykke opstillingen tættere på margenen.

 3. Tryk på Alt+H og derefter på A, I for at øge indrykningen eller rykke opstillingen længere væk fra margenen.

Flere oplysninger

Få hjælp til at bruge en skærmlæser med Word 2016

Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×