Brug en skærmlæser til at tilføje, læse, og slette kommentarer i Word

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse, og slette kommentarer i Word

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Du kan bruge Word 2016 med dit tastetur og Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at føje kommentarer til et Word 2016-dokument. Med kommentarer kan du foreslå ændringer af dokumenter eller markere problemer til opfølgning. Du kan nemt slette kommentarer efter at have læst dem, eller svare på en kommentar.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan se tastaturgenveje under Tastaturgenveje i Microsoft Word i Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Tilføje en kommentar

Du kan tilføje en kommentar i et Word 2016-dokument, når du f.eks. gennemgår en andens arbejde, hvis du vil skrive en note i dit eget dokument, eller hvis du vil registrere problemer til opfølgning.

 1. Hvis du vil starte den fortløbende læsning på din nuværende placering i dokumentet, skal du trykke på Caps Lock+M.

 2. Tryk på Ctrl, hvis du vil stoppe Oplæser på et sted, hvor du vil indsætte en kommentar.

  Tip!: Hvis du vil markere flere ord i brødteksten, der skal fremhæves som kommenteret tekst, skal du trykke på Ctrl+Skift+højre pil. Du kan høre de markerede ord.

 3. Tryk på Ctrl+Alt+M for at tilføje en ny kommentar. Du kan høre: "<Brugernavn>, kommentar, redigering." I JAWS hører du: "Indsætter kommentar <kommentarnummer> af <brugernavn>."

 4. Skriv din kommentar. Tryk på Caps Lock+Skift+Insert eller Esc for at afslutte kommentarruden og vende tilbage til det sted, hvor du slap i brødteksten.

Vis kommentarer i et dokument

Kommentarers indsætningspunkter fremhæves i dokumentets brødtekst i tilstanden Alle markeringer.

 1. Hvis du vil ændre til tilstanden Alle markeringer, skal du trykke på Alt+R, TD. Du hører: "<navnet på den aktuelt valgte markering>." I JAWS hører du: "Nederste bånd, gruppeboksen Registrering, <navnet på den aktuelt valgte markering>." En liste med fire indstillinger for visning åbnes.

 2. På listen skal du trykke på piletasterne, indtil du hører: "Alle markeringer." Tryk på Enter. Fokus vender tilbage til brødteksten.

Navigere til og gennem kommentarer

Oplæser angiver kommentarerne, når den læser brødteksten. Den faktiske kommentartekst og detaljer vises i et kommentarfelt i margenen af dokumentet. JAWS læser kommentarteksten og meddeler også, hvem der har efterladt kommentaren, når du læser brødteksten. Du hører: "Kommentar, <kommentartekst> af <kommentator>."

Navigere til kommentarer og tilbage til brødteksten

 1. Sørg for, at du har valgt indstillingen Alle markeringer som beskrevet ovenfor i Vis kommentarer i et dokument.

 2. Tryk på Caps Lock+M for at starte fortløbende læsning. Lad din skærmlæser læse brødteksten, indtil du hører en kommentar, der læses højt.

 3. For at flytte til kommentarerne kan du afhængigt af din skærmlæser gøre et af følgende:

  • I Oplæser skal du trykke på Caps Lock+Insert. Fokus flyttes til kommentarerne i margenen. Hvis du vil vende tilbage til, hvor du slap i dokumentredigering, skal du trykke på Esc eller Caps Lock+Skift+Insert.

  • I JAWS skal du trykke på Skift+Ctrl+apostrof ('). Du hører: "Vent, behandler <antal kommentarer> elementer, reviewers kommentardialog." I dialogboksen Reviewers kommentarer skal du trykke på pil op eller ned for at lytte til kommentarerne og for at få oplysninger om, hvem der skrev kommentaren og hvornår. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen OK." Tryk på Enter. Du kan høre kommentaren, og fokus vender tilbage til brødteksten.

Navigere gennem kommentarer

 1. Du kan navigere gennem alle kommentarer i dokumentet ved at gøre et af følgende:

  • Du kan navigere gennem alle kommentarer ved at trykke på Alt+R, N. Fokus flyttes til næste kommentar. Du kan flytte til den forrige kommentar ved at trykke på Alt+R, V. Gentag en af handlingerne, indtil du har gennemgået alle kommentarer eller har fundet den kommentar, du søgte efter.

