Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Word

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Word

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Word 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at oprette lister med opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver. Du kan også ændre eksisterende tekstlinjer til en liste, ændre punkttegnstypografien eller oprette indlejrede lister.

Skærmlæsere varierer i deres mulighed for at beskrive typografien for punkttegn eller tal, der bruges til en liste. Du skal muligvis justere din skærmlæsers ordforrådsindstillinger. JAWS kan f.eks. identificere de ti mest almindelige typer af punkttegn.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan skrive en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver på flere måder.

Indtast en opstilling med punkttegn eller med tal/bogstaver

 1. Ved denne metode skriver du først tekstlinjerne og omdanner dem derefter til en liste.

 2. Skriv tekstlinjerne til listen.

 3. Markér elementerne for listen.

 4. Tryk på Alt+H og derefter Alt+U for en opstilling med punktopstilling. For en opstilling med tal/bogstaver skal du trykke på Alt+H og derefter trykke på N.

  I Oplæser hører du en beskrivelse af den valgte typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

 5. Tryk på Pil ned for at stoppe med at oprette opstillingen og gå til det næste område med tekst.

Opret en liste ved at vælge en typografi for punkttegn eller tal/bogstaver fra båndet.

 1. Ved denne metode anvender du først typografi for punkttegn eller tal/bogstaver, og derefter skriver du listeelementerne.

 2. Tryk på Alt+H, og tryk derefter på U for at åbne biblioteket med typografier for punkttegn og skrive en liste med opstilling med punkttegn. Tryk på Alt+H, og tryk derefter på N for at åbne biblioteket med typografier for tal og skrive en opstilling med tal.

 3. Tryk på tabulatortasten for at se de tilgængelige typografier, og tryk derefter på Enter for at vælge en.

 4. Skriv det første element i opstillingen. Tryk på Enter for at fortsætte opstillingen.

 5. Tryk på Pil ned for at stoppe med at oprette opstillingen og gå til det næste område med tekst.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste i en opstilling, f.eks. underpunkttegn i en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver med kontur i en opstilling med tal/bogstaver.

Sådan opretter du en indlejret liste

 1. Markér det element, der kommer før den indlejrede liste, i en eksisterende opstilling, og tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 2. Gå til det sted i opstillingen, hvor du ønsker, den nye liste skal starte.

  Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på tabulatortasten. Word 2016 øger automatisk indrykningen for det nævnte element og gør det til en del af en indlejret liste eller en liste i en omgivende liste.

  Typografien for punkttegn eller tal/bogstaver for den nye opstilling er baseret på typografien for den overordnede opstilling. Du kan ændre disse typografier til enhver tilgængelig typografi for punkttegn eller tal/bogstaver. Se, hvordan du gør under Skift typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, kan du vælge en typografi fra biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Markér hele listen.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Alt+H, U for at vælge knappen Punktopstilling og åbne biblioteket.

  • Tryk på Alt+H, U for at vælge knappen Opstilling med tal/bogstaver og åbne biblioteket.

 3. Tryk på en piletast for at gå gennem de tilgængelige indstillinger, der kan variere afhængig af, hvad du senest har brugt. Tryk på Enter for at vælge en typografi.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en opstilling i forhold til margenen skal du bruge knappen Formindsk indrykning og knappen Forøg indrykning.

 1. Markér hele listen

 2. Tryk på Alt+H og derefter på Alt, O for at reducere indtrykning eller rykke opstillingen tættere på margenen.

 3. Tryk på Alt+H og derefter på A, I for at øge indrykningen eller rykke opstillingen længere væk fra margenen.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje eller redigere tekst i et dokument i Word 2016

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word 2016

Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Word 2016 for Mac sammen med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver. Word 2016 for Mac giver dig muligheden for at ændre eksisterende tekstlinjer til en liste, ændre punkttegnstypen og oprette indlejrede lister. Med alle disse typer lister kan du fortsætte listen automatisk, ved blot at trykke på Enter i slutningen af en linje.

