Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Word

Center for hjælp til handicappede i Office > Hjælp til handicappede i Word

Du kan oprette opstillinger med punkttegn eller opstillinger med tal/bogstaver i Word 2016 ved hjælp af tastaturgenveje eller kommandoerne på fanen Startside på båndet. Word 2016 giver dig mulighed for at ændre eksisterende tekst til en liste, ændre punkttegnstype og oprette indlejrede lister. I alle disse typer af lister har du mulighed for at fortsætte listen automatisk ved blot at trykke på Enter i slutningen af en linje.

Du kan også indstille Word til automatisk at oprette opstillinger med punkttegn eller opstillinger med tal/bogstaver, når du skriver genvejen.

Skærmlæsere varierer i deres mulighed for at beskrive typografien for punkttegn eller tal, der bruges til en liste. Du skal muligvis justere din skærmlæsers ordforrådsindstillinger. JAWS kan f.eks. identificere de ti mest almindelige typer af punkttegn.

Bemærk: Fremgangsmåderne i dette emne er dokumenteret ved hjælp af Oplæser og JAWS. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger en specifik skærmlæser, ved at kontakte producenten af den assisterende teknologi.

Bemærk: Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan skrive en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver på flere måder.

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver
 1. Ved denne metode skriver du først tekstlinjerne og omdanner dem derefter til en liste.

 2. Skriv tekstlinjerne til listen.

 3. Markér elementerne for listen.

 4. Tryk på Alt+H og derefter Alt+U for en opstilling med punktopstilling. For en opstilling med tal/bogstaver skal du trykke på Alt+H og derefter trykke på N.

  I Oplæser hører du en beskrivelse af den valgte typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

 5. Tryk på Pil ned for at stoppe med at oprette opstillingen og gå til det næste område med tekst.

Opret en liste ved at vælge en typografi for punkttegn eller tal/bogstaver fra båndet.
 1. Ved denne metode anvender du først typografi for punkttegn eller tal/bogstaver, og derefter skriver du listeelementerne.

 2. Tryk på Alt+H, og tryk derefter på U for at åbne biblioteket med typografier for punkttegn og skrive en liste med opstilling med punkttegn. Tryk på Alt+H, og tryk derefter på N for at åbne biblioteket med typografier for tal og skrive en opstilling med tal.

 3. Tryk på tabulatortasten for at se de tilgængelige typografier, og tryk derefter på Enter for at vælge en.

 4. Skriv det første element i opstillingen. Tryk på Enter for at fortsætte opstillingen.

 5. Tryk på Pil ned for at stoppe med at oprette opstillingen og gå til det næste område med tekst.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste i en opstilling, f.eks. underpunkttegn i en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver med kontur i en opstilling med tal/bogstaver.

Sådan oprettes en indlejret liste
 1. Markér det element, der kommer før den indlejrede liste, i en eksisterende opstilling, og tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 2. Gå til det sted i opstillingen, hvor du ønsker, den nye liste skal starte.

  Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på tabulatortasten. Word 2016 øger automatisk indrykningen for det nævnte element og gør det til en del af en indlejret liste eller en liste i en omgivende liste.

  Typografien for punkttegn eller tal/bogstaver for den nye opstillingen er baseret på typografien for den overordnede opstilling. Du kan ændre disse typografier til enhver tilgængelig typografi for punkttegn eller tal/bogstaver. Se under Skift typografi for punkttegn eller tal/bogstaver, hvordan du gør.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, kan du vælge en typografi fra biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Markér hele listen.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Alt+H, U for at vælge knappen Punktopstilling og åbne biblioteket.

  • Tryk på Alt+H, U for at vælge knappen Opstilling med tal/bogstaver og åbne biblioteket.

 3. Tryk på en piletast for at gå gennem de tilgængelige indstillinger, der kan variere afhængig af, hvad du senest har brugt. Tryk på Enter for at vælge en typografi.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en opstilling i forhold til margenen skal du bruge knappen Formindsk indrykning og knappen Forøg indrykning.

