Brug en skærmlæser til at zoome ind eller ud i Outlook

Brug en skærmlæser til at zoome ind eller ud i Outlook

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

For personer, der ikke bruger en skærmlæser, skal du se teksten i mine mails er større eller mindre end normalt eller gør tekst og apps større (i Windows).

Brug Outlook med dit tastatur og din skærmlæser til at zoome ind eller forstørre teksten i en mail og gøre det nemmere at læse. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du kan også zoome ud og vende tilbage til den originale tekststørrelse.

Bemærkninger!: 

Dette emne indeholder

Zoom ind på en mail i et separat vindue

Du kan kun zoome ind på den mail, du læser eller skriver i øjeblikket. Når du går til en anden mail, vender brødteksten tilbage til standardskriftstørrelsen.

Tip!: 

 1. Naviger til mailen på meddelelseslisten, og tryk på Enter. Mailen åbnes i et separat vindue.

 2. Hvis du vil zoome ind på mailen, skal du trykke på alt + H, Q, 1. Zoom, mens dialogboksen Læs åbnes.

  Bemærk!: Hvis du skriver en mail, skal du trykke på alt + O, Q. Dialogboksen Zoom, mens dialogboksen åbnes.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil fordoble skriftstørrelsen på mailen, skal du trykke på pil op-tasten.

  • Hvis du vil angive din egen zoomværdi, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "procent, redigering" efterfulgt af den aktuelle procent. Med JAWS hører du: "skalafeltet procent." Skriv den ønskede zoomværdi, f. eks. 250 eller 400.

 4. Hvis du vil have Outlook til at huske dine zoomindstillinger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "ikke markeret, Husk på min indstilling" og trykke på mellemrumstasten for at vælge indstillingen.

 5. Du kan lukke dialogboksen Zoom og læse den zoomede mail ved at trykke på Enter

Bemærk!: Tekststørrelsen på båndet påvirkes ikke. Hvis du vil ændre tekststørrelsen på båndet eller i navigationsruden i Outlook, skal du ændre indstillingerne for visning for din computer.

Zoom ud på en mail i et separat vindue

Du kan kun zoome ud fra den mail, du læser eller skriver i øjeblikket. Når du går til en anden mail, vender brødteksten tilbage til standardskriftstørrelsen.

 1. Tryk på alt + H, Q, 1 i den zoomede mail. Zoom, mens dialogboksen Læs åbnes.

  Bemærk!: Hvis du skriver en mail, skal du trykke på alt + O, Q. Dialogboksen Zoom, mens dialogboksen åbnes.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil reducere skriftstørrelsen på mailen til den oprindelige størrelse, skal du trykke på pil ned-tasten, indtil du hører: "zoom, valgt, 100 procent."

  • Hvis du vil angive din egen zoomværdi, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "procent, redigering" efterfulgt af den aktuelle procent. Med JAWS hører du: "skalafeltet procent." Skriv den ønskede zoomværdi, f. eks 75.

 3. Hvis du vil have Outlook til at huske dine zoomindstillinger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "ikke markeret, Husk på min indstilling" og trykke på mellemrumstasten for at vælge indstillingen.

 4. Tryk på Enter for at lukke dialogboksen Zoom.

Zoom ind på en mail i Læseruden

 1. Naviger til mailen i meddelelseslisten.

 2. For at flytte fokus til Statuslinjen skal du trykke på F6, indtil du hører "Statuslinje", efterfulgt af den senest anvendte indstilling på Statuslinjen.

 3. Hvis du vil gå til Zoom -skyderen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Zoom ind, knap" og derefter trykke på ENTER, indtil du når den ønskede tekststørrelse.

Zoom ud på en mail i Læseruden

 1. I den zoomede mail skal du trykke på F6, indtil du hører "status linje", efterfulgt af den senest anvendte indstilling på status linjen.

 2. For at gå til Zoomskyder skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Zoom ind, knap" og derefter trykke på Enter gentagne gange, indtil du hører den ønskede tekststørrelse.

Skift tekststørrelsen på båndet

Du kan ændre tekststørrelsen på båndet eller i navigationsruden i Outlook ved at ændre visningsindstillingerne for din computer.

