Brug en skærmlæser til at oprette sidehoveder og sidefødder i Word 2016

Du kan bruge en skærmlæser til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger til alle sider i dit Word 2016-dokument, f.eks. sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter, dato og så videre.

Hvis du ikke bruger en skærmlæser og ønsker standardtrin til at tilføje sidehoveder og sidefødder, kan du se Tilføj sidehoveder og sidefødder.

Bemærk: Fremgangsmåderne i dette emne er dokumenteret ved hjælp af Oplæser og JAWS. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger en specifik skærmlæser, ved at kontakte producenten af den assisterende teknologi.

Bemærk: Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

I dette emne

Opret et sidehoved eller en sidefod

Rediger et sidehoved eller en sidefod

Tilføj en dato i sidehovedet eller sidefoden

Sådan vælger du en indstilling fra værktøjslinjen Sidehoved og sidefod

Fjern et sidehoved eller en sidefod

Opret et sidehoved eller en sidefod

Sidehoveder og sidefødder er så populære i Word, at de har deres egen værktøjslinje.

 1. Tryk på Alt+N for at oprette et sidehoved i dokumentet, og tryk derefter på H for at åbne menuen Sidehoved fra båndet. Oplæser læser ikke navnet på menuen op.

  Tryk på Alt+N for at oprette en sidefod i dokumentet, og tryk derefter på O for at åbne menuen Sidefod fra båndet. Oplæser læser ikke navnet på menuen op.

  Fokus flyttes til menuen, som viser sidehoved- eller sidefodslayout.

 2. Brug tabulatortasten eller pil ned til at flytte gennem listen med layout. Tryk på Enter for at vælge det ønskede layout.

  Det layout, du har valgt, åbnes i sidehoved- og sidefodsområdet i dokumentet. Fokus flyttes til den første redigerbare tekst i det layout, du har valgt. Du kan ikke redigere brødteksten i dit dokument igen, før du lukker båndet Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

 3. Tryk på højre piletast for at flytte fokus til det redigerbare tekstområde. Du kan høre pladsholderteksten læst højt, f.eks. "Dokumenttitel" eller "Skriv her".

 4. Skriv den ønskede tekst.

 5. For at flytte til det eventuelt næste redigerbare tekstområde skal du trykke på højre piletast.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på Alt+J og derefter trykke på C for at lukke sidehovedet og gå til dokumentets brødtekst.

Redigere et sidehoved eller en sidefod

Du kan tilføje en hvilken som helst tekst i et sidehoved eller en sidefod, f.eks. sidetal eller en dato. Du kan også tilføje et billede, f.eks. et firmalogo.

 1. Du kan åbne og redigere et sidehoved ved at trykke på Alt+N, H, E.

  Du kan åbne og redigere en sidefod ved at trykke på Alt+N, O, E.

  Dette flytter fokus til sidehovedet eller sidefoden og åbner båndet Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

 2. Foretag de ønskede ændringer.

 3. Når du er færdig, skal du lukke sidehovedet eller sidefoden ved at trykke på Alt+J og derefter trykke på C. Fokus flyttes til dokumentets brødtekst.

Tilføj et sidetal i et sidehoved eller en sidefod

Word 2016 indeholder forskellige placeringer og formater for sidetal som menupunkter på båndet værktøjslinjen Sidehoved og sidefod.

 1. Tryk på Alt+H for at åbne et sidehoved til redigering, og tryk derefter på E.

  Tryk på Alt+F for at åbne en sidefod til redigering, og tryk derefter på E.

  Dette åbner værktøjslinjen Sidehoved og sidefod og flytter fokus til sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis du vil indsætte et sidetal, skal du trykke på Alt+J og derefter på N+U for at åbne menuen Sidetal.

 3. Brug pil ned til at flytte gennem listen med mulige placeringer (øverst på siden, nederst på siden og så videre) til sidetallet. Tryk på Enter eller på mellemrumstasten for at vælge den ønskede placering.

  Hvert sideplaceringselement åbner en ny menu, hvor der kan vælges forskellige muligheder for den pågældende placering. Brug pil ned til at gennemse disse indstillinger og vælge den ønskede indstilling

 4. Når du er færdig, skal du trykke på Alt+J og derefter trykke på C for at lukke værktøjslinjen Sidehoved og sidefod og flytte fokus tilbage til dokumentets brødtekst.

Tilføj en dato i sidehovedet eller sidefoden

 1. Tryk på Alt+H for at åbne et sidehoved til redigering, og tryk derefter på E.

  Tryk på Alt+F for at åbne en sidefod til redigering, og tryk derefter på E.

  Dette åbner værktøjslinjen Sidehoved og sidefod og flytter fokus til sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis du vil indsætte en dato, skal du trykke på Alt+J og derefter trykke på D for at åbne dialogboksen Dato og klokkeslæt.

 3. Brug pil ned til at flytte gennem listen over mulige dato- og klokkeslætsformater for sidehovedet eller sidefoden. Når du finder det ønskede format, skal du trykke på tabulatortasten for at markere det og gå til andre indstillinger i dialogboksen.

 4. På rullelisten med sprog skal du trykke på pil ned for at gennemse de installerede sprog. Tryk på tabulatortasten for at vælge et sprog og gå videre til den næste valgmulighed.

 5. Hvis du vil vælge indstillingerne for dato og sprog som standard, skal du trykke på Enter.

 6. Tryk på tabulatortasten for at gå til knappen OK, og tryk derefter på Enter for at acceptere dine valg.

 7. Du kan lukke sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst ved at trykke på Alt+J og derefter trykke på C.

Sådan vælger du en indstilling fra værktøjslinjen Sidehoved og sidefod

Værktøjslinjen Sidehoved og sidefod indeholder mange funktioner, som du kan bruge til at tilpasse et sidehoved.

 1. Du kan åbne båndet Sidehoved- og sidefodsværktøjer ved at trykke på Alt+N og derefter trykke på H, E.

 2. Gå til båndet ved at trykke på Alt+J.

 3. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig gennem kommandoerne på værktøjslinjen Sidehoved og sidefod.

 4. Tryk på Enter for at vælge en kommando.

 5. Når du er færdig, skal du lukke sidehovedet eller sidefoden og lukke båndet ved at trykke på Alt+J og derefter trykke på C.

Fjerne et sidehoved eller en sidefod

 1. Hvis du vil fjerne et sidehoved i dokumentet, skal du trykke på Alt+N, H for at åbne menuen Sidehoved under fanen Indsæt.

  Hvis du vil fjerne en sidefod, skal du trykke på Alt+N, O for at åbne menuen Sidefod under fanen Indsæt.

 2. Tryk på R for at fjerne sidehovedet eller sidefoden, og tryk på Esc for at vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Flere oplysninger

Få hjælp til at bruge en skærmlæser med Word 2016

Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×