 1. Markér hele listen

 2. Tryk på Alt+H og derefter på Alt, O for at reducere indtrykning eller rykke opstillingen tættere på margenen.

 3. Tryk på Alt+H og derefter på A, I for at øge indrykningen eller rykke opstillingen længere væk fra margenen.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Se også

Få hjælp til at bruge en skærmlæser med Word 2016

Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows

Du kan bruge Oplæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller med tal/bogstaver i Word Mobile på din telefon. Word Mobile giver dig mulighed for at lave eksisterende tekstlinjer om til en liste, ændre punkttegnstype og oprette indlejrede lister. I alle disse typer af lister har du mulighed for at fortsætte listen automatisk ved blot at trykke på Enter i slutningen af en linje.

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan oprette en punktopstilling med punkttegn eller med tal/bogstaver på flere måder i et dokument.

Indtast en opstilling med punkttegn
 1. Indtast listens første tekstlinje.

 2. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit Word Mobile-dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til tekstlinjen, du vil lave om til en punktopstilling. Tryk tre gange på skærmen for at vælge linjen.

 3. I dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 4. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Punkttegn. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Knappen Hjem er skjult"

 6. I menuen – stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Punkttegn, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre for at gennemgå de tilgængelige punkttegn: udfyldt cirkel, tom cirkel, udfyldt kvadrat, fire små romber, tom pil eller markering. Du hører beskrivelsen af punkttegnstypografien, når du stryger. Dobbelttryk for at vælge.

 8. Hvis du vil tilføje et nyt punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger. Udvidet. Dobbelttryk for at skjule." Dobbelttryk for at skjule Flere indstillinger. Tryk på tastaturet og stryg mod højre eller venstre, indtil du hører "Enter". Dobbelttryk på skærmen.

 9. Hvis du vil stoppe med at oprette listen, skal du dobbeltklikke på Enter to gange.

Indtast en opstilling med tal eller bogstaver
 1. Indtast listens første tekstlinje.

 2. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit Word Mobile-dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til tekstlinjen, du vil lave om til en punktopstilling. Tryk tre gange på skærmen for at vælge linjen.

 3. I dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 4. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Opstilling med tal/bogstaver. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Knappen Hjem er skjult"

 6. I menuen – stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Opstilling med tal/bogstaver, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre for at gennemgå de tilgængelige typografier for opstilling med tal/bogstaver: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c., eller i. ii. iii. Du hører beskrivelsen af typografien for opstilling med tal/bogstaver, når du stryger. Dobbelttryk for at vælge.

 8. Hvis du vil tilføje et nyt punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger. Udvidet. Dobbelttryk for at skjule." Dobbelttryk for at skjule Flere indstillinger. Tryk på tastaturet og stryg mod højre eller venstre, indtil du hører "Enter". Dobbelttryk på skærmen.

 9. Hvis du vil stoppe med at oprette listen, skal du dobbeltklikke på Enter to gange.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste i en opstilling, f.eks. underpunkttegn i en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver med kontur i en opstilling med tal/bogstaver.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, skal du i dit dokument sørge for, at du står i skriveområdet. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til listeelementet, du vil lave om til en indlejret liste. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Forøg indrykning. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

  Elementet er nu en del af en indlejret liste.

 4. Hvis du vil gå tilbage til et højere listeniveau, skal du stryge op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer". Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Formindsk indrykning. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, skal du vælge en vilkårlig typografi i biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til højre eller venstre for at finde frem til et listeelement på det listeniveau, hvor du vil ændre listens typografi for punkttegn eller tal/bogstaver. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Knappen Hjem er skjult"

 4. Stryg til højre med en finger, indtil Oplæser meddeler, at du har nået knappen Punkttegn eller Tal/bogstaver. Dobbelttryk for at åbne biblioteket, og stryg til højre for at vælge den nye typografi.

  Du kan kombinere en opstilling med punkttegn med indlejrede lister med tal/bogstaver eller omvendt.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en liste i forhold til margenen skal du bruge indstillingerne Formindsk indrykning og Forøg indrykning.

 1. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til højre eller venstre for at finde frem til det listeelement, hvor du vil ændre justeringen. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre med en finger, indtil Oplæser meddeler, at du har nået knappen Forøg indrykning eller Formindsk indrykning. Derefter skal du dobbelttrykke.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Se også

Hjælp til handicappede i Word Mobile til Windows 10

Kom i gang med at bruge en skærmlæser i Word Mobile til Windows 10

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×