 1. Tryk på Windows-logotasten. Du hører: "Start vindue, Cortana, søgefelt, redigering."

 2. Skriv tekststørrelsei feltet søge tekst, og tryk derefter på ENTER. Vinduet Skærm åbnes.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "gør alt større, Skift størrelse på tekst og apps på den primære skærm" efterfulgt af den aktuelle værdi.

 4. For at åbne listen med indstillinger skal du trykke på Alt+Pil ned-tasten.

 5. For at vælge den nye størrelsesværdi skal du trykke på Pil op- eller Pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede placering, og derefter trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook mail

Gør tekst og apps større

Brug Outlook til Mac med dit tastatur og Voice over, den indbyggede Mac OS-skærmlæser, til at zoome ind eller forstørre teksten i en mail og gøre det nemmere at læse. Du kan også zoome ud og vende tilbage til den originale tekststørrelse.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Zoom ind på en mail i et separat vindue

 1. Gå til mailen på meddelelseslisten, og tryk på ENTER. Mailen åbnes i et separat vindue.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil øge skriftstørrelsen på mailen, skal du trykke på Command + plustegn (+).

  • Hvis du vil formindske skriftstørrelsen på mailen, skal du trykke på Command + minustegn (-)

Zoome ind eller ud, når du skriver en mail

Du kan få teksten større eller mindre, når du skriver en udgående mail. Dette er en midlertidig indstilling, og tekststørrelsen vender tilbage til standardindstillingen, når du har sendt meddelelsen.

 1. Placer markøren i brødteksten i den e-mail-meddelelse, du skriver.

 2. Tryk på Control + Command + Z. Du hører: "dialogboksen Zoom."

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Zoom :

  • Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede zoomværdi.

  • Hvis du vil bruge en brugerdefineret zoomværdi, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "procent, Rediger tekst." Skriv den ønskede værdi.

 4. Tryk på ENTER for at bekræfte og anvende værdien. Fokus vender tilbage til din mail.

Brug zoom funktionen

Med zoom-funktionen på din Mac kan du bruge tastaturgenveje til at forstørre indholdet i et hvilket som helst område i Outlook.

 1. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple". Derefter skal du trykke på pil ned for at åbne Systemindstillinger, indtil du hører "Systemindstillinger", og derefter trykke på Control + option + mellemrumstasten.

 2. I system indstillingerskal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "hjælp til handicappede, knap", og derefter trykke på Control + option + mellemrum. Menuen Hjælp til handicappede åbnes.

 3. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "tabellen hjælp til handicappede, generelt, markeret". Hvis du vil åbne menuen Zoom , skal du trykke på pil ned-tasten, indtil du hører: "zoom."

 4. Hvis du vil bruge tastaturgenveje til at zoome indhold, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Brug tastaturgenveje til at zoome, ikke-markeret, afkrydsningsfelt", og derefter trykke på Control + option + mellemrumstasten for at vælge. Du hører: "Kontroller, Brug tastaturgenveje til at zoome, afkrydsningsfelt."

 5. I Outlookkan du nu benytte følgende fremgangsmåde:

  • Du kan forstørre visningen af dine mails eller kalendere (Zoom ind) ved at trykke på alternativ + Kommando + komma tegn (,). Du hører det aktuelle zoomniveau.

  • Hvis du vil formindske visningen (Zoom ud), skal du trykke på alternativ + Kommando + periode tegn (.). Du hører det aktuelle zoomniveau.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Genvejstaster i Outlook til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook mail

Brug Outlook med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, med zoomfunktionen på din telefon til at zoome ind eller forstørre teksten i en mail og gøre den nemmere at læse. Du kan også zoome ud og vende tilbage til den originale tekststørrelse.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Slå zoom til

Slå funktionen Zoom til i Indstillingerne for Hjælp til handicappede på din telefon.

 1. På din telefon skal du stryge mod højre eller venstre med tre fingre for at gå til startskærmen, hvor ikonet Indstillinger findes. Stryg derefter til højre, indtil du hører "Indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. I Indstillingerfor at åbne menuen Hjælp til handicappede skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen generelt", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg derefter til højre, indtil du hører: "Hjælp til handicappede, knap", og dobbelttryk på skærmen.