Du kan også indstille Word til automatisk at oprette opstillinger med punkttegn eller opstillinger med tal, når du skriver genvejen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan skrive en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver på flere måder.

Opret en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje skal du skrive * (stjerne), og derefter trykke på Mellemrumstasten eller Tabulatortasten. Der oprettes automatisk et udfyldt rundt punkttegn.

 2. Skriv den ønskede tekst.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Backspace, for at standse oprettelsen af listen.

Opret en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. Ved starten af en ny linje skal du skrive 1. (tallet 1 efterfulgt af punktum), og derefter skal du trykke på Mellemrumstasten eller Tabulatortasten. Der oprettes automatisk et nummereret punkttegn.

 2. Skriv den ønskede tekst.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Backspace, for at standse oprettelsen af listen.

Opret en liste, ved at vælge en typografi for punkttegn fra båndet.

 1. Placér markøren i begyndelsen af en ny liste.

 2. Gå til fanen Hjem, og tryk på F6 indtil du hører et fanenavn, efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane...inde i en fanegruppe". Brug derefter Højre eller Venstre piletaster, indtil du hører: "Fanen Hjem". Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Gør et af følgende:

  • For at oprette en punktopstilling, og vælge en typografi skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører: "Menuknappen, punkttegn." Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. Tryk på Piletast ned, og brug piletasterne til at gennemse typografierne, for at vælge et listeformat. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

  • For at oprette en nummereret liste, og vælge en typografi skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører: "Nummerering, menuknappen." Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. Tryk på Piletast ned, og brug piletasterne til at gennemse typografierne, for at vælge et nummereringsformat. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

  Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge en typografi.

 4. Listen oprettes, og fokus flyttes til dokumentet.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste i en opstilling, f.eks. underpunkttegn i en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver med kontur i en opstilling med tal/bogstaver.

Sådan opretter du en indlejret liste

 1. Gå til slutningen af det element, hvorefter du vil starte den indlejrede liste i en eksisterende liste, og tryk på Enter."

 2. Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på Tabulatortasten. Word øger automatisk indrykningen for elementet, og gør det til en del af den indlejrede liste, eller en liste i den omgivende liste.

  Bemærk!: Typografien for punkttegn eller tal for den nye liste er baseret på typografien for den overordnede opstilling. Du kan ændre disse typografier til enhver tilgængelig typografi for punkttegn eller tal. Se hvordan under Skift typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal, kan du vælge en hvilken som helst typografi i nummereringsbiblioteket.

 1. Vælg en liste eller indlejret liste.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Gå til fanen Hjem, og tryk på F6 indtil du hører et fanenavn, efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane...inde i en fanegruppe". Brug derefter Højre eller Venstre piletaster, indtil du hører: "Fanen Hjem". Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Gør et af følgende:

  • For at vælge en ny Punkttegns-typografi, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører: "Menuknappen, punkttegn." Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. Tryk på Piletast ned, og brug piletasterne til at gennemse typografierne.

  • For at vælge en ny Nummererings-typografi, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører: "Nummerering, menuknappen." Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. Tryk på Piletast ned, og brug piletasterne til at gennemse typografierne.

  Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge en typografi.

 4. Typografien ændres, og fokus flyttes til dokumentet.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en opstilling i forhold til margenen, skal du bruge knappen, Formindsk indrykning og knappen Forøg indrykning.

 1. Vælg en liste eller indlejret liste.

 2. Gå til fanen Hjem, og tryk på F6 indtil du hører et fanenavn, efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane...inde i en fanegruppe". Brug derefter Højre eller Venstre piletaster, indtil du hører: "Fanen Hjem". Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Gør et af følgende:

  • For at formindske indrykning,eller flytte listen tættere til margenen skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Formindsk indrykning.

  • For at forøge indrykning, eller flytte listen længere væk fra margenen skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Forøg indrykning.

  Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge en indstilling.

