Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word 2016

I Word 2016 kan du bruge tastaturet og en skærmlæser til at oprette links i dit dokument. Word indeholder en masse forskellige muligheder for at oprette et link: du kan oprette et link til en fil, en webside eller en tom mail. Du kan også oprette et link fra en placering til en anden placering i det aktuelle dokument.

Bemærk: Fremgangsmåderne i dette emne er dokumenteret ved hjælp af Oplæser og JAWS. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger en specifik skærmlæser, ved at kontakte producenten af den assisterende teknologi.

Bemærk: Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

I dette emne

Opret et automatisk link

Word kan ændre en webadresse til et link automatisk. Skriv en webadresse (URL) som f.eks. www.contoso.com eller en mailadresse som nogen@example.com, og tryk derefter på mellemrumstasten eller Enter. Word ændrer teksten til et link.

Hvis du vil fjerne det, skal du se Fjern et link.

Opret et link til en fil, en webside eller en tom mail

Du kan oprette links til en fil, en webside eller en mail.

Opret et link til en fil

 1. Skriv den linktekst, der skal vises i dokumentet.

  Tip: Linkteksten skal være beskrivende og give læseren gode oplysninger om destinationen for linket. Hvis du f.eks. opretter et link til en fil, kan du bruge dokumentets titel som linktekst. Undlad at bruge ikke filnavnet.

 2. I dialogboksen Indsæt link kan du trykke på Alt+X for at gå til indstillingen Fil eller eksisterende webside.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil søge efter filen på computeren, skal du trykke på Alt+U for at åbne indstillingen Aktuel mappe og derefter bruge pil ned til at markere en fil.

  • Hvis du vil søge efter en fil på internettet, skal du trykke på Alt+B for at åbne Gennemsete sider og derefter bruge pil ned til at markere en webplacering, du tidligere har besøgt.

  • Hvis du vil søge efter en af dine senest åbnede filer, skal du trykke på Alt+R for at åbne Seneste filer og derefter bruge pil ned til at markere en fil.

 4. Tryk på Enter for at vælge en fil, og kopiér derefter filadressen til feltet Adresse.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du når til knappen OK, og vælg den.

  Word indsætter linket i dit dokument.

Linke til en webside

 • Hvis du vil oprette et link til en webside, skal du placere markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket i dit dokument.

 • Tryk på Alt+N, I for at åbne dialogboksen Indsæt link. Fokus skifter til feltet Adresse.

 • Skriv webadressen til destinationen, og tryk derefter på Alt+T for at angive den linktekst, der skal vises i dit dokument.

 • Skriv titlen på websiden eller en beskrivende sætning i feltet Tekst, der skal vises.

  Tip: Linkteksten skal beskrive destinationen for linket. Titlen på en destinationswebside udgør f.eks. en god linktekst. Når personer opretter et link til den pågældende side, læser skærmlæsere sidens titel først. Dette bekræfter destinationen og sikrer, at linket bliver mere handicapvenligt.

 • Tryk på tabulatortasten, indtil du når til knappen OK, og vælg den.

  Word indsætter linket i dokumentet.

Opret link til en ny mail

Nogle gange kan det være relevant at give brugerne mulighed for at sende en mail, mens de læser dit dokument. Det kan f.eks. være, at du ønsker, at folk kan kontakte dit kontor for at få flere oplysninger, eller du kan indsamle feedback om en ny ide, du har præsenteret. Word giver dig mulighed for at tilføje et link til en mail på den ønskede placering i dit dokument.

 • Hvis du vil tilføje et link i dit dokument og sørge for, at linket åbner en ny mail, skal du trykke på Alt+M for at åbne maildialogboksen. Fokus skifter til feltet Mailadresse, og der er gjort klar til, at du kan redigere det.

 • Skriv mailadressen, og tryk derefter på tabulatortasten for at gå til feltet Emne.

 • Skriv emnet for mailen i feltet Emne, og tryk derefter på tabulatortasten.

 • Tryk på tabulatortasten igen for at gå til knappen OK, og vælg den. Der indsættes herefter et link i dit dokument, og det ser nogenlunde således ud: mailto: nogen@contoso.com.

 • Hvis du vil bruge linket til at sende mail, skal du vælge linket i dokumentet for at åbne mailen. Fokus flyttes til brødteksten i den nye mail, og der er gjort klar til, at du kan skrive meddelelsen.

Opret et link til en anden placering i det aktuelle dokument

Hvis du vil oprette et link til en anden placering i det aktuelle dokument, skal du først oprette et bogmærke, der fungerer som destination for linket. Derefter skal du indsætte et link til bogmærket.

Opret et bogmærke

Følg disse trin for at oprette et bogmærke i dit dokument:

 1. Hvis du vil indsætte et bogmærke for destinationsplaceringen, skal du vælge den pågældende placering. Du kan bruge en overskrift, markere tekst eller vælge et billede som destination.

 2. Du kan åbne dialogboksen Bogmærke ved at trykke på Alt+N, K. Fokus flyttes til feltet Bogmærkenavn.

 3. Skriv et navn til bogmærket.

  Vigtigt: Bogmærkenavne skal begynde med et bogstav. De må kun indeholde bogstaver, tal og understregningstegn – f.eks. Udv_rapport_2.

 4. Tryk på Alt+A for at tilføje bogmærkenavnet, så Word kan bruge det.

  Herefter lukkes dialogboksen Bogmærke.

Indsæt et link til bogmærket

 1. I dokumentet skal du gå til det sted, hvor linket skal vises.

 2. Tryk på Alt+N, I for at åbne dialogboksen Indsæt link.

 3. I dialogboksen Indsæt link skal du trykke på Alt+A for at vælge indstillingen Steder i dokumentet.

 4. Brug pil ned til at gennemse listen over bogmærker for dette dokument, og tryk på Enter for at vælge et bogmærke.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du når til knappen OK, og vælg den.

  Word indsætter et link til din bogmærkedestination.

Fjerne et link

Nogle gange skifter du mening. Sådan fjerner du et link fra et dokument:

 1. Åbn dokumentet, og markér derefter teksten eller billedet med linket.

 2. Tryk på Alt+N, I for at åbne dialogboksen Indsæt link.

 3. Tryk på Alt+R for at fjerne det markerede link. Dialogboksen Indsæt link lukkes, og linket fjernes fra den markerede tekst eller det markerede billede. Selve teksten eller billedet forbliver intakt.

Tip: Hvis du ikke ønsker, at din indtastede web- eller mailadresse skal være et link, kan du – umiddelbart efter at have trykket på mellemrumstasten eller Enter – fortryde den seneste handling ved at trykke på Ctrl+Z. Hvis du trykker på Ctrl+Z en gang til, sletter Word teksten fuldstændigt.

Flere oplysninger

Få hjælp til at bruge en skærmlæser med Word 2016

Brug en skærmlæser til at anvende overskrifts- og afsnitstypografier i Word 2016

Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×