Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Outlook

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Outlook

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Outlook søger automatisk efter potentielle stavefejl og grammatiske fejl, mens du skriver, og du kan bruge dit tastatur og Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i PowerPoint Online for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Kontrollér stavning og grammatik i en mail

 1. Tryk på F7 i den mail, du vil kontrollere for stave- eller grammatikfejl. Hvis du vil bruge en kommando på båndet, skal du trykke på Alt+V, S. Vinduet Stave- og grammatikkontrol åbnes.

  Stavekontrollen flytter dig hen til det første ord, der er stavet forkert, og foreslåede stavemåder eller hen til den første mulige grammatiske fejl og foreslåede rettelser. Hvis der er en grammatisk fejl, kan du høre årsagen til, at afsnittet blev markeret som forkert, f.eks. "Overvej at bruge kortfattet sprog" eller "Fjern ekstra mellemrum mellem ord".

  Tip!: Hvis du vil nøjes med at kontrollere stavning og grammatik i en enkelt sætning eller i et enkelt afsnit i din mail, skal du markere den tekst, du vil kontrollere, og derefter trykke på F7.

 2. Hvis du vil flytte hen til det første element på listen Forslag, skal du trykke på Tab-tasten.

 3. Hvis du vil lytte til forslagene på listen Forslag, skal du trykke på pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører den stavning eller det alternative udtryk, du ønsker.

 4. Hvis du vil reagere på en registreret fejl, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Skift", og derefter trykke på Enter.

  Du kan få oplysninger om, hvilke tastaturgenveje du skal bruge, i Tastaturgenveje til vinduet Stave- og grammatikkontrol.

 5. Når du retter eller ignorerer en fejl, flyttes fokus til den næste fejl. Gentag processen for hver fejl.

 6. Når Outlook afslutter gennemsynet af mailen, hører du: "Dialogboksen Microsoft Outlook, knappen OK". Tryk på mellemrumstasten for at gå tilbage til din mail.

  Hvis du kun har markeret en del af teksten og vil vende tilbage til mailen, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Nej" og derefter trykke på mellemrumstasten. Hvis du vil kontrollere resten af mailen, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Ja" og derefter trykke på Enter.

Tastaturgenveje i vinduet Stavning og grammatik

Følgende tabel opsummerer tastaturgenvejene i vinduet Stave- og grammatikkontrol.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Ignorer det registrerede ord én gang, men kontrollér det igen.

Alt+I

Ignorer det registrerede ord i hele mailen.

Alt+G

Tilføj det registrerede ord i programmets ordbog.

Alt+A

Rediger det foreslåede ord på listen Forslag.

Alt+C

Skift alle registrerede forekomster af et ord til det foreslåede.

Alt+L

Åbn dialogboksen Indstillinger for at vælge, hvordan programmet skal rette stavning og grammatik for alle mails.

Alt+O

Slå Autokorrektur til

Alt+R

Markér eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Kontrollér grammatik.

Alt+K

Kontrollér stavning og grammatik i en mail igen

Hvis du vil kontrollere ord og grammatik, som du tidligere har valgt at ignorere, igen, skal du nulstille stave- og grammatikkontrollen.

 1. I den mail, du vil kontrollere, skal du trykke på Alt+F, T. Fokus flytter til fanen Mail i vinduet Indstillinger for Outlook.

 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Stavning og autokorrektur", og tryk derefter på mellemrumstasten. Du hører: "Vinduet Redigeringsindstillinger, korrektur".

 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Kontrollér mail igen". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 4. Der åbnes en dialogboks, og fokus er på knappen Ja. Hvis du vil nulstille stave- og grammatikontrollen, skal du trykke på Enter.

 5. Hvis du vil lukke vinduet Redigeringsindstillinger, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og derefter trykke på Enter. Fokus vender tilbage til vinduet Indstillinger for Outlook.

 6. Hvis du vil lukke vinduet Indstillinger for Outlook, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og derefter trykke på Enter. Fokus vender tilbage til mailen.

 7. For at kontrollere stavning og grammatik igen skal du følge vejledningen i Kontrollér stavning og grammatik i en mail.