 3. Hvis du vil åbne menuen Zoom, skal du stryge til højre, indtil du hører "Zoom fra, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

 4. Hvis du vil slå funktionen Zoom til, skal du stryge til højre, indtil du hører "Zoom fra", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Zoom ind på en mail

Med zoom-funktionen slået til kan du bruge håndbevægelser til at forstørre indholdet af en mail i Outlook. Hvis du vil slå funktionen zoom til, skal du se slå zoomtil.

I den Outlook -mail, du vil zoome, skal du gøre et af følgende:

 • Hvis du vil forstørre skærmen og se en bestemt del af dine mails tæt på, skal du dobbelttrykke på skærmen med tre fingre.

 • Træk skærmen med tre fingre for at zoome ind på et andet sted.

 • Dobbelttryk på skærmen med tre fingre for at vende tilbage til standardforstørrelsen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook mail

Brug Outlook til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, med funktionen forstørrelse på din telefon for at zoome ind eller forstørre teksten i en mail og gøre den nemmere at læse. Du kan også zoome ud og vende tilbage til den originale tekststørrelse.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Slå forstørrelse til

Slå funktionen Forstørrelse til i Indstillingerne for Hjælp til handicappede på din telefon.

 1. I din telefons Indstillinger skal du for at åbne menuen Hjælp til handicappede stryge til højre, indtil du hører "Hjælp til handicappede", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. For at åbne menuen Forstørrelse skal du stryge til højre, indtil du hører "Forstørrelse fra", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. For at slå funktionen Forstørrelse til skal du stryge til højre, indtil du hører "Forstørrelse med tredobbelt tryk slået fra", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "Fra-kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Forstørrelse er slået til, og du hører: "Til".

Zoom ind på en mail

Med funktionen forstørrelse på, kan du bruge håndbevægelser til at forstørre indholdet af en mail i Outlook til Android. Hvis du vil slå funktionen forstørrelse til, skal du se slåforstørrelse til.

I den Outlook -mail, du vil zoome, skal du gøre et af følgende:

 • Hvis du vil forstørre skærmen og se en bestemt del af dine mails tæt på, skal du trykke tre gange på skærmen.

 • Træk skærmen med to fingre for at zoome ind på et andet sted.

 • Tryk tre gange på skærmen for at vende tilbage til standardforstørrelsen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook mail

Brug Outlook Web App med dit tastatur og en skærmlæser i din webbrowser til at zoome ind eller forstørre teksten i en mail eller kalender og gøre det nemmere at læse. Du lærer også, hvordan du zoomer ud og vender tilbage til den oprindelige tekststørrelse. Vi har testet det med Oplæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Vi opdaterer i øjeblikket Outlook.office.com (Outlook på internettet). Nogle bruger allerede det nye Outlook, mens den klassiske version vil være standardoplevelsen for andre, indtil opdateringen er fuldført. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Få hjælp til Outlook på internettet. Da vejledningen i dette emne gælder for den nye oplevelse, anbefaler vi, at du skifter fra den klassiske oplevelse til det nye Outlook. For at skifte til det nye Outlook skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Kommando, prøv det nye Outlook" og derefter trykke på Enter. Hvis du hører "Kommando værktøjslinje" i stedet for "Kommando, prøv det nye Outlook", bruger du allerede det nye Outlook.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook Web App, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Fordi Outlook Web App kører fra din browser, er tastaturets genveje anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. For eksempel bruger man Ctrl + F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook Web App.

Zoom ind eller ud

Du kan bruge din browsers zoomfunktion til at gøre teksten på skærmen større eller mindre, når du læser en mail.

 1. Når du bruger Outlook Web App i Microsoft Edge, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil zoome ind, skal du trykke på CTRL + plustegn (+) gentagne gange, indtil du hører den ønskede zoomprocent.

  • Hvis du vil zoome ud, skal du trykke på CTRL + minustegn (-) gentagne gange, indtil du hører den ønskede zoomprocent.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook på internettet og i Outlook.com

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook mail

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×