  • Du kan navigere gennem alle registrerede ændringer og kommentarer ved at trykke på Alt+R, H. Fokus flyttes til næste ændring. Du kan flytte til den forrige ændring ved at trykke på Alt+R, F. Gentag en af handlingerne, indtil du har gennemgået alle ændringer og kommentarer eller har fundet den ændring eller kommentar, du søgte efter.

 2. Du kan høre kommentaren og oplysninger om, hvem der skrev kommentaren og hvornår, ved at bruge skærmlæserens navigationskommandoer. Du kan få flere oplysninger om Oplæser-kommandoer i Tastaturkommandoer og touchbevægelser i Oplæser. Du kan få flere oplysninger om JAWS-kommandoer i JAWS-tastetryk.

Slette kommentarer

Du kan slette kommentarer én efter én eller alle kommentarer i dokumentet på samme tid.

Slette eller svare på en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar, du vil slette eller svare på som beskrevet i Naviger til og gennem kommentarer.

 2. Tryk på Skift+F10. Genvejsmenuen åbnes.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil slette kommentaren, skal du i genvejsmenuen trykke på piletasterne, indtil du hører "Slet kommentar". Tryk derefter på Enter. Den aktuelle kommentar slettes. Du kan derefter navigere til den næste kommentar i dokumentet.

  • Tryk på piletasterne, indtil du hører "Svar på kommentar" for at svare på en kommentar. Skriv dit svar, og gå derefter til den næste kommentar.

  Tip!: Alternativt kan du trykke på Ctrl+Alt+M, når du er i kommentaren, for at svare på en kommentar.

Slet alle kommentarer

 1. Tryk på Alt+R, D, O.

Løs kommentarer

Du kan løse en kommentar ved at markere kommentaren som færdig. Den løste kommentar er nedtonet i margenen, og der kan ikke tilføjes flere svar. Du kan slette eller åbne en løst kommentar igen. En kommentar slettes ikke, når den løses.

 1. Naviger til en kommentar, du vil løse, som beskrevet i Naviger til og gennem kommentarer.

 2. Tryk på Skift+F10. Genvejsmenuen åbnes.

 3. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører "Løs kommentar", og tryk derefter på Enter. Den aktuelle kommentar er nu nedtonet.

 4. Du kan genåbne en løst kommentar ved at gå til kommentaren og trykke på Skift+F10. Tryk på pil op eller pil ned i genvejsmenuen, indtil du hører: "Genåbn kommentar." Kommentaren kan redigeres igen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje til Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af funktioner til Hjælp til handicappede

Du kan bruge Word Mobile med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at tilføje kommentarer i et Word Mobile-dokument. Med kommentarer kan du foreslå ændringer i dokumenter eller markere problemer til opfølgning. Du kan nemt slette kommentarer efter at have læst dem, eller svare på en kommentar.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Gå til fanen Gennemse

Kommentarfunktionerne er beskrevet i dette emne på fanen Gennemse.

 1. I Word Mobile-dokumentet skal du stryge op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 2. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides.

 3. Stryg til venstre med én finger, indtil du hører: "Knappen Hjem er skjult" Dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Hjem, <antal tilgængelige faner og den aktuelle fanes placering på menulisten>, markeret." Hovedmenuen er nu udvidet.

 4. Stryg til højre i menuen med én finger, indtil du hører: "Gennemse, <antal tilgængelige faner og den aktuelle fanes placering på menulisten>, dobbelttryk for at vælge." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Vinduet Word." Indstillingerne for fanen Gennemse er nu tilgængelige.

Tilføje en kommentar

Du kan tilføje en kommentar i et Word Mobile-dokument, når du f.eks. gennemgår en andens arbejde, hvis du vil skrive en note i dit eget dokument, eller hvis du vil registrere problemer til opfølgning.

 1. Hvis du vil starte fortløbende læsning fra den aktuelle placering i dokumentet, skal du stryge nedad med tre fingre.

 2. Tryk på skærmen, hvis du vil stoppe Oplæser på et sted, hvor du vil indsætte en kommentar.

 3. Gå til fanen Gennemse som beskrevet i Gå til fanen Gennemse.

 4. Tryk et vilkårligt sted på skærmen i fanen Gennemse, og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører: "Knappen Ny kommentar, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Kommentar-pop op-vindue, redigerer." Skærmtastaturet vises.