Tastaturgenveje til indstillinger for stavekontrol og autokorrektur

Brug tastaturgenveje i tabellen nedenfor til at få adgang til og ændre nogle af indstillingerne for grammatik og stavekontrol.

Hvis du vil

Skal du trykke på

I en mail skal du åbne fanen Mail i vinduet Indstillinger for Outlook.

Alt+F, T og derefter Tab-tasten

På fanen Mail skal du gå til knappen Stavekontrol og autokorrektur.

Alt+S

Vælg knappen Stavekontrol og autokorrektur, og åbn fanen Stavekontrol i vinduet Redigeringsindstillinger.

Mellemrumstasten og derefter Tab-tasten

På fanen Korrektur:

Gå til afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol, og markér eller fjern markeringen.

Alt+P

Gå til afkrydsningsfeltet Løbende markering af grammatikfejl, og markér eller fjern markeringen.

Alt+M to gange og derefter mellemrumstasten

Gå til afkrydsningsfeltet Kontrollér grammatik samtidig med stavning, og markér eller fjern markeringen.

Alt+H to gange og derefter mellemrumstasten

Gå til knappen Kontrollér mail igen.

Alt+K

Gå til knappen Indstillinger for Autokorrektur, og åbn vinduet Autokorrektur i mail.

Alt+A

Slå automatisk stave- og grammatikkontrol til eller fra

Du kan deaktivere den automatiske stave- og grammatikkontrol og derefter kontrollere mailen, når du er færdig med den. Det er nyttigt at kontrollere al stavning og grammatik i mailen på én gang, når du hurtigt vil læse korrektur på din tekst.

 1. I mailen skal du trykke på Alt+F, T. Fokus flytter til fanen Mail i vinduet Indstillinger for Outlook.

 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Stavekontrol og autokorrektur", og tryk derefter på mellemrumstasten. Du hører: "Vinduet Redigeringsindstillinger, korrektur".

 3. Tryk på Alt+P for at gå til afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol for at vælge denne mulighed.

 4. Tryk på Alt+M to gange. Du hører: "Afkrydsningsfeltet Løbende markering af grammatikfejl. Tryk på mellemrum for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 5. Tryk på Alt+H to gange. Du hører: "Kontrollér grammatik samtidig med stavning, afkrydsningsfelt". Tryk på mellemrum for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 6. Hvis du vil lukke vinduet Redigeringsindstillinger, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og derefter trykke på Enter. Fokus vender tilbage til vinduet Indstillinger for Outlook.

 7. Hvis du vil lukke vinduet Indstillinger for Outlook, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og derefter trykke på Enter. Fokus vender tilbage til mailen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Outlook til Mac søger automatisk efter potentielle stavefejl og grammatiske fejl, mens du skriver, og du kan bruge dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede Mac OS-skærmlæser, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook til Mac for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Kontrollér stavning og grammatik i en mail

 1. I mailen skal du trykke på Alternativ+Commando+L.

  Dialogboksen Stave- og grammatikkontrol åbner. Du hører: "Stavekontrol og grammatik", sproget, der udføres stavekontrol for, og sætningen med stavefejlen eller den grammatiske fejl. Fokus er på det tekstfelt, hvor du kan redigere stavefejlen eller den grammatiske fejl.

  Tip!: Hvis du vil nøjes med at kontrollere stavning og grammatik i en enkelt sætning eller i et enkelt afsnit, skal du markere den tekst, du vil kontrollere og derefter trykke på Option+Command+L.

 2. Hvis du vil gå til og høre det første forslag, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Forslag, kolonne, tabel, og <aktuel række på tabellen og antallet af forslag>."

 3. Hvis der er flere forslag i tabellen Forslag, skal du trykke på pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører den stavning eller det alternative udtryk, du ønsker.

 4. Hvis du vil anvende ændringerne, når du er på forslaget, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Skift" eller "Skift alle" (for at anvende ændringen på alle forekomster af teksten), og derefter trykke på Control+Option+mellemrum.