 4. Tryk på F6, for at flytte fokus tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word 2016 til Mac

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver på din telefon. Word Mobile giver dig mulighed for at lave eksisterende tekstlinjer om til en liste, ændre punkttegnstype og oprette indlejrede lister. I alle disse typer af lister har du mulighed for at fortsætte listen automatisk ved blot at trykke på Enter ved slutningen af en linje.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan oprette en punktopstilling med punkttegn eller med tal/bogstaver på flere måder i et dokument.

Indtast en opstilling med punkttegn

 1. Indtast listens første tekstlinje.

 2. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit Word Mobile-dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til tekstlinjen, du vil lave om til en punktopstilling. Tryk tre gange på skærmen for at vælge linjen.

 3. I dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 4. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Punkttegn. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Knappen Hjem er skjult"

 6. I menuen – stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Punkttegn, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre for at gennemgå de tilgængelige punkttegn: udfyldt cirkel, tom cirkel, udfyldt kvadrat, fire små romber, tom pil eller markering. Du hører beskrivelsen af punkttegnstypografien, når du stryger. Dobbelttryk for at vælge.

 8. Hvis du vil tilføje et nyt punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger. Udvidet. Dobbelttryk for at skjule." Dobbelttryk for at skjule Flere indstillinger. Tryk på tastaturet og stryg mod højre eller venstre, indtil du hører "Enter". Dobbelttryk på skærmen.

 9. Hvis du vil stoppe med at oprette listen, skal du dobbeltklikke på Enter to gange.

Indtast en opstilling med tal eller bogstaver

 1. Indtast listens første tekstlinje.

 2. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit Word Mobile-dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til tekstlinjen, du vil lave om til en punktopstilling. Tryk tre gange på skærmen for at vælge linjen.

 3. I dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 4. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Opstilling med tal/bogstaver. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Knappen Hjem er skjult"

 6. I menuen – stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Opstilling med tal/bogstaver, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre for at gennemgå de tilgængelige typografier for opstilling med tal/bogstaver: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c., eller i. ii. iii. Du hører beskrivelsen af typografien for opstilling med tal/bogstaver, når du stryger. Dobbelttryk for at vælge.

 8. Hvis du vil tilføje et nyt punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger. Udvidet. Dobbelttryk for at skjule." Dobbelttryk for at skjule Flere indstillinger. Tryk på tastaturet og stryg mod højre eller venstre, indtil du hører "Enter". Dobbelttryk på skærmen.

 9. Hvis du vil stoppe med at oprette listen, skal du dobbeltklikke på Enter to gange.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste i en opstilling, f.eks. underpunkttegn i en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver med kontur i en opstilling med tal/bogstaver.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, skal du i dit dokument sørge for, at du står i skriveområdet. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til listeelementet, du vil lave om til en indlejret liste. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Forøg indrykning. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

  Elementet er nu en del af en indlejret liste.

 4. Hvis du vil gå tilbage til et højere listeniveau, skal du stryge op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer". Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Formindsk indrykning. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, skal du vælge en vilkårlig typografi i biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til højre eller venstre for at finde frem til et listeelement på det listeniveau, hvor du vil ændre listens typografi for punkttegn eller tal/bogstaver. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Knappen Hjem er skjult"

 4. Stryg til højre med en finger, indtil Oplæser meddeler, at du har nået knappen Punkttegn eller Tal/bogstaver. Dobbelttryk for at åbne biblioteket, og stryg til højre for at vælge den nye typografi.

  Du kan kombinere en opstilling med punkttegn med indlejrede lister med tal/bogstaver eller omvendt.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en liste i forhold til margenen skal du bruge indstillingerne Formindsk indrykning og Forøg indrykning.

 1. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til højre eller venstre for at finde frem til det listeelement, hvor du vil ændre justeringen. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre med en finger, indtil Oplæser meddeler, at du har nået knappen Forøg indrykning eller Formindsk indrykning. Derefter skal du dobbelttrykke.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via funktioner til hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×