 5. Skriv din kommentar, og afslut kommentarens pop op-vindue ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Knappen Luk, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen. Fokus returnerer til hovedindholdsområdet. Du hører: "Redigering af <dokumentnavn>.docx."

Gå til kommentarer

Du kan navigere til en kommentar, enten fra brødteksten, når Oplæser læser dokumentet, eller du kan bruge Gennemse-båndets knapper Næste og Forrige til at flytte mellem kommentarer.

Gå til en kommentar fra brødteksten

Oplæser læser de indsatte kommentarer højt sammen med brødteksten. I fortløbende læsetilstand kan du stoppe med at læse og gå til kommentaren, når du hører kommentarens landmærke.

 1. Hvis du vil starte fortløbende læsning fra den aktuelle placering i dokumentet, skal du stryge nedad med tre fingre. Når Oplæser støder på en kommentar, kan du høre: "Kommentar, <kommentarens indsætningspunkt i teksten>. Afslut kommentar."

 2. Tryk én gang med to fingre for at stoppe fortløbende læsning ved kommentaren.

 3. Du kan gå til kommentarteksten ved at stryge til venstre eller højre med én finger, indtil du hører: "Kommentarindikator, indeholder <antal kommentarer> elementer, dobbelttryk for at aktivere." Derefter skal du dobbelttrykke. Kommentarens indbindingsmargen åbnes.

 4. Stryg op eller ned med én finger, indtil du hører "Landmærker og objektbeholdere", og tryk én gang med en finger for at vælge. Stryg derefter til venstre eller højre med en finger, indtil du hører: "Kommentarers indbindingsmargen. Indeholder <antal kommentarer> elementer." Tryk én gang med én finger for at vælge.

 5. Stryg op eller ned, indtil du hører: "Elementer". Tryk én gang med én finger for at vælge. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Kommentargruppe, kommentar af <antal kommentarer>." Tryk derefter én gang for at markere.

 6. Stryg til højre for at høre Oplæser læse kommentarfeltet.

 7. Stryg til venstre, indtil du hører: "Næste knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter for at gå til næste kommentar.

Gå til en kommentar med båndet Gennemse

 1. I fanen Gennemse skal du stryge til højre med en finger, indtil du hører: "Gruppen Kommentarer." I gruppen Kommentarer skal du blive ved med at stryge, indtil du hører: "Næste knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på elementet med én finger.

 2. Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører: "Landmærker og objektbeholdere." Tryk én gang med én finger for at vælge.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Kommentarindbindingsmargen, indeholder <antal elementer> elementer." Fokus flyttes til kommentartekstfeltet. Kommentarmenuen vises.

 4. Stryg op eller ned, indtil du hører: "Elementer". Tryk én gang med én finger for at vælge. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Kommentargruppe, kommentar af <antal kommentarer>." Tryk derefter én gang for at markere kommentaren.

 5. Stryg til højre for at høre Oplæser læse kommentarfeltet.

 6. Stryg til venstre, indtil du hører: "Næste knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen for at gå til næste kommentar.

Svare på en kommentar

Du kan svare på en kommentar fra en anden for at gøre det nemmere for alle at følge hele samtalen.

 1. Naviger til en kommentar, som du vil svare på, som beskrevet i Naviger til kommentarer.

 2. Stryg til venstre med en finger, indtil du hører: "Knappen Ny kommentar, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du kan høre: "<Brugernavn>, kommentar, redigering." Skærmtastaturet vises.

 3. Skriv din kommentar, og afslut kommentaren ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Knappen Luk, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen. Fokus returnerer til hovedindholdsområdet. Du hører: "Redigering af <dokumentnavn>.docx."

Slette kommentarer

Du kan slette kommentarer én efter én eller alle kommentarer i dokumentet på én gang.

Slet en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar, som du vil slette, som beskrevet i Naviger til kommentarer.

 2. Stryg til venstre med en finger, indtil du hører: "Knappen Slet, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Den aktuelle kommentar slettes, og fokus flyttes til den næste kommentar i dokumentet.

Slet alle kommentarer

 1. I fanen Gennemse skal du stryge til højre med en finger, indtil du hører: "Slet. Skjult, delt knap, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide." Tryk tre gange på skærmen. Stryg ned med en finger, indtil du hører: "Elementer". Derefter skal du trykke på skærmen. Du hører: "Knappen Slet, dobbelttryk for at aktivere."

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Slet alle kommentarer i dokumentet, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af funktioner til Hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×