  Hvis du vil vælge et andet svar til en registreret fejl, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Ignorer", og derefter trykke på mellemrumstasten for at markere.

 5. Når du retter eller springer en fejl over, flytter fokus til den næste fejl. Gentag gennemsynsprocessen for hver fejl.

 6. Når stavekontrollen er fuldført, hører du: "Stave- og grammatikkontrollen er fuldført." Hvis du kun har tjekket markeret tekst, hører du: "Word er færdig med at kontrollere den markerede tekst".

 7. Tryk på mellemrumstasten for at gå tilbage til din mail.

  Bemærk!: Når VoiceOver læser teksten, og Outlook registrerer en mulig stavefejl, vil du også høre: "Forkert stavet" før ordet.

Kontrollér stavning og grammatik i en mail igen

Hvis du vil kontrollere ord og grammatik, som du tidligere har valgt at ignorere, igen, skal du nulstille stave- og grammatikkontrollen.

Bemærk!: Når du nulstiller listen over ignorerede ord og grammatik, ryddes listen kun for den aktuelle mail. Eventuelle problemer med stavning og grammatik, som du har givet besked om at ignorere i andre mails i Outlook, bliver ikke påvirket.

 1. Gå til menulinjen, og tryk på Control+Option+M i mailen, du vil kontrollere igen. Du hører: "Menulinjen Apple".

 2. Tryk på pil højre-tasten, indtil du hører: "Rediger". Tryk derefter på pil ned-tasten, indtil du hører: "Undermenuen Stave- og grammatikkontrol." For at udvide undermenuen for Stave- og grammatikkontrol skal du trykke på pil-højre-tasten.

 3. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører: "Nulstil ignorerede ord og grammatik", og tryk derefter på mellemrumstasten.

 4. Der åbnes et bekræftelsesvindue. For at bekræfte nulstillingen skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Standardknappen Ja". Tryk derefter på mellemrumstasten for bekræfte valget.

 5. Hvis du vil kontrollere stavemåde og grammatik igen, skal du trykke på Option+Command+L.

Tastaturgenveje relateret til grammatik- og stavekontrol

Følgende tabel indeholder en oversigt over tastaturgenveje, der kan hjælpe dig med at kontrollere grammatik og stavning i dine mails i Outlook.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn Outlook-indstillinger.

Command+komma (,)

Åbn dialogboksen Stave- og grammatikkontrol.

Option+Command+L

Slå markeret tekst i mailen op på internettet.

Command+Skift+L

Slå automatisk stave- og grammatikkontrol til eller fra

Du kan deaktivere den automatiske kontrol af stavning og grammatik i mails og senere aktivere den igen.

 1. For at åbne Indstillinger skal du trykke på Command+komma (,). Du hører: "Outlook-indstillinger."

 2. Tryk på Tab, indtil du hører: "Knappen Stave- og grammatikkontrol", og tryk derefter på mellemrumstasten for at bekræfte valget. Dialogboksen Stave- og grammatikkontrol åbner.

 3. For at slå automatisk kontrol af stavning til eller fra skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Løbende stavekontrol, afkrydsningsfelt". Du kan høre, om afkrydsningsfeltet er "markeret" eller " ikke-markeret". Tryk på mellemrumstasten for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol.

 4. Tryk på Tab-tasten for at deaktivere automatisk grammatikkontrol, indtil du hører: "Afkrydsningsfeltet Kontrollér grammatik, mens du skriver". Du kan høre, om afkrydsningsfeltet er "markeret" eller " ikke-markeret".Tryk på mellemrumstasten for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende grammatikkontrol.

 5. For at gå tilbage til din mail skal du trykke på Command+W.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Genvejstaster i Outlook til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Outlook til iOS søger automatisk efter potentielle stavefejl, mens du skriver, og du kan bruge Oplæser, den indbyggede iOS-skærmlæser, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

Foretag stavekontrol

Kontrollér din mail for stavefejl, og beslut derefter, om du er enig med stavekontrollen.

