Brug en skærmlæser til at redigere en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Du kan bruge tastaturgenveje og en skærmlæser til at redigere en brugerdefineret visning af et SharePoint Online-dokumentbibliotek og til at angive de oplysninger, der vises om elementerne i det pågældende bibliotek. Vælg, hvordan du vil have vist og interagere med dokumentbiblioteker i SharePoint Online, så du kan gøre dem endnu mere tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at oprette en tilpasset visning under Brug en skærmlæser til at oprette en tilpasset visning af et dokumentbibliotek.

Bemærkninger

I dette emne

Rediger en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek

 1. Log på din organisations Office 365-konto, starte SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

  Tip: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to forskellige visninger: Klassisk og moderne. For de fleste er Moderne standarden. Men hvis du hører "knappen Prøv det", når du navigerer i dit dokumentbibliotek, bruger du den klassiske visning. For at få vist moderne dokumentbiblioteker skal du trykke på Enter, når du hører "knappen Prøv det". Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til den moderne visning, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, kan du høre navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny".

 2. For at få vist moderne dokumentbiblioteker i SharePoint Online skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Prøv det." Tryk på Enter. Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til den moderne visning, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, kan du høre navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny".

  Tip: Hvis du ikke kan høre "knappen Prøv det", bruger du allerede den moderne visning.

 3. Hvis fokus ikke er på knappen Ny, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på biblioteket og derefter "Ny. Opret en ny mappe eller et nyt Office-dokument på denne placering".

 4. Tryk på højre piletast, indtil du hører "Menuen Vis" og den visning, der er markeret, f.eks. "Alle dokumenter".

 5. Tryk på Enter og derefter på pil ned for at åbne menuen. Tryk på Enter, når du hører "Administrer visninger". Siden Indstillinger for dokumentbibliotek åbnes, og fokus flyttes til det første link i området Generelle indstillinger. Du kan høre "Listenavn, beskrivelse og navigation." Under Generelle indstillinger vises kolonneindstillingerne efterfulgt af indstillinger for visninger.

 6. Du kan gå til indstillingerne under Visninger ved at trykke flere gange på tabulatortasten, indtil du hører "Alle dokumenter, link". Dette er som standard den første visning på listen over visninger. Brugerdefinerede visninger vises herefter. Hvis der ikke er defineret nogen tilpassede visninger, kan du høre "Opret visning. Link.” Du kan finde flere oplysninger under Brug en skærmlæser til at oprette en tilpasset visning af et dokumentbibliotek.

 7. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til den visning, du vil redigere, og tryk derefter på Enter. Du kan høre "Rediger visning" og navnet på visningen. Fokus er på feltet Visningsnavn.

 8. På siden Rediger visning skal du vælge de ønskede valgmuligheder for din brugerdefinerede visning. Indstillingerne grupperes på følgende måde:

  • Navn. I feltet Visningsnavn skal du skrive et navn til denne visning af dokumentbiblioteket.

  • Kolonner. I tabellen kan du vælge de kolonner med oplysninger, som du vil have vist. Hvis du vil vise eller skjule kolonnerne i din brugerdefinerede visning, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for en kolonne. Kolonnenavnene vises i den rækkefølge, hvori de vises i den brugerdefinerede visning, som du kan angive. Hvis du f.eks. vil have vist et elements filstørrelse i den tredje kolonne i din brugerdefinerede visning, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kan høre "Filstørrelse, afkrydsningsfelt." Tryk på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet. Du kan angive kolonnernes rækkefølge ved at trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til afkrydsningsfeltet Position fra venstre, og trykke på en piletast for at øge eller mindske antallet til 3.

  • Sortér. For at vælge den rækkefølge, hvori elementerne vises i visningen, skal du markere op til to kolonner. Når du trykker på tabulatortasten for at komme til afkrydsningsfeltet Sortér først efter kolonne, kan du høre navnet på den aktuelle markering. Du kan vælge en af de to indstillinger for sorteringsrækkefølgen (stigende eller faldende) ved at markere den kolonne, der skal sorteres efter, og derefter trykke på tabulatortasten. Gentag proceduren for afkrydsningsfeltet Sortér derefter efter kolonne.

  • Filtrér. Opret en betinget visning. Markér afkrydsningsfeltet Vis kun elementer, når følgende gælder, og tryk derefter på tabulatortasten. Du kan høre "Kolonne, der skal filtreres, kombinationsfelt" og den aktuelle markering. Markér en kolonne. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til brugerfeltet, og vælg en værdi, f.eks. "Er lig med". Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til værdifeltet, og skriv en værdi, der skal filtreres efter. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til valgmuligheden Og eller Eller, og vælg operatoren for den næste betingelse. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til det næste sæt filtreringsbetingelser og gentag proceduren.

  • Tabelvisning. Vælg denne funktion for at få vist afkrydsningsfelter efter individuelle elementer, så du kan udføre flere handlinger på flere markeringer på samme tid.

  • Gruppér efter. Du kan oprette grupper og undergrupper for op til to kolonner. For afkrydsningsfeltet Gruppér først efter kolonne skal du markere en kolonne og derefter vælge en af de to indstillinger for sorteringsrækkefølgen (stigende eller faldende). Gentag proceduren for afkrydsningsfeltet Gruppér derefter efter kolonne.

  • Totaler. Få vist totaler for de relevante kolonner med elementer.

  • Typografi. Vælg det ønskede udseende til din visning, f.eks. Basistabel, Dokumentoplysninger, Nyhedsbrev, Skygge og Indholdsrude.

  • Mapper. Vælg, om du vil have vist elementer i mapper eller på én gang (dvs. et fladt hierarki uden mapper).

  • Elementbegrænsning. Begræns antallet af elementer, der vises i visningen.

 9. Når du har foretaget dine ændringer, skal du trykke på Alt+O. Fokus vender tilbage til det dokumentbibliotek, der viser de ændringer, som du har foretaget i visningen.

Flere oplysninger

Brug en skærmlæser til at oprette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Brug en skærmlæser til at vælge kolonner, der skal vises i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Brug en skærmlæser til at fremhæve en fil eller mappe i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×