 1. I de mails, du vil kontrollere for stavefejl, skal du stryge ned, indtil du hører: "<Det forkert stavede ord>, stavet forkert".

  Tip!: VoiceOver gør også opmærksom på stavefejl, mens du skriver. Du hører: "<Det skrevne ord>, stavet forkert.Du kan høre: "<Det skrevne ord> er stavet forkert".

 2. Hvis du vil rette det forkert stavede ord, skal du bruge skærmtastaturet til at slette det forkert stavede ord og skrive rettelsen.

  Hvis du vil ignorere VoiceOver-meddelelser om stavefejl, skal du fortsætte med at taste uden at foretage rettelser.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Outlook Mail søger automatisk efter potentielle stavefejl, mens du skriver, og du kan bruge Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Tjek stavningen i en mail

Kontrollér din mail for stavefejl, og beslut derefter, om du er enig med stavekontrollen.

 1. I mailen, du vil lave stavekontrol i, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger, skjult", og så dobbelttrykke på skærmen. Redigeringsbåndet udvides.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Flere indstillinger, knappen skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Indstillinger åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Stavekontrol, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Pop op-vindue, korrekturliste, <første foreslåede rettelse >". Stavekontrollen er nu aktiveret. Der er fokus på den foreslåede rettelse i genvejsmenuen.

 4. Hvis du vil gennemse en liste med forslag til rettelser, skal du stryge til højre. Du kan vælge et forslag ved at dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil ignorere forslagene, skal du stryge mod venstre eller højre, indtil du hører: "Ignorer alle", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Skjul og vis korrekturmarkeringer

Du kan skjule korrekturmarkeringerne, så Oplæser ikke meddeler stavefejl, mens du arbejder på mailen. Når du er færdig, kan du få vist mærkerne og kontrollere stavningen med Oplæser.

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap, skjult", og dobbelttryk så på skærmen. Redigeringsbåndet vises.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Flere indstillinger, knappen skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Indstillinger åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Korrektur og sprog, knap skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Du skjuler korrekturmarkeringerne ved at stryge til højre, indtil du hører: "Ikke markeret, skjul alle korrekturmarkeringer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Du skjuler korrekturmarkeringerne for en bestemt del af teksten ved først at markere teksten i mailen og derefter gå til menuen Korrektur og sprog som beskrevet ovenfor. I menuen skal du stryge til højre, indtil du hører: "Ikke markeret, skjul korrekturmarkeringer i markeret tekst", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du kan få vist mærkerne ved at gå til menuen Korrektur og sprog som beskrevet ovenfor. I menuen skal du stryge til højre, indtil du hører: "Markeret, skjul alle korrekturmarkeringer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Outlook Web App søger automatisk efter potentielle stavefejl, mens du skriver, og du kan bruge dit tastatur og Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook på internettet for at få vist tastaturgenveje.

 • Når du bruger Outlook Web App, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Fordi Outlook Web App kører fra din browser, er tastaturets genveje anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. For eksempel bruger man Ctrl + F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook Web App.

Foretag stavekontrol

 1. I den mail, du vil kontrollere for stavefejl, skal du trykke på Ctrl+pil venstre- eller pil højre-tasten for at læse gennem teksten.

 2. Når Oplæser meddeler et forkert stavet ord, skal du trykke på Skift+F10. Der åbnes en genvejsmenu med en foreslået stavemåde. Fokus er på forslaget, og du kan høre forslaget.

 3. Hvis der er mere end én foreslået stavemåde, kan du trykke på pil ned-tasten, indtil du hører den stavemåde, du vil bruge.

 4. Hvis du vil ændre ordet, når du er på forslaget, skal du trykke på mellemrumstasten.

  Hvis du vil ignorere stavefejlen, skal du trykke på pil ned-tasten, indtil du hører: "Ignorer", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 5. Når du retter eller ignorerer en fejl, skal du trykke på Ctrl+pil venstre- eller pil højre-tasten, indtil du hører den næste stavefejl.

 6. Gentag gennemsynsprocessen for hver fejl, indtil du har gennemset hele mailen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook på internettet

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×